Laajasalon asioiden selvittely etenee

Piispa Teemu Laajasalon talousasioiden selvittely etenee. Nyt on julki saatu ensimmäiset tiedot. Tähän mennessä on Maura Auditin raportissa (2.3.2018) saatu vahvistetuksi, että
- Maura Audit toteaa Laajasalon rikkoneen matkustusohjesääntöä: hän on valinnut kaksi kertaa ohjesäännön vastaisesti liian kalliin hotellin. Hän on myös laskuttanut päivärahaa seitsemältä vuorokaudelta, vaikka matka-aika Israeliin oli vajaat neljä vuorokautta. Tel Avivin -matkan yleiseen asianmukaisuuteen Maura Audit ei ota kantaa.
- Raportin mukaan Laajasalo ei ole noudattanut luottokorttiohjetta eli raportoinut korttimenoja asianmukaisesti ja ajallaan. ”Keskeinen puute Teemu Laajasalon osalta luottokorttilaskujen tilityksissä on - -  kuittien puuttuminen. ”
- Maura Audit: ”Taksin käyttöön vaaditaan esimiehen lupa ja taksia voidaan käyttää poikkeustapauksissa, perustellusta syystä. Tämän ohjeen noudattamista emme ole voineet varmistaa käytettävissä olevasta aineistosta.” Laajasalon runsaiden taksikulujen asianmukaisuutta ei siis edelleenkään ole ollut mahdollista varmistaa.
- Laajasalo on nyt, Maura Auditin pyynnöstä, toimittanut lisäselvityksiä puuttuvien kuittien ja selitteiden osalta.
- Maura Audit ilmoittaa, että se ei ole varmentanut näiden lisäselvitysten paikkansapitävyyttä esimerkiksi kolmannelta osapuolelta. Yhtiö tähdentää, että ”viime kädessä selvityksien riittävyyden arvioi kaikissa tapauksissa työnantaja”.
Jotta saisin vastaukset kysymyksiini, onkin erinomaista, että Maura Auditin työn ansiosta saadaan tietää, millaisia lisäselvityksiä Laajasalo on puuttuvista kuiteista ja kulutositteista nyt toimittanut. On myös ratkaistava, miten on mahdollista arvioida näiden jälkikäteen annettujen selitysten paikkansapitävyyttä, kun yhtiö ei ole sitä tehnyt.

Näistä Laajasalon yhtiölle toimittamista lisäselvityksistä saanen toivon mukaan vastauksia listani kysymyksiin 24-40 (luottokortin käyttö). Kysymykset 1-23 eivät kuuluneet yhtymän tilaaman selvityksen piiriin lainkaan.

Pidän hyvänä myös Kotimaan tietoa siitä, että ”niin sanottu lähipiiriselvitys – esimerkiksi töiden tai palveluiden mahdollinen tilaaminen omalta tai perheenjäsenen yritykseltä – ja muita sidonnaisuuksia koskeva selvitystyö on vasta käynnistymässä, eivätkä ne kuuluneet tähän toimeksiantoon”. Muistan asiakirja-aineistoista yhden tositteen, jolla TL Opetus Oy myi Laajasalon vaimon työtä seurakuntayhtymään kuuluvalle seurakunnalle. En ottanut sitä mukaan kysymyslistaani, mutta pidän erittäin suotavana myös tällaisten asioiden avaamista.

Kaiken kaikkiaan on erinomaista, että Laajasalon epäselvyyksien selvittely on jo nyt johtanut siihen, että seurakuntayhtymä tarkentaa kontrolliprosessejaan.

 

91 kommenttia

 • Johanna Korhonen sanoo:

  Jaakko Toivola, kun luet Mauran raportin, havaitset, että ilmaukseni “pidän ilmeisenä, että toimintasi on ollut ohjeiden vastaista” pitää täsmälleen paikkansa. Raportin mukaan Laajasalo on rikkonut sekä korttiohjesääntöä (=ei ole toimittanut kuitteja selitteitä ohjesäännössä määrätyllä tavalla) että matkustusohjesääntöä (liian kalliin hotellit, joista jäi kiinni ja palautti rahaa).

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jaakko Toivola sanoo:

   Johanna,

   Se ei oikein auta siihen että listalla oli paljon selviä asioita ja etenkin sellaisia jotka olisit voinut selvittää.

   Journalistin ohjekin käsittääkseni kehottaa tarkistamaan faktat ja esittämään vain 100% varmoja asioita. Ja tästä on ennakkotapauskin jossa HS tuomittiin virkamiestä koskevan jutun epätarkkuden takia korvauksiin.

   Lisäksi Mauran raportti toteää prosessin epäselvyydet. Siksi kysymyslistasi olisi pitänyt olla esitetty seurakuntayhtymälle eikä yhtä henkilöa vastaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Jos siellä oli selviä asioita, niin miksi Laajasalo ei edes niihin selviin vastannut? Sillähän niistä olisi päässyt ja lista olisi lyhentynyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Johanna Korhonen sanoo:

  En ymmärrä, mitä tarkoitat ”selvillä asioilla”. Laajasalon rahankäyttö oli päinvastoin hyvin epäselvää, ja siksi jouduin häneltä siitä kysymään. Tähän mennessä kaksi kysymystä on saanut vastauksen: Savonlinnan Kuninkaan sviitti ja Commodore Class Balcony -luksushytti olivat Laajasalon mukaan ”virhearvioita”. Ne hän myönsi tuoreeltaan kiinni jäätyään. Muut 38 kysymystä ovat yhä vastaamatta, eikä vastauksia ole käynyt ilmi mistään muualtakaan. Mauran raportti ei niihin vastaa, sehän vai toteaa epäilysteni olleen aiheellisia. Otaksun, että kun seurakuntayhtymä pian julkistaa Laajasalon toimittamat lisäselvitykset, kysymyksiin saadaan lisää vastauksia.

  Prosessin puutteet mahdollistavat sen, että ”omilla säännöillään pelaavat” voivat hyödyntää systeemin aukkoja. Korttiohjeiden noudattamisesta kantaa silti aina vastuun viranhaltija itse. Hän ei voi siirtää vastuuta niille, jotka eivät onnistuneet valvomaan häntä riittävän tarkasti.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jaakko Toivola sanoo:

   Nyt Johanna käsitttäkseni et tunne lakia tässä kohtaa tarpeeksi hyvin.

   Selvitys on tehty virkatietä pitkin. Jos se ei kelpaa pitää pyytää selvityksestä validointi seurakuntaneuvostolta. Julkisuudessa en lähtisi sitä kritisoimaan. Mauran auditointi vastaa myös kysymyslistaasi ja kun listasi on osoitettu hiippakunnalle eikä asia ole selvä. Hiippakunta on siis aanut vastauksesi.

   Sitten yksi iso kysymys. Jahdissasi on nyt yksi henkilö. Mauran raportti osoitti että prosessit ovat epämääräisiä. Lisäksi kirkon tessin matkustusohje antaa työnantajalle vapauksia matkojen hyväksynnässä: ”Virkamatkat tulee tehdä työnantajalle edullisimmalla tavalla eikä työnantaja ole velvollinen maksamaan suurempia kustannuksia.”

   Velvollinen tarkoittaa että voi myös hyväksyä.

   Kirkon talouden isot päätökset tekee kirkolliskokous. Lopullinen vastuu siitä että talousprosessit ovat kunnossa ovat siellä. Ja siellä pitäisi ryhdistäytyä: pehmeät prosessit ja hyväksytyt käytännöt poistavat yksilönvastuuta vaikka luulisi olevan toisin.

   En olisi sinuna myöskään tehnyt tätä blogia vaikka lista olisikin ollut saatavilla kirjaamosta. Julkaiseminen muuttaa listan luonnetta.

   Lisäksi olisin kiireen vilkkaa poistanut esimerkiksi kohdan jonka Kaisa Raittila totesi julkisesti olevan ok. Kun se on vielä tässä listassa oikeisemattomana on tietty raja käsittääkseni ylitetty.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Johanna Korhonen sanoo:

  Jaakko Toivola: Tunnen julkaisulainsäädännön erittäin hyvin. Kirkolliskokous on lakia säätävä elin eikä puutu yhtymien taloushallinnon käytäntöihin. Kirkolliskokous vastaa keskushallinnon budjetista, yhtymät omistaan.

  Hgin yhtymän matkaohjesääntöä siteeraat edellä väärin. Oikea muoto kuuluu näin: ”Virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos se olisi tehty edellä tarkoitetulla edullisimmalla tavalla.”

  Mitä Kaisa Raittilaan tulee, hän on julkisuudessa kommentoinut, että Laajasalon pitämä ”juhlalounas” kuvaa enemmän ”asianomaisen itsekeskeisyyttä” kuin tilaisuuden luonnetta. Laajasalolle tästä esittämäni kysymys on edelleen vastausta vailla.

  Pidän ”jahti”-tyyppistä kieltä epäkohteliaana. Voinemme lopettaa ajatustenvaihdon tällä erää tähän.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jaakko Toivola sanoo:

  Pyydän anteeksi ”jahti” sanaa, sen voi korvata vaikka yhteen henkilöön kohdistuvalla kysymyslistalla.

  Kiinnostava kysymys on TES:n hyväksytyn matkustusohjesäännön ja seurakuntayhtymän ohjesäännön tulkinta. Yleinen näkemys on ett yleissitova TES on työsuhteessa ratkaiseva asiakirja eikä sen ehtoja voi muulla säännöställä heikentää.

  Toinen on se että ”Virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos se olisi tehty edellä tarkoitetulla edullisimmalla tavalla.” ei edelleenkään estä hakemasta korvausta toteutuneen mukaan. Näin itse asiassa pitää toimiakin ja laskun tarkastaja kirjaa sitten hyväksytyn maksettavan määrän.

  Mutta ajatuksenvaihto lienee tosiaan turhaa, ei tässä kummankaan ajatukset vaihdu joten en odota sinulta enempiä kommentteja.

  Juhlalounas-kysymykseen voi todea: kysymys oli ”Kysymys: Miksi juhlistit valintaasi seurakuntayhtymän eli seurakuntien jäsenten kustannuksella sen sijaan, että olisit tarjonnut illallisen omalla kustannuksellasi?”

  Kaisa Raittila on osallisena todennut että kyseessä oli asiallinen ja säännönmukainen toistuva kokoustapaaminen. Check.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Terhi Saarinen sanoo:

  Kaksi kuukautta sitten lopetin Yhdysvaltain politiikan seuraamisen. Jätin Donald Trumpin ja erikoissyyttäjä Robert Mullerin. Aloin seurata Kirkkoa ja Kaupunkia, Kotimaata ja muitakin medioita, jossa tätä tapausta käsiteltiin. Kiitän Kotimaa-lehteä siitä, että se tarjosi linkin Maura Auditin raporttiin, jonka pohjalta jokainen voi itse muodostaa käsityksen, mikä kaikki on ollut huonolla hoidolla. Mielestäni kulunut seitsenviikkoinen on oiva todistus siitä, että vahvat henkilöbrändit kirkonkin piirissä voivat lisätä ihmisten kiinnostusta kirkkoa kohtaan. Sekä Johanna Korhonen että Teemu Laajasalo ovat vetäneet kansaa, minutkin, lukemaan, kuuntelemaan ja katsomaan, missä kirkossa oikein mennään ja mikä se kirkko oikein organisaationa on. Kiinnostus arkkipiispanvaaliakin kohtaan on varmasti ollut tavallista suurempi. Kyllä nyt kirkon olisi syytä olla tyytyväinen. Mikään järjestetty konsulttivetoinen satojen tuhansien eurojen kirkon mainoskampanja ei olisi pystynyt samaan vaikuttavuuteen. Kaksi vetovoimaista kirkollista henkilöä on aikaansaanut mainion sisällöntuotantobuumin ja tuloksena on tekstiä laidasta laitaan ja runsaasti myös tietopainotteista kolumnia, artikkelia, keskustelukommentteja. Olen oppinut todella paljon. Toivoisin, että tuotetusta media-aineistosta tehtäisiin tutkimusta sekä teologisesta että viestinnän näkökulmasta sekä kirkollisen viestinnän näkökulmasta. Mahdollisia aiheita voisivat olla vaikkapa seuraavat: 1. Anteeksiannon ja armon teemat sosiaalisessa mediassa kirkollisissa kohuissa; 2. ”Kuka meistä on synnitön, niin…”- kristillinen ihmiskäsitys ja maalliset lait: Kirkon nuorallatanssi 2010-luvulla, kaksi tapauskuvausta: Helsingin seurakuntayhtymän luottokortit ja sukupuolineutraali avioliittolaki.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tarja Aarnio sanoo:

   Kiitos hienosta kommentista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Laajasalon takia minäkin näitä olen ryhtynyt lukemaan ja kirjoittelemaankin. Tosin en koe saaneeni näistä keskusteluista mainittavasti uutta tietoa siihen nähden, mitä kirkon touhuista jo ennenkin tiedän. Kirjoittelijoista olen oppinut uusia asioita, mm. miten vaikeaa on huomata tulla petetyksi ja miten siitä syntynyttä katkeruutta puretaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Saarinen: ”Kyllä nyt kirkon olisi syytä olla tyytyväinen. Mikään järjestetty konsulttivetoinen satojen tuhansien eurojen kirkon mainoskampanja ei olisi pystynyt samaan vaikuttavuuteen. ”

   Pääasia, että puhutaan. Sillä ei ole väliä mitä puhutaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   ”Pääasia, että puhutaan. Sillä ei ole väliä mitä puhutaan.” KW

   Mielestäni sillä, mitä puhutaan, on paljonkin väliä. Puhutaanko totuutta rakkaudessa vai valhetta vihassa? Puhutaanko asioista toista arvostaen vai toisen kunniaa loukaten? Jne.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Totuuden voi myös laukaista vihassa ja tyytyä rakkauden varjolla valheeseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Mikä on sinun keskustelutyylisi, Salme? Tekeekö sinuun mitään vaikutusta se, että puolustelemasi piispa on saanut oikeudessa rikostuomion?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Pentti Korhonen.

   Tämä blogi on kirjoitettu vuosi sitten. Voisitko kertoa milloin ko rikostuomio on annettu? Ei tämän blogin kirjoittamisvaiheessa. Kuitenkin piispaa pidettiin rikollisena jo vuosi sitten. Onko se sinusta, Pentti Korhnen, oikein?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Johanna Korhonen

  Journalisti, kirkkolaulaja Vox Silentii -yhtyeessä. Kirkon luottamushenkilö 2010--2020.