Loppiainen lähetyksen juhla

 

 

Kengän numero 51.  Lähetystilanteessa 25.5.2006 Kamerunissa.

 

Loppiaisen kreikankielinen nimi on epifania.  Juhla on syntynyt Epyptissä toisen kristillisen vuosisadan puolivälissä.   Evankeliumi oli lähtenyt maassa liikkeelle oikein hyvin ja näytti, että maa on mahdollista voittaa kristinuskolle.  Ongelmia toi kuitenkin tammikuun 6. päivä, jota vietettiin erään pakanallisen jumalan kunniaksi.  Silloin päätettiin vallata tuo juhla kristilliselle sanomalle.  Tämän vallatun juhlan nimeksi tuli Jumalan kirkkauden ilmestys, epifania.  Juhlan valtaus onnistui erinomaisesti. Näin kokonainen kansa voitettiin evankeliumille jo runsas sata vuotta tämän epifaniajuhlan tekemän parannuksen mukana.  Nyt se julisti Jumalan pelastussanomaa Kristuksessa.

Jumalan kirkkauden ilmestymisen teemoiksi tulivat ensimmäisenä Jeesuksen kaste. Silloinhan taivaat aukenivat ja Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle. Samaan aikaan Taivaan Isä julisti, että Jeesus on Jumalan Poika. Pyhä kolmiyhteisyys siis tuotiin julki.

Toiseksi teemaksi tuli Jeesuksen syntymä. Tämä on sitten noin 350 siirretty joulukuun 25. päivään, kun piti vallata toinen juhla Roomassa.

Sen jälkeen tuli vielä sellaisia teemoja kuin viinin ihme Kaanaan häissä, leivän ihme, kun iso väkimäärä ruokittiin vain vähäisillä ruokatarvikkeilla, ja Beetlehemin tähti. Kuudentena teemana tuli sitten itämaiden tietäjien tulo Jeesuksen luo.  Tämä merkitsi että jo pienenä vauvanakin Jeesuksen kirkkaus tuli ilmi myös muiden kansojen keskuuteen.  Näin jo vanhan ajan siirtyessä keskiaikaan epifania julisti evankeliumin kuuluvan kaikille maailman kansoille.

TORSTAI 6.1.2022

Loppiainen  eli Epifania

Jeesus, maailman valo

Pyhäpäivän psalmi: Ps. 72:1–3, 8–12

Ajatus vieraiden kansojen voittamisesta elävän Jumalan palvelijaksi ei suinkaan ollut uusi. Vapahtajamme työtä ennakoitiin jo Salomonin aikana, kun Saban kuningatar tuli kuulemaan Salomonin viisautta.  Tuonaikainen kansainvälinen kauppa kukoisti jo Daavidin pojan aikana. Kauppa oli tavaroiden vaihtamista: "lahjojen" vaihtamista.  Kun molemmat puolet olivat tyytyväisiä "lahjojen" määrien kohtuullisesta määrästä ja arvosta, niin sitten kumpikin otti saamansa lahjat vastineeksi antamilleen lahjoille.

Ikivanha perinne puhui siitä, että Salomonille ja Saban kuningattarelle syntyi poika. Tämän jälkeläisten sukupuuta ovat sitten olleet Etiopian keisarit. Etiopialaiset olivat tallettaneet sukupuun aina viime vuosisadalle asti.

Loppiaisen psalmissa Saba mainitaan yhtenä esimerkkinä Israelin kanssa yhteyttä pitävistä kansoista.  Psalmin ajatus on se, että näiden kansainvälisten yhteyksien suurinpana sisältönä on Jumalan kunnian esilletulo.  Tavoitteena on, että kaikki kansat palvelevat elävää Jumalaa.   Jumalan kunnian ylistys siis kuuluu koko maailmalle, kaikille kansoille.

Eipä siis ihme, että Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssäkin mainitaan koko luomakunnalle, kaikille luoduille,  julistettava evanekeliumi, Markuksen mukaan, ja että kaikki kansat on pyhän kasteen toimituksen välityksellä voitettava Jeesuksen opetuslapsiksi, Matteuksen mukaan.  Kansojen hallitsijoidenkin on tultava Jumalan eteen, hänelle kunnian antamaan ja häntä ylistämään.

Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat,

Itämaan tietäjät tulivat Jeesus -vauvan luo Baatlehemiin Jerusalemin kautta.  Yleinen ilmoitus eli taivaalla loistava tähti johdatti nämä oppineet Herodeksen luo. Sitten erityinen ilmoitus eli Raamatun pyhä sana ohjasi Beetlehemiin lasta etsimään.  Tietäjät löysivät lapsen ja antoivat hänelle lahjansa.

Syvä Jumalan suuren ilmoituksen julkitulon sanoma sisältyy siihen, että tietäjät tulivat lapsen luo ja kohtasivat Jumalan.  Jos me siis tahdomme kohdata Jumalan niin käykäämme ihmisen luo, lähimmäistemme luo.  Jokainen ihminen on jo luomisen perusteella Jumalan kuva.  Näin Jeesus -vauvassa tuli ilmi ilmoituksen syvin olemus.  Jeesus on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa.  Näin Jumalan etsiminen johtaa ihmisen luo ja ihmisen etsiminen johtaa Jumalan luo.

 

Epifanian Psalmi

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys hallitsijalle!
  Hän jakakoon kansallesi oikeutta,
  köyhiä palvelijoitasi hän auttakoon,
niin vuoret kantavat rauhan hedelmää
ja oikeus verhoaa kukkulat.
  Merestä mereen hän hallitkoon,
  suurelta virralta maan ääriin asti.
Kumartakoot häntä aavikoitten asujat,
hänen edessään viholliset nuolkoot tomua.
  Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
  Saban ja Seban kuninkaitten verot.
Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat,
  sillä hän kuulee köyhän avunhuudot
  ja rientää turvattoman auttajaksi.

Ps. 72:1–3, 8–12

79 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Koska aina siellä täällä tapaa ajattelua, että naapurimaamme Ruotsin vaakunassa olevat kolme kruunua tarkoittaisivat kolmea itämaan tietäjää, niin voinen kertoa, että ne ovat peräisin siltä ajalta, kun kolme valtiota teki liiton keskenään. Nämä olivat Sveanmaa, Götanmaa ja Suomi . Tuohon aikaan Etelä- ja Pohjois-Suomen raja oli Aurajoki ja tuon alueen nimi on nykyisin Varsinais-Suomi.

  Koska Varsinais-Suomen laulu kertoo kristinuskon merkityksestä maallemme ja kansallemme, niin panenpa tähän Varsinais-Suomen laulun sanat näkyviin

  Varsinaissuomalaisten laulu

  Helky laulu Auran rantain silmä kirkas salamoi,

  kaiu maine kauas kantain minkä kunto kansan voi!

  Täällä Suomen synnyinmuistot, täällä työn ja tiedon puistot

  virttä vapauden soi virttä vapauden soi.

  :,: Helky laulu, kaiu maine, virttä vapauden soi.:,:

  Auran rantamilla tähti syttyi päälle Suomenmaan,

  Auran rantamilta lähti onni maahan ihanaan:

  Kristinuskon, tiedon valta nosti heimot kaikkialta

  turvaks armaan synnyinmaan turvaks armaan synnyinmaan.

  :,: Helky laulu, kaiu maine, virttä vapauden soi.:,:

  Puhkes uudet tertut tuomeen, aika aatteet uudet toi,

  Auran rantamilta Suomeen koitti kirkas huomenkoi.

  Täällä Suomen synnyinmuistot, täällä työn ja tiedon puistot

  virttä vapauden soi virttä vapauden soi.

  :,: Helky laulu, kaiu maine, virttä vapauden soi.:,:

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto mitä mieltä olet sellaiseta opetuksesta ettei pelastusta ole kirkon ulkopuolella?

  Eikö tuossa tuomita kaikki muut kadotukseen?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jeesuksen pelastus koskee koko maailmaa. Tässä ei ole mitään syrjintää. Sen sijaan se että joku jättäytyy pelastuksen yhteisön ulkopuolelle vie auttamattomasti tuhoon.

   Mietipä sitä että olet pudonnut mereen. Sinulle heitetään pelastusrengas, johon tarttumalla sinut vedetään laivaan takaisin. Itsepä kärsit jos et tartu tuohon jotta voisit jatkaa matkaa pelastavassa laivassa.

   Pelastus on aina vain ja ainoastaan Jumalan oma teko, mutta kadotus on aina ihmisen oman synnin vika. Epäuskossa pelastavan yhteisön ulkopuolelle jääminen johtaa aina turmioon.

   Tästä lainalaisuudesta seuraa, ettei kirkon ulkopuolella todellakaan ole pelastusta.

   Vanha kirkko sanoi : Extra ecclesiam nulla salus, kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Aivan aiheesta.

   Vanha kirkko myös sanoi, ettei Jumala on Isä taivaassa sellaiselle, jolle kirkko ei ole äitinä maan päällä. Tämäkin on aivan oikein sanottu.

   Kirkko on Pyhän Hengen työväline pelastuksen ojentamiseksi. Se joka ei tähän Pyhän Hengen ojentamaan apuus suostu voi syyttää ainoastaan itseään, jos jää ulkopuolelle. Mikäli torjuu ensimmäisen kohdan uskontunnustuksen kuvauksesta Pyhän Hengen tehtävistä eli pyhän kirkon eli seurakunnan niin tällä tavoin jää myös kaiken muun Pyhän Hengen työn ulkopuolelle.

   Mietipä mitä uskontunnustus sanoo Pyhän Hengen työstä

   panen numerot jotta näet mitä hän tekee:

   Minä uskon —–

   ja P y h ä ä n H e n k e e n ,

   1) pyhän yhteisen seurakunnan,

   2) pyhäin yhteyden,

   3) syntien anteeksiantamisen,

   4) ruumiin ylösnousemisen

   5) ja iankaikkisen elämän.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto tässä tuleekin se harha, toimiiko siis Jumala toisia vauvoja kohtaan erilailla kuin toisia?

  Luterilaiset ja katolilaiset vauvat ovat etuoikutetussa asemassa kun heidät liitetään pelastukseen vanhempien suostumuksella kastattamalla heidät, näinkö se todella on?

  Tuota ei tue evankeliumi, ei siis missään kohden ole ”etuoikeutettujen” ryhmää, kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla, tämä on jokaisen ihmisen osa, lapset jätän Jumalan käsiin koska heistä ei selkeästi sanota kuinka heidän laita on, mutta sen kyllä ymmärrän ettei toinen ihminen voi toista pelastaa, vanhemmat kastattamalla vauvansa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Siis jatkan vielä että jokaisen ihmisen on tehtävä parannus eli tuomasi laiva vertauksen mukaan tartuttava pelastusrenkaaseen ja päästävä Jumalan valtakuntaan.

   1 Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. 2 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? 3 Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. 4 Taikka ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? 5 Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Vain kasteessa ihminen pääsee pelastuksen osallisuuteen.

   Aadamin lankeemuksen seurauksena ihminen ei lähde nollapisteestä, vaan kadotuksen alaisuudesta liikkeelle. Näin ollen perinteisten kirkkojen jäsenillä on käytössään rajattoman suuren armon avain, tuoda lapsensa pyhän kasteen välityksellä pelastuksen yhteyteen.

   Sen sijaan kadotuksen vallassa elävän perheen lapset jäävät yhdessä vanhempiensa kanssa kadotuksen alaisiksi heissä olevan perisynnin takia.

   Tässä näkyy se, että Jumalaa pelkäävän lapsetkin tulevat siunatuiksi juuri siksi, että heidät tuodaan Jumalan lapseuteen siirtävän kasteen osallisuuteen.

   Augsburgin tunnustus tuo esille tämän koko yhteisen kristikunnan yhteisen uskon perustan seuraavin sanoin:

   <strong>II Perisynti

   Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan.

   Seurakuntamme tuomitsevat pelagiolaiset ja muut, jotka väittävät ettei perisynti ole synti ja kaventaakseen Kristuksen ansiota ja hänen hyville teoilleen kuuluvaa arvoa katsovat ihmisen voivan tulla omilla järjen voimillaan vanhurskaaksi Jumalan edessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto siis väität että vanhemmat päättävät lapsensa pelastuksesta, entäpä nyt niiden luterilaisten vanhempien lapset joita ei kasteta?

   Onko mielestäsi Jumala oikeudenmukainen tässä esittämässäsi systeemissä?

   Entäpä kuinka voi menettää pelastuksen, olenko minä menettänyt kun erosin kirkosta ja otin Pietarin sanojen mukaan kasteen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Puhut hyvästä asiasta, kun puhut parannuksesta. Sen sijaan kuvitelmasi siitä, mitä parannus Jumalan edessä merkitsee. Sekotat sen jonkinlaiseen elämäntapojen ruokkoamiseen. Luonnollisten elämäntapojen siivoamisella on merkitystä ajallisen elämän näkökulmasta. Sen sijaan sellainen kuvitelma, että se voisi ratkaista ihmisen taivasosuuden, on pelkää hengellistä ylpeilyä ja teko-opin yksi muoto. Juuri edellä siteeraan Augustanan kohtaa, jossa torjutaan sellainen kuvitelma että muka omilla järjen voimillaan voisi vanhurskautua eli tulla Jumalalle kelpaavaksi.

   Olen aikoinaan tehnyt tutkimuksen Raamatun opetuksesta, mitä parannus ihan oikeasti on. Se on aina yhteydessä kasteeseen. Kaste antaa parannuksen.

   Sille joka vielä ei ole saanut kastetta parannus ojennetaan kasteen toimistuksessa.

   Sellainen joka jo aikaisemmin on saanut kasteen eli sen mukana myös Jumalan vanhurskauden, mutta on sitten langennut pois Jumalan armosta, parannus merkitsee kasteen armoon palaamista.

   Kummassakin tapauksessa kaste on varsinainen parannuksen antava Pyhän Hengen väline Jumalan armon ojentamiseksi. Kasteen vaikutus nimittäin ulottuu aina iankaikkiseen elämään asti vievänä voimana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kirkosta eroamalla erosit Kristuksen ruumiista eli hänen elimellisestä olemuksestaan. Olet siis hylännyt hänen yhteydessään elämisen. Tai käyttääksemme hänen viinipuu vertaustaan. Olet puusta irti karsitun oksan kaltainen, joka kuivettuu kuoliaaksi, jos ei tule uudelleen puuhun ympätyksi.

   Toiseksi et suinkaan ole toiminut Pietarin helluntaisaarnan mukaisesti vaan tasan tarkkaan hänen sanojensa vastaisesti. Pietarihan nimenomaan sanoo että kaste kuuluu myös lapsille. Uudelleen kasteelle menemällä olet sylkäissyt päin Jumalan kasvoja kun et ole ottanut todesta Pietarin helluntaisaarnan sanaa

   l a p s i .

   Alkukielessä tuo lapsi -sana on teknon, se joka synnytyksessä tulee äidistä ulos. Se on peräisin synnyttää -sanasta tikto. Syntiinlankeemuskertomuksessa kreikankielisessä Raamatussa molemmat sekä tikto että teknon sanat liittyvät toinen tosiinsa, joten hätätilanteessa jopa synnytyksen hetkellä oleva vauva voidaan kastaa, jos tilanne sellaista vaatii.

   1.Mooseksen kirja:

   3:16 Ja vaimolle hän sanoi: ”Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää

   s y n n y t t ä m ä n

   l a p s i a ;

   mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto sanoppa mitä parannus juutalaisille merkitsi?

  Mitä se oli Paavalin kohdalla?

  Eikö Paavali joutunut tunnustamaan ettei ollut omassa viisaudessaan ja ymmärryksessään löytänyt Jeesusta kirjoituksista vaan vainosi Jeesuksen seuraajia, eikö tämä todista ettei evankeliumia voi ymmätää omalla viisaudella?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kääntymyksessä juutalaisuuteen vaadittiin

   1) että virkaan vihitty rabbi antoi luvan kääntymykseen. Ilman lupaa kukaan ei saanut kääntymystä.

   2) kummit, jotka antoivat pakanalle opetusta juutalaisesta elämäntavasta ja vielä kääntymyksen jälkeenkin huolehtivat kääntyitten opastamisessa elämän eri tilanteissa. Koulutus saattoi toisinaan viedä kolmekin vuotta tai pidempäänkin jos oppiminen ei tahtonut sujua.

   3) varsinainen kääntymys annettiin kasteen toimituksessa, missä pakanuus pestiin pois. Tämä antoi pakanalle kokonaan uuden elämän. Niinpä hänestä sanottiin, että kasteessa ihminen alkoi kokonaan uuden elämän, hänestä tuli ”yhden päivän ikäinen” aikana jolloin nollaa ei vielä tunnettu. Niinpä nykyaikaisesti sanottaisiin että kasteessa pakana aloitti elämän Jumalan oman kansan jäsenenä koko elämänsä nollapisteestä alkaen uudestaan. Hän siis tässä mielessä syntyi uudestaan.

   Tähän liittyi, että epäjumalat pyyhittiin pois ja ihmisestä tuli elävän Jumalan palvelija.

   4) kääntymyksessä ihminen pyhitettiin. Hän sai Jumalan Hengen eli Pyhän Hengen tämän kasteen välityksellä. Nyt hänellä oli lupa lähestyä Jumalaa ja osallistua täysivaltaisena juutalaisena pyhään liturgiaan.

   5) kääntymyksen kaste piti antaa koko perheelle ja kaikille samassa talossa asuville samalla kertaa. Jos yksikin ajateltiin jätettäväksi kääntymyksen antavan kasteen ulkopuolelle, niin ketään ei saanut kastaa eli kenellekään ei myönnetty kääntymystä, vaan kaikkien piti odottaa siihen asti, että koko ”huonekunta” isovanhempineen, pojat perheineen eli vaimoineen ja lapsineen sekä talon palvelusväki perheineen sekä vieläpä talon nurkissa asuvien kerjäläisten ja muutoin vain nurkissa asuvaa myöten piti samalla kertaa kastaa vanhimmasta pieninpään, äskensyntyneistä iäkkäimpään vanhukseen asti kaikki yhdessä. Koko talon väki eli ”huonekunta” kokonaisuudessaan.

   Ei nimittäin voitu hyväksyä sitä, että kääntymyksen saaneiden elämään jäisi mukaan joku, joka edelleen olisi jäänyt riivaajien eli epäjumalanpalveluksen saastaisten henkien valtaan.

   6) miesväki sai ympärileikkauksen samalla kertaa.

   7) Hyvän kuvan joistakin tähän kääntymyksen kasteeseen liittyvistä näköaloista antaa Hesekielin kirja kuvaus kokonaisen kansan saamasta uudistuksesta, missä viitataan tähän juutalaiseen kääntymyksen kasteen teologiaan ja toimituksen sisältämään antiin.

   Tämä on kirjoitettu noin 600 vuotta ennen Vapahtajamme antamaa kastekäskyn muotoa elisitä että kasteen kaavassa on kasteen toimittaminen vettä valaen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

   Hes. 36:25-27

   36:25 Ja minä (Jumala) v i h m o n teidän päällenne puhdasta v e t t ä , niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. 36:26 Ja minä annan teille u u d e n sydämen, ja u u d e n hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. 36:27 H e n k e n i ( Pyhä Henki ) minä ( Jumala ) annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Paavali oli erittäin oppinut mies. Hän oli saanut koulutuksensa jopa kaksikulttuuriseksi sekä hellenistiseen että juutalaiseen perinteeseen.

   Juutalaisessa perinteessä Paavalin opettajana oli Gamaliel, yksi oman aikansa parhaita opettajia. Gamalielin isä oli Simeon, joka erään perinteen mukaan oli sama Simeon, joka siunasi neljänkymmenen päivän ikäisen Jeesus lapsen temppelissä. Simeonin isä puolestaan oli oman aikansa oppinein juutalainen Hillel. (Häntä ei pidä sekottaa Jerusalemin hävityksen jälkeen juutalaisten ensimmäisenä paavina toimineeseen Hillel I:een, joka aloitti, temppelin ylipapin viran menetettyä valtansa, koko maailmanlaajuisen juutalaisuuden johtajana Jamniassa.)

   Paavalin kirjeissä näkyy paljonkin samoja oppeja kuin mitä Hillel aikoinaan opetti. Joten Simeon ja Gamaliel olivat hyvin säilyttäneet isoisän perinteen.

   Kreikkalaiseen kulttuuriin Paavali oli paneutunut niin perusteellisesti, että hänet jopa kutsuttiin Areiopagiin luennoimaan julistamastaan opista. Areiopagi oli aikansa korkein kreikkalainen oppilaitos sen lisäksi että se oli kreikkalainen temppeli. Sinne pääsivät vain kaikkein korkeimmin oppineet kreikkalaiset esiintymään. Paavalin oppineisuus riitti tähän. Kooltaan Areiopagi oli noin puolta pienempi kuin Jerusalemin temppeli Juudeassa, missä Jeesus aikoinaan toimi opettaja ( eli siis tuon aikaisessa ”professorin” virkaa vastaavassa tehtävässä)

   Kirjeissään Paavali käytti aikansa etevintä retoriikkaa. Jopa sekin lause missä hän sanoo, ettei hän opeta ”puheen viisaudella” oli oikein malliesimerkki kreikkalaisen puhetaidon tekniikasta painottaa esityksensä tärkeintä kärkeä.

   1.Korinttolaiskirje:

   1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan – ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

   Tällä ilmauksella pyydettiin kuulijaa erityiseen tarkkaavaisuuteen, koska tähän sisältyi koko puheen tärkein sanoma, Paavalilla ”Kristuksen risti”.

   Paavalin kääntymyksen sisäisenä voimana oli Jeesuksen ilmestys. Se kuitenkin johti vain ja ainoastaan Paavalin sokeutumiseen. Näkönsä Paavali sai vasta kun Ananias kastekaavaan sisältyvänä toimituksen osana pani kätensä Paavalin päälle, tämä on edelleen käytössä kristillisessä kasteessa kaavaan merkityssä kohdassa. Tuossa vaiheessa kastetoimitusta Paavalin silmät aukenivat.

   Apostolien teot:

   9:12 ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, e t t ä hän saisi näkönsä jälleen.” 9:17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit – e t t ä saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä.” 9:18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti k a s t e e n .

   Huomaa että tässä kasteessa Paavali seisoi kasteen aikana. Käytettiin siis tuon aikaisen kasteoppaan ulkonaista tapaa valaa vettä kastettavan päälle kämmen reunan yli valuttamalla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto erehdyit asiasta eli tarkoitin kun Johannes kastaja ja Jeesus julistivat parannusta niin mitä sen jälkeen tapahtui eli kuinka juutalaiset toimivat?

   Valitettavasti todistelusi ohi Raamatun ei vakuuta, jos et voi näyttää Raamatusta niin ei sillä ole todistus arvoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Koska et hyväksy mitään todellisia tiedon murusiakaan Raamatun ulkopuolelta, niin voin siis pitää sinua satuolentona, koska sinusta ei Raamatussa puhuta sanaakaan.

   Joten voimme siis kaikessa rauhassa lopettaa tämän keskustelun, koska nimenomaan asiaperusteet eivät sinulle kelpaa.

   En halua jatkaa keskustelua keksityn nimimerkin takana vaikuttavan tyhmäksi heittäytyvän tyypin kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto:””En halua jatkaa keskustelua keksityn nimimerkin takana vaikuttavan tyhmäksi heittäytyvän tyypin kanssa.””

  Mistä moinen väite?

  Siis yksinkertaisesti Raamatussa on selkeästi sanottu että kun parannuksen saarnan kuulleet tekivät todella parannuksen he tunnustivat syntinsä ja senjälkeen heidät kastettiin.

  Matt. 3:6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

  Mark. 1:5 Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Aivan yksinkertaisesti teet täysin asian vierestä meneviä päätelmiä asioiden järjestyksestä. Sinulta jää kokonaan huomaamatta, että synnintunnustusta tärkeämpi osapuoli on synninpäästön sana. Tämän synninpäästön toteutus on nimenomaan kasteessa saatava Jumalan armo.

   Kuten sanoo Nikean tunnustus toteaa Pyhää Henkeä ja hänen työhönsä liittyvästä syntien anteeksiantamuksesta seuraavin sanoin:

   Me uskomme Pyhään Henkeen, —-

   Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksisantamiseksi, ….

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto ”syytät” minua monesta asiasta kuten nyt ”teet täysin asian vierestä meneviä päätelmiä asioiden järjestyksestä.””

  Et ota huomioon yhtään mitä Raamattu sanoo, kuten kun he tunnustivat syntinsä niin heidät kastettiin, ei tuossa ole mitään epäselvää kuinka asiat tapahtuivat.

  Sitten vielä Jeesus käskee julistamaan parannusta syntien anteeksi saamiseksi Hänen nimessään, ei tuota voi millään vääntää vauvakasteeksi.

  Luuk. 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Valitettavasti puhut täysin perättömiä väitteitä.

   Kaste nimenomaan toimitetaan syntien

   anteeksi s a a m i s e k s i .

   Huomaapa tuo pääte – seksi, joka kertoo miksi kaste tehdään eli mitä se vaikuttaa.

   Samaten tuossa puhutaan parann u k s e n kasteesta eikä suinkaan parannuksen tehneen kasteesta.

   Vertaapa lauseisiin

   Pul l a n leipominen. Pulla siis on leipomisen t u l o s .

   Laps e n synnyttäminen.Lapsi siis on synnytyksen tulos.

   Puu n pilkkoaminen . Työn tulos siis on puiden pilkkoontuminen.

   Tästä näet että parannus on kasteen toiminnan tulos eikä suinkaan sitä edeltävä tapahtuma.

   Joten onko sinun suomen tuntisi jääneet miten heikolle tasolle. Mulla oli lukion arvosana suomen kielestä 10.

   Markuksen evankeliumi:

   1:4 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto otit sitten Mark.1.4 ja sillä yritit todistaa omaa ”agendaasi”, miksi et jatkanut lainausta niin että myös minun esilletuoma olisi tullut mukaan eli ihmise kastettiin kun he tunnustivat ensin syntinsä?

  4 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. 5 Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.(Mark.1)

  Entäpä miksi ei kaikkia kastettu vaikka nämä tulivat kasteelle?

  5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, 6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? 8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, 9 Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.(Matt.3)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Edelleenkin sinulle on jäänyt epäselväksi se todellisuus, ettei katumuksella yksinään ole mitään merkitystä, jos siihen ei liity anteeksiantoa. Ihminen ei voi pelastaa itseään omin voimin. Vasta kasteessa ihminen saa tuon anteeksiannon eli vanhurskauttavan uskon. Vasta Jumalan teko tuo pelastuksen.

   Ota opiksesi se että kastetoimituksen yhteydessä pidetään myös kehotuspuhe eli saarna. Johannes Kastajan saarna oli hyvin konkreettinen. Niinpä hänen sanansa aikansa eturivin oppineille kohdistui nimenomaan heille eikä joillekin muille.

   Mutta huomaapa tuosta antamastasi tekstistä, että tuo saarna kohdistui sellaisille,

   j o t k a

   t u l i v a t

   k a s t e e l l e

   ja edelleen huomaapa että nämäkin saivat

   a n t e e k s i a n n o n

   nimenomaan Johanneksen toimittaman kasteen välityksellä.

   Tuossa ei sanota, että Johannes kastoi h e i t ä ikäänkuin vain joitakin ( osaobjekti)

   vaan tuossa sanotaan:

   hän kastoi h e i d ä t eli siis kaikki kasteelle tulleet ( kokonaisobjekti )

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Koeta ymmärtää, ettei katumus ole mikään ihmisen omalta puoleltaan tekemä ansiokas teko, joka sitten sai palkakseen pelastuksen, vaan se on vain ja ainoastaan oman todellisen tilansa toteamista: Hups! Mä hukun, jos Jeesus ei auta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto nyt jätit sitten pois ettei kaikkia kastettu, lueppa nyt kunnolla Raamattua ja ota sen sana äläkä tuo omiasi.

  Saarnasiko Johannes Kastaja ”tulkaa kasteelle” vai ”tehkää parannus”?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Älä heittäydy tyhmäksi. Tuossa sanotaan, että Johannes kastoi heiDÄT eli siis kokonaisobjekti.

   Sinun tulkintasi ettei kaikkia kastettu edellyttäisi osaobjektia heiTÄ.

   Ja edelleen miksi kinaat Raamatun selvää sanaa vastaan. Pitääpä oikein kirjoittaa isoilla kirjaimilla että näkisit mitä siinä sanotaan Johanneksen näkevän:

   nähdessään — tulevan kasteelle = K A S T E E L L E.

   No jokos Ari näet ja jokos ymmärrät mitä Raamattu sanoo.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto kastoiko Johannes kirjanoppineet ja saddekeukset?

  Ja huomaa etten tuo mitään omaa vaan sitä mitä Raamatussa on.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kastoi.

   Tuossa Raamatun sanassa on k o k o n a i s o b j e k t i

   eli siinä siis todetaan että k a i k k i kasteelle tulleet kastettiin.

   Jo edellä olen kahdestikin todennut tuon, mutta edelleen silmilläsi on sokeuden aiheuttavat rätit.

   Oletko nukkunut suomen kielen tuntisi kun et tunne käsitteitä osaobjekti ja kokonaisobjekti?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kuvaavaa on että vanha kirkko on puhunut parannuksesta vain sellaisessa tapauksessa, missä joku on langennut pois kasteen armosta.

   Puhe siis on koskenut vain kasteen jälkeistä aikaa.

   Sinä puolestasi vastoin tätä ikivanhaa opetusta olet sotkenut kaiken päälaelleen, kun olet tämän kastetta jälkeenpäin seuranneen kasteen antamasta armosta pois lankeemuksen aiheuttamien ongelmien korjaamisen sijoittanutkin muka ennen kastetta tapahtuvaksi toiminnaksi, että parannuksen muka pitäisi tapahtua ennen kastetta. Elikä siis että pois kotoaan juosseen lapsen pitäisikin juosta takaisin äitinsä kohtuun, että vasta sitten voisi syntyä.

   Augsburgin tunnustus sanoo parannuksesta seuraavaa

   XII Parannus

   Parannuksesta seurakuntamme opettavat, että ne, jotka ovat

   k a s t e e n

   j ä l k e e n

   l a n g e n n e e t ,

   voivat saada syntien anteeksiantamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät, ja että kirkon tulee antaa synninpäästö niille, jotka näin palaavat tehdäkseen parannuksen.

   Parannus näet sisältää varsinaisesti seuraavat kaksi asiaa.

   Toinen on katumus eli synnintunnosta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaatuntoa.

   Toinen on usko, joka syntyy evankeliumista eli synninpäästöstä ja joka luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, ja antaa omalletunnolle lohdutuksen ja vapauttaa sen pelosta. Tämän jälkeen tulee seurata hyvien tekojen, jotka ovat parannuksen hedelmiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Nythän todistat kaikki tulleet kastettiin, mutta siinä on myös määre että kun he tunnustivat syntinsä, siis Raamatussa on.

  Nyt pudotat pois vauvat, eiväthän vauvat voi tulla, heidät olisi pitänyt tuoda eikä vauvat voineet tunnustaa syntejään, mot.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Olen jo edellä todennut että syntien tunnustaminen ei ole mikään ansio eikä mikään ihmisen suoritus, vaan oman kadotetun tilansa kauhistunut toteaminen. Katumukselle siis on täysin vieras sellainen ajatus että se voisi olla mikään ehto vaan päin vastoin se on kuin hukkuvan kiljaisu: Apua! Minä hukun!

   Joten tapasi tehdä katumuksesta ikään kuin kasteen toimitamisen edellytys on perusteissaan vääristä lähtökohdista lähtevä kynnyskysymys.

   Yksi maailman ensimmäisiä kasteen toimittamisesta kertova teksti puhuu nimenomaan siitä, että kasteen toimittamisessa lapset kastetaan ensiksi ja vasta heidän jälkeensä huushollin aikuiset. Joten jälleen kerran oma historian tajun puutteesi saa sinut vänkäämään tapahtumien todellista luonnetta. Alkukirkon lähetystilanteessa kastettiin koko huonekunnat vauvasta vaariin yhdellä kertaa.

   Raamatun maailmassa lapset ovat olleet oleellinen osa jokapäiväistä elämää. Yhdessä ainoassa talossa asuivat kaikki sukupolvet yhdessä isovanhemmista usean veljeksen perheisiin ja heidän pienokaisiinsa saakka kaikki yhdessä. Yhdessä huonekunnassa koko huonekunnan väellä oli yhtä paljon lapsia kuin nykyisin pienimpien maalaiskuntien peruskoulujen luokkahuoneissa. Kun Raamattu siis puhuu huonekuntien eli perhekuntien kasteesta niin siinä saattoi olla mukana jo monta kymmentä pikkulasta vauvasta alkaen.

   Joten koko ajattelutapasi on Raamatun maailman olosuhteiden näkökulmasta täysin tuolloiselle elämälle vierasta tukevasti jalat ilmassa roikkuen pilvissä leijumista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto kaikki mitä kirjoitan löytyy Raamatusta, löytyykö kirjoittamasi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Miksi kuvittelet väärin ymmärtämisiäsi muka Raamatun opetukseksi. Ethän erota edes sitä mikä lauseissa on syytä ja mikä seurausta eli sekotat sen, miten asiat liittyvät toisiinsa.

   Paljosta tyhjänpäiväisestä kinaamisestasi jäisi syrjään, jos hankkisit edes alkeellista tietoa Raamatun opetuksista.

   Joten otapa opiksesi Raamatun kehotus juuri sinulle

   Sananlaskut:

   1:7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

   4:5 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.

   4:7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.

   5:1 Poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun taidolleni

   7:4 Sano viisaudelle: ”Sinä olet sisareni”, kutsu ymmärrystä sukulaiseksi,

   8:11 Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa.

   9:10 Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. –

   Joten hankipa edes alkeellista viisautta uskon asioista, jottet koko aikaa löisi päätäsi seinään Raamatun opetuksen vastaisilla lauseiden sisällön vääristelyilläsi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25