LIITONARKKU

Tämä on samalla kannanotto palstalla olevaan ketjuun koskien Ilmestysmajaa; teen sen liitonarkku-motiivista oman uuden aiemmasta laajennetun blogin koska olen tullut aiheesta pariinkin otteeseen deletoiduksi.

LIITONARKKU
Sivuilla on kuvattu heprealaisten erämaavaelluksella Jumalan käskystä rakennettua Jahven ilmestyksiin ja palveluksiin tarkoitettua Ilmestysmajaa joka tunnetaan myös Tabernackelina. Tässä laajassa lähinnä telttaa muistuttavassa suojassa oli myös siis Kaikkein Pyhin, jossa erityisesti pidettiin ns. Liitonarkkia, joka Raamatun nykykäännöksessä vastaa paremmin alkutekstin sille antamaa nimeä Liitonarkku.
Arkki oli sivuiltaan ja kanneltaan suorakaiteen muotoinen kahden korennon varassa kannettava arkku. Se rakennettiin vuorella,(Siinai) missä Jahve oli jylisten ja pauhaten ilmestynyt Moosekselle, ja siinä säilytettiin Mooseksen Jahvelta silloin saamia kansalle tarkoitettuja laintauluja ja sittemmin erämaavaelluksella kansan nälältä pelastanutta taivaallista mannaa sekä Mooseksen veljen Aaronin arkussa viheriöimään alkanutta sauvaa.
Liitonarkku oli merkkinä Jahven kansan kanssa tekemästä liitosta, jonka tämä antaessaan laintaulut kansalle sen kanssa teki. Arkku oli tehty akasiapuusta ja se oli ulkoa ja sisältä kullattu. Sen sivuilla oli kaksi kultarengasta kummallakin niin, että niiden läpi voitiin vetää kullatut akaasiapuiset korennot, joilla arkkua voitiin kantaa. Myös arkun kansi kapporet (suomeksi "armonistuin"), oli kultaa ja kannen päällä oli siipikärjet suojelevasti pystyssä kaksi kultaista kerubia. Ilmestysmajassa ja sittemmin Jerusalemin temppelissä arkku asetettiin paksun esiripun taakse.
Arkilla oli heprealaisten jumalanpalveluselämässä, mutta myös sodankäynnissä keskeinen merkitys. Kun israelilaiset olivat 40 vuotisen erämaavaelluksen päätteeksi lopulta vallanneet Kanaanin, pystytettiin Ilmestysmaja Siiloon, missä sitä ja Liitonarkkua tuomari Eelin aikaan asti pidettiin. Mutta kun arkku israelilaisten ja filistealaisten välisen erään sodan aikana otettiin tukemaan Eben-Eseriin taistelua, filistelialaiset kaappasivat sen ja veivät mukanaan Asodiin, missä pitivät sitä seitsemän kuukautta. Arkku aiheutti ryöstäjilleen kuitenkin pahoja ongelmia; heitä kohtasi outo sairaus, hiukset lähtivät päästä ja kielet turposivat suussa. Ja niin arkku päätettiin palauttaa israelilaisille takaisin. Nyt arkku sai sijan Kirjat Jearemissa, mistä se Daavidin aikana tuotiin Siioniin. Kun Salomo myöhemmin rakennutti Jerusalemin temppelin, liitonarkku sijoitettiin temppelin kaikkein pyhimpään, missä Jahven palvelus jatkui vuoteen 586 eKr. saakka, jonka jälkeen ei Raamattu arkkua enää mainitse.

Tästä historiaan jäänestä ja paljon pohdinta aiheuttaneesta oudosta esineestä oli annettu tarkat rakentamisoheet, II Mooseksen kirjan luvun 25 alku kertoo arkin rakentamishistorian.

Noine em. kirjassa annettuine ohjeineen Pyhän Arkun valmisti taidoistaan tunnetun Besalel ja siitä ja sen käytöstä huolehtivat leeviläiset papit, joiden virkapuvuista oli annettu myös tarkat määräykset. Arkissa säilytettiin Aaronin sauvaa tai sauvoja, jotka ovat kenties olleet radium- tai uraanisauvoja. Radium-hohtavia sauvoja käytettiin aikanaan yleisesti myös Euroopassa jopa leikkikaluina kun ei ymmärretty radiumin vaarallisuutta. Juutalaisen perimätiedon mukaan palvelu liitoarkin edessä olikin hyvin vaarallista ja niinpä papeilla oli oli mm. kultaiset esiliinat, kulta raskaana metallina suojasi säteilyltä. Mutta onnettomuuksia sattui ja niissä kuolleet papit piti vetää arkin edestä kultaista nilkkaketjuista pois, sillä ruumiiseen ei saanut koskea. Papin kontaminoituneet vaatteet piti edelleen viedä leirin ulkopuolelle ja polttaa.
Tätä liitonarkkua hepreaksi Aron ha-berithiä ארון הבּרית säilytetiin ensin siis Ilmestysmajassa ja sitten Salomonin temppelin Kaikkein Pyhimmässä. Nimi merkitse kirjaimellisesti yhteysarkku ja se edessä ylipapit saivat Urimimin ja Tummimin (valot, totuudet) välityksillä (puhe)yhteyden Jumalaan. Liitonarkki katosi heprealaisilta Jeremian aikaan ja se nykyisestä olinpaikasta keskustellaan, jotkut sijoittavat sen Etiopiaan, jotkut Jerusalemin temppelivuoren kätköihin. Arkin nimi aron merkitse arkku ja berith merkitse liitto yhteys. Sanalla berith oli/on myös sukupuolinen merkitys. Niinpä liitonarkun kannella olleiden kahden kultaisen kerubin siipien muodostamaa soikio-aukkoa onkin kuvattu naiselliseksi yoniksi. Ja arkussa ollut Aaronin sauva olisi vastannut tällöin maskuliinista phallosta. Mutta kun arkissa asui myös Herran nimi eli kirjaimet JHVH niin myös näissä kirjaimissa on mukana yoni ja phallos, sillä kirjain JOD י on phallos ja kirjain ה on Yoni.
Herran eli JHVH:n nimen kirjaimista kolme erilaista sisältyy arkin tilavuusmittoihin, sillä arkin mitat ’puolenkolmatta kyynärän pituinen, puolentoista kyynärän levyinen ja puolentoista kyynärän korkuinen’(antavat tilavuuden 5,625 kuutiokyynärää, (131x79x79 cm) missä luvut 5 ja 6 edustavat Jahven nimen kirjaimia He ja Vav. Pyöreästi 565, jolloin tule kirjaimet HVH, jotka ovat samat kuin Herran nimen
J HVH kolme viimeistä elämään viittaava kirjainta.
Herra sanoo ’asuvansa’ liitonarkissa ja kun papit palvelevat ’Herran edessä’ he itse asiassa palvelevat – kuten sanottu edellä – liitonarkin edessä. Palveluksessa heillä tuli olla kultaiset suojaesiliinat, sillä työskentely Kaikkein Pyhimmässä oli äärimmäisen vaarallista. Kulta raskaana metallina suojasi hyvin säteilyltä, jos ei tehnyt arkin käsittelyssä virheitä kuten ilmeisesti kännissä palvelleet Nahum ja Abihu, jotka kuolivat arkin luona.
Arkin käyttöön näyttää liittyneen 10:stä käskystä toinen ja siinä on selvä varoitus:
“Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä joka turhaan Hänen nimensä mainitsee.” sillä oikea käännös kuuluu: ” Älä turhaan ota Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä viattomana sitä joka nimensä turhaan ottaa.” Käsky tarkoitti luultavimmin sitä, että aron ha berith’ n kantta ei saanut turhaan nostaa, sillä se oli hengenvaarallista.
Vaarallisuutta kuva myös Ussan tarina: ”Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä; ja Ussa ja Ahjo, Abinadabin pojat, ohjasivat niitä uusia vaunuja. 4. Niin he veivät Jumalan arkin pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, kulkien Jumalan arkin mukana, ja Ahjo kulki arkin edellä. 5. Ja Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenkaltaisilla kypressipuisilla soittimilla, kanteleilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla. 6. Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. Liitonarkki oli vaarassa pudota vaunuista, ehkä juuri Ussan päälle häntä ehkä horjuttaen. Hän siis joko suojeli itseään painavalta arkilta tai koetti muuten estää arkkia putoamasta vaunuista, ja rakastava Jumala kiitti – kuten muistamme – tappamalla Ussan. Luultavimmin arkin eli suprajohtavan kondensaattorin antamaan sähköiskuun.
Arkin vaarallisuuden saivat tuta kuten edellä jo kerrottu myös sen väliaikaisesti haltuunsa saaneet filistealaiset, sillä he alkoivat sairastua ja kuolla joukoittain, hiukset lähtivät heidän päästään ja he saivat vaikeita kasvaimia. Filistelaiset kauhistuivat arkkia ja luovuttivat sen takasin. On perimätieto, että arkki kykeni levitoimaan eli leijumaan ilmassa ts. se kykeni kehittämään ns. Meissnerin sähkömagneettisen kentän: ”Meissnerin ilmiö.(Wikipedia) Aineessa, jonka sähkönjohtavuus on rajaton, ei voi olla sähkökenttää, muutoin sähkövirta kasvaisi äärettömän suureksi. Samasta syystä siellä ei voi olla myöskään ajallisesti muuttuvaa magneettikenttää, sillä se indusoisi sinne sähkökentän. Jos suprajohdekappale kuitenkin sijoitetaan ulkoiseen magneettikenttään, kenttä ei tunkeudu kappaleen sisään ennen kuin se kasvaa niin suureksi, että suprajohtavuus häviää. Tällöin kappale magnetoituu. Aikoinaan oletettiin, että jos ulkoista magneettikenttää tämän jälkeen jälleen heikennetään, kunnes kappale tulee jälleen suprajohtavaksi, se myös jäisi pysyvästi magneettiseksi. Vuonna 1933 Meissner ja Ochsenfeld kuitenkin osoittivat kokeellisesti, että näin ei tapahdu, vaan suprajohtavassa kappaleessa magneettikenttä palautuu tämän jälkeenkin nollaksi. Suprajohteet ovat siis täydellisiä diamagneetteja. Tätä ilmiötä sanotaan Meissnerin ilmiöksi.”
Kuvaukset liitonarkin rakenteesta ja toiminnoista ovat hätkähdyttäviä; tekniset yksityiskohdat ja toiminnat viittaavat aivan selvästi sähkövarattuun laitteeseen, joka toimii moniulotteisesti voimanlähteenä eri tarkoituksiin. Arkkiin koskettajaa Jumala siis rankaisi ankarasti! Koskettamiskieltoa rikkonut kuoli. Luultavimmin voimakkaaseen sähköiskuun? Acharon ha berit oli varsin vakuuttavin aihetodistein tekninen laite, eikä arkin kannen kapporeth כפורת merkitys ole lempeä ‘armoistuin’ joka on Lutherin keksimää kristillistä sanahelinää. Sana kapporeth kun tarkoittaa yksinkertaisesti ‘kate’, ‘peite’, ‘kansi’. Kannen alla oli kahden uraanisauvan muodostama nukleoninen voimanlähde, joka mahdollisti tämän voima-akun käytön moniin eri tarkoituksiin kuten mannan valmistamisen lehtivihreästä ja kasteessa erityisessä mannakoneessa, josta kertoo insinööri George Sassoonin kirjassaan The Manna Machine. Voimanlähteenä se toimi myös taisteluissa viholliskansoja vastaan. Historia näyttää toistavan itseään, sillä:
Nuclear-powered submarines (SSNs3) have been operating since 1954 (USA) and 1963 (UK). The main advantages of nuclear–powered submarinesare that they act as a deterrent by having the capability of being anywhere in the region;
Johtopäätös, että liitonarkki ei ole ollut vain legendaa eikä pelkkä vertauskuva, kuten on myös ajateltu, voidaan tehdä mm. niistä vammoista, joita arkin kerrotaan aiheuttaneen niille, jotka eivät sitä osanneet käsitiellä. Vammat olivat tyypillisiä säteilyvammoja! Vammat on kuvattu aivan liian yksityiskohtaisesti ja nimen oman säteilyvammoihin sopivasti, jotta kuvaus niistä vois olla vain sattumaa. Amerikkalaiset teekkarit ovatkin tehneet myös Raamatun ohjeitten mukaan kultalevyistä ja seetripuusta arkin mallikappaleen, ja saaneetkin syntymään kondensaattorin.
Koska ylipapit tekivät suurena sovituspäivänä, jolloin lähinnä interpoloitiin juhlakalenterit kohdalleen, työtä arkin edessä, yhdistettiin myös arkin kansi syntien sovitukseen eli ‘peittämiseen’..
Arkki katoaa Raamatun teksteistä babylonialaisten valloittaessa Jerusalemin vuonna 586 eaa. Tällöin se olisi mahdollisesti viety Mesopotamiaan. Etiopialaisessa kokoelmassa Gebra Nagastissa kerrotaan, että liitonarkku olisi tuotu 900-luvulla eaa. Aksumiin. Paikalliset väittävätkin sen olevan tässä etiopialaisessa kaupungissa yhä tänään sen erään kirkon sivurakennuksessa. Muita kätköpaikkoja olisivat Jerusalemin temppelivuori tai Egypti. Tässä katoamisessa ei näin ole mitään mystistä, kätkemiseen oli aivan järkevä syy. Arkki vietiin yhdessä muiden temppeliaarteiden kanssa turvaan vieläpä valloittajakansan ‘silmien edessä’. Sanonta ‘silmien edessä’ on hyvä vihje ja tienviitta kohti arkin kätköpaikkaa. Kun ajatellaan että ‘silmä’ on sama sana kuin ‘lähde’ (ajin)…. Myöhemmät kätköpaikat on pidetty salassa luultavimmin arkin liian järkyttävän luonteen vuoksi.
Raamattu antaa liitonarkun kätköpaikasta kuitenkin tarkemmankin vihjeen, sillä Hesekielin kirjassa kuvattu kuvitteellisen tulevaisuuden temppelin pohjapiirros saattaa viitata arkin kätköpaikkaan. Suomalainen tutkija Valter Juvelius olisi päässyt Hesekielin sisältämän salakirjoituksesta perille ja hän tekikin tutkimusmatkan 1900-luvun alussa Jerusalemiin löytääkseen arkun. I maailmasota tuli väliin ja asia hautautui. Juvelius kuvaa etsintöjään Heikki Kenttä nimellä kirjoittamassaan ’Valkoisessa kameelissa’. Myös Salomonin temppeli saa häneltä kuvauksen kirjassa ’Maahengen salaisuus’ missä kuvattu suuren kartanon ihmeellinen navetta vertautuu kätketysti temppeliin. Hesekielin kirja loppuu dramaattisesti sanoihin: המש הוהי ”Herra on täällä” missä siis Jahve samaistuu liitonarkiksi. Arkki oli siis monikäyttöinen voimanlähde, joka antoi voima radiolaiteille, räjähteille mutta mahdollisesti myös salaperäiselle mysteeriesineelle eli ’Jumalan sormelle’ , joka eräissä legendoissa tunnetaan ns. shamirina. Mikä ihme se siis oli?

26 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Mielenkiintosia näkökulmia… Ei savua ilman tulta. On mielenkiintoista, että juuri tuon yhden kansan kautta, jolle tuo ”yhteys arkku” ja kaikki käskyt ja ohjeet annettiin, on levinnyt maailmaan lukuisat ohjeet, jotka ovat jäljestäpäin osoittautuneet hyvinkin vahvoiksi myös nykyisen tieteen valossa.

  Onkin selvää, että tässä pätee sanonta: ”Elämää ei voi olla ilman edeltäkäyvää elämää” Olisiko myös yhteys Korkeimpaan tapahtunut pappien kautta, jotka jakoivat saamaansa tietoa, jonka tuo ”yhteys arkku” antoi?

  Nuo merkinnät oudoista onnettomuuksista saavat kyllä mielen askartelemaan ja onhan kyse kansasta, jota Herra on johdattanut alusta asti, niin miksei Jumala olisi antanut heille kaikkea viisauttaan myös… Liitonkansa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Niin, on peräti merkillistä, että ko. II Ms 31:3 sisältää myös heprean käsitteet hockmah eli v i i s a u s ja dat eli t i e t o ja machsebot eli ’suunnitellut/a r t e f a k t i t. Huomaa, että dat esiintyy myös nykyajan tietokoneen nimessä (datakone) ja machseb tarkoittaa nykyhepreassa juurikin tietokonetta. Machseb esiintyy myös els- salakirjoituksena Danielin kirjassa kohdassa missä puhutaan juurikin d a t a n lisääntymisestä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo, se on mielenkiintoista, että esim. tällä blogilla annat suuren arvon ja kunnian Raamatun Jumalalle, kaiken viisauden ja tiedon lähteelle; ja sitten, yks, kaks, jollakin toisella blogilla kommentoit hänen olevan mielipuoli, kiduttaja ja armoton murhaaja.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kiitos kommentista Kari, pari huomiota:

   Se maailmankaikkeuden Nimetön Korkein Jumaluus, jonka minä pidän mahdollisena ei ole sama kuin Tanachin Elohaa tai Jahve, joka oli V Ms.32: 8.9 mukaan vain Israelin heimojumala ja Vanhan testamentin kuvaamana kiistatta myös erittäin raaka tappaja ja tapattaja. Toiseksi Tanachin sisältämät tekniset ihmeet eivät ole välttämättä Korkeimmalta vaan vieraalta sivilisaatiolta: tähän viittaavat monet teksteissä olevat els-kryptaukset ja nimet kuten shamgar ja shemeber. Myös Bezalel oli ehkä näiden olentojen edustaja tai vähintään kouluttama.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Seppo, tulkitset toisaalla Shamgarin “laivaksi, taivaan muukalaiseksi”, kun sensijaan juutalaista teksteistä ilmenee hänen olleen hurrilainen. Hurrilaiset (joskus myös khurrilaiset, nuolenpääkirjoituksessa ???, Ḫu-ur-ri) olivat vähän tunnettu kansa varhaisessa Lähi-idässä. Totta kyllä, tuo Besalel mainitaan (2Mo38:22), josta mainitaan, että hän oli Uurin poika ja Huurin pojanpoika, Juudan sukukunnasta. Tuossa luvussa (2Mo38) kerrotaan siis polttouhrialttarin, altaan ja esipihan valmistamisesta, jonka yhteydessä Besalel mainitaan.

   ( Commentary on Parashat Pekudei, Exodus 38:21 – 40:38) mainitsee myös tuon Besalelin ”The Torah portion begins by telling us that Bezalel heard everything God had said to Moses regarding the construction of the Divine dwelling place. Usually, this is not the chain of command. God would speak to Moses and then Moses would speak to Bezalel in God’s Name. “And Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah made all that the eternal commanded of Moses.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kosti, ei mikään estä etteikö hurrilaisten joukossa olisi ollut hurrilaiseksi nimetty taivaanmuukalainen. Nämähän olivat Vt: n todistuksen mukaan aivan ihmisten kaltaisia, olivat jopa naineet maan naisten kanssa. Sama koskee Be zal el’ a eli Jumalan varjossa ollutta. On mukava havaita että Sinua kiinnostaa myös rabbiininen kirjallisuus, jota on mielestäni raamatuntutkimuksessa, seurakuntateologiasta puhumattakaan, hyödynnetty aivan liian vähän.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Seppo, viitannet tuohon (1Mo6). Siitä kaiketi olemme myös vaihtaneet mielipiteitä, joskin olemme päätyneet erilaiseen lopputulokseen. Mutta joo, tuosta Besalelistä sanotaan, että hän oli Juudan sukukunnasta. Se kertoo myös siitä, mikä asema Juudalla on Raamatussa. (Jes11:1) ”Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.” Siinä mielessä (1Mo38:22) Besalelin viisautta voi verrata Salomoon, koska ”hän teki kaikki mistä Herra oli Moosekselle käskyn antanut.” Salomo tosin poikkesi vanhemmalla iällään tuosta viisaudesta lähtiessään seuraamaan mm. Astartea. Olen samaa mieltä tuosta rabbiinisen kirjallisuuden hyödyntämisestä. Ehkäpä on niin, että olet omalla tavallasi innostanut minua juutalaisen kirjallisuuden tutkimiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Niin,olen Kosti samaa mieltä kanssasi siitä, että Vt:ssä on tietynlainen johdonmukainen ’viisaus’-ketju koskien tiettyjä merkkihenkilöitä lähtien ehkä jo Heenokista. Mielenkiintoinen linja on myös riitelevät kaksosparit lähtien Kainista ja Aabelista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Seppo Heinola, Kiitos.

  Mielenkiintoinen ja teknisen analyysin mukaan myös uskottava tarina.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Seppo, en arvosta kyllä yhtään näitä kirjoituksiasi. Tämä on huuhaata, ihmisen uteliaisuutta ja mielikuvitusta. Missä ne sivilisaatiot, ulkoavaruuden sankarit ovat. Ei ole näkynyt. Eikä tule näkymään. Ihmisiä toki kiinnostaa tälläinen hömppä. Nähdään sielu herkkänä kaiken maailman avaruus sankareita.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Sami Paajanen, ei ole näkynyt Jumalaakaan, eikä enkeleitä eikä Jeesustakaan vaikka lupasi tulla takaisin pian. Olen esittänyt Raamatun tekstistä nousevia faktoja. Faktoja voidaan toki tulkita monin eri tavoin, faktat eivät tietenkään ole an sich huuhaata.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ”Science fiction Science fiction is a genre of speculative fiction that typically deals with imaginative and futuristic concepts such as advanced science and technology, space exploration, time travel, parallel universes, and extraterrestrial life.Wikipedia”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Lonkalta on helppo heittää noita Tieteis-fiktio-syytöksiä. Raamattu puhuu itse omaa selvää kieltään:

  Tuomarien kirja 5 luku jakeista 22 ja 23

  :ויריבא תורהד תורהדמ סוס-יבקע ומלה זא 22

  היבשי רורא ורא הוהי ךאלמ רמא זורמ ורוא 23

  :םירובגב הוהי תרזעל הוהי תרזעל ואב-אל יכ

  Siirto muutti lukusuunnan eli lue vasemmalta oikealle mutta sanat oikealta vasemmalle: Tässä enkeli käskee kirota erään mystisen paikan Merozin asukkaat, jotka eivät tulleet Jehovan avuksi taistelussa Siiseraa vastaan. Kun nimen Meroz alkukirjaimesta Mim otetaan 9 askeleen tasavälein aina 1o. kirjain alkaen jakeen 23 2. sanasta Meroz vasemmalle ja ylös oikealle jakeeseen 22 sanoihin ויריבא ja תורהדמ ja ומלה niin saadaan kirjaimet M A D M Madim on Mars-planeetan heprealainen nimi, Meroz tulkitaan myös jonkin planeetan nimeksi, (Talmud More Katan) Huomaa että kreikan Ares ja heprean Iriz viittaavat Marsiin ja että MADM sisältää nimen ADM vihjaten 1. ihmiseen. Lisättäköön että yo. tasaväli 9 vastaa juurikin Adam-nimen lukuarvoa.

  Me-Eroz voidaankin kivutta lukea Marsista!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   ”Me-Eroz voidaankin kivutta lukea Marsista!”

   Seppo, kysymys kuitenkin on siitä, että tuo ei liene kaikkien juutalaisten oppineiden käsitys.

   Kun tuossa (Tuom5:20) todettaan, että ”Tähdet taivaalta kävivät sotaa radoiltaan”, niin miten siitä loogisesti seuraa, että Kiisonin puro tempaisi Siiseran joukot mukanaan? Edelleen, kun Talmudin (According to the Talmud (Moed Katan 16a) mukaan Meroz on tietty planeetta tähtien joukossa, niin Tuomarien kirjassa Merozia (5:23) edeltää lause ”tähdet taistelivat Siseraa vastaan. Mikä lienee se logiikka, että siitä seuraa, että Meroz on määriteltävä taivaankappaleeksi? Kiisonin puroon Meroz ei viittaa, kuten nuo tähdet, jotka taistelivat Siiseraa vastaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kosti,kaikki juutalaiset -eivät edes oppineet- ole välttämättä havainneet ko Deborahin laulun antamaani els-Madm-kryptausta ja nimen gematrian paljonpuhuvia 253-yhteyksiä Ja miksei Siisera ole voinut saada harmia sekä tähdistä että Kiisonista? Yleinen viittaus tähtiin voi olla luoneeltaan myös astrologista. Mars oli juuri sodan planeetta. Tässä lisätodisteeni asiaan:

   Meroz-madim esiintyy siis D e b o r a n laulussa, jota pidetään Raamatun vanhimpana kirjoituksena. Deborah merkitsee m e h i l ä i n e n, käsite on tärkeä symboli sekä heprealaisille että nykyaikaisille vapaamuurareille. Mehiläinen on traditiossa laskeutunut taivaalta, mistä laskeutui myös Deboraa auttanut Herra. Tiede ei ole löytänyt mehiläisen alkumuotoa maasta.

   Arvoitusta voi ja tulee lähestyä myös gematrian kautta; Merozin lukuarvo on 253:

   Sananlaskut 21.20: Kalliita aarteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen syö suuhunsa sellaiset. Jakeen lukuarvo 253

   Mars on 5 taivaankappale auringosta aurinko mukaan lukien, sen symboli on 5 sakarainen tähti ja numero 5 mainitaan Raamatussa hox hox 253 kertaa, mikä on siis myös Meroz nimen lukuarvo, lisäksi 253 on ns. kolmioluku 22, ja Jumala synnytti ihmiskuntaa juuri 22 kirjaimen kautta.

   253 vastaa edelleen sanoja kohtu מחרה Gen. 44:16:9, edelleen syntymätön, luomaton ארבנ Ps.102:19:. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vastedes synnytetään, on kiittävä Herraa, ja erittäin merkittävästi ’ymmärryksen paikka’ ניבה םוקמ Job 28:12.

   mutta kaikkein tärkein luvun 253 ilmennys on alieneita tarkoittavassa heprean sanassa םירִגֵ gerim : m=40 j=10 r=200 g=3 =253!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Seppo, tuo gerim viittaa kyllä muukalaisiin, mutta VT:n mukaan israelilaisiin (2Mo23:9) ”Muukalaista älä sorra, sillä te tiedätte muukalaisen mielialan, koska itsekkin olette olleet muukalaisina Egyptissä.”

  En hyvällä tahdollakaan pysty tulkitsemaan tuota hebrean sanaa ”alieneiksi”, sen ”yliluonnollisessa” merkityksessä

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kosti, tiedät hyvin että samaa sanaa voi käyttää eri diskurssissa eri sisällöin. Tietenkin muukalainen sanaa voi käyttää ihan maallisessakin mielessä kuten voi käyttää englannin alieniakin. Olen edellä esittänyt joukon erittäin todistusvoimaisia detaleja po kontekstissa ja konteksti on se joka viimekädessä määrää sanan tarkoituksen ja merkityksen. Yksin tuo gerimin lukuarvon 253 liittyminen Meroz/Mars-kontekstiin on mielestäni varsin vakuuttavaa. Mutta minulla on useita muitakin madim -löytöjä Raamatussa ja hyvin merkitävisä kohdissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Seppo, mielestäni se, että Raamatun tulkinnan avain olisi pelkästään sana Meroz on vaikeasti hahmotettavissa, kuten eräässä yhteydessä asiasta totesin. Yhdistin Merozin Daanin heimoon. Tuo gematria on tietysti sinulle tärkeä, en sitä aliarvio. Noihin lukukuihin tosin itekin havahduin, kun kirjoitin Raamatun hakukenttään ”kolmantena päivänä.” Nuo sanat esiintyivät yhteensä 38:ssa jakeessa + mahdolliset rinnakkaisviitteet.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kosti, mistä nappasit tuon sanasi ’pelkästään’ Meroz, kun juuri edellä sanoin,että minulla on useita muitakin madim-löytöjä? Madim/Meroz/Marsiin viittaa moni paikka ja piilomerekitys Raamatussa löytyen Genesis 6:2-4, psalmi 118. Avain Raamattuun on myös itse kreikan ja heprean sanoissa ’avain’ eli o kleis ja maphtah. (273 ja 528) Olen niistä kirjoittanut tännekin paljon. Dan (tuomita!) on merkittävä nimi myös esoteerikoille ja saattaa liittyä mm. keltteihin. https://watchjerusalem.co.il/757-ireland-the-lost-tribe-of-dan

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Seppo Heinola: Mistä ihmeestä olet saanut sen käsityksen, että Aaronin sauva olisi ollut ”radioaktiivinen,”uraanisauvoja”?? Lueppa 4Moos.17: 16–28. Sauvoja oli yhteensä 12, jotka olivat puunoksista valmistettu. Herra sanoi Moosekselle: Puhu israelilaisille ja ota kaikilta heiltä heidän perhekuntiensa ruhtinailta sauva kutakin heimoa kohti, yhteensä kaksitoista sauvaa. Kirjoita kuhunkin sauvaan hänen nimensä. Leevin sauvaan kirjoita Aaronin nimi, sillä leeviläisten perhekuntien ruhtinailla on oltava oma sauvansa. Pane sitten sauvat ilmstysmajaan todistuksen arkun eteen, missä minä aina kohtaan teidät. Kenet minä valitsen, sen sauva alkaa viheriöidä. Näin minä vaiennan israelilaisten valituksen ja pääsen kuulemasta heidän napinaansa teitä vastaan.

  23). Kun Mooses seuraavana päivänä meni todistuksen majaan, hän näki, että Aaronin sauva, Leevin heimon sauva, oli alkanut viheriöidä. Siihen oli ilmestynyt nuppuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. 25). Herra sanoi Moosekselle: ” Vie Aaronin sauva takaisin todistuksen arkun eteen säilytettäväksi merkkinä kapinallisille. Tee loppu heidän napinastaan minua vastaan, etteivät he kuolisi.”

  Kannattaisi tutkia Raamattua ilman lukuarvojen antamaa vastauksia, jotka vievät taikauskon puolelle.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Luet Raamattua Erkko kirjaimellisesti, insinööri George Sassoon on teoksessaan the Manna Machine näyttänyt, että arkin voimalähteen käyttämä mannakone kykeni tuottamaan lehtivihreää ja siitä jalostettua mannaa. Toki uraanisauvoja on voinut olla enemmänkin kuin kaksi ja puiset sauvat ovat voineet myöhemmin kuvata noita Aaronin r-sauvoja. Aaronin oma nimikin viittaa ehkä uraaniin. Ja nämä liitonarkin ominaisuudet eivät perustu lukuarvoihin,joten leimaat väärin. Mutta jos radiumiin liittyviä lukuarvoja kaipaat niitäkin löytyy . Kirjoitin näet täällä kerran: Ruotsalainen insinööri Henry Kjelsson kertoo kirjassaan Teknik i forntiden että heprealaiset paransivat sairaitaan Betesdan vesialtaassa radiumilla. Ylälähteen vesi johdettiin lammeen vesitunnelissa, jossa välillä oli allaskammio, jossa oli kaksi radiumsauvaa. Kun vesi oli kyllästynyt se päästettiin altaasta tunneliin, mitä myöten se syöksyi ala-lammikkoon ja kuohutti sitä ja vesi sai parantavan voiman. Radiumin atomipaino 226 (kokonaislukuna) vastaakin heprean gematriassa sanaa ‘parantaminen’, mutta myös verbejä polttaa, hehkua ja jopa ‘kirota’. Eli myös ko. aineen vaarallisuus tunnettiin. Tarkoitettu sana on ‘arka’, joka esiintyyy hepreassa myös muodossa aroka ja tarkoitti sekä haavasidettä että haavojen parantamista. (Ks. Jesaja 58:8) Arokan gematriassa aleph on 1, resh on 200 koof on 20 ja hee on 5, siis 226. ‘Arka/aroka/arukah’ on substantiivi, joka tarkoittaa haavojen umpeen kasvamista eli paranemista. Sana muistuttaa hauskasti suomen vastaavaa, sillä haavathan ovat ‘arkoja’. Radiumia käytettiin myös nykyaikana alussa runsaasti lääketieteellisiin hoitoihin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Seppo Heinola. Kyllä sinun tulkinnat karahtaa ”kiville”. Meidän on turha ryhtyä selittämään Jumalan tekoja. Kun Jumala tekee meille yliluonnollisia tekoja, Häntä ei sido mitkään luonnonlait, luodessaan jotain, mikä on meille ihmisille yliluonnollista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ei osoittamani indisidiot Kivisen lonkaltaheittämiin kiviin kaadu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Luin juuri Timo Stewart’n upean tietokirjapalkinnon voittaneen teoksen: ”Walter Juvelius ja Kadonnen arkin metsästys.” Loistavsti toimitettu ja erittäin hyvin ja tarkasti dokumentoitu teos : ”Uskomattomassa tosielämän seikkailutarinassa matkataan suomalaisrunoilijan aarrejahdin vaiheisiin. Mikä oli salakirjoituksen rooli liitonarkin metsästyksessä? Kuinka Juvelius onnistui saamaan rahoituksen kaivauksilleen? Miksi retkikunta pyrki toimimaan niin salamyhkäisesti?”

   Keskustelin aiheesta aikanaan Voitto Viron kanssa Helsingin Tuomiokirkon kryptassa ja sain häneltä viitteitä ko. salakirjoituksiin. Myöhemmin löysin mielestäni Raamatusta pari omintakeista avainta, jotka liittyivät peitesanojen käyttöön. Homma liittyy Hesekielin kirjan kuvitteelliseen uuten temppeliin, joka itse asiassa voisi olla kartta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Luin juuri Timo Stewart’n upean tietokirjapalkinnon voittaneen teoksen: ”Walter Juvelius ja Kadonnen arkin metsästys.” Loistavsti toimitettu ja erittäin hyvin ja tarkasti dokumentoitu teos : ”Uskomattomassa tosielämän seikkailutarinassa matkataan suomalaisrunoilijan aarrejahdin vaiheisiin. Mikä oli salakirjoituksen rooli liitonarkin metsästyksessä? Kuinka Juvelius onnistui saamaan rahoituksen kaivauksilleen? Miksi retkikunta pyrki toimimaan niin salamyhkäisesti?”

  Keskustelin aiheesta aikanaan Voitto Viron kanssa Helsingin Tuomiokirkon kryptassa ja sain häneltä viitteitä ko. salakirjoituksiin. Myöhemmin löysin mielestäni Raamatusta pari omintakeista avainta, jotka liittyivät peitesanojen käyttöön. Homma liittyy Hesekielin kirjan kuvitteelliseen uuten temppeliin, joka itse asiassa voisi olla kartta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit