Kirkkoisä Augustinuksen rukous Elämäntapojen parantaminen

Oi Herra Jumalani, anna sydämeni kaivata sinua, kaivatessaan etsiä, etsiessään löytää ja löytäessään rakastaa. Suo minun rakkaudesta sinuun välttää pahuutta, etten lankeaisi uudelleen. Herra Jumala, anna minun sydämeeni kärsivällisyyden, katumuksen ja uskon hedelminä oikeat hyvät teot.
Anna silmiini kyyneleet, anna käsiini anteliaisuus. Kuninkaani, sammuta minusta lihan himot ja sytytä rakkautesi tuli. Lunastajani, aja minusta pois koreuden henki ja anna armossasi minulle sinun nöyryytesi rakkaus.
Vapahtajani, poista minusta ankara viha ja suo laupeudessasi minulle kärsivällisyyden kilpi.
Luojani, repäise minusta pois mielen karvaus ja anna minulle puhtaan mielen suloisuus.
Laupias Isä, anna minulle täysi usko ja oikea toivo, anna palava ja kestävä rakkaus Jumalaa ja lähimmäistäni kohtaan.
Valtiaani, poista minusta turhamaisuus, mielen viekkaus ja sydämen lankeemukset.
Varjele suuni liiasta puheliaisuudesta ja riettauksista, lähimmäisen pilkasta ja panettelusta.
Varjele minut ahneudesta, silmäni ylpeistä katseista ja vatsani ylensyönnistä. Varjele minut rikkauden himosta, vallanhimosta, kunnianhimosta ja ulkokultaisuudesta.
Varjele minut mielistelystä, vaivaisten halveksimisesta, heikkojen sortamisesta ja köyhien riistämisestä. Varjele minut ahneudesta, kateudesta ja pilkkaamisesta.
Herra, joka olet minut tehnyt, poista minusta kiivaus, itsepäisyys, laiskuus, uneliaisuus ja velttous. Varjele minut sydämen sokeudelta, omantunnon paatumiselta, huonoilta tavoilta ja kovuudelta, hyvien neuvojen hylkäämiseltä, tottelemattomuudelta ja väkivallalta heikkoja kohtaan.
Varjele minua, etten olisi välinpitämätön alaisiani kohtaan tai kova perhettäni kohtaan.
Laupias Herrani, sinua minä rukoilen rakkaan Poikasi Jeesuksen kautta.
Anna minulle rakkauden tekoja, niin että ahkeroisin tahtosi täyttämisessä, kulkisin kärsivien rinnalla, neuvoisin eksyneitä, auttaisin köyhiä, hoitaisin puutteessa olevia, lohduttaisin murheellisia, rohkaisisin masentuneita, kuivaisin itkeviltä kyyneleet ja antaisin anteeksi vihollisilleni.
Auta minua rakastamaan vihollisiani ja kostamaan paha hyvällä. Suo, etten halveksisi ketään vaan rakastaisin kaikkia.
Auta minua tavoittelemaan elämässäni hyvää ja karttamaan pahaa, rakastamaan hyveitä ja hylkäämään vikojani.
Auta minua olemaan vastoinkäymisissä kärsivällinen, myötäkäymisissä tyytyväinen.
Hillitse kieleni ja aseta vartija huulilleni.
Suo minun polkea jalkoihini maailmallisia pyyteitä ja janota taivaallisia asioita.
Sinun rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.

Mikael Agricola (n. 1510-1557), Rukouskirja "Jumalan aijnoan olcohon kijtos" 1543/1544, Kustantaja Kirkkohallitus, Keuruu 2007.

10 kommenttia

 • Samuel Kettunen sanoo:

  Erinomainen päivittäiseen käyttöön.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Ps. 91:11

  Älä pidä mitään tehtävää liian vähäisenä, mitään paikkaa liian pienenä, mitään työtä liian alhaisena, jos se on sinun osaksesi annettu. Jumala pitää sitä niin tärkeänä, että hän lähettää enkelinsä varjelemaan sinua siinä.

  Mark Guy Pearse, Hiljaisiin hetkiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin. 2. Piet. 1:19

  Tämä sana on sinun huomioon otettava, mutta ei vain tiedoksi tai ulkoluvuksi, vaan uskottavana ja luotettavana sanana. Tai mitä sinun enemmän pitäisi ottaa huomioosi kuin se, mitä Jumala on puhunut? (Ps. 60:8, Matt. 22:31, Room. 3:2) Eikö hän ole iankaikkinen totuus ja eivätkö hänen sanansa ole yhtä todet kuin hän itse on totinen? Sen tähden saat uskoa sen vahvan ja pettämättömän totuuden, että Jeesus Kristus on hankkinut sinulle Jumalan lapseuden ja oikeuden periä elämän ja että nämä lahjat tarjotaan sinulle hänen kalliissa ja siunatussa sanassaan. Se sana sanoo, että Jumala on valinnut meidät Kristuksessa autuuteen ennen kuin maailman perustus oli laskettukaan, (Ef. 1:4-5) että Kristus on maksanut velkasi verellään ja poistanut kirouksesi tullessaan sinun edestäsi kiroukseksi. Sen tähden voitkin, kun nämä Jumalan lupaukset otat huomioosi, sanoa: Herra Kristus on minun vanhurskauteni, velkani on maksettu, olen vapaa, sillä Jeesus kuoli minun sijastani. (Gal. 4:28)

  ANSHELM WALDEMAR WALLIN, Armoa armosta. Sulut ovat allekirjoittaneen lisäys.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ”Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” Joh. 8:12

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Kavahda siis näitä tekopyhyyden saarnaajia, jotka tosin tulevat luoksesi valkeuden enkeleinä. Opi tuntemaan ja erottamaan heidät siitä, että he opettavat näin: ”Jos sitä ja sitä teet, pelastut.” He eivät ikinä osaa ohjata sinua vapaaseen ja lapsenomaiseen Jeesuksen Kristuksen uskoon, mistä sinun sydämesi todella virvoittuisi, mielesi uudistuisi ja saisit myös vaatimatta halun kaikkeen hyvään. Vaikka he puhuisivat näön vuoksi Kristuksesta kuinka paljon hyvänsä, he eivät kuitenkaan päästä sinua hänen tykönsä uskomaan armoon ja syntien anteeksisaamista hänessä ilman ehtoja. Päinvastoin he neuvovat tekemään orjan töitä pelastuksen ansaitsemiseksi.

  F. G. Hedberg, Uskonoppi Autuuteen, s. 64-65, SLEY-Kirjat Oy, 1986.

  Therefore, beware of these preachers of righteousness by works, who indeed come to you in the likeness of angels of light. Learn to recognize and spot them by their teaching: ’If you do this and that, you will be saved.’ They are never able to direct you to believe, as a free child of grace, in Jesus Christ, which would truly refresh your heart and renew your mind as well as give you a sincere desire to do what is good. Although for the sake of appearance they may speak a good deal about Christ, they will not let you approach Him to believe without condition in the grace and forgiveness of sins in Christ. Rather, they counsel you to do works as a slave to earn salvation.

  F. G. Hedberg, The Doctrine Of Faith Unto Salvation, pages 62-63, Finnish Evangelical Lutheran Mission Inc., 1998, Second Printing, 2001, Thunder Bay, On Canada.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Kestävyys pelastukseen (Joh. 17:12): ”Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan.” Säilymisen uskossa saa aikaan Vapahtaja. Oppi kestävyydestä pelastukseen on tärkeä luterilaisessa uskonopissa. Sitä tulisi opettaa enemmän. Tästä Franz Pieper: ”Kuta suurempi on varmuus taivaallisesta perinnöstä, sitä suurempi on kärsivällisyys ja voima tämän ajan kärsimyksissä.”

  Franz Pieper: Kristillinen dogmatiikka. Sley 1961, s. 435-439. Reijo Arkkila, Kaikki synnit anteeksi, s. 179, Sley-Media Oy, 2019.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet … Tule ja katso.” Joh. 1:45, 46

  Heti, kun ”olemme löytäneet”, me tahdomme löytää jonkun toisen ja kutsua: ”Tule ja katso.”

  Frances Ridley Havergal, Hiljaisiin hetkiin, Päivä, 1996.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Toinen, Lunastuksen uskonkohta. The second article: Redemption.

  Minä uskon, että Jeesus Kristus, tosi Jumala, iankaikkisuudessa Isästä syntynyt, ja myös tosi ihminen, neitsyt Mariasta syntynyt, on minun Herrani, joka minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen LUNASTI, kalliisti OSTI ja VAPAUTTI kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla tahi hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimyksellään ja kuolemallaan, että minä olisin hänen omansa, eläisin hänen valtakunnassaan hänen alamaisenaan ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän nousi kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. Tämä on totinen tosi.

  Tunnustuskirjat, s. 295 – 296, vuoden 1948 painos. Sanojen korostus on allekirjoittaneen.

  Neuvo: Laita jokaisen sanan minä tilalle oma nimesi. Sillä on ollut hämmästyttävä vaikutus monelle. Kokonaan tämän ulkoa opettelukin voisi olla paikallaan.

  I believe that Jesus Christ, true God, begotten of the Father from eternity, and also true man, born of the virgin Mary, is my Lord, who has redeemed me, a lost and condemned creature, delivered me and freed me from all sins, from death, and from the power of the devil, not with silver and gold but with his holy and precious blood and with his innocent sufferings and death, in order that I may be his, live under him in his kingdom, and serve him in everlasting righteousness, innocence, and blessedness, even as he is risen from the dead and lives and reigns to all eternity. This is most certainly true.

  The Book of Concord, The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, THE SMALL CATECHISM, page 345, Fortress Press, Philadelphia, USA, 1959, Sixteenth printing 1987.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Sen, joka säästyy omilta kärsimyksiltä, on pidettävä luonnollisena muiden kärsimysten lieventämistä.

  Albert Schweitzer

  Albert Schweitzer oli liberaaliteologi, mutta tätä sitaattia pidän hyvänä. On hyvä, jos pystyy auttamaan kärsivää eri tavoin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 4:6-7, KR 1992.

  Ilmoita asiaton kommentti