kristinuskon kirja.

Kristinuskomme käsitykset ovat nyt hajaantuneet lähes 1000 eri uskontokuntaan. Hajaannus jatkuu myös voimakkaana kirkosta eroamisen suhteen, mikä johtuu kirkon rakentaman oppijärjestelmän käsittämyyksistä. Ihmisten hallitsemiksi ja alistamiseksi kehitetty oppijärjestelmä on tullut tiensä päähän. Mikään mahti maailmassa ei voi estää sen luhistumista seuraavan 100 vuoden aikana.

On todella tarvetta palata kristinuskon alkujuurille 2000 vuoden taakse oivaltaen, mitä Jumala lähettiläämsä Jeesuksen kautta oikein halusi ilmoittaa. Jumalan tahto valitettavasti perustuu kokonaan perimätietoon Jeesuksen aikaisten kyvyttlmlldestä huomata hänen merkityksensä, ehkä puolisoaan Mariaa lukuunottamatta.

Jeesus. Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Lähimmäisen rakkauden hengessä. Ei muuten planeetallamme. Sen ymmärtäminen on kunkin ihmisen oma käsitys. Me kaikki ihmiset synnymme samanarvoisina ja myös lähdemme täältä samanarvoisina.Sen jälkeen me olemme Jumalan omia, jos olemme.

44 kommenttia

 • Juha Heinilä sanoo:

  Reino, tilastojen mukaan kristittyjen osuus maailman ihmisten vakaamuksista kasvaa. Knostolaisuus taas on kuoleva lahko.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Reino, miksi kannatat gnostilaisuutta? Minulle Raamattu riittää, enkä lue gnostilaisia teoksia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Onnellista elämää sinulle Raamattu uskossasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Kiitos Reino! Kristukseen turvaavat ovat autuaita vaikka täällä maailmassa on murhetta.

   Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” (Matt. 5:1‭-‬12 / FB38)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  On omituista, että Reino Suni käyttää ilmaisua ”kristinuskomme”, vaikka hänen uskontonsa poikkeaa selvästi siitä kristinuskosta, joka perustuu raamatun kanonisiin kirjoituksiin ja niihin perustuviin ekumeenisiin uskontunnustuksiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Hö, kyllä Sunin tavoin moni muukin ajattelee, jolloin – mme on aivan oikein…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Kieltämättä parempikin ilmaisu olisi löydettävissä uskossa Korkeimpaan kun kristinusko. Kristisusko ilmaisuni perustuu tiedeihmisten käsityksiin Jesuksesta kirjoitettuihin 20 evankeliumiin ja muuhun sen ajan uskottaviin teksteihin. Tiedeihmisten käsityksen mukaan evankeliumeissa on noin 15 prosentin verran realistisuutta, pohjalla Johanneksen evankelumi noin prosentin verran. Siis minulla lähtökohtana Korkeimman sanansaattajan tavallisen ihmisen Jeesuksen sanonnat, luonnollisesti oma ajattelu perustana.

   Raamatun kertoma kristisusko on aivan oma lukunsa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   On ihan ”hassua”, että puhe ”klassisesta kristinuskosta” tuntuu olevan aikamme uusi tabu.

   Jos kerran kristinuskossa noita ”kuppikuntia” on paljon, on entistä paremmat perusteet ”määritelmällisesti ” ilmaista, millaista kristinuskoksi nimitettyä ”ideaa”, uskoa, toivetta, luuloa, oppia tai harhaoppia, maailmankatsomusta, tms. ilmisija tarkoittaa. Sen jälkeen on helpompi diskuteerata siitäkin, mikä on alkuperäistä kenenkin kannalta ja etenkin siitä, mikä kristinuskossa on oleellista. Väittelyissä tuppaa puurot ja vellis oloevan toisinaan yhteen kietoutuneina.

   Vai onkoi niin, että toinen toistaan erikoisemmat tulkinnat haluavat ”kaapata” kristinuskon nimen. Ehkä se kertoo siitä, että jokin voima (oikeassa) kritinuskossa ihan oikeasti on.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Millainen klassisen kristinuskon mukaan on taivas ja millainen sen vastakohta helvetti. Milloin klassisen kristinuskon tulkinta-dogma alkoi ja milloin se on käytännössä päättynyt ja vaihtunut johonkin muuhun? Faktoja pöytään!!??

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   ”Klassisen kritinuskon” syntyajasta voidaan varmaankin ”vääntää kättä” loputtomasti. Näkökulmani tässä on, että riippumatta ”klassisen” täsmällisestä alkuhetkestä sen käytön pääsyy on määrittää millaisesta kristinuskoksi nimitetystä ajattelukuviosta on kyse – kun kerran kristinuskoksi väitetyistä ”oppirakennelmista” on niin kovin monta erilaista näkymystä. Jos nyt aloitetaan vaikka siitä, että klassisessa kristinuskossa pitäydytään ns. klassisiin uskontunnuistuksiin, jotka perustuvat pitkälti jo alkukirkon käsityksiin. Tämä siis on klassisen kristinuskon käsitys. Joku saattaja saakin ajatella toisin tavoin. Ja kyllähän käsityksiä riittääkin. Uskonnollisia näkemyksiähän on aina riittänyt….

   Minusta on perin ”hassua”, että ”klassinen kristinusko” synnyttää niin voimakkaita tunteita. Meillähän puhutaan liberaalista kristinuskosta, vapautuksen teologian mukaisesta kristinuskosta, gnostisväritteisestä kristinuskosta, jopa ateistisesta kristinuskosta. Miksei siis klassisesta kristinuskosta? Onhan joku alkanut puhua ”krislamistakin”, jossa kristinuskoa ja islamilaisuutta yhditetään. Ehkä ihan kaikki erilaiset rakennelmat eivät vastaa Totuutta?

   Mitä taivaan ja helvetin täsmälliseen ominaisuuteen tulee, ei niistä kovin tarkkaa ja täsmällistä kuvaa liene kellään. Raamattu niistä kertoo suhteellisen niukasti. Ihmisten mielikuvitus toki on omat käsitykset itse luonut, ja Dante lienee yksi niistä ”luojista”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Mitä taivaan ja helvetin täsmälliseen ominaisuuteen tulee, ei niistä kovin tarkkaa ja täsmällistä kuvaa liene kellään. Raamattu niistä kertoo suhteellisen niukasti. Ihmisten mielikuvitus toki on omat käsitykset itse luonut, ja Dante lienee yksi niistä ”luojista”.”

   Eli kristinuskossa myydään ehdollistetusti taivaspaikkoja, joista kukaan ei oikeasti tiedä’ mitään eli kaupataan ns. ’sikaa säkisä’ tietämättä edes onko se sika vai joku muu eläin tai onko säkissä yleensä mitään.

   On huvittavaa että ’klassisen kristinuskoon’ paljon vedotaan, muta kun kysytään mitä se täsmällisesti on, sitähän ei varmasti tiedetä. Uskontunnustuksetkin kun syntyivät kovin myöhään, eikä kukaan tiedä miten tarkasti ne oikeasti noudattavat uskon alkajan eli Jeesuksen opetuksia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   Seppo,

   Millaisen vastauksen itse antaisit kysymykseen: mitä (fyysisen) kuoleman jälkeisen tilanteen kannalta olisi paras ratkaisu? Vai onko se vain kohtalon käsissä?

   Joissain ”piireissä” on tarjottu ”useita neitsyitä”, joissain ”vain katoavaa raukeamista”, joissain piireissä mahdollisesti uutta (ja yhä uutta…) yritystä ”jonakin muuna oliona”…

   Ajatteletko mahdollisesti, että ”paras tai houkuttlelvin tarjous (tai toive) voittaa”?

   EIköhän liene niin, että aika sitten näyttää itse kullekin, mikä hänen osaksensa on tuleva, onko se uskomuksen mukainen. Onko se oikeudenmukainen, eli saammeko ansiomme mukaisen vai jonkun muun mukaisen vaihtoehdon kohdallemme. Annetaanko Armon käydä oikeudesta – ja millä ja kenen ehdolla…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Jukka, minusta todennäköisintä on, että palaan kuoltuani samaa tilaan kuin olen ollut ennen syntymääni. Eli lakkaan olemasta olemassa. Kuten Raamatussa taidetaan todetakin että ’kuolleet eivät tiedä mitään’.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Kieltämättä parempikin ilmaisu olisi löydettävissä uskossa Korkeimpaan kun kristinusko. Kristisusko ilmaisuni perustuu tiedeihmisten käsityksiin Jesuksesta kirjoitettuihin 20 evankeliumiin ja muuhun sen ajan uskottaviin teksteihin. Tiedeihmisten käsityksen mukaan evankeliumeissa on noin 15 prosentin verran realistisuutta, pohjalla Johanneksen evankelumi noin prosentin verran. Siis minulla lähtökohtana Korkeimman sanansaattajan tavallisen ihmisen Jeesuksen sanonnat, luonnollisesti oma ajattelu perustana.

  Raamatun kertoma kristisusko on aivan oma lukunsa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Pannaan iän piikkiin tämä erehdys. 84.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   Jos puhutaan käsitteestä ”kristinusko”, se olisi syytä määritellä. Esim ns. klassiset tuskontunnustukset ovat eräsn tapa määritellä, mistä kristinuskoksi nimitetyssä uskossa on pohjimmiltaan kyse. Jos kyseessä on vain ”usko johonkin korkeampaan (voimaan)”, se määrittely pätee aika moneen hyvinkin erilaiseen uskontoon, mm’. islamiin, joka radikaalisti poikkeaa krstinuskosta, vaikka onkin saanut vaikutteita erilaisista käsityksistä kristinuskoon liittyen.

   Jälkimodernissa ajassamme juuri pelataan ”kielellisiä pelejä” sanojen ja käsitteiden merkityksillä, jolloin argumentointi pelkistyy helposti vallankäytöksi. Se on ajassamme todella voimakasta. Käsitteiden sisältöjä muutetaan, sanojen pysyessä entisinä. ”Totuus” suhteellistuu kun sana sana tarkoittaakin eri asioita.

   Ja mitä tieteellisiin näkemyksiin noista kymmenistä ”evankeliumeista” tulee, monet tiedeihmiset ovat pätevästi argumentoineet, että useimmat ovat huomattavasti vanhempia kuin Raamatun evankeliumit, eivätkä ole yhtä luotettavia. Väitteitä on monenlaisia, argumentoikoot viisaammat. Usko on sitten oma lukunsa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Jeesus Kristus on vain este ihmisen ja Jumalan suoralle yhteydelle. Lisäki se on antisemitismin alkaja ja ylläpitäjä.

  Kehoitus syödä ihmisen pojan lihaa ja juoda hänen vertansa ei ole Raamatun mukaista toimintaa. Se on tietysti evankeliumin mukaista ja selvä kehoitus ja ehkä nälänhädän tai jonkin muun kuttuurin järkyttävä tapa perkata sukulaiset ja syödä, mutta minulle se on kauhistus. Sopii vain toivoa, että niin kauheaa nälnhätää ei koskaan tulisi, että pitäisi syödä ihmistä.

  Ymmärrän kyllä kehoituksen syödä sanaa ja viisautta, mutta en sitä että pitäisi syödä ihmistä. Melkein pelottaa seura, joka innostuu asiasta silmät kiiluen ja pyhää henkeä höyryten. Se ei ole tervettä henkeä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Tarja,Jeesus itse sanoi:”Kukaan ei tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”Ja mitä ehtoolliseen tulee,pilkkaat tahallisesti ”syömistä ja juomista”.Raamatusta kyllä voi lukea tyhmempikin,mitä se tarkoittaa.Mutta ilmeisesti haluat vain ymmärtää väärin ja pilkata.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kun Jeesuksen Uhri on kertakaikkinen miksi uudelleen Uhraamista täytyy harjoittaa kirkon päätapahtumassa viikottain toistuvasti missä Jeesuksen opetus ja hengellinen tiennäyttö tulisi olla etusijalla.

   Ainoa syy ei voi olla pappiskelpoisuus sakramenteissa eikä Jumalanpalveluskeskeisyys kirkon tahdossa sen opetuksessa mikä huilaa sitten miten huilaa vähäisellä todistajien määrällä viikottain. Ja miten iänkaikkisuuden laita on kun mitäisi omistaa Oikea Usko.

   Totena hyvin saa pitää mitä blogisti kirjoittaa.

   Sakramenttikeskeisyydestä on kirkon vaikea katsoa pois kun kyseessä on pappien leipä ja status työssä.

   Hautaansiunaamisen tekee kyllä uskova maallikko siinä kuin pappikin, kasteen suhteen miettimistä syntyy hiukka enemmän koska perinne papissa on vahva.

   Syntien päästö Lutherin mukaan onnistuu uskovalta Armon vakuutuksien kanssa.

   Näin Jumalanpalvelus Messussa on papin status käytännön työssä.

   Sielunhoitokin Lutherin mukaan käy uskovalta hyvin kuten Rauhanyhdistyksessä.

   Asioiden vaivoista en nyt kirjoita mitään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Raamatusta kyllä voi lukea tyhmempikin ,mitä se tarkoittaa.”

   Niin, se lihan syöminen kun tarkoittaa tätä:

   JEESUS: ”Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Juha Heinilä toteaa:””Reino, miksi kannatat gnostilaisuutta? Minulle Raamattu riittää, enkä lue gnostilaisia teoksia.””

  Nyt taisi sammakko lipsahtaa Heinilän suusta, siis eikö nyt kuitenkin ole joitakin muita teoksia joita Heinilä lukee ja joihin hän luottaa, tunnustuskirjat ja Lutherin teokset?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Ari, ainoastaan Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa. Millään muu teoksella ei ole tätä arvoa. Raamatun sanalla tutkitaan kaikki muut teokset.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Juha Heinilä siis miksi tarvitset muita teoksia eikö Raamattu riitäkkään?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Ari, kirkkohistoria on mielenkiintoista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Juha Heinilä ei tunnustuskirjat ja Lutherin selitykset ole ”kirkkohistoriaa” vaan opetusta kuinka tulee näiden mukaan uskoa.

   Miksi sinulle tulee selittää Raamattua eikö Pyhä Henki kirkasta sitä ja näytä esim Lutherin valheet?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Ari, vain lukemalla ja tietoa hankkimalla voi oppia. Puhumalla tai kirjoittamalla tietomme ei kasva. Kristityllä on terve korva ja silmä. Hänen ymmärrys kasvaa vuodesta toiseen. Tosin vasta taivaissa ymmärrämme kaiken.

   ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5:3 / FB38)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5:3 / FB38)

   Uskoontulo ja ”uskon silmien” avautuminen voi olla/on joillekin (minullekin) niin voimakas kokemus, että Kristuksen kirkon mennyt historia on toissijaista oman uskon ymmärtämisen rinnalla. Tässä hengellisessä hurmoksessa oma kokemus ja ymmärrys (tunne), ajaa kaiken muun edelle.

   Hengellinen köyhyys (oman vajavaisuuden ymmärtäminen) taitaa tulla ”uskoon tulemisen” perässä?

   Toki myös etsikkoaikaa elävä on hengellisesti köyhä, apua avuksi huutava.

   Raamattu varoittaa siitä, että ”äskenkääntyneille” ei saisi antaa seurakunnassa kovin vastuullisia tehtäviä, etteivät ”paisuisi”.

   Jotkut meistä rakastuvat omaan erinomaisuuteensa niin, että ottavat oikeudekseen ladella tuomiota muiden kristittyjen uskosta.

   Kristillisen kirkon historia on hajalleen menneen, ja yhä edelleen Kristuksen seuraajien välisten riitojen johdosta rikottujen yhteisöjen historiaa. Mikä ”porukka” seuraavaksi jakautuu kahteen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Kari Paukkunen:””Uskoontulo ja ”uskon silmien” avautuminen voi olla/on joillekin (minullekin) niin voimakas kokemus, että Kristuksen kirkon mennyt historia on toissijaista oman uskon ymmärtämisen rinnalla.””

   Mitä nämä ”””Uskoontulo ja ”uskon silmien” avautuminen”” tarkoittavat?

   Kuinka nuo voidaan sovittaa uudestisyntymiseen eli Pyhän Hengen saantiin?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5:3 / FB38)

   Väärä käännös, sillä oikea kuuluu ”Onnellisia ovat nuo köyhät hengelle, sillä heidän on kuningaskunta taivasten.”

   Pitää ymmärtää, että köyhillä (ptokhoi, ani, ebion) viitattiin essealaisiin Qumranin munkkeihin, joita kutsuttiin köyhiksi, koska he olivat luopuneet omaisuudestaan yhteiseksi hyväksi. Omaisuuden taakasta vapautumien aiheutti mieleen eli ’henkeen’ onnellisen tilan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Erkko Järvinen sanoo:

   Sepon käännös ei ole oikein: ” Onnellisia ovat nuo köyhät hengelle, sillä heidän on kuningaskunta taivasten.” Tulkintasi muuttaa alkuperäisen ajatuksen.

   Oikea tulkinta on: Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

   Esim. ”Hengellinen köyhyys ( oman vajavaisuuden ymmärtäminen) taitaa tulla uskoon tulemisen perässä”. Toki myös etsikko aikaa elävä on hengellisesti köyhät, apua avuksi huutavat”. Hyvä tulkinta Karilta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Käännökseni on sanan mukainen, tietysti sen johdosta kömpelö, mutta absolut oikein, kreikan basileo esim. merkitse kuningaskunta eikä valtakunta ja ilmaus ’to pneuma’ on datiivissa eli ’hengelle’. Mitään posessiivisuffiksia ’henge s s ä än’ ei alkutekstissä ole. Makarios merkitsee siunattu, ’onnellinen’ Strong: Alkuperäinen sana: μακάριος, α, ον Osa puhetta: Adjektiivi Translitterointi: makarios Foneettinen oikeinkirjoitus: (mak-ar’-ee-os) Määritelmä: siunattu, onnellinen

   Ja on f a k t a että Qumranin munkit kutsuivat itseään köyhiksi ja että vuorisaarnan julistukset saivat juuri Qumranissa samat sanamuodot kuin Jeesus-liikkeessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   To pneuma = Datiivi,joka on sijamuoto, joka viittaa mille tai kenelle jokin kuuluu tai tehdään jotakin. Köyhien onni kuuluu siis hengelle ja pneuma eli henki tarkoittaa myös ihmisen ’henkeä” eli mieltä eli tietoisuutta. ’Hengellisesti’ uskonnollisessa mielessä on tässä manipuloivaa ja teologisoiva to pneuman käännösväännöstä. ’Hengellinen’ tässä mielessä olisi Πνευματικός pneumatikos ja hengellisesti πνευματικά pneumatika.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa.” Olet varmaankin saanut tämän käsityksesi jostakin toisesta kirjasta. Raamattu ei nimittäin sisällä tällaista määritelmää itsestään.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Erkko Järvinen ”Tarja,Jeesus itse sanoi:”Kukaan ei tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”Ja mitä ehtoolliseen tulee,pilkkaat tahallisesti ”syömistä ja juomista”.Raamatusta kyllä voi lukea tyhmempikin,mitä se tarkoittaa.Mutta ilmeisesti haluat vain ymmärtää väärin ja pilkata.”

  Minulla ei ole Isää, enkä tiedä kuka on Jeesuksen isä, joten isä on minulle täysin tuntematon käsite. Ellen sitten väittäisi Aabrahamia isäkseni ja siihen ei Jeesusta tarvita. Kun te joskus heräätte, niin ehkä te sitten huomaatte veren kuvitteellisenkin juominsen vain vampyyrien kauhuleffa-aiheeksi, mutta nyt teidät on pimenentty tälle tosiasialle. Teillä ei ole naisnäkökulmaa, ja siksi teidän näkemykset ja uskomukset ovat yksipuolisia, koska ilman naista mies on vain puolikas.

  Olen samaa mieltä kuin evankeliumissa kansa joka sanoo Jeesukselle, ”Sinussa on riivaaja.”

  Erkko: ” Raamatussa voi lukea tyhmenpikin, mitä se tarkoittaa ” siis ehtoollinen.

  Ja mitä se sitten tarkoittaa? Totinen ruoka, mitä on totinen ruoka? Sitäkö, että kauhistuttaa kehoituksen kuuleminenkin, kuten kerrotaan, että suurin osa paikalla olijoista, eli kehoituksen kuulijoista lähti pois, eikä enää seurannut häntä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Kirkkomme papiksi vihitystä ei oikoisesti voi sanoa Hänen olevan sakraali Ihminen oikeudella toimia sakramenttien vahvistajana.

  Periaatteessa toimituksissa rukoillaan Jumalan siunausta mutta Ehtoollisessa kyllä saamme uskoa iänkaikkiseen elämään ja tätä voi kutsua lupaukseksi.

  Hienosäätöä jotenkin tarvittaisiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Sepon käännös ei ole oikein: ” Onnellisia ovat nuo köyhät hengelle, sillä heidän on kuningaskunta taivasten.” Tulkintasi muuttaa alkuperäisen ajatuksen.

  Oikea tulkinta on: Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

  Esim. ”Hengellinen köyhyys ( oman vajavaisuuden ymmärtäminen) taitaa tulla uskoon tulemisen perässä”. Toki myös etsikko aikaa elävä on hengellisesti köyhät, apua avuksi huutavat”. Hyvä tulkinta Karilta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Me kaikki ihmiset voimme olla hengessä rikkaampia, joten taivasten valtakunta ajattelu tämän pohjalta on aivan utopistinen. Yksi esimerkki ihmisten kirjoittamasta sokeasta uskosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Pesonen sanoo:

   Hengellinen köyhyys tulee näkyviin vasta, kun näkee itsensä ulkopuolella todellisen hengellisen rikkauden, josta itse on vain pikkiriikkisen osallinen. Suurikaan hengellinen kasvu ei muuta tätä sydämen asennetta. Asenne pysyy samana ja samalla jatkuvalle kasvulle pysyy motivaatio.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   Niin, Moni ajattelee olevansa tai omaavansa ”sen oikean (tai peremman) hengen ja tiedon” omistaja – siis muita paremmin ajatteleva. Ja siis ajattelee pelastuvansa, vapautuvansa oman tietämyksensä tai viisautensa tai hyvyytensä varassa; olkoompa se sitten omahyväistä ylemmyydentoista ”yli-ihmisyyttä” tai sitten jonkinlaista ”salaisesta tietovarastosta” ammennettua. Kristinuskossa pätee tietynlainen ”yksikertaisuus”: armo ja totuus. Niiden yläpuolelle ei ole meneminen, niihin on tyytyminen. Eri oikeanlainen nöyryys, ”hengellisesti köyhä”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Jukka Mikkola mistä mielestäsi löytää Totuuden eli oikean uskon, eikö Raamatusta ja evankeliumeista?

   Ajatteleppa nyt mitä tarkoittaa Jeesuksen sanat:

   Matt. 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

   Nyt onkin kysymys voiko ihminen ymmärtää Raamattua kun Jumala sen salaa?

   Entäpä kun Jumala sen ilmoittaa, onko sen ymmärtäminen silloin vaikeaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   Edellä oleva kommenttini oli vain pikavastaus: kuitenkin se oleellinen. Raamatun ymmärtäminen ja varsinaisen ”tien” (Isän luokse) ymmärtäminen ovat sikäli kaksi eri(laista) asiaa, että Raamattua ei kukaan liene täisin ymmrtänyt – ei liberaali eikä ”fundamantalisti”. Olen nähnyt ns. ”tarpeellista väittelyä” että sitten ”ei niin oleellista” väittelyjä – ai pikemminkin kiistelyä Raamatun tekstistä. Joskus rakentavaa, usein enemmänkin oikeassaolon (näyttämisen) halun vuoksi. Yskityiskohdista usein vedotaan lisäksi muihin auktoriteetteihin, ”Pyhään Henkeen” tai historialliskulttuuriseen viitekehykseen.

   Joka tapauksessa Raamatusta ovat tuon Pelastavan Tien Isän luokse löytäneet sekä ns. viisaammat että ns. yksinkertaisemmatkin. Oleellista lienee ollut oikea nöyryys Isän, Pojan Jeesuksen ja Pyhän Hengen edessä. Jeesus Kristus kuitenkin on se Totuuden Tie Isän luokse , jonka Henki todistaa; ja nuo kolme ovat yhtä. Itse emme sitä löydä, siis ilman Hänen apuaan. Emmekä sitä kykenen ansaitsemaan.

   Viisaammat kertokoot enemmän.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kuten olen monissa kohdin tuonut aieminkin esille, tuo käsite ’tie’ (derek) oli Qumranin munkkien käyttämä itsenimitys, joka tulee Johannes Kastajankin julistamasta Jesajan lauseesta: 40:3 Huutavan ääni kuuluu: ”Valmistakaa Herralle t i e erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. 40:4 Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. 40:5 Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut.”

   Kohta liene alun perin tarkoittanut valmisteluja kerubivaunujen (merkaba) laskutumista erämaan aavikoille, voi verrata Nazcan autiomaan kiitoteihin. Vaunujen takaosasta liekehti kirkas tuli, eli Herran ’kirkkaus’. https://mysteriesrunsolved.com/fi/2021/04/the-nazca-lines-ancient-vimana-runways.html Vaunujen laskeutumista kuvaa mm. Mooseksen Ilmestyskirjana tunnetun Vanhan testamentin eräs ns. apogryfi,jonka mukaan itse Jumala laskeutui ko. vaunuilla jo ammoin Paratiisiin: ”Ja tuolla samalla hetkellä me kuulimme arkkienkeli Mikaelin puhaltavan torvellaan ja kutsuen enkeleitä ja sanoen: ’Näin sanoo Herra, Tulkaa kanssani paratiisiin ja kuulkaa tuomio, millä tuomitsen Aatamin.’ Ja kun Jumala ilmestyi paratiisiin kerubiensa vaunuilla enkelien kulkiessa hänen edellään ja laulaen ylistysvirsiä, kaikki paratiisin kasvit, sekä isänne puolelta että minun, puhkesivat kukkaan. Ja Jumalan valtaistuin asetettiin siihen, missä oli Elämän Puu.” Jumalan valtaistuin näyttää siis liittyneen vaunuihin ja Jumala Mooseksen Ilmestyksessä jäi istumaan tälle ’valtaistuimelle’ elämän puun läheisyyteen. Jumala vierailee paratiisissa serafeineen tuomitakseen Aadamin ja Eevan heidän syntiensä tähden, ja kun hautaus on suoritettu, Jumala lentää vaunuillaan arkkienkeli Mikaelin kanssa takaisin taivaaseen.

   Merkaba-mystikot alkoivat sittemmin sikiöasennossa jäljitellä vaunujen nousua ’taivaan tielle’. Heprealainen elämäpuu kuvaa myös 22 polussaan eli ’teissään’ hengen nousemista aineellisuudesta kohti kruunua 10 sefirotin kautta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   Itse uskon kyllä enemmän siihen, että Raamatun sanoma – sen pääasia – aukeaa etsivälle ilman ”erikoisihmisten korkeamman mystiikan erikoisosaamista”. Kaikenlaista olen tähänastisen elämäni varrella nähnyt, kuullut ja lukenut. Ja kiistelyjäkin seurannut. Pohdittavaa toki jää itse kullekin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reino Suni

  Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit