Kolminaisuusoppi?

Väitetään:

“Kolminaisuusoppi on kristinuskon ydin. Ilman sitä kristillinen usko ei ole mahdollinen.”

Tämä on nyt täyttä pötyä! Niin myös Moltmannin ja monien muiden puhe “Ristiinnaulitusta Jumalasta (Der Gekreuzigte Gott)”. Jeesus, Ristiinnaulittu, ei ollut Kaikkivaltias Jumala. Tätä ei Raamattu missään väitä, sen sijaan sanoo kyllä että Hän, joka sovitti meidän syntimme mennen kuolemaan meidän edestämme oli ainosyntyinen Jumalan Poika (Jh 3:16), neitseestä syntynyt.

Hän itse käytti itsestään nimitystä Ihmisen poika, tarkoittaen olevansa todellinen ihminen, ihmisen perimän kanssa. Tämä perimä on sitä luokkaa, että jokainen nuppi, ihminen tuhoutuu sen vuoksi, olkoon kuinka jumalinen hyvänsä! Onhan kirjoitettu: Jokaisen ihmisen on kuoltava, sitten tulee tuomio. Tässä viimeisessä tuomiossa ihmisen persoonallisuus, ego tuhotaan lopullisesti kaatopaikkajätteenä, täysin tarpeettomana! Ja se onkin kovempi paikka itsekullekin, kun sanotaan, että olet vain jätettä, joka joutaa pois lopullisesti! Elämälläsi ei ole mitään arvoa! Sinulle tarjottiin uutta, ihmisarvoista elämää, mutta se ei sinulle kelvannut! Pyhän Jumalan yhteydessä ei ole sijaa epävanhurskaalle ihmiselle!

Vanhan Testamentin viimeinen sana alkutestissä hepreassa on cheerem, mikä merkitsee Kaikkivaltiaan Jumalan toimesta tuhon omaksi vihittyä! Malakian kirja, VT:n viimeinen kirja, ennustaa, että ennen kuin Kristus astuu temppeliinsä, profeetta Elian toimesta on poistettava kaikki cheerem, muuten tapahtuu, että Jumala itse vihkii tuhon omaksi kaiken muunkin. Siinä menevät tuhoon kaikki, sekä jumalattomat että uskovat kirkkoineen, siis kaikki ne, jotka pitävät kiinni cheeremeistään oikeaoppineisuutensa lisäksi! Omatekoinen jumalisuus, omavanhurskaus on kauhistus  ja tulen ruokaa Pyhän Jumalan edessä! Juuri tällaiset jumaliset ihmiset veivät Jeesuksenkin ristille!

Kolminaisuusoppi on aito cheerem. Kaikki ne oikeatkin asiat ja käsitykset, jotka on kytketty käsitteeseen Jumalan Kolminaisuus, voidaan selittää ja tulkita järjellisesti ja paremmin ilman ns. kolminaisuusoppia! Väite, että ilman kolminaisuusoppia kristinusko ei ole mahdollista, on siis täyttä pötyä!

Maailmassa on kolme merkittävää uskonnollista liikettä, jotka vastustavat kolminaisuusoppia,

nimittäin islam, ortodoksijuutalaisuus ja Jehovan Todistajat. Ns. kristillisillä kirkoilla ei ole näiden etenemisen estämiseen ja eteenpäin menoon minkäänlaista asetta heidän pysäyttämiseksi! Ja minkä vuoksi? Siksi, että Jumala itse on nostanut nämä liikkeet ruoskaksi ja varoitukseksi Jeesuksen kautta Jumalaan uskoville.

Muistettakoon vain esimerkiksi Koores, jota Jumala kutsui paimenekseen ja palvelijakseen, vaikka Koores oli zarathustralainen epäjumalanpalvelija ja pakana! Tutkikaapa, arvoisat kirjanoppineet, kuka profeetoista sanoi, että Jumala nostaa väkivallan vitsaksi jumalattomuudelle!

Viisainta olisi, että näiden kanssa dialogissa kristilliset kirkot lähtökohtaisesti myöntäisivät: Te olette tässä asiassa oikeassa! Jumala on Yksi ainoa. Mutta teillä on muita korostuksia, jotka eivät välttämättä kaikki ole Raamatun mukaisia. Keskustelkaamme niistä!

Tämä on ainoa tie vastata ja – voittaa! Totuus on Majesteetti, jonka edessä tulee “oikeaoppisenkin” kumartua, vaikka se tulisi itse Vihtahousun suusta! Ja samalla on hyvä muistaa, että meidän mielestä harhaopisillakin on Jumalan edessä potentiaalinen mahdollisuus kääntyä, pelastua ja saavuttaa iankaikkinen elämä!

 1. Ihmisethän voivat väittää mitä kummallisimpia asioita. Nyt tässä vaität, että kolminaisuus on kirkon työtapaturma ja Jeesus luotu olento. Mitään Raamatullista perustetta et kuitenkaan esitä. Olet kuitenkin tutkinut kolminaisuutta. Tällöin olet joutunut tekemisiin Raamatun tekstien kanssa, näiden tekstien tulkinnasta johtuen vastaustat kolminaisuutta. Lukijalle ei kuitenkaan tarjoa näitä perusteluita. Tämä olisi vähintä mitä lukija kuitenkin odottaisi. Raamattu argumentaatiota.

  • Kolminaisuus,siitä ensin kirjoitti Theofilus Antiokialainen 180 jKr ja sitten latinaksi Tertullianus 220 jKr ja meidän aikana Dr.Eitan Bar,juutalainen kristitty,kertoo,että Jumalan Nimessä JWHW on kolme Päätä ja sitten on you tube video:Three Gods?Hebrew Apologetics by Eitan Bar with… Eli Jumalan Henki on sama kuin Pyhä Henki ja näin on vain yksi Pyhä Henki kun Paavali palveli Jumalaa Jumalan Hengessä,Fil.kirje luku 3 eli ei ole mitään toista Pyhän Hengen Persoonaa,vaan Jumalan Henki Pyhänä Henkenä vain vaikuttaa uskovissa ja Jeesuksessakin ja Luojalla on enemmän ilmenimisen muotoja kuin vain Kolminaisuus(Vanhurskas,Rakkaus,Oikeamielinen,Pyhä,Luomisen Teot Room luku 1 jne.)

  • Genetiikan mukaan on genotyyppi ja ilmiasu eli Fenotyyppi ja Luojan ilmiasuja on useita eikä vain Kolminaisuus

 2. Flunssasta selvisin hengissä – juuri ja juuri! Valitettavasti sisua tuli runsaasti lisää tämän kolminaisuusopin tiimoilta!

  Lupasin vastailla – vaikka tämä blogi näyttää ehtivän painua taivaanrannan taakse, ennen kuin ehtii päästä kunnolla keskusteluissa edes vauhtiin. Yritetäänpä silti, vaika näyttää siltä, että monien kohdalla aiheen kyseenalaistaminen näyttää kauhistuttavan aina omaa iäisyyttä myöten!

  Ville Hassinen: ”Olen itse kristitty ja sanon, että Jumala on yksi. Sen lausuu jokainen kristitty – hän on kolmiykseys.”

  Niin olen kristitty minäkin, vaikken usko kolminaisuuteen! Ei tämä kristityn käyntikortti taida silti riittää meille kummallekaan pelastukseen. Taitaa tuo Jeesus-tie olla ainut mahdollisuus pelastukseen. Tuo kristityn käyntikortti plakkarissa taitavat monet kristityistäkin rientävän ja vauhdilla toiseen suuntaan, mitä Taivaallinen Isä toivoisi, suuntaan, missä kertovat sen pahan paikan, helvetin sijaitsevan!

  En silti usko, että joku kolminaisuusoppi, sen paremmin kuin muukaan opillinen, väärä tai oikea, olisi lopullinen tuomio helvettiin. Kyllä kolminaisuusopin kannattajillekin Jumalan Pojan veri riittää!

  Saattaapa silti olla mahdollista, että loppuselvityksissä moni joutuu kolminaisuus-lepotuolistaan luopumaan! Mielessäni on Paavalin julistus Ateenassa: ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt Hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus!” (Apt 17:30)

  Tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa, että Jumala on sietänyt tuota kolminaisuusoppia kovin pitkään, mutta tekee nyt tiettäväksi, että siitäkin on tehtävä parannus, ennen kuin Tuomari saapuu (Apt 17:31)!

  Mitenkä on, Ville, pidätkö tuon Athanasiuksen uskontunnustuksen määritelmää totuutta vastaavana vai ei?

  Tämä määritelmä väittää, ettei: ”… kolminaisuudessa ole yksikään persoona ollut ennen eikä jälkeen toinen toistaan, eikä yksikään ole toista suurempi eikä vähempi, vaan kaikki persoonat ovat toistensa suhteen tasavertaisia, yhtä iankaikkisia ja yhtä suuria.”

  Sen Raamatun tuntemuksen perusteella, mikä minulla on, en voi tähän yhtyä. En usko edes alkukristittyjen siihen uskoneen!

  Lainaan tähän Raimo Poutiaisen, sekä nykykreikan ja Septuagintan, että koineen huipputaitajin, kuuluvan tekstiä:

  ”Kaikki läntiset kaste- ja uskontunnustukset pohjautuvat vanhaan roomalaiseen uskontunnustukseen, jonka sanamuoto näyttää kreikankielisenä vakiintuneen 200- luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Tämä Symbolum romanum:in teksti on kreikankielisenä säilynyt Marcellus Ancyralaisen vuonna 340 kirjoitetussa kirjeessä Rooman piispalle. On todennäköistä, että tämä uskontunnustus on peräisin jo ensimmäisen vuosisadan loppupuolelta tai toisen alkupuolelta. Sitä käytettiin katekumeenien eli kasteoppilaiden valmentamisessa kasteen vastaan ottamiseen. Symbolum romanumin käännökseni kuuluu:

  ”Minä uskon Isään Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen, ja hänen ainosyntyiseen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme, Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta syntyneeseen, Pontius Pilatuksen aikana ristiin naulittuun ja haudattuun, kolmantena päivänä kuolleista nousseeseen, taivaisiin ylösnousseeseen, Isästä oikealle istuneeseen, josta hän tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhään seurakuntaan, syntien anteeksi antamiseen, lihan ylösnousemukseen, aamen.”

  Tämä tunnustus tunnustaa Isän Jumalan Kaikkivaltiaaksi (tai oikeammin: kaikkea hallitsevaksi) ja Jeesuksen Kristuksen tämän Isän Jumalan ainosyntyiseksi Pojaksi. Tämä oli alkuaan vanhin, tai ainakin yksi vanhimmista kristittyjen uskontunnustuksista, ja tunnustan tämän tunnustuksen sisällön yhtä pitäväksi Raamatun tekstien sisällön kanssa.”

  Pyydän ystävällisesti vastaamaan! Kaino toivomus, että odotan vastaajalta/vastaajilta (mahd. muiltakin), laajempaa tietämystä vastauksissaan ja perusteluissaan! Kiitos!

 3. Rauli: ”Mielenkiinnolla kuulisin minäkin, mihin tutkimuksiin sinä Reino viittaat”.

  Tätähän Sami Paajanenkin kyseli.

  Viittasin laajemmin yleisiin teologisiin tutkimustuloksiin, en johonkin erityiseen, niissähän on toki joukossa myös varteenotettavia tuloksia, jotka ovat hajallaan siellä täällä ja joita huolellinen tutkija ei voi noin vain ohittaa!

  Viittasinkin Esko Haavan Matteuksen evankeliumin selitysteokseen (Mt 28), jossa nimenomaan Haapa toteaa: ”Käytetty kolminaisuuskaava on UT:ssa ainoa laatuaan (s.343)”. Eusebius siteeraa tätä kohtaa 21 kertaa muodossa, jossa itse asiassa kastekäsky puuttuu kokonaan! Tunnettuahan on, että 300-luvulla määrättiin kaikki kolminaisuusoppia vastaan olevat käsikirjoitukset poltettaviksi ja tuhottaviksi, vain Eusebiuksen esinikealaiset tekstit jäivät jäljelle.

  Mainitsen seuraavat kuuluisat tutkijat, jotka olivat sitä mieltä, että Eusebiuksen lukutapa oli alkuperäinen: Teologian professori F. Conybeare, brittiläinen orientalisti, Ofordin yliopisto, J. Wellhausen, saksalainen orientalisti, joka tutki mm.Raamatun tekstien alkuperää (nelilähdeteoria) ja E. Lohmeyer, itäsaksalainen tutkija, Raamatun professori.

  Eikä sovi ohittaa Kari Kuulan tutkimustuloksia, kuin ei myöskään esimerkiksi Antti Pietilän Kristillistä dogmatiikkaa, II osa, ss. 144-145, josta lainaan: ”Mitä siis ensiksi Vanhaan Testamenttiin tulee, voidaan nykyään todellisena tutkimuksen tuloksena todeta, että siinä ei ole mitään varsinaista kiinnekohtaa tälle opille.”
  ”Kolminaisuusaatteen etsiminen Vanhasta Testamentista on tuloksetonta.”

  Muuten mielestäni suomalainen teologinen tutkimus on kansainväisestikin ottaen erittäin korkealaatuista ja riittävän tasokasta muihin ulkomaisiin tutkijoihin verrattuna.

  Suosittelen tässä myös tutustumista Raimo Poutiaisen ruohonjuuritason Raamatuntulkintoihin osoitteessa rape 1941.mbnet.fi.

 4. Ville Hassinen: ”On muistettava, että Raamattu on kirkon kirja, joka on muotoutunut ja koottu kirkon sisällä. Ennen Raamattua oli kirkko, ja ennen Raamattua oli myös kirkon yhteinen usko. Tästä perspektiivistä käsin Raamatun omaa “historiaa” on tarkasteltava.”

  Tunnen kyllä tämän ajattelun, josta kirjoitat! Tätä ajattelua ja kehitystä esimerkiksi Osmo Tiililä ja monet muut pelkäsivät jo vuosikymmeniä sitten. Että tuo uskonpuhdistuksen suuri helmi ja löytämä aarre, Raamattu uskon elämän ylin ohje ja ojennusnuora pullautettaisiin lähinnä paavin kirkon toimesta asemastaan tradition tieltä.

  Vai on Raamattu kirkon kirja ja tekele! Miten on VT:n laita? Onko sekin syntynyt vasta kirkon jälkeen? Olisikohan tuo sittenkin niin, että ”Alussa oli Sana” – eikä kirkko? Ja mistä ihmeestä syntyi kirkon ”yhteinen usko”, ellei ennen kaikkea ollut olemassa Jumalan Sanaa, mihin uskoa? Koeta nyt hyvä pappi, niin ”tutkijan planttu” kuin itse mielestäsi oletkin, nuo järjettömät ajatuksesikin ravistaa päästäsi!

  Minua ei tietenkään ole perusteita uskoa, olen koulutukseni puolesta vain kansakoulunopettaja – ja siinäkin huonoimmasta päästä. Kodin perintönä en ole saanut matkaani muuta kuin terveen järjen – ja sekin näyttää rapistuvan iän myötä!

  Tiedä kuitenkin, että olen teologisen urani suhteen matkani varrella pitkässä juoksussa tehnyt ja uusinut tietoisen valintani, luopua tutkijan urasta. Suorittelin aikoinani esimerkiksi Aimo t. Nikolaiselle laajahkojakin tenttejä, ja tietojeni mukaan myös läpäisin ne, mutten koskaan hankkinut häneltä yliopistolta saamaani ”mustaan kirjaan” edes loppumerkintöjä suorituksistani. Näin myös monien muiden opintojeni suhteen. Ja mistä syystä?

  Tajusin, että uskottavuuteni tulee olemaan aivan sama, olin sitten kansakoulunopettaja tai tai teologian tohtori. Sen sanoman ja tehtävän suorittamisen suhteen, minkä henkilökohtaisesti koen Herralta saaneeni (muustahan en ole kenellekään toiselle vastuussa!), ei merkitse yhtään mitään minun virka-asemani ja koulutukseni, oli se mikä tahansa. Asian sisältö ja totuudellisuus, ratkaisee, mitä julistan – uskokoot tai olkoon uskomatta!

  Tajutessani tämän, jätin Tapiolan puutarhakaupungin ja opiskelut Helsingin yliopistossa taakseni ja harppasin Lapin porstuaan, napapiirin toiselle puolelle – kirjojeni kanssa! Sillä tiellä olen edelleenkin hortoilemassa, Kol koreena (Huutavan äänenä eli peltopyyn sukulaisena, räkättirastaana, erämaan liepeillä) rauhallisten, maailmaan kotouneitten uskovien rauhaa häiritsemässä (tällä kertaa tosin täällä Haminassa, Jumalan selän takana).

  ”Tästä perspektiivistä käsin”, mistä puhut tarkastelevasi Raamatun sanomaa. haluan Sinua ja muitakin vakavasti varoittaa! Älkää hyvät ihmiset panko paavin kumartelun hinnalla viemäristä kaikkea uskonpuhdistuksen perintöä alas! Terviisiä vain!

 5. Hyvä että paranit. Vastauksesi ei kyllä vakuuttanut mitenkään. Et tuonut mitään uutta ja varteenotettavaa. Et perrustellut Raamatun teksteillä mitään. Meillä on tosin paljon parempia dogmatiikan oppikirjoja kuin Pietilä. Kolminaisuus opin kehitys on paljon laajempi ja mutkaampi keissi kuin ajattelet. Kaiken kaikkiaan kristinuskon jumalakuva täsmentyy Konstantinopolin konsiilin johtavissa kiistoissa.

 6. Sami Paajaselle!

  Kirjoittelet (26.2.16 klo 20:58): ”Vastauksesi ei kyllä vakuuttanut mitenkään. Et tuonut mitään uutta ja varteenotettavaa. Et perrustellut Raamatun teksteillä mitään. Meillä on tosin paljon parempia dogmatiikan oppikirjoja kuin Pietilä. Kolminaisuus opin kehitys on paljon laajempi ja mutkaampi keissi kuin ajattelet.”

  Tarkoittanet vastaustani Raulille 22.2. klo 21.34., jossa selvensin, mihin tutkimuksiin aikaisemmin viittasin. Olihan siinä lupaamaani selvennystä sinullekin!
  Vastauksessa ei tietenkään ollut varsinaisia dogmaattisia perusteluita, joita kaipailit. Tiesitpä suuressa viisaudessasi ja ylemmyydentunnossasi kolminaisuusopin kehityksen olevan ”paljon laajempi ja mutkaampi keissi”, kuin mitä ajattelen.

  Nettitietojen mukaan olet SLEY:n palkkalistoilla piiri vastaavana. Tarkoitatko siis, että edustamallasi SLEY:llä, ”meillä” on paljon parempia dogmatiikan oppikirjoja, kuin Pietilä. Enhän toki minäkään vertaillut ”paremmuusjärjestykseen” eri dogmatiikan kirjoittajien oppikirjoja. Hyvähän se on, jos sieltä suunnalta pesee!

  Kiinnostaa tässä se, että onko siellä SLEY:ssä tuo vanha lahkohengen tunnusmerkki: ”Me olemme oikeassa, muut ovat väärässä” voimassa? En ole tiennytkään!

  Muuten, kenelle olet osoittanut kommenttisi 10.2. klo 12.53? Sinä vastailet jollekin, joka on sanonut kolminaisuusopin oleva kirkon työtapaturma ja Jeesus on luotu olento. Sitten sanot: ”Lukijalle ei kuitenkaan tarjoa näitä perusteluita. Tämä olisi vähintä mitä lukija kuitenkin odottaisi. Raamattu argumentaatiota.”
  Kysymyksiisi on minulla kyllä eksegeettisesti perustellut vastaukset. Kommenttisi en ole vastannut, koska sanoituksesi perusteella en ole tunnistanut kommentointiasi minulle, vaan kenties jollekin muulle! Saattaisi ola paikallaan, että kertoisit, kenelle kulloinkin vastaat ja myös sen varmistaisit, onko muiden vastaus osoitettu juuri sinulle. Näin ei tulisi sekaannusta!

  Lainaan tässä omasta kommentistani 10.2. klo 12.31, johon et ole vastannut, seuraavaa:

  ”Mistä ihmeestä tällaiseen johtopäätökseen olet päätynyt? Raamatun tutkimus ja argumentaatio ovat minun vahvimmat puoleni.
  Ajattelin plogia kirjoittaessani, etten rupea kirjoittelemaan pitkiä, perusteltuja tekstejä. Huomioni mukaan ihmiset eivät viitsi lukea. Ja jos he lukevat, jo seuraavana päivänä he eivät muista mitään. Siksi pidän parempana, että viskaan väitteet päin naamaa, ja arvoisat kommmentoijat voivat sitten perustellen vastata, että väittämäni ei pidä paikkaansa. Minä sitten tuon vastauksessa omat argumenttini. Vihjasinhan kyllä, etten ole lähtenyt soitellen sotaan. Tietenkin toivon, että molemmin puolin löytyy riittävää perehtyneisyyttä kulloiseenkin asiaan! Oman kirkkoherran tai hengellisen kodin argumentaatioihin vetoaminen ei tietenkään riitä. Se johtaa vain eipäs – juupas -asenteisiin. Tämän vuoksi en ala tässä vastailemaan tarkempia perusteluita, ennen kuin tuot omat näkemyksesi esimerkiksi siitä, että miksi olen väärässä ja esität omat perustelusi. Vastaan kyllä sitten omin perusteluin. Eikö tämä tie olisi hedelmällisempi menettely?”

  Tällä ”marssi järjestyksellä” voisimme kenties välttää hedelmättömän eipäs-juupas – väittelyn! Ymmärtänet, että jos vetoat pääasiallisesti kirkkoherrasi tai sleyläisen dogmaatikon kirjoituksiin, etkä Raamatun omaan sanaan, ne eivät ainakaan minua ja kaikella kunnioituksella sanottuna, hetkauta mihinkään suuntaan. Perustele siis kantasi Raamatulla, muuten tätä kirjoittelua on turha jatkaa!

 7. Sekoitat minut nyt johonkin toiseen henkilöön. En ymmärrä miten jonkun ihmisen työnantaja tai henkivakuutus, tai perhesuhteet vaikuttavat mitä sinä vastaaat.

  Yleensä jos kirjoittaa jotakin Raamatusta tai kristillisestä opista täytyy Raamatulla kyetä perustelemaan ajatuksensa. Näin et ole tehnyt. Ehkä et osaa tai saatika et halua.

  Me lukijat odotamme niitä edelleen.

 8. Sami Paajanen,

  Päätin sittenkin vastata, kun näitä blogin lukijoita näyttää edelleen riittävän satoja – kohta vaihtuu tuhannen puolelle.

  Kirjoitat: ”Sekoitat minut nyt johonkin toiseen henkilöön. En ymmärrä miten jonkun ihmisen työnantaja tai henkivakuutus, tai perhesuhteet vaikuttavat mitä sinä vastaaat.”

  Niin, tänne blogisivustolle sääntöjen mukaan pääsee kommentoimaan vain omalla nimellä, josta henkilöys selviää. Jos jollakin toisella on sama nimi, ymmärtääkseni tulee silloin ao:n selventää, kuka hän on, ettei tule väärinkäsityksiä. Kyllä jokaisella, varsinkin blogistilla tulee olla oikeus tietää, kenen kanssa keskustelee ja kenelle vastaa! Näillä sivustoilla liikkuu myös häirikköjä ja esimerkiksi nimensä väärentäjiä tai toisen nimellä esiintyjiä. Blogistilla on myös oikeus, jopa joskus välttämättömyys, päätoimittajan ominaisuudessa poistaa tällaiset häiriköt sivuiltaan!

  Tällä kertaa näyttää siltä, että sinulla, Sami, kuka sitten lienetkin, reviirisi on laajentunut toisen tontille, mikä aina on vakava, jopa mielenterveydellinen oire. Esitin selvästi keskustelun pelisääntöjä, miten ymmärrän ja ajattelen, mutta haluat silti toimia omilla ehdoillasi ja valtuuksillasi, vaikka olet vierailulla kylässä, siis vieraalla maaperällä, missä valtuudet puuttuvat.

  Ennen vanhaan kutsuttiin sellaisia kamariherttuoiksi, joitten valtuudet siellä omassa peräkammarissaan laajentuivat lähes kuninkaasta seuraavalle tasolle! Valitettavasti tämä suuri valllankäyttö ei jostain syystä yltänyt oman kamarin seiniä etemmäksi! Se vain siinä oli traagillista, ettei asianomainen itse enää tajunnut omia rajojaan.

  Oikeudessakin syytetty saa väittää, mitä haluaa ja muutella kantojaan, mutta todistustaakka jää syyttäjälle ja oikeus sitten ratkaisee, kuka puhuu totta ja kuka ei. Esitä ja todista että olen puhunut väärin! Vihjailu toisen tietämättömyydestä tai kykenevyydestä ei ole sivistynyttä!

  Hienoa, että te ”lukijat” odottelette edelleen perusteluja! Omasta puolestani pidän kyllä esittämästäni marssi järjestyksestä kiinni, se kun on minun oikeuteni.

  Pienenä vihjeenä kehoitan sinua ja arvoisia muitakin lukijoita perehtymään kotisivuillani esimerkiksi Suuhusi pasuuna – julkaisuuni, jossa vuosien saatossa olen esimerkiksi kolminaisuudesta kirjoituksia ja tutkimuksiani julkaissut. Olen vuosia toiminut esimerkiksi Ykseyden Ääni-lehden ja Suuhusi Pasuuna-lehden päätoimittajana, joiden osoitteellinen levikki on ollut rekisterin mukaan yli 8000 kappaletta. Sitten minulla on äskettäin painosta ilmestynyt kirja ”Avioliitto Raamatun valossa”, jossa hyvinkin laajasti käsittelen myöskin kolminaisuusoppia. Lähetän sen ilmaiseksi (35€ + postikulut), Sinulle, Sami, kunhan ilmaiset ensin, kuka olet, missä asut eli osoitteesi!

  Minulla ei henkilökohtaisesti ole mitään Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, SLEY:tä vastaan, ja siksi olisi tärkeää, jos et ole se Sami Paajanen, joka sen palkkalistoilla toimii. Haluan oikaista omalta puoleltani väärinkäsitykset.

  Kysymyksesi, miten sellaiset henkilökysymykset, joita luettelet, vaikuttavat, miten vastaan, haluan selventää erästä asiaa. Kun keskustellaan niin suuresta asiasta kuin kolminaisuusopista, haluan luonnollisesti tietää vastauksista sen verran, puhuuko kommentoija omalla suullaan vai kirkkonsa, järjestönsä tai esimiehensä suulla. Ilm 13:11 puhuu pedosta, jolla on Karitsan sarvet, mutta puhuu kuin lohikäärme. Vaikkei toki meidän keskusteluissa tarvitse olla kyse noin radikaalista asetelmasta, näitä Karitsaksi naamioituneita jumalisia valehteljoita liikkuu nykyäänkin pilvin pimein; sen vuoksi haluan kuunnella aina tarkasti, puhuuko asianomainen omalla suullaan vai jonkin toisen suulla. Toisin sanoen, onko heidän omatuntonsa sitoutunut Jumalan Sanaan vai hallitseeko häntä toinen, joka määrää, mitä saa sanoa, mitä ei!

 9. Sami Paajanen: ”Onhan mahtipontista uhkailua. Mutta ne Raamattuperustelut edelleen puuttuivat. Niitä lukijat odottavat!!!”

  Koetan olla pitkämielinen, ennen kuin poistan sinut omavaltaisena, henkilöllisyyttä salailevana häirikkönä tältä blogisivulta. Ihan siitä syystä, koska minun Herrani on sitä osoittanut minullekin koko pitkän elämäni ajan.

  Ei ole mahtipontista eikä varsinkaan uhkailua! Olen vain halunnut muistuttaa pelin säännöistä. Valitettavasti säännöt ja lait koskevat myös Sami Paajasen nimellä tällä kertaa esiintyvää henkilöäkin, kuka sitten lienetkin.
  Mistä muuten johtuu, että ylläpidon sivuilla automaattisesti tulee osoitteeksesi Sami Paajanen@sley.fi?

  Mieleeni tuli jo ala-asteella sinullekin varmaan opetettu Lasten Liikennelaulu:

  ”Muista aina, liikenteessä, Monta vaaraa onpi eessä!…Säännöt ne vasta, auttavat lasta, turvassa kulkemaan. Vältä vaaraa uhmailemasta, SÄÄNTÖJÄ seuraa vain!”

Kirjoittaja

Marjakangas Reino
Marjakangas Reinohttp://www.lahetyspalvelu.fi
Varsinaisen leipätyöni olen tehnyt peruskoulun luokanopettajana eri puolilla maata. Työni ohella olen pikku ikäni (ikävuosia kertynyt vasta vähän yli 80 vuotta) tutkinut aktiivisesti Raamattua, sen alkukieliä, selitysopia ja teologiaa, lukenut paljon edellisten aiheiden lisäksi myös kirkkohistoriaa, kulttuuri-. ja filosofianhistoriaa, uskonnonhistoriaa, huomatakseni iän karttuessa todeksi Raamatun sanan: Tieto katoaa (ainakin päästäni, hah!). Äskettäin sain painosta kirjani "Avioliitto Raamatun valossa". Aineiston kokoamisessa ja kirjoittamisessa taisi vierähtää yli 50 vuotta, hitaasti hahmottava kun olen. Kirja on itse asiassa selitystä Raamatun ensimmäisiin kymmeneen lukuun (1.Ms 1-10) luomisesta lähtien. Jos ketä kiinnostaa, voi kirjan avulla tutustua tarkemmin ajatteluuni. Kirjani ei ole ehtinyt kaupan hyllyille, mutta allekirjoittaneelta sitä voi tiedustella lähemmin, sähköposti reino.marjakangas(at) lahetyspalvelu.fi, puh 0400 684 344. Annankatu 18, 49400 Hamina.