kristinuskon kirja.

Kristinuskomme käsitykset ovat nyt hajaantuneet lähes 1000 eri uskontokuntaan. Hajaannus jatkuu myös voimakkaana kirkosta eroamisen suhteen, mikä johtuu kirkon rakentaman oppijärjestelmän käsittämyyksistä. Ihmisten hallitsemiksi ja alistamiseksi kehitetty oppijärjestelmä on tullut tiensä päähän. Mikään mahti maailmassa ei voi estää sen luhistumista seuraavan 100 vuoden aikana.

On todella tarvetta palata kristinuskon alkujuurille 2000 vuoden taakse oivaltaen, mitä Jumala lähettiläämsä Jeesuksen kautta oikein halusi ilmoittaa. Jumalan tahto valitettavasti perustuu kokonaan perimätietoon Jeesuksen aikaisten kyvyttlmlldestä huomata hänen merkityksensä, ehkä puolisoaan Mariaa lukuunottamatta.

Jeesus. Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Lähimmäisen rakkauden hengessä. Ei muuten planeetallamme. Sen ymmärtäminen on kunkin ihmisen oma käsitys. Me kaikki ihmiset synnymme samanarvoisina ja myös lähdemme täältä samanarvoisina.Sen jälkeen me olemme Jumalan omia, jos olemme.

 1. Kyllä siinä äänestys kannattaa pitää äänestyksen tasolla ja käyttää harkintaa mihin nuoria sotkee. Edellinen meni minun mielestäni äitinä överiksi. Katson olevani tämän oikeutettu toteamaan, koska lapseni joutui kohteeksi ja nyt seuraava täyttää syksyllä 16 vuotta. Katson tarkkaan ja heitän roskiin lapsen nähden, jos ei mainokset miellytä tällä kertaa. Edellisellä kerralla äimisteltiin yhdessä ja äänestämättä jättämispäätös tapahtui hetkessä.

 2. Kansalaiskasvatuksen freesauksen ja kehittämisen voisi aloittaa Opetushalllituksessa, sillä nuorten mahdollisuus ensimmäisiin vaalikokemuksiin on kansalaisjärjestöissä eikä seurakunnissa.

  Yhdistyslain mukaan 15 vuotta täyttäneellä on äänioikeus yhdistyksen yleisessä kokouksessa, mikäli yhdistyksen säännöissä ei ole toisin säädetty. Yleensä ei ikärajaa ole nostettu. (Selvyyden vuoksi todettakoon, että yhdistyksen hallituksen/johtokuntaan voidaan valita vain 18 vuotta täyttäneitä.)

  Joissakin järjestöissä, mm. ammattiliitoissa on siirrytty kokouksessa tapahtuvien henkilövaalien lisäksi varsinkin liittotasolla mm. kirjeäänestykseen, jota usein täydennetään mahdollisuudella äänestää äänestyspaikalla.

  Perustuslain yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaate edellyttää valtiovallalta neutralitetttiperiaatteen noudattamista ja ihmisten kohtelua yhdenvertaisesti uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta. Järjestöt kansalaisjärjestöinä ovat kansanjärjestöjä. Kirkko ei ole sen enempää kansanyhteisö kuin järjestöt ovat kansanyhteisöjä. Järjestöissä on yhteensä enemmän jäseniä kuin kirkossa.

  Opetushallituksen velvollisuutena on käynnistää kampanja järjestöjen päätöksentekoon osallistumisen puolesta. Oppilaitoksissa on syytä alkaa tarpeen tuoda esiin järjestöjen toimintaa ja niihin osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestöjen tulee voidaa olla esillä oppilaitokisissa. Näitä muotoja on syytä kehitellä yhteistoiminnallisesti.

  • Reino, miksi kannatat gnostilaisuutta? Minulle Raamattu riittää, enkä lue gnostilaisia teoksia.

  • Kiitos Reino! Kristukseen turvaavat ovat autuaita vaikka täällä maailmassa on murhetta.


   Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.”
   (Matt. 5:1‭-‬12 / FB38)

  • Kieltämättä parempikin ilmaisu olisi löydettävissä uskossa Korkeimpaan kun kristinusko. Kristisusko ilmaisuni perustuu tiedeihmisten käsityksiin Jesuksesta kirjoitettuihin 20 evankeliumiin ja muuhun sen ajan uskottaviin teksteihin. Tiedeihmisten käsityksen mukaan evankeliumeissa on noin 15 prosentin verran realistisuutta, pohjalla Johanneksen evankelumi noin prosentin verran. Siis minulla lähtökohtana Korkeimman sanansaattajan tavallisen ihmisen Jeesuksen sanonnat, luonnollisesti oma ajattelu perustana.

   Raamatun kertoma kristisusko on aivan oma lukunsa.

  • On ihan ”hassua”, että puhe ”klassisesta kristinuskosta” tuntuu olevan aikamme uusi tabu.

   Jos kerran kristinuskossa noita ”kuppikuntia” on paljon, on entistä paremmat perusteet ”määritelmällisesti ” ilmaista, millaista kristinuskoksi nimitettyä ”ideaa”, uskoa, toivetta, luuloa, oppia tai harhaoppia, maailmankatsomusta, tms. ilmisija tarkoittaa. Sen jälkeen on helpompi diskuteerata siitäkin, mikä on alkuperäistä kenenkin kannalta ja etenkin siitä, mikä kristinuskossa on oleellista. Väittelyissä tuppaa puurot ja vellis oloevan toisinaan yhteen kietoutuneina.

   Vai onkoi niin, että toinen toistaan erikoisemmat tulkinnat haluavat ”kaapata” kristinuskon nimen. Ehkä se kertoo siitä, että jokin voima (oikeassa) kritinuskossa ihan oikeasti on.

  • Millainen klassisen kristinuskon mukaan on taivas ja millainen sen vastakohta helvetti. Milloin klassisen kristinuskon tulkinta-dogma alkoi ja milloin se on käytännössä päättynyt ja vaihtunut johonkin muuhun?
   Faktoja pöytään!!??

  • ”Klassisen kritinuskon” syntyajasta voidaan varmaankin ”vääntää kättä” loputtomasti.
   Näkökulmani tässä on, että riippumatta ”klassisen” täsmällisestä alkuhetkestä sen käytön pääsyy on määrittää millaisesta kristinuskoksi nimitetystä ajattelukuviosta on kyse – kun kerran kristinuskoksi väitetyistä ”oppirakennelmista” on niin kovin monta erilaista näkymystä.
   Jos nyt aloitetaan vaikka siitä, että klassisessa kristinuskossa pitäydytään ns. klassisiin uskontunnuistuksiin, jotka perustuvat pitkälti jo alkukirkon käsityksiin. Tämä siis on klassisen kristinuskon käsitys. Joku saattaja saakin ajatella toisin tavoin. Ja kyllähän käsityksiä riittääkin. Uskonnollisia näkemyksiähän on aina riittänyt….

   Minusta on perin ”hassua”, että ”klassinen kristinusko” synnyttää niin voimakkaita tunteita. Meillähän puhutaan liberaalista kristinuskosta, vapautuksen teologian mukaisesta kristinuskosta, gnostisväritteisestä kristinuskosta, jopa ateistisesta kristinuskosta. Miksei siis klassisesta kristinuskosta?
   Onhan joku alkanut puhua ”krislamistakin”, jossa kristinuskoa ja islamilaisuutta yhditetään. Ehkä ihan kaikki erilaiset rakennelmat eivät vastaa Totuutta?

   Mitä taivaan ja helvetin täsmälliseen ominaisuuteen tulee, ei niistä kovin tarkkaa ja täsmällistä kuvaa liene kellään. Raamattu niistä kertoo suhteellisen niukasti. Ihmisten mielikuvitus toki on omat käsitykset itse luonut, ja Dante lienee yksi niistä ”luojista”.

  • ”Mitä taivaan ja helvetin täsmälliseen ominaisuuteen tulee, ei niistä kovin tarkkaa ja täsmällistä kuvaa liene kellään. Raamattu niistä kertoo suhteellisen niukasti. Ihmisten mielikuvitus toki on omat käsitykset itse luonut, ja Dante lienee yksi niistä ”luojista”.”

   Eli kristinuskossa myydään ehdollistetusti taivaspaikkoja, joista kukaan ei oikeasti tiedä’ mitään eli kaupataan ns. ’sikaa säkisä’ tietämättä edes onko se sika vai joku muu eläin tai onko säkissä yleensä mitään.

   On huvittavaa että ’klassisen kristinuskoon’ paljon vedotaan, muta kun kysytään mitä se täsmällisesti on, sitähän ei varmasti tiedetä. Uskontunnustuksetkin kun syntyivät kovin myöhään, eikä kukaan tiedä miten tarkasti ne oikeasti noudattavat uskon alkajan eli Jeesuksen opetuksia.

  • Seppo,

   Millaisen vastauksen itse antaisit kysymykseen: mitä (fyysisen) kuoleman jälkeisen tilanteen kannalta olisi paras ratkaisu? Vai onko se vain kohtalon käsissä?

   Joissain ”piireissä” on tarjottu ”useita neitsyitä”, joissain ”vain katoavaa raukeamista”, joissain piireissä mahdollisesti uutta (ja yhä uutta…) yritystä ”jonakin muuna oliona”…

   Ajatteletko mahdollisesti, että ”paras tai houkuttlelvin tarjous (tai toive) voittaa”?

   EIköhän liene niin, että aika sitten näyttää itse kullekin, mikä hänen osaksensa on tuleva, onko se uskomuksen mukainen. Onko se oikeudenmukainen, eli saammeko ansiomme mukaisen vai jonkun muun mukaisen vaihtoehdon kohdallemme. Annetaanko Armon käydä oikeudesta – ja millä ja kenen ehdolla…

  • Jukka, minusta todennäköisintä on, että palaan kuoltuani samaa tilaan kuin olen ollut ennen syntymääni. Eli lakkaan olemasta olemassa. Kuten Raamatussa taidetaan todetakin että ’kuolleet eivät tiedä mitään’.

 3. Kieltämättä parempikin ilmaisu olisi löydettävissä uskossa Korkeimpaan kun kristinusko. Kristisusko ilmaisuni perustuu tiedeihmisten käsityksiin Jesuksesta kirjoitettuihin 20 evankeliumiin ja muuhun sen ajan uskottaviin teksteihin. Tiedeihmisten käsityksen mukaan evankeliumeissa on noin 15 prosentin verran realistisuutta, pohjalla Johanneksen evankelumi noin prosentin verran. Siis minulla lähtökohtana Korkeimman sanansaattajan tavallisen ihmisen Jeesuksen sanonnat, luonnollisesti oma ajattelu perustana.

  Raamatun kertoma kristisusko on aivan oma lukunsa.

  • Jos puhutaan käsitteestä ”kristinusko”, se olisi syytä määritellä. Esim ns. klassiset tuskontunnustukset ovat eräsn tapa määritellä, mistä kristinuskoksi nimitetyssä uskossa on pohjimmiltaan kyse.
   Jos kyseessä on vain ”usko johonkin korkeampaan (voimaan)”, se määrittely pätee aika moneen hyvinkin erilaiseen uskontoon, mm’. islamiin, joka radikaalisti poikkeaa krstinuskosta, vaikka onkin saanut vaikutteita erilaisista käsityksistä kristinuskoon liittyen.

   Jälkimodernissa ajassamme juuri pelataan ”kielellisiä pelejä” sanojen ja käsitteiden merkityksillä, jolloin argumentointi pelkistyy helposti vallankäytöksi. Se on ajassamme todella voimakasta. Käsitteiden sisältöjä muutetaan, sanojen pysyessä entisinä. ”Totuus” suhteellistuu kun sana sana tarkoittaakin eri asioita.

   Ja mitä tieteellisiin näkemyksiin noista kymmenistä ”evankeliumeista” tulee, monet tiedeihmiset ovat pätevästi argumentoineet, että useimmat ovat huomattavasti vanhempia kuin Raamatun evankeliumit, eivätkä ole yhtä luotettavia. Väitteitä on monenlaisia, argumentoikoot viisaammat. Usko on sitten oma lukunsa.

 4. Jeesus Kristus on vain este ihmisen ja Jumalan suoralle yhteydelle. Lisäki se on antisemitismin alkaja ja ylläpitäjä.

  Kehoitus syödä ihmisen pojan lihaa ja juoda hänen vertansa ei ole Raamatun mukaista toimintaa. Se on tietysti evankeliumin mukaista ja selvä kehoitus ja ehkä nälänhädän tai jonkin muun kuttuurin järkyttävä tapa perkata sukulaiset ja syödä, mutta minulle se on kauhistus. Sopii vain toivoa, että niin kauheaa nälnhätää ei koskaan tulisi, että pitäisi syödä ihmistä.

  Ymmärrän kyllä kehoituksen syödä sanaa ja viisautta, mutta en sitä että pitäisi syödä ihmistä. Melkein pelottaa seura, joka innostuu asiasta silmät kiiluen ja pyhää henkeä höyryten. Se ei ole tervettä henkeä.

  • Kun Jeesuksen Uhri on kertakaikkinen miksi uudelleen Uhraamista täytyy harjoittaa kirkon päätapahtumassa viikottain toistuvasti missä Jeesuksen opetus ja hengellinen tiennäyttö tulisi olla etusijalla.

   Ainoa syy ei voi olla pappiskelpoisuus sakramenteissa eikä Jumalanpalveluskeskeisyys kirkon tahdossa sen opetuksessa mikä huilaa sitten miten huilaa vähäisellä todistajien määrällä viikottain. Ja miten iänkaikkisuuden laita on kun mitäisi omistaa Oikea Usko.

   Totena hyvin saa pitää mitä blogisti kirjoittaa.

   Sakramenttikeskeisyydestä on kirkon vaikea katsoa pois kun kyseessä on pappien leipä ja status työssä.

   Hautaansiunaamisen tekee kyllä uskova maallikko siinä kuin pappikin, kasteen suhteen miettimistä syntyy hiukka enemmän koska perinne papissa on vahva.

   Syntien päästö Lutherin mukaan onnistuu uskovalta Armon vakuutuksien kanssa.

   Näin Jumalanpalvelus Messussa on papin status käytännön työssä.

   Sielunhoitokin Lutherin mukaan käy uskovalta hyvin kuten Rauhanyhdistyksessä.

   Asioiden vaivoista en nyt kirjoita mitään.

  • ”Raamatusta kyllä voi lukea tyhmempikin ,mitä se tarkoittaa.”

   Niin, se lihan syöminen kun tarkoittaa tätä:

   JEESUS: ”Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä.”

  • Ari, ainoastaan Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa. Millään muu teoksella ei ole tätä arvoa. Raamatun sanalla tutkitaan kaikki muut teokset.

  • Juha Heinilä ei tunnustuskirjat ja Lutherin selitykset ole ”kirkkohistoriaa” vaan opetusta kuinka tulee näiden mukaan uskoa.

   Miksi sinulle tulee selittää Raamattua eikö Pyhä Henki kirkasta sitä ja näytä esim Lutherin valheet?

  • Ari, vain lukemalla ja tietoa hankkimalla voi oppia. Puhumalla tai kirjoittamalla tietomme ei kasva. Kristityllä on terve korva ja silmä. Hänen ymmärrys kasvaa vuodesta toiseen. Tosin vasta taivaissa ymmärrämme kaiken.

   ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.”
   (Matt. 5:3 / FB38)

  • ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5:3 / FB38)

   Uskoontulo ja ”uskon silmien” avautuminen voi olla/on joillekin (minullekin) niin voimakas kokemus, että Kristuksen kirkon mennyt historia on toissijaista oman uskon ymmärtämisen rinnalla. Tässä hengellisessä hurmoksessa oma kokemus ja ymmärrys (tunne), ajaa kaiken muun edelle.

   Hengellinen köyhyys (oman vajavaisuuden ymmärtäminen) taitaa tulla ”uskoon tulemisen” perässä?

   Toki myös etsikkoaikaa elävä on hengellisesti köyhä, apua avuksi huutava.

   Raamattu varoittaa siitä, että ”äskenkääntyneille” ei saisi antaa seurakunnassa kovin vastuullisia tehtäviä, etteivät ”paisuisi”.

   Jotkut meistä rakastuvat omaan erinomaisuuteensa niin, että ottavat oikeudekseen ladella tuomiota muiden kristittyjen uskosta.

   Kristillisen kirkon historia on hajalleen menneen, ja yhä edelleen Kristuksen seuraajien välisten riitojen johdosta rikottujen yhteisöjen historiaa. Mikä ”porukka” seuraavaksi jakautuu kahteen?

  • Kari Paukkunen:””Uskoontulo ja ”uskon silmien” avautuminen voi olla/on joillekin (minullekin) niin voimakas kokemus, että Kristuksen kirkon mennyt historia on toissijaista oman uskon ymmärtämisen rinnalla.””

   Mitä nämä ”””Uskoontulo ja ”uskon silmien” avautuminen”” tarkoittavat?

   Kuinka nuo voidaan sovittaa uudestisyntymiseen eli Pyhän Hengen saantiin?

  • ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5:3 / FB38)

   Väärä käännös, sillä oikea kuuluu ”Onnellisia ovat nuo köyhät hengelle, sillä heidän on kuningaskunta taivasten.”

   Pitää ymmärtää, että köyhillä (ptokhoi, ani, ebion) viitattiin essealaisiin Qumranin munkkeihin, joita kutsuttiin köyhiksi, koska he olivat luopuneet omaisuudestaan yhteiseksi hyväksi. Omaisuuden taakasta vapautumien aiheutti mieleen eli ’henkeen’ onnellisen tilan.

  • Sepon käännös ei ole oikein: ” Onnellisia ovat nuo köyhät hengelle, sillä heidän on kuningaskunta taivasten.” Tulkintasi muuttaa alkuperäisen ajatuksen.

   Oikea tulkinta on: Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

   Esim.
   ”Hengellinen köyhyys ( oman vajavaisuuden ymmärtäminen) taitaa tulla uskoon tulemisen perässä”. Toki myös etsikko aikaa elävä on hengellisesti köyhät, apua avuksi huutavat”.
   Hyvä tulkinta Karilta.

  • Käännökseni on sanan mukainen, tietysti sen johdosta kömpelö, mutta absolut oikein, kreikan basileo esim. merkitse kuningaskunta eikä valtakunta ja ilmaus ’to pneuma’ on datiivissa eli ’hengelle’. Mitään posessiivisuffiksia ’henge s s ä än’ ei alkutekstissä ole.
   Makarios merkitsee siunattu, ’onnellinen’
   Strong:
   Alkuperäinen sana: μακάριος, α, ον
   Osa puhetta: Adjektiivi
   Translitterointi: makarios
   Foneettinen oikeinkirjoitus: (mak-ar’-ee-os)
   Määritelmä: siunattu, onnellinen

   Ja on f a k t a että Qumranin munkit kutsuivat itseään köyhiksi ja että vuorisaarnan julistukset saivat juuri Qumranissa samat sanamuodot kuin Jeesus-liikkeessä.

  • To pneuma = Datiivi,joka on sijamuoto, joka viittaa mille tai kenelle jokin kuuluu tai tehdään jotakin. Köyhien onni kuuluu siis hengelle ja pneuma eli henki tarkoittaa myös ihmisen ’henkeä” eli mieltä eli tietoisuutta. ’Hengellisesti’ uskonnollisessa mielessä on tässä manipuloivaa ja teologisoiva to pneuman käännösväännöstä. ’Hengellinen’ tässä mielessä olisi Πνευματικός pneumatikos ja hengellisesti πνευματικά pneumatika.

  • ”Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa.” Olet varmaankin saanut tämän käsityksesi jostakin toisesta kirjasta. Raamattu ei nimittäin sisällä tällaista määritelmää itsestään.

 5. Erkko Järvinen
  ”Tarja,Jeesus itse sanoi:”Kukaan ei tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”Ja mitä ehtoolliseen tulee,pilkkaat tahallisesti ”syömistä ja juomista”.Raamatusta kyllä voi lukea tyhmempikin,mitä se tarkoittaa.Mutta ilmeisesti haluat vain ymmärtää väärin ja pilkata.”

  Minulla ei ole Isää, enkä tiedä kuka on Jeesuksen isä, joten isä on minulle täysin tuntematon käsite. Ellen sitten väittäisi Aabrahamia isäkseni ja siihen ei Jeesusta tarvita.
  Kun te joskus heräätte, niin ehkä te sitten huomaatte veren kuvitteellisenkin juominsen vain vampyyrien kauhuleffa-aiheeksi, mutta nyt teidät on pimenentty tälle tosiasialle.
  Teillä ei ole naisnäkökulmaa, ja siksi teidän näkemykset ja uskomukset ovat yksipuolisia, koska ilman naista mies on vain puolikas.

  Olen samaa mieltä kuin evankeliumissa kansa joka sanoo Jeesukselle, ”Sinussa on riivaaja.”

  Erkko:
  ” Raamatussa voi lukea tyhmenpikin, mitä se tarkoittaa ” siis ehtoollinen.

  Ja mitä se sitten tarkoittaa? Totinen ruoka, mitä on totinen ruoka? Sitäkö, että kauhistuttaa kehoituksen kuuleminenkin, kuten kerrotaan, että suurin osa paikalla olijoista, eli kehoituksen kuulijoista lähti pois, eikä enää seurannut häntä.

Suni Reino
Suni Reino
Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.