Kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat… (Jesaja 1:10)

Otsikon mukaisilla sanoilla alkaa Raamatun tekstien 1. lukukappale 18. sunnuntaina helluntaista (1. vsk) Kirkkokäsikirjan mukaan. Lukukappale käsittää Jesajan kirjan 1. luvun jakeet 10-17.

10. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat, kuuntele Jumalamme puhetta sinä Gomorran kansa.

11-14. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. – Olen saanut kyllikseni polttouhteista, pässseistä ja syöttiläiden rasvasta, ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka on käskenyt niitä tuomaan ja tungetsimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua! Uusikuu ja sabatti, kokoukset ja juhlat – minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne – minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan.

15-17. Vaikka te levitätt kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistaan rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettuja, hankkikaa orvolle oikeutta, ajakaa lesken asiaa.

Raamattu korjauksin ja selityksin (1987) toteaa, että Jesaja puhuttelee Juudan johtomiehiä vertauskuvallisesti Sodoman ja Gomorran johtajina. Niistä ja niiden tuhoista kerrotaan 1. Mooseksen kirjan luvussa 19.

Slityksen mukaan tämä kohta (jakeet 10-14) ei tuomitse ja hylkää temppelissä toimitettua uhripalvelusta, siellä vietettyjä juhlia sinänsä, sillä ne ovat Herran Mooseksen kautta säätämiä. Se tuomitsee vain jumalanpalvelusmenojen muodollisen toimittamisen ilman parannusta synneistä ja kuuliaisuutta Herran sanalle. Selityksessä viitataan Jes. 20:13, jonka mukaan ”Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitä sydämensä minusta kaukana.” – –  Raamattu korjauksin ja selityksin toteaa lopuksi, että sama pitää laajalti paikkansa meidän kristikunnassamme.


Jesajan kirjan jakeet jatkuvat seuraavasti (Jesaja 1: 18-23): Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranväriset, ne tulevat valkeiksi kuin villa. Jos te suostutte ja olette kuuliaisia, te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut.

 

 

 

  1. Amnestyn tekemä tutkimus koskee hyvin todennäköisesti vain fyysillistä kidutusta kohtaavia, pelkääviä. Henkinen kidutus saattaa olla huomattavasti vaikuttavampi tekijä elämän saatossa kuten parhaillaankin olevissa ketjuissa voi hyvinkin yksinkertaisesti todeta. En tällä halua aliarvioida fyysisen pelkäämisen menettelyn merkitystä, mutta kun puhutaan ihmisen kiduttamisesta niin on ehdottomasti otettava esille myös henkinen kidutus.

Kirjoittaja