Kutsu lähteä julistamaan Jumalan sanaa

 

 

Pitkällä sillalla on oltava varovainen, kun siinä on yllättäviä ongelmia. Niitä ei kuitenkaan pidä pelätä liikaa. Työmatka edellyttää sillan ylityksen, joka siis kuuluu osana työn toteuttamista.

 

SUNNUNTAI 12.7.2020

Apostolien päivä

Herran palveluksessa

Ensimmäinen lukukappale:  Hes. 2:1-8

 

Apostolien päivä puhuu Jumalan sanan julistajista.  Apostolit menivät eri puolille maailmaa julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Johannes Teologia lukuun ottamatta kaikki päätyivät marttyyrikuolemaan.

 

Hesekielin  kutsu

Hesekiel kuului korkeampaan papistoon. Niinpä hänet siirrettiin Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen jo vuonna 597 eKr. yhdessä kuningas Jekonjan kanssa. Siellä asuessaan hän sai kutsun profeetaksi vuonna 593 eKr.  Hänen työnsä profeettana kesti  vähän yli 20 vuotta. Viimeinen päivätty profetia on vuodelta 571 eKr.

Apostolien päivän 1. lukukappale kertoo Hesekielin kutsusta.   Siinä on kerrottu samaan aikaan sekä työn vaikeudesta että tehtävän tärkeydestä. Häntä kehotettiin rohkeuteen ja urhoollisuuteen. Minkäänlaiset vastukset eivät saaneet pysäyttää hänen julistustaan.

 

Vaikea tilanne

Israelin kansan tilaa kuvattiin vaikeaksi. Kansa oli luopunut Jumalasta ja tuomio odotti sitä.  Luopumuksesta käytetään sanaa kapinointi Jumalaa vastaaan.  Kansan piti olla Jumalan kansa, mutta siitä käytetäänkin nimityksiä: Kapinalliset, Jumalaa vastaan nousseet, uskottomat, kovakasvoiset, sydämeltään taipumattomat, uppiniskaiset ja  niskoittelijat.

Tämä tilanne oli niin vaikea, että Hesekiel sai tehtäväkseen kertoa Jerusalemin hävityksen, joka sitten toteutuikin  587 / 586 eKr. Sitä ennen hänen piti pyrkiä varottamaan kansaa tämän väärinkäytöksistä ja vääryyksistä ja ennen kaikkea monenlaisesta epäjumalanpalveluksesta, jota oli sekoittunut aidon elävän Jumalan palveluksen rinnalle.

 

Älä pelkää

Jumala antoi tehtävän julistaa Jumalan sanaa.  Hesekielin ei tarvinnut pelätä, koska Jumala piti hänestä huolta.  Vastaan sanomisiakaan ei tarvinnut säikkyä, vaan profeetan oli vain oltava uskollinen totuuden sanan palveluksessa.

Sama kehotus oli aikoinaan annettu jo patriarkka Aabrahamille,   Sama kehotus on sitten toistunut lukemattomia kertoja eri puolilla Raamatun kertomuksia.

Vuoden 1933 / 1938 käännöksessä ilmaus "Älä pelkää" esiintyy 63 jakeessa.  Se siis on mitä suuremmoisin rohkaisun sana. Jumala pitää huolen omistaan. Meidän ei siis tarvitse surra.

Kun on Jumalan asialla niin ei tarvitse säikkyä vastuksia ei tarvitse väistyä oikealta tieltä vaan voi rohkeasti kulkea eteenpäin vastuksia pelkäämättä.

Esimerkiksi yllä kuvassa näkyvällä sillalla oli yhdellä kerralla iso rako lankkujen välissä.  Menin katsomaan mitä pitäisi tehdä. Paikalla sattui olemaan kaksi miestä, jotka kertoivat että juuri edellä toinen paljon pienempikin auto oli ylittänyt tuon raon ajamalla sopivan vauhdikkaasti tuon kohdan, joten meidän isommalla maasturillemme tuo ei tuota ongelmia, koska raon molemmilla puolilla lankut ovat tukevasti paikallaan. Näin saatoimme jatkaa matkaa ilman että pienet vaivat pääsivät estämään työmatkaamme.

Kuunnella ja julistaa

Profeetan tehtävään kuuluu kuunnella Jumalan puhetta ja julistaa tämä kansalle. Kun on tehtävässään uskollinen niin silloin ei tarvitse säikkyä vastuksia.

Samalla tavalla apostolit aikoinaan saivat kuulla Vapahtajamme puhetta ja sitten heidät lähetettiin julistamaan sanaa eri puolille. Esimerkiksi Matteus lähetettiin Etiopiaan, Tuomas puolestaan meni aina nykyiseen Intiaan asti, apostoleista Andreas ja Simon Kananeus tuli Georgian ortodoksisen kirkon perustajia jne. Kukin sai uskollisesti palvella Jumalan heille uskomaa tehtävää aina elämänsä loppuun asti.

Sama tehtävä kulkee eteenpäin yhä edelleen. Yhä meidänkin aikanamme meidät on kutsuttu palvelemaan maailmanlaajuista kristikuntaa Jumalan sanan uutta luovalla voimalla.

On sanottu että lähetystyö kuuluu koko kirkon toimintaan. Voidaampa jopa sanoa vieläkin  enemmän: Kirkko on lähetys.  Kirkko on Pyhän Hengen työväline pelastavan evankeliumin eteenpäin viemiseen.

Apostolinen uskontunnustus puhuu kirkosta Pyhän Hengen työnä seuraavasti: "Minä uskon Jumalaan, --- ja Pyhään Henkeen,  pyhän yhteisen seurakunnan,  --- ."

 

 

Tässä Hesekielin kutsusta kertova Apostolien päivän ensimmäinen lukukappale

 

Hes. 2: 1-8

Herra sanoi: ”Ihminen, nouse. Minä tahdon puhua sinulle.” Hänen puhuessaan minuun tuli henki, se nosti minut seisomaan, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle.
Hän sanoi: ”Ihminen, minä lähetän sinut israelilaisten luo, noiden kapinallisten pariin, jotka ovat nousseet minua vastaan. Alusta alkaen he ja heidän isänsä ovat olleet minulle uskottomia. Minä lähetän sinut ihmisten luo, joilla on kovat kasvot ja taipumaton sydän. Sinun tulee sanoa heille: ’Näin sanoo Herra Jumala.’ Kuulkoot tai olkoot kuulematta - he ovat uppiniskaista kansaa - he tulevat kuitenkin tietämään, että heidän keskellään on ollut profeetta. Älä sinä, ihminen, pelkää heitä, älä kauhistu heidän sanojaan, vaikka olet heidän keskellään kuin piikkipensaikossa ja skorpionien seassa. Älä pelkää heidän puheitaan, älä säiky heitä - he ovat uppiniskaista kansaa. Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta - he ovat uppiniskaisia. Mutta sinä, ihminen, kuuntele mitä sinulle sanon. Älä niskoittele, niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

104 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias Arille

  ”Unohdat, että Jeesus on Jumala. Jumalana hän on kaikkivaltias. Hän siis tosiasiallisesti hallitsee enemmän kuin kukaan maailman suurimmistakaan hallitsijoista on milloinkaan hallinnut. ”

  Ja te edustatte tätä hallintavaltaa maan päällä, helvetin pelolla ja olemattomilla lupauksilla. Sokraattisen ihannevaltio idean mukaan vartijoilla on oikeus turvautua valheeseen ja petokseenseen. Siis Hellaksen valtiossa, eli hellenismissä. Sokrates kuitenkin tuomittiin kuolemaan nuorison turmelemisesta.

  Lainaus kirjasta Valtio. ” Näyttää siltä, että hallitusmiestemme on hallittaviensa edun nimessä turvauduttava usein valheeseen ja petokseen. Mehän totesimme aikaisemmin, että tällainen on hyödyllistä. – Okein se olikin. – Tuota oikeutta joudutaan ilmeisesti käyttämään useinkin, esim. kun kyse on naimaliitoista ja lasten hankkimisesta. – Kuinka niin ? – Edellä todetusta seuraa, että parhaiden miesten tulee mahdollisimman usein yhtyä parhaisiin naisiin, huonompien taas keskenään mahdollisimman harvoin, ja että edellisten lapset on elätettävä, mutta jälkimmäisten ei, jos halutaan pitää lauma huippukunnossa. Mutta siitä, miten tämä kaikki tapahtuu, ei saa olla tietoa muilla kuin hallitusmiehillä ”

  Oli aikaisemmin puhetta siitä, kuinka toisilla on lupa himoita sukupuolisesti kaiken aikaa, mutta muuten himo,eli lust, pitää karsia ensimmäisenä, että johtuuko se juuri tuosta hellenistisestä opista. Tosin silloin parhaina pidettiin sodassa kunnostautuneita, urheita miehiä ja naisia. Kristinuskoa ei vielä ollut.

  Helvettiin ja taivaaseen liittyen toivoisin todistusta siitä, että tietoisuus ja tunteet säilyvät kuoleman jälkeen, koska jos ei säily, on taivasta, tai helvettiä mahdotonta kokea ja tuntea. Ja Jeesuksen taivaallinen kaikkivaltius ja valtakunta on vain harhaa. Jos et pysty todistamaan, silloin te puhutte valhetta ja petosta siksi, että katsotte sen olevan hyödyllistä teille.

  Eikö se ole ihme, että mikä pitää juutalaisen yhteisön koossa, ja yhtenäisenä, vaikka heillä ei ole helvettiä pelotteena. Eikö sen pitäisi olla mahdollista myös muille. Juutalaisilla on ilmeisesti Jumala JHWH, joka yhdistää, ja pitää heidät rohkeina. Miksi en siis uskoisi Jumalaan, jonka todistajia juutalaiset ovat olemassaolollaan ja elämäntahdollaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Jumalan huolenpito maailmasta tapahtuu ilman että ketään ihmistä tarvitaan siihen. Miten ihmenen voisikaan vaikuttaa kaukaisten galaksien liikkeisiin tai omassa maailmassammekaan atomiytimien osasten protonien ja neutronien osasten kvarkkien liikkeisiin.

   Kirkon tehtävä on toisella tasolla. Jumala on asettanut kirkolle viran, jotta kaikki tapahtuisi hyvässä järjestyksessä ja jotta ihmiset saisivat vanhurskauttavan uskon. Virkaa siis ei ole asettu ihmisiä tuomitsemaan vaan vapauttamaan tuomion tilasta elämän osallisuuteen ja todelliseen Jumalan lapsen vapauteen. Etkö ole huomannut, ettei Jumalan lapsella ole helvetin pelkoa, koska Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi synnin, kuoleman ja Perkeleen vallan ja että Pyhän Hengen antama usko antaa tulevaisuuden ja toivon. Jumalan lapsella ei ole helvetin pelkoa, koska meidät on sellaisista peloista vapautettu aina rauhaan ja vapauteen asti.

   Kreikkalaisen filosofian malli ei toimi enää nykyaikaisessa maailmassamme. Sokrateen oppilaan Platonin ihannevaltio oli 10 000 asukkaan kaupunki. Tai muinaisessa Egyptissä kaupungin raja oli 3 taloa. Muinaisessa heprealaisessa yhteiskunnassa kaupunki oli muureilla ympäröity ja maaseutu muuriton asutus. Nämä menneiden aikojen mallit eivät sellaisinaan enää ole nykyajan elämän tilanteen mukaisia.

   Valheen varaan rakentuva yhteiskunta sortuu. Sen sijaan totuuden varaan rakentuva asioiden hoito vie yhteiskuntaa eteenpäin. Tämä on täysin sopusoinnussa myös kristinuskon perustavan opin mukaisesti. Jumala, Isä, Kaikkivaltias, on Totuus. Niinpä totuutta hän edellyttää salatuimpaan saakka. Jeesus itse on henkilöitynyt Totuus ja Pyhä Henki on Totuuden Henki.

   Olen jo edellä kertonut, että terveet halut ovat elämää edistäviä voimia ja sellaisinaan hyviä. Kielletyt himot ovat näiden myönteisten voimien käyttö niiden varsinaisen tehtävän vastaisesti elämää tuhoavissa yhteyksissä. Sukupuolisuuskin on Jumalan luoma järjestys ja se on yksi osa sitä luomistyötä, minkä yleislausekeeksi sopii Raamatun sana: ”Se oli hyvä.” Vasta syntiinlankeemukseen liittyy ihmisten välisten suhteiden sotkujen synty ja näiden erinomaisen hyvien voimien väärinkäytöstä johtuvat vääristymät, vallankäytön, riiston, eriarvoisuuden ja muiden pahojen ilmiöiden mukaan tulo tähän itsessään hyvän ja kauniin luomistyön iloa pilaamaan.

   Jumalan kaikkivaltius on lähtökohta koko maailmankaikkeuden olemassaololle.

   Oletko tullut ajatelleeksi, että kuuluisan filosofin René Descartesin filosofian lähtökohtana oli se, että vain Jumalan olemassaolo on ehdottoman varmaa ja kaikki muu on epävarmaa. Tämän kaiken epävarmuuden johtopäätökset hän vei eteenpäin aina siihen pisteeseen asti, että onko edes meidän olemassolomme todellisuutta, mihin hän sitten löysi vastauksen kuuluisassaa lauseessansa: ”Ajattelen, siis olen olemassa”, saakka. Alkuperäisessä tekstissään tuo siis -sanakin oli vain välimerkki.

   https://www.kotimaa.fi/blogit/kaksoispisteesta-filosofiaan-ja-teologiaan/

   Samaten voidaan todeta, että Immanuel Kant ilmaisi teoksessaan Puhtaan järjen kritiikissä uskonsa Jumalaan. Toisen laitoksen alkusanoissa hän arvosteli sellaisia, jotka olivat yrittäneet vedota hänen tekstiinsä uskon vastaisissa väitteissään todeten että hänen teoksensa todellinen kohde oli siinä, että Jumalan olemassaolon kieltämiseen ei missään nimessä voida vedota ”järkeen”, koska tällainen ei kuulu puhtaan järjen kompetenssialueeseen.

   Toivot ”todisteita” tuonpuoleisesta maailmasta, Jumalan antamasta tulevaisuudesta. Mikäli tällaista todistelua edellytettäisiin annettavan edes jollakin tavalla tästä näkyvästä maailmastamme olevasta todellisuudesta, niin tämä edelyttäisi että koko ihmiskunnan kulttuuri voitaisiin kuvata tarkastelemalla jonkun kellon rattaita. Pelkkä yksittäinen ihmisen teko ei kuvaa koko ihmisen kulttuuria, vaan tuo esille vain pienen osan siitä, mitä ihmiskunta on tehnyt olemassaolonsa aikana. Vielä mahdottomampaa on siis kuvata koko maailmankaikkeuden Luojaa ja Ylläpitäjää pyrkien kuvaamaan kaikki tämä meidän sekä ajallisesti että paikallisesti hyvin rajallisista lähtökohdistamme käsin.

   Toki voimme nyttenkin nähdä maailmassamme paljon hyvää ja kaunista, mutta täysissä mittasuhteissaan se kuitenkin jää vain aavistuksen varaan. Jumalan sanan todellisuus ja tämän sanan taustalla oleva koko elämämme perustana oleva Jumalan todellisuus on niin paljon ylevämpi ja korkeampi kuin taivas on maata.

   Vapahtajamme on tullut maailmaan yhdistääkseen koko ihmiskunnan yhteen ensinnäkin Jumalan kanssa ja tästä seurauksena koko ihmiskunnan toistensa kanssa elämään yhteisenä ihmiskuntana. Vielä tämä ei ole päässyt toteutumaan, koska vielä esiintyy hajoittavia voimia, koska evankeliumin kansoja yhteen liittävä rauhan sana ei vielä ole päässyt toteutumaan täydessä voimassaan. Mutta koko ajan se menee eteen päin, kun sovinnon sanaa julistetaan Jumalan rakkauden sanaa esillä pitämällä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Et siis pystynyt todistamaan että tietoisuus ja tunteet säilyvät kuoleman jälkeen, eipä silti, en minä uskonutkaan, että pystyt, tai että haluat sitä tehdä. Sehän on kauhea ajatus, että tietoisuus ja tunteet olisivat olemassa vaikka ruumis on kuollut. Arkku naulataan kiinni ja parimetriä multaa päälle. Siellä joutuisi odottamaan Jeesuksen paluuta. Mieluummin minä sammun kuin kynttilä.

  Olemme siis todistaneet tämän harhauskoksi.

  ”Etkö tiedä ja etkö tiedä. ” Tiedätkö sinä, että minä en ole koskaan uskonut ikuiseen helvettiin, enkä ole koskaan tullut siihen uskoon, koska se tarkoittaisi, että minun pitäisi uskoa siihen. siis helvettiin. Kastettu on mutta siihen minä en voinut vaikuttaa mitenkään, en edes muista siitä mitään. Se ei siis johdattanut minua siihen uskoon, joten sillä ei ole merkitystä.

  Matias

  ”Vapahtajamme on tullut maailmaan yhdistääkseen koko ihmiskunnan yhteen ensinnäkin Jumalan kanssa ja tästä seurauksena koko ihmiskunnan toistensa kanssa elämään yhteisenä ihmiskuntana ”

  Kirkolla on kuitenkin kolmiyhteinen jumala. Ymmärrän kyllä haaveen, että koko maailma maksaisi veronsa kirkolle, ja siitä tulisi valtavan rikas Vatikaani ja varmaan myös pikkupapit pääsisivät saaliinjaolle. Tai sitten ei. Mutta teillä on vielä toinen suuri, eli Islan vastassa joka sanoo: ” Kaikki ovat lähteneet islamista ja palaavat islamiin ” Heilläkin on haaveensa, että muut alistuvat ja maksavat veronsa.

  En usko, että juutalaisistakaan tulee apostoleja, hehän joutuisivat vaatimaan että kaikki myisivät omaisuutensa ja laskisivat rahat apostolien jalkojen juureen muuten jumala lyö kuoliaaksi. siinä menisi suu ymmyrkäiseksi myös kirkolla, että miten se nyt näin kääntyi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Puhuin järjen todisteluista, jotka eivät pysty todistamaan uskon asioista ei puoleen eikä toiseen.

   Sen sijaan uskon varmuus, jonka Jumala on antanut on voimallisempi kuin mikään ihmistekoinen järkeily koskaan voi saavuttaa.

   Heprealaisessa ajattelussa usko on varmempi ja vakuuttavampi totuus, kuin vajavaisen tiedon ja ihmisen päätelmien. Teoriathan muuttuvat ja ihmisten mieli muuttuu, mutta Jumalan horjumaton sana pysyy iäti.

   Kuolemassa ihmisen ruumis ja henki eroavat toisistaan. Kristuksen takaisin tullessa ihmisen sielu ja ruumis yhdistetään toisiina, koko ihminen ruumis ja henki yhdessä herätetään kuolleista ja viedään ikuiseen elämään.

   Sen sijaan sellainen ajattelu että ihmisellä ikuisuus olisi ilman ruumista oleva ikuinen sielu on kreikkalaisen pakanuuden perua oleva kuvitelma. Kristinuskon ylösnousemususko on siis uskoa ruumiin ylösnousemukseen, uskontunnustuksen alkukielinen kreikkalainen sana puhuu ”lihan ylösnousemuksesta” korostaakseen ruumiin konkreettista luonnetta. Jeesuskin söi opetuslastensa kanssa kuolleista heräämisensä jälkeen. Niin konkreettinen on ylösnousemusruumis. Syöminen ei kuitenkaan ole välttämättömyys, kuten tässä maailmanajassa vaan se on ainoastaan mahdollisuus.

   Kyllä oppi helvetistä myös on todellisuutta. Mutta on huomattava, että se on Jumalan työkalu kaiken pahan poistamiseksi. Helvetti on se paikka johon Perkele heitetään kärsimään ikuista rangaistusta kaikesta pahuudestaan. Sen mukana sitten myös kaikki muutkin pahat henget ja siihen liittosuhteessa olevat ihmiset joutuvat saman kohtalon alaiseksi: Kun peto kuolee, niin kuolee myös sen häntä.

   Augsburgin tunnustus 25.6.1525 sanoo tästä seuraavasti:

   XVII Kristuksen tuomiolle tulo

   Edelleen seurakuntamme opettavat, että Kristus on aikojen täyttyessä ilmestyvä tuomiolle ja herättävä kaikki kuolleet; hurskaille ja valituille hän antaa iankaikkisen elämän ja pysyvän ilon, mutta jumalattomat ihmiset ja perkeleet hän tuomitsee ikuiseen piinaan.

   Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka katsovat, että tuomittujen ihmisten ja perkeleiden rangaistus on kerran saava loppunsa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias ”Helvetti on se paikka johon Perkele heitetään kärsimään ikuista rangaistusta kaikesta pahuudestaan.”

  ”Perkele on suomen kielen karkea kirosana, joka tarkoittaa yleensä paholaista. Sana on lainaa balttilaisesta ukkosenjumalan nimestä, joka liettuassa on Perkūnas, latviassa Perkons ja muinaispreussin kielessä Percunis. Toisaalta sanan on arveltu olevan lainaa germaanisista kielistä.”

  ”Perkele-sana on yleisimmän käsityksen mukaan lainaa balttilaisista kielistä. Sitä vastaavat latvian kielen perkons ja liettuan kielen perkūnas, jotka tarkoittavat ukkosenjumalaa. Myös slaavilaisessa mytologiassa oli ylijumala, jonka nimi on samaa kantaa, Perun. Samaan ukkosenjumalien joukkoon kuuluivat teutonien Toran, walesilaisten Tarann, joiden mukaan roomalaiset aikoinaan kutsuivat kelttiläisten taivaanjumalaa nimellä Taranis, sekä skandinaavien Thor ”.

  ”Perkons ja perkūnas palautuvat ’lyöntiä’ tai ’iskua’ tarkoittavaan indoeurooppalaiseen sanaan (*perku, *pergo tms.), johon on lisätty jumalan nimeä osoittava *no-pääte. Balttien ja slaavien muinaisen ukkosenjumalan nimi oli luultavasti Perkunos. ”

  ”Jotkut uuspakanat ovat ottaneet nimen Perkele käyttöön puhuessaan Ukko ylijumalasta, mutta lähinnä omassa piirissään, sillä se voidaan edelleen helposti ymmärtää saatanaksi. ”

  ”Forsbergin mukaan suomen perkele-sanaa vastaavat muun muassa viron põrgu eli ’helvetti’, vatjan põrku eli ’helvetti’, ’manala’, karjalan perkeleh eli ’paha henki’.

  Myös arkeologi ja emeritusprofessori Unto Salon mukaan perkele-sanue viittaa itämerensuomalaisissa kielissä nimenomaan ”helvettiin” ja jopa myöhempään kristilliseen ”sielunvihollisen” käsitteeseen. ”

  ”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Raamatun käännöksessä käännökseen 1933/38 saakka perkele esiintyy kreikan diabolos-sanan ja Martti Lutherin Teufel-sanan suomalaisena versiona. Vuodesta 1992 on käännöksessä luovuttu sanasta ”perkele” ja se on korvattu sanalla ”paholainen” (kreikan satanas on yhä käännettynä sanalla ”saatana”) ”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Perkele

  Siis ylijumala heitetään tuliseen järveen. ??? On siinä tekemistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Kiitos selvityksestäsi

   Jumalalle suurin tekeminen oli Golgatan ristin sovintotyön tekeminen. Kun siellä jo on voitto saatu Saatanasta, niin sen jälkeen loppu on vain jälkien siivoamista, varsinaisen päätyön jälkeen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  ”Heprealaisessa ajattelussa usko on varmempi ja vakuuttavampi totuus, kuin vajavaisen tiedon ja ihmisen päätelmien. Teoriathan muuttuvat ja ihmisten mieli muuttuu, mutta Jumalan horjumaton sana pysyy iäti.”

  Miksi te muutatte sanoja, jos Jumalan horjumaton sana on heprealaisessa totuudessa, eli Toorassa.

  Koraanissa tosin sanotaan. ”Jumalan sanaa ei voi muuttaa, se on totuus, mutta jos me vaihdamme jakeen toisen tilalle jumala kyllä tietää mitä lähettää. ” Onko se näin myös kristityillä, että voidaan muuttaa, kun uskotaan, että se tuli jumalalta. Eikö se ole leikkimistä ?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   On eri asia muuttaa Jumalan sanan horjumatonta perustaa uskomme vakaana varmuutena ja toisaalta tämän perustan kuvausta kussakin ajassa tämän omimmalla kielellä.

   Niinpä on aivan luonnollista kulttuurien muutoksen aiheuttamaa kehitystä se, että kullekin ajalle tehdään oman aikansa tilanteeseen parhaiten tuon perustavan sanoman ilmaiseva käännös.

   Samaten myös erilainen teologinen tutkimustyö on samaista perustavan sanoman tutkimista eri kulttuuritilanteissa, koska sanat ja ajatukset kulkevat käsi kädessä. Teologia joka ei kosketa aikansa oleellisia kysymyksiä jää auttamattomasti sivuraiteille yhtä lailla kuin sellainen uudelleen ajattelu, missä perustava sanoma unohdetaan niin, ettei se enää pääse esille, lakkaa olemasta teologiaa sanan parhaassa mielessä ja sen sijaan se latistuu toisia kulttuuri-ilmiöitä tutkivaksi tieteiksi, jotka sinänsä voivat olla mielenkiintoista, mutta niillä ei enää ole mielekästä sanomaa pelastuksemme kannalta oleellisista kysymyksistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Koraani on aivan eri luonteinen kuin Raamattu. Raamattuhan käännetään aina vastaanottajan omalle kielellä ja kaikki käännökset ovat Raamattu.

   Sen sijaan Koraani on Koraani vain arabiaksi. Kaikki tästä Koraanista tehdyt käännökset muille kielille ovat vain Koraanin selityksiä, eivätkä enää ole Koraani.

   Minulla on kotikirjastossani Koraani ja olen myös lukenut Koraania, toki myös sen selityksiä eli siis käännöksiä useammallakin kielellä. Olen myös pitänyt useita luentoja islamin ja kristinuskon välisistä suhteista eri yhteyksissä kummallakin kotimaisella.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  On minullakin koraani , se suhtautuu hyvin ankarasti siihen, että Jumalan rinnalle asetetaan muita, kuten vaikka Marian poika. Siellä kirotaan tällainen.

  Mutta ylösnousemuksesta vielä. Jos ylösnousemuksen esikuvana on Jeesus, niin pitää muistaa, että hänen tarinassaan se tapahtui hyvin nopeasti, eli kolmantena päivänä ja häntä ei haudattu maahan, vaan kalliohautaan, joten hänen ruumiinsa ei ehtinut hajota. Ja todennäköisesti edes kuolema ei ollut todellinen vaan näennäinen. Ehkä essealaiset osasivat jo tekohengitystä ja muuta elvytystä . Essealaiset pukeutuivat valkoisiin kaapuihin ja naiset näkivät kaksi valkoista olentoa haudalla. Jos olisi haudattu maahan, olisi sinne viimeistään tukehtunut, kun happi olisi loppunut. Ja silloin ei käytetty arkkuja, vaan käärinliinoja.

  Ja käännöksistä sekä siitä, että kullekkin ajalle annettaisiin sen ymmärtämää tietoa, ja sen takia entisiä kirjoituksia voi muuttaa, vie pois sen tiedon, että mistä on lähdetty, missä ollaan, ja mihin meidän pitäisi suunnata. Toisin sanoen pyyhitään pois historiaa. Sen pohjalta voidaan sanoa, että tämä on uusi ilmoitus, tai kuten koraanissa, tämä on viimeinen ilmoistus.

  Onhan sanottu, jopa evankeliumissa, että yksikään piirto tai kirjain ei muutu niin kauan kuin taivas ja maa pysyy.

  Käännöksissä taas, sanojen merkitys muuttuu toiseksi, tahallisesti tai tahattomasti. Siitä tulee kokonaan toinen tarina kuin alkuperäinen. Siksi meidän pitäisi osata myös hepreaa ja arameaa.

  Kun sanot, että uskoa ei voi tulkita järjellisesti, niin minä ajattelen siitä, että sotkemalla asiat ja kertomalla ne uskon pakotuksella mennään kyllä henkiseen helvettiin, kun kukaan ei tiedä mitä mikäkin tarkoittaa ja syntyy vain ’pörky’ eli parku ja hammasten kiristys.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   1) Osaat siis arabiaa, koska olet lukenut Koraania. Käännöksen lukeminen on Koraaniin selityksen lukemista, mutta ei Koraanin lukemista.

   2I Jeesuksen kuolema oli todellinen kuolema. Valekuoleman estämiseksi vartioivien sotilaiden tehtävä oli vielä varmistaa, että pois annettavat ruumiit olivat todella kuolleita. Näin tapahtui myös Jeesuksen kuoleman kohdalla, kun muuan sotilas pisti keihäällä Jeesuksen kylkeen.

   3) Erilaisiin kulttuuritilanteisiin kääntämisen tarpeen perusteena ei ole sanoman muuttamisen tarve, vaan sen aidon sanoman selkeyttäminen kussakin tilanteessa. Kieli muuttuu koko ajan ja ympäröivän kulttuurin tapa ajatella ja ilmaista itseään ja tulkita omaa elämäänsä muuttuu. Siksi tulee tarvetta alati uusiin käännöksiin ja kussakin kulttuuritilanteessa tulkita sellaisin ilmauksin että vastaanottajat voivat ymmärtää mistä evankeliumissa on kyse.

   4) Huomaan olleeni epäselvä, kun olet ymmärtänyt minun sanoneen, ettei uskoa muka voisi tutkia järjellisesti. Tarkoitukseni oli Kantin filosofian tavoin osoittaa täysin perusteettomiksi sellaiset muutamien ateistien esille nostamat väitteet, että muka ”järki” voisi todistaa, että usko Jumalaan ei ole totta. Tämäntapaisen ihmisen järjen korottaminen muka uskonasioiden ratkaisijaksi ei tee oikeutta puhtaan järjen rajoittuneisuudelle.

   Sen sijaan terve järjen käyttö on kaikessa ajattelussa hyväksi ja suotavaa. Sananlaskujen kirja ylistää monessakin kohdin viisautta suurena Jumalan lahjana ja sellaisena siis erittäin hyvänä.

   Panen tähän vain muutaman jakeen Sananlaskuista tätä kuvaamaan

   Sananlaskut:

   1:7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

   2:6 Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

   2:10 sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi,

   3:13 Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  En ole väittänyt osaavani arabiaa, minulla on Hämeen-Anttilan suoraan arabiasta käännetty Koraani, ja eikö hän ole arabian kielen asiantuntija ja tutkija.

  Mutta jos otetaan jotain raamatusta. Minä en tiedä mitä tarkoittaa sanat Herra Herra, miten se kohta menee hepreaksi. Tai miksi sanat, ” Kunnes tulee Shilo ” On muutettu sanoiksi, ’ Kunnes tulee hän’ , ja hän tarkoittaa sitten jeesusta.

  Tai miksi rypälemehun pitäisi tarkoittaa jeesuksen verta? Kun heprean sana ’vered’ on rose, tai ruusu. Ja latinan veritas, on totuus.

  Ja miksi sanonta; ”Pelastus on Juudasta ” on muutettu muotoon ” Jeesus on juudasta. ” Jos sana ’J’shua’ on suomeksi pelastus tai apu. niin pitäiskö se sitten ajatella, että ’pelastus pelastaa.’ Vai oikeammin, että pelastus on Juudasta, jolloin myös tekijä on ilmoitettu.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit