Luonto, maasto, rastit etsitään

Erilaiset asiat nousevat esille käytännön tilanteissa. Ajankohtaista hyötyliikuntaa on nurmikonleikkuu. Tuttuja ovat sanonnat: ”Kesäntulon huomaa. Nurmikko on kasvanut nopeaan tahtiin. On lähdettävä hakemaan bensiiniä leikkuria varten. Suunnistus on myös kesän tärkeitä tapahtumia.”

Suunnistuksen aikana suunnistajat ajattelevat juostessaan turvallisuuttaan: ”Saanko nopeasti tarvittavan avun, jos kaadun ja loukkaannun? Onneksi minulla on kännykkä mukana, ja akku on täynnä virtaa, jos jotain sattuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus kiinnostaa ja muistuu mieleen.”

Suunnistusta harrastettaessa  seurataan sääennustuksia ja mietitään rastikohteita. Maaston vaativat nousut ja laskut ovat testejä suunnistuskunnon tutkimisessa. Suunnistustavat ovat olleet esillä harjoituksissa: viuhkasuunnistus, kiinto- ja kilparastit ovat tuttuja.

Suunnistajilla on käytössään mainostettuja ja tutkittuja vaatteita, kenkiä, kompasseja, karttoja ja otsalamppuja liikkuessaan maastossa. Suunnistuksen reittiprofiilit suunnitellaan suunnistuksen vaativuuden mukaan. Valmennuksessa pyritään monipuolisiin menettelyihin.

Suunnistus vaatii taloudellista panostusta, kun kilpaillaan ulkomailla. Yhteiskunnan on pyrittävä järjestämään kotimaassa ”tavallisille liikkujille” sopivia ja innostavia suunnistusmahdollisuuksia, joiden avulla edistetään myönteisesti terveyttä.

Suunnistusta kuvaan tässä myös seuraavalla tavalla:

 

Suunnistajan laulu 

(Vilmi, Veikko 2016, sanat ja sävel)

Kun on maasto sopiva, suunnistus kiinnostaa.

Retkivaatteet, kartta tarvitaan.

Monet taidot mielessä:

viuhkasuunta, kiinto-, kilparastit.

Säätä seurataan.

Luonto, maasto, rastit odottaa.

Lenkkikengin, otsalampuin, kompassein kuljetaan.

Juostaan, kävellään.

Mäet noustaan, rastit etsitään.

Löydetään.

Suunnistus opitaan.

—-

 

Suunnistuksen aikana voidaan pohtia, mikä on ollut suunnistustaidon merkitys veteraaneille ”siellä jossakin”. Veteraaneilla oli ”aikoinaan” paikkaan ja maastoon sopiva suunnistuskoulutus, jota osaamisen taitoa voidaan muistella perinteeksi muodostuneen ”Veteraanin iltahuuto”-musiikkikappaleen ”viestin” myötä.

Jukolan vuotuiset suunnistuskilpailut ovat muodostuneet myös perinteeksi, ainakin niille, jotka osallistuvat kilpailuihin. ”Kuopio – Jukola 2014” oli Vehmersalmella ja ”Louna – Jukola 2015” Paimiossa. Suunnistuksen  suurtapahtuma, ”Lappee – Jukola 2016” on puolestaan Lappeenrannassa 18 – 19.6.2016: http://www.jukola.com/2016/yleista/kilpailukutsu/ Kilpailua seurataan paikan päällä Lappeenrannassa tai television ja radion ääressä.

Monet kysyvät, millä tavoin Suomen juhlavuosi heijastunee vuoden 2017 Jukolan kansainväliseen suunnistustilaisuuteen. Jukolan viestien järjestäjät miettinevät ajankohtaista kysymystä. Jukolan tapahtumia  suunniteltaessa hyödynnetään edellisten kilpailujen kokemuksia.  Koettuja asioita muistellaan myöhemmin, miten onnistunutta toiminta on ollut. Omakohtaiset talkoomuistot ovat jääneet mieleen: ”Kuopio – Jukola 2014 piti nähdä kokea.”

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
  1. Veikko Vilmi :” ”Kuopio – Jukola 2014” oli Vehmersalmella ja ”Louna – Jukola 2015” Paimiossa. Suunnistuksen suurtapahtuma, ”Lappee – Jukola 2016″ on puolestaan Lappeenrannassa 18 – 19.6.2016…”

    16.6.1990 Jukolan viesti oli Juvalla, missä itsekin olin vapaaehtoistyöntekijänä hoitamassa asiaa varten pystytetyssä teltassa ”kolikoiden laskemista” yli yön. Menestystä myös suurtapahtuma ”Lappee-Jukolalle 2016”.

Vilmi Veikko
Vilmi Veikkohttp://www.veikkovilmi.fi
VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL-, OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys-, MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Vastuullisuus näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa. Päätöksenteko vaatii näkemystä. Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava huolella. Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava. Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä. Perheet ovat tukemisen arvoisia. Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaaleissa mitataan arvojen toteutuminen. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma. Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 -53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.