Kristuksen takaisintulosta

Äskettäin kuulin vierasta opetusta. Puhuja väitti, että Jeesuksen omat muka temmattaisiin ylös taivaaseen ennen Jeesuksen lopullista takaisintuloa. Tätä niin sanottua ”salaista ylöstempaamista” Raamattu ei opeta.

Raamatun opetus kiteytyy uskontunnustukseen: ”— ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.”

Raamattu puhuu Jeesuksen näkyvästä takaisintulosta.

Matteuksen evankeliumi 24:27:   ”Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.”

Raamatun sanassa Jeesuksen takaisintuloon liittyy viimeinen tuomio.

Matteuksen evankeliumi 25:31:  ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.”

Jeesuksen takaisintulon näkevät kaikki maailman silmät yhtä aikaa.

Ilmestyskirja 1:7: ”Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.”

Jeesuksen takaisin tulo on suuri ilo ja vapautuksen hetki jokaiselle joka elää Kristuksen yhteydessä. Silloin täällä maan päällä kilvoitellut kirkko muuttuu perille päässeitten riemuitsevaksi kirkoksi.

Sen sijaan niille jotka ovat Jeesuksen hyljänneet tuo hetki on tuomion hetki.

Augsburgin tunnustus sanoo asiasta näin:

”XVII Kristuksen tuomiolle tulo

Edelleen seurakuntamme opettavat, että Kristus on aikojen täyttyessä ilmestyvä tuomiolle ja herättävä kaikki kuolleet; hurskaille ja valituille hän antaa iankaikkisen elämän ja pysyvän ilon, mutta jumalattomat ihmiset ja perkeleet hän tuomitsee ikuiseen piinaan.”

Uuden katekismuksen opetus tästä opinkohdasta näkyy sivulla

http://www.evl.fi/katekismus/uskontunnustus/18.html

 

 1. Seppo

  Kiitos selvennyksestä.

  Aluksi lukijoillemme pieni yleisselvitys Filonista. Hän on hellenistijuutalainen, joka on perusteellisesti paneutunut kreikkalaiseen filosofiaan ja saanut hyvän koulutuksen.

  Hänen tuotantonsa on laaja, mutta juutalaisten keskuudessa hän on jäänyt sivuraiteelle kahdestakin syystä. Ensinnäkin hänen läheinen sukulaisensa oli yksi Jerusalemin hävitykseen osallistuneista roomalaisten sotapäälliköistä. Poliittisesti tämä merkitsi valtavaa iskua juutalaisuutta vastaan. Toiseksi Jerusalemin hävityksen jälkeen Jamnian kokouksessa juutalaiset oppineet ottivat selkeän linjanvedon heprealaisen perinteen puolesta hellenististä perinnettä vastaan. Tämä jätti kaiken hellenistijuutalaisuuden keskeisen kehityksen ulkopuolelle.

  Kristityt teologit ovat käyttäneet hänen tuotantoaan filosofisten työkalujen saamiseksi. Hänen oma juutalainen uskonkäsityksensä kuitenkin on jäänyt kristinuskon kannalta ulkopuolisen ajatteluksi. Muuan myöhemmältä ajalta oleva perinne toki on tehnyt hänestä piispan, mutta mielestäni tuo perinne ei ole aito, vaan syntynyt Filonin filosofian käytöstä filosofisena työkaluna muutamien kristittyjen kirjailijoitten teoksissa. Kristillisen opinkehityksen kannalta Filonin erilaiset teologiset näkemykset siis eivät ole kristinuskon teologisen työskentelyn perusmateriaalia vaan oheislukemistoa tuon ajan erilaisten aatevirtausten ymmärtämiseksi.

  Kun siis tulemme herättämääsi kysymykseen reinkarnaatiosta, niin voimme todetan sen olevan puhtaasti akateemisen mielnkiinnon kohde ilman, että sillä olisi merkitystä kristillisen opin määrittelyssä.

  Keskiaikana vallitseva käsitys oli, että Filon edusti reinkarnaatiota. Tämä siis on vanha ja perinteinen käsitys Filonin opista tässä kysymyksessä.

  Sitten kolmen neljän viime vuosisadan aikana tämä vanha käsitys on saanut paljonkin kritiikkiä. Teksteihin tutustumalla on tultu toisiin johtopäätöksiin. Tämän jälkeen keskustelu on ollut ajoittain vilkastakin tästä kysymyksestä eikä tutkijoitten käsitykset suinkaan ole päätyneet mihinkään lopulliseen ratkaisuun.

  Kun tulin Suomeen 2007 niin osallistuin erilaisiin nettikeskusteluihin. Jossakin noista ehkä tämän vuosikymmenen puolella nousi esille Sami Yli-Karjanmaan pro gradu teos. Silloin lukaisin sen.

  Tuolloin en kuitenkaan tullut vakuuttuneeksi teoksen esittämistä väitteistä. Tulkitsin hänen käsittelemänsä tekstinkohdat toisin kuin hän.

  Hänen tohtorinväitöskirjaansa Reincarnation in Philo of Alexandria, 2013-07-02, en ole lukenut. En siis voi sanoa miten suhtaudun hänen väitteisiinsä tämän perusteellisemman teoksen lukemisen jälkeen. Juuri nyt tuo lukeminen ei kuitenkaan ole ajankohtainen. Ehkä myöhemmin, kun sopivaa aikaa tulee käyttööni.

  https://www.doria.fi/search?query=Sami+Yli-Karjanmaa&submit=Ok&scope=10024%2F3981

Kirjoittaja

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25