Luther: On vain yksi evankeliumi

Lutherin mukaan on olemassa vain yksi evankeliumi. Evankeliumi on monen apostolin (Matteus, Markus. Luukas, Johannes) kirjoittama, mutta kysymys on yhdestä ja samasta evankeliumista. Myös jokainen Paavalin ja Pietarin kirje ja myös Luukkaan kirjoittama Apostolien teot ovat samaa evankeliumia, vaikka niissä ei ole kerrottu kaikkia Kristuksen sanoja ja tekoja. Toiset kirjoitukset ovat suppeampia kuin toiset. Aivan samalla tavalla kuin ihmisten kesken tapahtuu, kun kirjoitetaan jostakin henkilöstä, hänen teoistaan, puheistaan ja hänen elämänsä tapahtumista, toinen kirjoittaa laajasti ja toinen suppeasti.

Evankeliumi on Lutherin mukaan kertomus Kristukseta, Jumalan ja Daavidin pojasta, joka kuoli ja nousi kuolleista meidän hyväksemme ja joka on asetettu kaiken Herraksi. Tämä on Lutherin mukaan evankeliumin ydin. Jo Vanhan testamentin profeetat ovat julistaneet evankeliumia ja puhuneet Kristuksesta. Luther mainitsee Jesajan kirjan 53. luvun, jossa kerrotaan kuinka Kristus kuolee meidän puolestamme ja kantaa meidän syntimme. Tämä on Lutherin mukaan puhdasta evankeliumia.

Luther kehottaa lukemaan ja tutkimaan Raamattua: "tarkatkaamme, kuka Kristus on, mitä varten hän on annettu, kuinka on luvattu, kuinka koko Raamattu viittaa häneen, niinkuin hän itse (Kristus) Johanneksen evanekliumin 5. luvussa (46. jakeessa) sanoo: Jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut ja samoin (39. jakeessa): Te tutkitte kirjoituksia, ja ne juuri todistavat minusta." Luther viittaa myös moniin muihin Uuden testamentin kohtiin, joissa viitataan vanhaan testamenttiin:

Samuelista alkaen kaikki profeetat, jotka ovat puhuneet, ovat järjestään myös ennustaneet näitä päiviä. (Apt. 3:24)

jonka Jumala oli ennalta luvannut prfeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa. (Room. 1:2)

Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkasti ja tutkivat päivittäin kirjoituksia nähdäkseen, olivatko asiat niin. (Apt. 17:11)

Sillä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. He ovat tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan ennalta Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. He eivät palvelleet itseään, vaan teitä. Heille ilmoitettiin se, minkä teille ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat saarnanneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsastaa. (1 Piet. 1:10-12)

Jeesus sanoi heille: "Tätä tarkoittivat sanani, kun puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetojen kirjoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. (Luuk. 24:44-47)

22 kommenttia

 • Anita Ojala sanoo:

  Se on ristiriidassa jo tuossa perisyntiasiassakin Raamatun kanssa. Jeesuksen sanoja voidaan lainata mihin satuihin tahansa, eikä se tee saduista totta. Nämä ns. ”evankeliumit”, jotka eivät sisälly Raamattuun, eivät ole minulle enemmän keskustelun arvoisia.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Samuel Kettunen sanoo:

   Evankelistojen tehtävä on selkeä, ottaa peite pois silmiltä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Neljä evankeliumia tavallaan ovat yksi evenkeliumi kun näemme , että ne on kirjoitettu hieman eri näkökulmista eri ihmisten toimesta.Kun olemme uudestisyntyneitä ja Pyhällä Hengellä täyttyneitä ja luemme näitä tekstejä ne ovat kaikki yhdessä rakentavia ja toisiaan täydentäviä. Näin Pyhän Hengen siunaamina koemme, että Raamattu on Jumalan sanaa. Muistan kun luin Suomen Kuvalehdestä Suomen johtavan liberaali teologin ja eksegeetikon Räisäsen haatattelun muutama kuukausi ennen hänen kuolemaansa jossa häneltä kysytiin, uskooko hän kuoleman jälkeiseen elämään? Hän sanoi, että kuolemassa tietoisuus sammuu, ja se on siinä. Näin käy kun Pyhä Henki ai avaa kirjoituksia, vaan lihallinen mieli sotkee niiden merkityksen lopullisesti . Minun oli vaikea hyväksyä sitä, että hän puhui näin pappina.

   Ilmoita asiaton kommentti