Loppiainen lähetyksen juhla

 

 

Kengän numero 51.  Lähetystilanteessa 25.5.2006 Kamerunissa.

 

Loppiaisen kreikankielinen nimi on epifania.  Juhla on syntynyt Epyptissä toisen kristillisen vuosisadan puolivälissä.   Evankeliumi oli lähtenyt maassa liikkeelle oikein hyvin ja näytti, että maa on mahdollista voittaa kristinuskolle.  Ongelmia toi kuitenkin tammikuun 6. päivä, jota vietettiin erään pakanallisen jumalan kunniaksi.  Silloin päätettiin vallata tuo juhla kristilliselle sanomalle.  Tämän vallatun juhlan nimeksi tuli Jumalan kirkkauden ilmestys, epifania.  Juhlan valtaus onnistui erinomaisesti. Näin kokonainen kansa voitettiin evankeliumille jo runsas sata vuotta tämän epifaniajuhlan tekemän parannuksen mukana.  Nyt se julisti Jumalan pelastussanomaa Kristuksessa.

Jumalan kirkkauden ilmestymisen teemoiksi tulivat ensimmäisenä Jeesuksen kaste. Silloinhan taivaat aukenivat ja Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle. Samaan aikaan Taivaan Isä julisti, että Jeesus on Jumalan Poika. Pyhä kolmiyhteisyys siis tuotiin julki.

Toiseksi teemaksi tuli Jeesuksen syntymä. Tämä on sitten noin 350 siirretty joulukuun 25. päivään, kun piti vallata toinen juhla Roomassa.

Sen jälkeen tuli vielä sellaisia teemoja kuin viinin ihme Kaanaan häissä, leivän ihme, kun iso väkimäärä ruokittiin vain vähäisillä ruokatarvikkeilla, ja Beetlehemin tähti. Kuudentena teemana tuli sitten itämaiden tietäjien tulo Jeesuksen luo.  Tämä merkitsi että jo pienenä vauvanakin Jeesuksen kirkkaus tuli ilmi myös muiden kansojen keskuuteen.  Näin jo vanhan ajan siirtyessä keskiaikaan epifania julisti evankeliumin kuuluvan kaikille maailman kansoille.

TORSTAI 6.1.2022

Loppiainen  eli Epifania

Jeesus, maailman valo

Pyhäpäivän psalmi: Ps. 72:1–3, 8–12

Ajatus vieraiden kansojen voittamisesta elävän Jumalan palvelijaksi ei suinkaan ollut uusi. Vapahtajamme työtä ennakoitiin jo Salomonin aikana, kun Saban kuningatar tuli kuulemaan Salomonin viisautta.  Tuonaikainen kansainvälinen kauppa kukoisti jo Daavidin pojan aikana. Kauppa oli tavaroiden vaihtamista: "lahjojen" vaihtamista.  Kun molemmat puolet olivat tyytyväisiä "lahjojen" määrien kohtuullisesta määrästä ja arvosta, niin sitten kumpikin otti saamansa lahjat vastineeksi antamilleen lahjoille.

Ikivanha perinne puhui siitä, että Salomonille ja Saban kuningattarelle syntyi poika. Tämän jälkeläisten sukupuuta ovat sitten olleet Etiopian keisarit. Etiopialaiset olivat tallettaneet sukupuun aina viime vuosisadalle asti.

Loppiaisen psalmissa Saba mainitaan yhtenä esimerkkinä Israelin kanssa yhteyttä pitävistä kansoista.  Psalmin ajatus on se, että näiden kansainvälisten yhteyksien suurinpana sisältönä on Jumalan kunnian esilletulo.  Tavoitteena on, että kaikki kansat palvelevat elävää Jumalaa.   Jumalan kunnian ylistys siis kuuluu koko maailmalle, kaikille kansoille.

Eipä siis ihme, että Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssäkin mainitaan koko luomakunnalle, kaikille luoduille,  julistettava evanekeliumi, Markuksen mukaan, ja että kaikki kansat on pyhän kasteen toimituksen välityksellä voitettava Jeesuksen opetuslapsiksi, Matteuksen mukaan.  Kansojen hallitsijoidenkin on tultava Jumalan eteen, hänelle kunnian antamaan ja häntä ylistämään.

Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat,

Itämaan tietäjät tulivat Jeesus -vauvan luo Baatlehemiin Jerusalemin kautta.  Yleinen ilmoitus eli taivaalla loistava tähti johdatti nämä oppineet Herodeksen luo. Sitten erityinen ilmoitus eli Raamatun pyhä sana ohjasi Beetlehemiin lasta etsimään.  Tietäjät löysivät lapsen ja antoivat hänelle lahjansa.

Syvä Jumalan suuren ilmoituksen julkitulon sanoma sisältyy siihen, että tietäjät tulivat lapsen luo ja kohtasivat Jumalan.  Jos me siis tahdomme kohdata Jumalan niin käykäämme ihmisen luo, lähimmäistemme luo.  Jokainen ihminen on jo luomisen perusteella Jumalan kuva.  Näin Jeesus -vauvassa tuli ilmi ilmoituksen syvin olemus.  Jeesus on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa.  Näin Jumalan etsiminen johtaa ihmisen luo ja ihmisen etsiminen johtaa Jumalan luo.

 

Epifanian Psalmi

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys hallitsijalle!
  Hän jakakoon kansallesi oikeutta,
  köyhiä palvelijoitasi hän auttakoon,
niin vuoret kantavat rauhan hedelmää
ja oikeus verhoaa kukkulat.
  Merestä mereen hän hallitkoon,
  suurelta virralta maan ääriin asti.
Kumartakoot häntä aavikoitten asujat,
hänen edessään viholliset nuolkoot tomua.
  Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
  Saban ja Seban kuninkaitten verot.
Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat,
  sillä hän kuulee köyhän avunhuudot
  ja rientää turvattoman auttajaksi.

Ps. 72:1–3, 8–12

79 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto kuinka Paavali asian toteaa:

  18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”. 20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? 21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, (1. Korinttolaiskirje 1)

  Tulee vaan auttomattomasti mieleen sanaselittelysi, entäpä jos pieni lapsi,joka juuri on opetellut lukemaan, lukisi tekstejäsi, eikö sanoisi että setä ei ymmärrä mitä Raamatussa lukee?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Ari

   Sinun oma viisaus ei tavoita Jumalan viisautta kasteen armosta. Jumalan viisaus on sitä, että hän suunnitteli itse tien ihmiskunnan pelastukseksi. Kristus sovitti syntimme ennen kuin edes olimme niitä tehneet. Jumala on Kristuksessa armahtanut ihmiskunnan. Tätä armoa hän tarjoaa Kristuksen täytetyssä työssä.

   Ari

   Sinun tekemäsi parannus ei lisää mitään siihen, mitä Kristus on tehnyt. Sinä olet tunnustanut oman mahdottomuutesi syntien sovittajana. Pidä siitä kiinni, äläkä laske sitä sen uskon ansioksi, jonka Kristus on sinussa synnyttänyt. Se on lahjaa, ei ansiota.

   Emme kai halua kieltää muilta ihmisiltä sitä pelastusta, jonka Luojamme itse on koko maailmalle valmistanut? Ari, sinäkö asetut tuomariksi?

   ”Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,” (1. Korinttolaiskirje 1)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Kari Paukkunen nyt osuit todella oikeaan kysymykseen:

   ””Emme kai halua kieltää muilta ihmisiltä sitä pelastusta, jonka Luojamme itse on koko maailmalle valmistanut?””

   Juuri tästä on kysymys, siis kun Luther antoi ns ”Raamatulliset”perusteet ns ”uudestikastajien” vainoille niin eikö hän juuri estänyt muita menemästä sisälle Jumalan valtakuntaan, ei mennyt itse eikä olisi suonut toistenkaan mennä?

   Juuri tämä opetus vauvakasteesta pitää ihmiset ulkopuolella Jumalan valtakunnan, jotkut todella haluaisivat tehdä parannuksen Jumalan kutsuessa mutta väärät opettajat ja ns ”paimenet” estävät heitä menemästä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Olen pitänyt lukemattomia puheita pienille lapsille. Se on todella antoisaa. Pienet ihmiset kuuntelevat avoimin mielin ja koko olemus elää kerronnan mukana. He ymmärtävät esitykseni sata kertaa paremmin kuin sinä, joka tahallasi suljet korvasi Raamatun totuudelta.

   Otat esille Paavalin julistuksen kohdan, jossa apostoli toteaa, etteivät kreikkalaisten muinaistarinat tuo pelastusta, vaan ainoastaan elävä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Etkö muista kuinka jo aikaisemmin tässä keskustelussa toin esille sen totuuden, että Paavali oli erittäin korkeasti oppinut kahdessakin kulttuurissa, jopa pätevä opettamaan aikansa korkeimmassa kreikkalaisessa ”yliopistossa” Areiopgilla. Olen jo edellä kertonut myös sen että Paavali käytti mestarillisesti kreikkalaisen retoriikan parhaita menetelmiä asiansa esittämisessä.

   Niinpä tässä esittämässäsi kohdassakin apostoli puhuu todellisen viisauden puolesta väärää ”viisautta” vastaan. Puhetavallaan hän korostaa sitä, ettei kreikkalainen muinaistarinoiden jumalaistarinointi tuo oikeaa pelastusta, vaan ainoastaan sanoma meidän Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ojentaa pelastuksen meille.

   Tapasi tulkita Paavalia muuttaa tämän Kristus -keskeisen julistuksen painopiste ihmisen luontaisen tyhmyyden ja oppimattomuuden ylistykseksi. Sinä julistat tyhmyyden autuuttavaksi olotilaksi. Sananlaskut taas varoittavat tyhmyydestä eli siis Pyhä Henki Raamatun inspiroijana varoittaa tyhmyydessä elämisestä.

   Mutta Paavalipa julistaakin että vanha kreikkalaisen pakanuuden tarjoama viisaus ei tuo pelastusta, vaan pelastuksemme on vain ja ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa koska hän on ristin työllä sovittanut k o k o maailman synnit.

   Paavalihan puhuu aidosta viisaudesta eli Kristuksen evankeliumin viisaudesta, jota julistaa myös tuonaikainen Raamattu, eli meidän nykyinen Vanha testamenttimme, Pyhän Hengen innoittama Jumalan sana.

   Tästä apostoli sanoo 1. Kor. eka luvun lopussa

   1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille

   v i i s a u d e k s i

   Jumala l t a

   ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

   1:31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra.”

   Joten väärällä tulkinnallasi tässä mainittu kerskaus Kristuksesta jää syrjään ja sen sijaan tulee ihmisen omahyväinen mietiskely, että olenkohan jo tarpeeksi tyhmä, että täytän tämänkin kohdan mahdollisimman täydellisesti.

   Toisen Korinttolaiskirjeen ajatuksessa on virheellistä takertua jakeen alun sanaan irralleen yhteyksistään repien, niin ettei se liity jakeen jatkoon, joka kertoo objektin eli Jumalan vastustamisen kukistamisesta. Kun jae luetaan koko yhteydessään niin siinä siis vastustetaan muka viisaita tyhmyyksiä ja sen sijaan ohjataan kuulijoita kuuliaisina toteuttamaan Kristuksen evankeliumin.

   2.Korinttolaiskirje:

   10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.

   Kyseessä siis on kahdenlaisen viisauden vastakkain asettaminen. Väärä pakanallinen viisaus, joka vie kadotukseen ja oikea viisaus eli sanoma Kristuksesta, joka vie pelastukseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Aivan väärin perustein hyökkäät Lutheria vastaan. Reformaattorihan vastusti aikansa paninta jumalattomuutta, joka kielsi Jumalan armahtavan työn pyhässä kasteessa.

   Anabaptistisen opin keksijä Hubmeier oli aikoinaan nostattanut kovan metelin juutalaisia vastaan. tämän takia hän menetti Ingolstadtin yliopiston vararehtorin viran Augsburgin valtiopäivillä 1518. Hän oli kuitenkin saanut riistetyksi juutalaisilta näiden synagogan ja otti sen käyttöönsä Neitsyt Marialle pyhitettynä kirkkona, jossa hän sitten pääsiäisenä 1525 kastoi uudelleen noin 300 seurakuntalaistaan maitokannua kastemaljanaan käyttäen.

   1520 -luvun alkupuolella Hubmeier pyrki talonpoikaiskapinan 1524-1525 johtajaksi, mutta epäonnistui. Vuonna 1523 Luther yritti varoittaa talonpoikia kaikenlaisista kapinahankkeista, mutta nämä kävivät hänen kimppuunsa niin rajusti, että vain vaivoin Luther pääsi pakoon näiden lynkkausta. Kapinan aikana väki kulki ympäriinsä, ryösti, varasti, tappoi ja raiskasi, missä liikkuivatkaan, kuten eräs aikalainen kuvasi heidän tekojaan. Ruhtinaiden oli pakko asettaa sotilaansa liikkeelle. Seurasi verisiä taisteluita.

   Noin 100 000 – 200 000 ihmistä kuoli tuon kapinan seurauksena. Hubmeier tuomittiin kuolemaan kapinallisena 10.3.1528.

   Joten tällaista jälkeä tuottavan liikkeen vaaroja vastaan taisteli koko järjestäytynyt yhteiskunta. Oletko ajatellut että juuri tällaisen liikkeen johtoon pyrkineen keksimää oppia sinä

   Ari

   toistat, vain pienin noin puolen vuosituhannen aikana tapahtunein muutoksin.

   Aivan ensimmäinen anabaptistinen kaste koko maailmanhistoriassa toimitettiin tammikuussa 1525 vastalauseena Zürichin kaupunginraadin eräälle päätökselle. Tuolloin siis edustamaasi uudelleenkastamista ajateltu muuna kuin poliitisena protestina esivallan päätöstä vastaan.

   Kun Hubmeier sitten pääsiäisenä oli saanut kastetuksi uudelleen noin 300 ihmistä, niin vasta sen jälkeen hän alkoi kirjoittelemaan uudelleenkasteeseen yllyttäviä kirjojaan vuosina 1525-27. Toiminta siis oli käynnissä jo ennen, kuin sille oli edes keksitty perusteluja.

   Kun ajattelet tuota kapinan tuottamaa tuhoa 100 000 – 200 000 kuollutta, niin hyvin ymmärrät, miksi Luther sanoo tuon kapinan parissa syntyneestä opista

   Isossa katekismuksessa

   —Tähän ajatukseen on kätkeytynyt vallankumouksen Perkele, joka mielellään haluaisi riistää esivallalta kruunun ja polkea sen jalkoihinsa voidakseen sitten vääntää kieroon ja tuhota kaikki Jumalan teot ja asetukset. Meidän on sen vuoksi valvottava ja oltava varuillamme. Emme saa antaa kenenkään johtaa tai vetää meitä pois Jumalan sanasta, niin että antautuisimme pitämään kastetta pelkkänä merkkinä, joka ei vaikuta mitään. Tällaisestahan hurmahenget uneksuvat.

   Konnankoukkuilun ja Perkeleen ilveilyn sijaan Luther tuo esille sen, että kasteessa vaikuttava Jumalan sana tekee kasteesta jopa suuremman kuin taivas ja maa ovat. Kastehan vie aina ikuisuuteen asti.

   Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan sanaan ja käskyyn sisältyvää ja sen pyhittämää vettä. Siksi se onkin jumalallista vettä, ei tosin sen vuoksi, että vesi sinänsä olisi muuta vettä jalompaa, vaan sen vuoksi, että Jumalan sana ja käsky liittyvät siihen. Pelkkää konnankoukkuilua ja Perkeleen ilveilyä onkin nykyisten hurmahenkiemme tapa pilkata kastetta: he hylkäävät sitä koskevan Jumalan sanan ja asetuksen eivätkä pidä kastetta minään muuna kuin kaivosta nostettuna vetenä. Sitten he vielä jaarittelevat näin: ”Miten kourallinen vettä muka sielua auttaisi?” Ystävä kallis, kenen sinä luulet pitävän vettä muuna kuin vetenä, jos kasteen kaksi osaa erotetaan toisistaan? Mutta miten sinä rohkenet tuolla tavoin käydä käsiksi Jumalan säädökseen ja repiä siitä irti sen parhaimman aarteen, jonka Jumala on siihen yhdistänyt ja sisällyttänyt ja jota hän ei anna siitä erottaa. Sillä veden varsinainen sisältö on Jumalan sana eli käsky ja Jumalan nimi. Tämä aarre on suurempi ja jalompi kuin taivas ja maa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto selitäppä nyt kuinka Paavali (Saulus) niin korkeassa viisaudessaan vainosi Jeesuksen seuraajia jos hän olisi omalla viisaudellaan löytänyt Jeesuksen kirjoituksista?

  Samoin kaikki kirjanoppineet ja fariseukset?

  Jos hyväksyt Lutherin ns ”Raamatulliset perusteet vainoille niin mikä on suhteesi helluntai seurakuntaan ja varsinkin sen jäseniin jotka ovat mielestäsi ”uudestikastettuja”?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1) Paavali ei ollut vielä saanut kastetta silloin kun hän vainosi Kristuksen seuraajia. Sen jälkeen kun hän oli saanut silmänsä auki, niin myös se pyhä perintö, mikä pyhällä kansalla oli, muodostui hänelle Jumalan suureksi lahjaksi. Silloin hän huomasi, että kaikki, mitä Jumala oli isille antanut puhuikin Jumalan Pojan suuresta sovintotyöstä.

   Tuon kasteen antaman kääntymyksen takia hänelle avautuivat niin juutalaisen perinteen suuret ihmeet pyhän kansan huolehtimisesta. Sen jälkeen hän myös saattoi käyttää hyväkseen valtavaa oppineisuuttaa hellenistisestä kulttuurista, mikä teki hänestä sopivan apostolin kreikankielisen kulttuurin keskuuteen. Tästä ovat osoituksena kaikki hänen kirjeensä, jotka ovat suuremmoisena osoituksena siitä miten aikansa oppineimpiin kuuluva rabbi antoi lahjansa ja oppineisuutensa evankeliumin palvelukseen.

   2) Jeesuksen ajan kirjanoppineista kaikkein oppinein oli meidän Vapahtajamme. Hän opetti Jerusalemin temppelissä, joka oli juutalaisuuden korkein oppilaitos, siis oman aikansa paras ”yliopisto”. Jerusalemin temppeli muuten oli kaksi kertaa suurempi kuin aikaisemmin keskustelussamme mainitseman Areiopagi. Yksistään Salomonin pylväskäytävä oli kaksi kertaa suurempi kuin Rooman Forum.

   Jotta oppisit tämän perustavan todellisuuden Vapahtajamme opetustyöstä, niin annan sinulle viisinkertaisen todistuksen, jotta näkisit kuinka mieltä vailla on tapasi kuvitella tyhmyyttä muka hyveeksi.

   Luukkaan evankeliumi:

   19:47 Ja hän opetti joka päivä pyhäkössä. —

   20:1 Ja tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia, —-

   21:37 Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi.

   21:38 Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.

   22:53 Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä,

   Joten

   Kun haluat olla todellinen opetuslapsi eli siis todellinen Jeesuksen oppilas, niin otapa Sananlaskujen opetus tosissasi:

   ”Hanki viisautta ! ”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jatkoa

   3) Jos otat huomioon että Jeesuksen ympäristössä juutalaisuudessa oli noin 15 eri suuntausta, niin oletko huomannut kenen seurassa Jeesus eniten liikkui: fariseusten.

   Joten tämä liike oli häntä lähin liike. Niinpä otapa Jeesuksen arvostelu fariseuksista liikkeen itsekritiikkinä. Voi meitä fariseuksia, jos pesemme astian vain ulkoa päin, mutta sisältä päin olemme saastaisia. Jne

   Sitten toiseksi on huomattava, että kun kateudesta johtuen useampi kirjanoppinut alkoi miettiä, miten voisi pysäyttää tämän aikansa suosituimman opettajan, jonka perässä juoksi tuhansia opinhaluisia, kun heidän kuulijoitten joukkonsa oii paljon pienempi, niin silloin juuri nämä kaikkein läheisimmän liikkeen kannattajat myös projisoivat katkeruutensa sitä voimakkaimmin.

   Jeesuksen opetuslapsijoukon läheisyys fariseuksiin tuli näkyviin myös suuren neuvoston kuulustelussa, kun Paavalia syytettiin juutalaisuuden halventamisesta. Silloinhan Paavali kertoi olevansa fariseus. Tämä ei ollut mikään hätävalhe vaan oman suuntauksensa kuvaaminen mahdollisimman selvin sanoin, niin että hän tuli todella ymmärretyksi.

   Apostolien teot:

   23:6 Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: ”Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana.”

   Joten vain oppimattomuutesi takia sinulta on jäänyt huomaamatta asioiden todelliset mittasuhteet, vaan kuvittelet että iso jänis on isompi kuin pieni elefantti.

   Jos olisit ollut kuuliainen Sananlaskujen opetukselle, niin et tässäkään olisi mennyt oman mielikuvituksesi pilvilinnojen rakentelun varassa kinaamaan historian todellisuutta vastaan.

   Ota siis todesta Sananlaskujen kehotus: ”Hanki viisautta!”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Ajatuksesi, että seuraisin jotain muuta kuin Pyhää Henkeä ja Hänen kirkastamaa Raamattua, on täysin omaa keksinöä ja vailla perusteita.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Pyhä Henki on Totuuden Henki.

   Niinpä jokainen lauseesi missä kinaat Raamattua vastaan on samalla potku Jumalan kasvoja vastaan.

   Raamattu sanoo, että kaste on välttämätön Jumalan valtakuntaan sisälle tuloon. Joh. 3:3,5. Mutta sinä sanot että eipäs.

   Raamattu sanoo, että kaste kuuluu lapsillekin. Ap.t. 2:38-39. Mutta sinä sanot että ei kuulu.

   Raamattu sanoo, että kaste yhdistää Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Room. 6:2-11. Mutta sinäpä sanot että eipäs.

   Raamattu sanoo, että ihminen uudestisyntyy kasteessa. Tiit. 3:5. Mutta sinäpä kinaat tätäkin vastaan.

   Raamattu sanoo, että kaste pelastaa. 1. Piet. 3:21. Mittä sinä intät että eipäs.

   Jälleen viisinkertainen todistus siitä, miten jumalattomasti kinaat Totuuden Hengen pyhää sanaa vastaan, kun tappelet Pyhän Hengen innoittamaa Raamatun sanaa vastaan.

   Suosittelen siis että teet parannuksen tästä totuutta vastaan tappelustasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit