Kultainen vasikka

Kultainen vasikka
Jos tavalliselta ns. kulttuurikristityltä kysyy, mitkä Raamatun Vanhan testamentin kertomukset hän parhaiten tietää ja muistaa, niin vastaukseksi todennäköisesti saa Adamin ja Eevan omenansyönnin, vedenpaisumuksen, Sodoman ja Qomoran tuhon, Aabrahamin uhraamassa poikaansa Iisakkia tai kansan kulkemisen Punaisen Meren halki. Mutta monet muistavat myös Vt:n kertomuksen kultaisesta vasikasta, jota kansa sortui erämaavaelluksen aikana palvelemaan. Tämä kultti saattoi kuitenkin liittyä myös profeetta Hesekielin fantastisen merkaba- eli vaununäyn käsitteistöön. Mutta ennen kuin avaan tämän madollisuuden palauttakaamme mieliimme tuo Kultainen vasikka tai kuten nykykäännös sanoo: Kultainen Sonni. Mistä siinä oli kysymys?
Tämän kuuluisan epäjumalan tekoa oli edeltänyt kansan lähtö Egyptistä, vaeltaminen Siinain erämaassa, missä Jumala oli kulkenut kansan edellä sitä yöllä tulen- ja päivällä pilvenpatsaasta johtaen. Tasan kahden kuukauden kuluttua kansa oli saapunut suuren vuoren juurelle, mihin leiriytynyt. Tälle samalle vuorelle laskeutui sitten dramaattisesti itse Jumala, joka varoitti ankarasti kansaa koskemasta vuoreen hänen laskeutumispaikkansa lähellä, ja jos joku kosketti, hänet oli käsin koskematta surmattava. Jumalan laskeutumisalue oli siis vaarallinen ja kontaminoi (ydinsäteily?) helposti siellä liikkuvan. Kyseessä oli todennäköisesti Siinain vuori. Raamattu kuvaa tapahtuman.
Jumala ilmestyy Siinain vuorella
1 Kun Egyptistä lähdöstä oli kulunut tasan kaksi kuukautta, israelilaiset tulivat Siinain autiomaahan.
2 Refidimistä lähdettyään he tulivat sinne ja jäivät leiriin Siinainvuoren juurelle.
3 Mooses lähti Jumalan luo vuorelle, ja Herra huusi hänelle: »Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, Jaakobin jälkeläisille:
4 ’Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni.
5 Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun,
6 mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.’ Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.»
7 Tultuaan takaisin Mooses kutsui koolle Israelin vanhimmat ja kertoi heille kaiken, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa.
8 Ja koko kansa vastasi yhtenä miehenä: »Me teemme kaiken, mitä Herra käskee.» Mooses vei kansan vastauksen Herralle.
9 Herra sanoi Moosekselle: »Minä tulen sakean pilven sisällä luoksesi, jotta kansa kuulisi minun puhuvan sinun kanssasi ja siksi uskoisi myös sinua kaikkina aikoina.» Kun Mooses oli kertonut Herralle, mitä kansa oli sanonut,
10 Herra sanoi Moosekselle: »Mene kansan luo ja käske kaikkien puhdistautua ja pyhittäytyä tänään ja huomenna sekä pestä viittansa.
11 Heidän on oltava valmiina ylihuomiseen mennessä, sillä ylihuomenna Herra astuu kaiken kansan nähden alas Siinain vuorelle.
12 Määrää vuoren ympärille raja ja varoita kansaa nousemasta vuorelle tai edes koskemasta sen juureen. Jokaista, joka koskettaa vuorta, rangaistakoon kuolemalla,
13 mutta häneen ei saa koskea käsin, vaan hänet on joko kivitettävä, keihästettävä tai ammuttava jousella. Syyllinen ei saa jäädä eloon, olkoon sitten ihminen tai karjaeläin. Vasta kun oinaansarvea on soitettu, kansa saa nousta vuorelle.»
14 Mooses laskeutui vuorelta kansan luo. Hän pyhitti ja puhdisti israelilaiset, ja he pesivät myös viittansa.
15 Sitten Mooses sanoi kansalle: »Olkaa valmiina ylihuomiseksi. Kukaan älköön koskeko naiseen.»
16 Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään.
17 Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle.
18 Siinain vuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti.
19 Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten.
20 Kun Herra oli astunut Siinain vuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne.
21 Herra sanoi Moosekselle: "Mene alas ja varoita ihmisiä, etteivät he paremmin nähdäkseen tunkeudu rajan yli lähemmäksi Herraa, sillä silloin monet kuolisivat."
22 Myös pappien, jotka muuten saavat lähestyä Herraa, täytyy puhdistautua ja pyhittää itsensä, ettei Herra musertaisi heitä.
23 Mooses sanoi Herralle: "Kansa ei rohkene nousta Siinain vuorelle, sillä sinä varoitit meitä ja käskit minua merkitsemään rajan vuoren ympärille ja julistamaan sen pyhäksi vuoreksi."
24 Herra sanoi hänelle: "Mene alas ja palaa tänne Aaron mukanasi. Mutta papit ja kansa älkööt tulko Herran luo, ettei hän musertaisi heitä."
25 Mooses meni alas kertomaan tämän israelilaisille.
Vasikka vai vaunut?
Jumala kutsui sitten Mooseksen uudelleen luokseen antaakseen hänelle kansan vaellusta ja elämää koskevia ohjeita ja velvoitteita kuten ohjeet Ilmestysmajan rakentamisesta, pappien virkapuvuista, orjien pidosta ja paljon muita määräyksiä joukossa myös kaikkien kristittyjenkin tuntemat 'Jumalan sormella'(mystinen shamir?) laintauluihin piirretyt 10 käskyä.
Sessio vuorella kesti kauan, kirjallisesti luvuista 20 aina lukuun 32 ja kansa vuoren juurella alkoi pitkästyä ja hermostua ja vaatia Aaronia tekemään myös heille jonkin Jumalan, jota voisivat palvoa. Niin Aaron keräytti kaiken kansan hallussa olleen kullan ja teetätti siitä vasikkaa tai sonnia esittävän veistoksen, jonka selitti symboliksi tai kuvaksi Jumalalle, joka oli johdattanut kansan pois Egyptistä. Tämä epäjumalan kuvan teko rikkoi tietysti räikeästi juuri saatuja käskyjä, sisältyihän niihin heti alussa kielto palvella muita jumalia ja tehdä tehdä niistä kuvia.
Kiukustunut Mooses määräsikin sonnin sulatettavaksi, minkä jälkeen jäähtynyt kulta jauhettiin ja jauhe määrättiin sekoitettavaksi veteen, joka kansan oli rangaistukseksi juotava.
Osa raamatuntutkijoista on olettanut tämän kultainen vasikka kertomuksen liittyvän egyptiläisen Apis-jumalan palvontaan, joka olisi tullut kansalle Egyptissä tutuksi.
Mutta kertomukselle on aivan toisenlainenkin selitys, joka nousee sanan vasikka tai sonni vaihtoehtoisesta käännöksestä ja kansaa johtaneen patsaan luonteesta. Sillä patsasta on vaikea pitää vasikkana ja vasikaksi käännetty sana עגל ('egel') saattaa olla virheellisesti tulkittu ja siten väärin myös käännetty. Sana kannattaakin analysoida perusteellisesti, ja tarkastella sen muuta käyttöä Raamatussa. Sanan עגל ( 'gl ) juurta ei Raamatusta löydy, joten siitä emme saa merkityksille johtolankaa. Mutta sukulaiskielissä on samankuuloisia verbejä, jotka tarkoittavat rullaavaa tai nopeaa liikettä. Koska Raamattu kääntää mask. subst. עגל ( 'egel ) urosvasikaksi (Jeremia 31:18) ja fem. subst. עגלה ( 'egla ), tyttövasikaksi tai hiehoksi, on oletettu, että vasikoilla ja nopealla rullaavalla ympyräliikkeellä täytyy olla jokin yhteys. Oletus saa tukea siitä, että Psalmeissa 29:6 ja Malakia 4:2:ssa sanaan liitetään verbi hypähdellä. Mutta olemme toki jo jäljillä vaihtoehtoiseksi merkitykseksi, sillä kun adjektiivi עגל 'agol' tai עגול 'agvl tarkoittaa pyöreää ja edustaa 1. Kun. 7:23 - Salomonin temppelin kuuluisaa pyöreää vesiastiaan, ja kun feminiininen substantiivi עגלה 'agala' merkittävästi tarkoittaa kärryjä (1. Samuel 6:7). ja edelleen mask. subst. i עגיל ( 'agil ), vannetta tai rengasta (4. Moos. 31:50), voimme -huomioiden vielä Aaronin toteamuksen tämän עגל / egel 'n roolista erämaassa kansan johtajana - tulkita 'vasikan' alun perin tarkoittaneekin kärryjä eli vaunuja, siis Hesekielin merkabaa, joka taivaalla pilven tai tulenpatsaana vuoroon pysty- ja vuoroon vaakasuoraan lensi.
Näin kansalle oli Jumalaksi valettu – ei 'kultaista vasikkaa' – vaan kultaiset vaunut, joka on asiayhteydessä paljon vasikkaa johdonmukaisempi käännös vaikka egyptiläiset olivatkin Apis-härkää palvoneet. Oma mielenkiintonsa olisi kyllä silläkin, että alaspäin ilmakehän läpi syöksyvä moduuli on voitu nähdä nurinpäin olevan A:n mallisena (alefin vanha ideogrammi hepreassa), (Kts. Joseph Blumrich: "Kun taivaat aukenivat") mikä voitiin nähdä myös härän päänä sarvineen. Heprean A ei ehkä sattumalta merkitsekään juuri 'härkä'. Rabbien mukaan Merkaban salaisuuksia saikin opettaa vain hyvin älykkäille oppilaille.

1 kommentti

 • Seppo Heinola sanoo:

  Eipä näy yo blogi kiinnostaneen ketään. Kiinnostaisiko sitten jos ja kun kerron, että ko kertomuksen käännöksessä on karkea toistuva tahallinen virhe, joka estää ihmisiä ymmärtämästä, mitkä oikein kansaa Exoduksesa johtivat. Sillä kansa ei vaadi Aaronia tekmää itselle Jumala joka johtais heitä vaan jumalia jotka johtaisvat heitä, virhe toistuu 3 kertaa:

  Exodus – Luku 32

  1 Kun kansa näki, että Mooses oli myöhässä tulossa alas vuorelta, kansa kokoontui Aaronia vastaan ​​ja sanoi hänelle: ”Tule! Tee meille j u m a l i a, jotka k u l k e v a t meidän edellämme, sillä tämä on Mooses, joka toi meidät ylös. Egyptin maasta emme tiedä, mitä hänelle on tapahtunut.”

  4 Hän otti [ne] heidän käsistään, muotoili sen kaiverrustyökalulla ja teki siitä sulan vasikan, jonka päälle he sanoivat: ”N ä m ä ovat sinun j u m a la si, Israel, j o t k a ovat t u o n e e t sinut maasta. Egyptistä!”

  8 He ovat nopeasti kääntyneet pois polulta, jonka minä olen heille käskenyt; he ovat tehneet itsestään sulan vasikan! Ja he ovat kumartuneet sen eteen, teurastaneet sille teurasuhreja ja sanoneet: ’N ä m ä ovat sinun jumalasi, Israel, jotka ovat j o h d a t t a n e e t sinut Egyptin maasta’. ”

  Miksi Aaron nimittää yhtä kultaista tekemäänsä vasikkaa monikossa jumaliksi? Koska kysessä ei ollut vasikka vaan vaunut monine ajajineen eli ’jumalineen’

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit