Lähteminen, pakeneminen, puolustaminen

Meidät on kutsuttu lähtemään. Vuosisatojen saatossa tämä on käytännössä merkinnyt sitä, että tuhansista suomalaisista on kirkon valtuuttamina tullut maahanmuuttajia jossain toisen kulttuurin ja uskonnon keskellä. En ajatellut asiaa tästä näkökulmasta silloin, kun itse asuin Länsi-Afrikassa, mutta maahanmuuttajan statustani se ei silti muutanut miksikään.

Joskus myös lähetystyöntekijät ovat joutuneet pakenemaan. On ollut pakko lähteä ja jättää kaikki. Usein tuo jättäminen ei ole olut taloudellisesti kovinkaan merkittävää.  Sen sijaan henkisesti paikallisten työtovereitten ja hengellisesti oman tehtävän jättäminen on voinut olla hyvinkin raastavaa. Pahimmillaan uhan ja pelon takia myös traumatisoivaa.

Joskus lähteminen - ja nykyaikana yhä useammin - on tarkoittanut hyvinkin yksinkertaisesti työsopimuksen päättymistä ja kotiin paluuta. Tällöinkin tuo henkinen ja hengellinen raskaus on saattanut olla painavaa.

Suomen nyt kohdatessa ennen näkemättömän suuren vastuun pakolaisten tilanteesta, voimme muistaa lähetystyön antia tässäkin asiassa. Lähetystyöntekijät ovat aina olleet lähdössä, joskus myös pakenemassa. Meillä on kirkkona siten sisäsyntyistä ymmärrystä siitä, mistä nykyajan kansainvaelluksissa on inhimillisesti katsottuna kyse.

Tästä nousee kyky ja velvollisuus puolustaa pakolaisten ja turvapaikan etsijöiden vastaanottamista. Tästä nousee tarve toimia niin, että yhä vähemmän olisi syytä paeta. Kristuksen elämässä toisten polesta toimiminen johti lopulta ristille. Ajattelen, ettei meillä kristityillä ole muuta mahdollisuutta, kuin puolustaa toisia, vaikka se merkitsisi omaa tappiota. Meidän on puolustettava ihmisoikeuksia, toisen asemaan asettumista ja toisten uskonnonvapautta, vaikka ne kaikki riistettäisiin meiltä jossain muualla. Meitä siis kehotetaan kääntämään lyöjälle toinenkin poski. Mutta ennen kaikkea meidän on seurattava Kristusta.

Kirjoittaja

Vesa Häkkinen

Kirkon kansainvälisen työn juoksupoika, pyrkimyksenä edistää kirkon mission toteutumista hiippakunnissa ja seurakunnissa. Töissä kirkon ulkoasiain osastolla.