Kirkko arvostelee leikkauspolitiikkaa. Mitä tästä tulisi ajatella?

Suomen luterilainen kirkko on osallistunut keskusteluun hallitusohjelmasta. Kritiikkiä saavat suunnitelmat leikata sosiaaliturvaa tavalla, joka koskettaa eniten pienituloisia. Hallitus perustelee leikkauksia pyrkimyksellä nostaa työllisyyttä ja vähentää julkista velkaa.

Arkkipiispa Tapio Luoma arvostelee hallituksen suunnitelmia ja puolustaa kaikkien ihmisarvoa: ”Kirkon näkökulmasta ihmistä ei voi Luoman mukaan tarkastella ensisijaisesti työmarkkinakelpoisuuden kautta. Ihmisen oikeus osallistua yhteiskuntaan ja elää hyvää elämää eivät ole riippuvaisia työn tekemisestä, taloudellisesta asemasta tai kulutusvalinnoista.” Ihmisen arvoa ei mitata hyödyllä yhteiskunnalle. (Kotimaa 4.10.).

Jeesus sanoi: ”Sen minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle.” Vähäosaisten puolustaminen on keskeinen osa kristillistä uskoa ja kirkon itseymmärrystä. Tästä syystä kirkko puolustaa pienituloisia ja muita apua tarvitsevia.
_ _ _
Kysymys leikkauksista sisältää monia näkökulmia, eikä asia ole yksinkertainen. Suomen väestörakenne on nopeassa muutoksessa. Sillä on vaikutusta myös kansantalouteen. Näitä muutoksia hallitus pyrkii ottamaan huomioon ennakoivasti. Vuotuinen alijäämä on kasvanut n. 12 mrd euroon. Velan kasvu on pysäytettävä, ennen kuin sen hoito tulee liian raskaaksi. Kasvaneet korkomenot merkitsevät kohta 5 mrd vuotuisia velanhoitokuluja. Emme halua jättää pieneneville ikäluokille raskasta velan maksua – kasvavien eläke- ja hoivamenojen lisäksi.
_ _ _
Työllisen työvoiman määrä on nyt pyörein luvuin 2,5 milj. henkeä ja työuran pituus keskimäärin 40 vuotta (oikeammin nyt vain 38 vuotta). Kussakin työssä olevassa ikäluokassa on suurin piirtein 62 500 henkeä.

Suomen syntyvyys on laskenut runsaassa vuosikymmenessä noin 15 000 lapsella. Hedelmällisyysluku on nyt 1,27, mikä on yksi Euroopan matalimmista. Tällä hetkellä syntyy vuodessa noin 45 000 lasta. He astuvat työelämään noin 2045 ja täyttävät noin 30 000-35 000 työpaikkaa, jos ikäluokan työllisyysaste ei ylitä 80%:a.

Edellinen tarkoittaa sitä, että runsaan kahden vuosikymmenen kuluttua Suomessa syntyneitä riittää täyttämään vain puolet nykyisistä työpaikoista. Tekoäly saattaa vähentää työvoiman tarvetta, mutta ei näin paljon. Maahanmuuttokaan ei riitä paikkaamaan puuttuvaa työvoiman tarvetta. Suomi ei ole riittävän houkutteleva maa, kun kaikki muutkin Europan maat kilpailevat työperäisestä maahanmuutosta.

Kansainväliset yritykset eivät näe Suomea houkuttelevana maana teollisille investoinneille, jos täältä puuttuu työvoimaa ja kattava palveluverkosto.

Muita Pohjoismaita matalampi syntyvyys ja matalampi työllisyysaste pudottavat Suomen kansantuotteella mitaten muiden Pohjoismaiden joukosta. Meillä ei ole varaa jatkossa nykyiseen elintasoon, eikä se olisi luontokadon vuoksi muutenkaan mahdollista.
_ _ _
Mitkä tehtävät voidaan jättää täyttämättä? Vientiteollisuuden työpaikat on täytettävä, jotta Suomi saa kansantalouteen tulovirtaa. Maanpuolustus on turvattava samalla kun turvallisuusympäristö on muutoksessa. Julkinen sektori on nyt liian raskas ja imee liikaa työvoimaa. Sen tehtävistä ei voida täyttää puoliakaan.

Myös kirkon työpaikat jäävät suurelta osin täyttämättä ja korvautuvat vapaaehtoistyöllä. Se on siksikin tarpeen, että kirkollisverotulot vähenevät jäsenmäärän laskiessa.

Vanhusten määrä kasvaa nykyisestä sadoilla tuhansilla. Samalla kunnallisten hoitopaikkojen ja hoitohenkilökunnan määrä putoaa. Luulen, että perheet kantavat tulevaisuudessa nykyistä paljon suuremman vastuun vanhusten hoidosta, kuten on ollut aina ennenkin, lukuun ottamatta viimeistä 70–60 vuoden aikaa. Samalla perheen ja muun lähiyhteisön merkitys tulee kasvamaan hoivan ja turvan tuottajana.

Kirkolla olisi mahdollisuus osallistua perheiden rinnalla vanhusten hoitoon muuntamalla osa leirikeskuksista vanhusten asuinyksiköiksi. Lasten määrän vähentyessä leirikeskuksille ei ole enää samassa määrin käyttöä lasten ja nuorten leirien pitopaikkoina.
_ _ _
Matalan syntyvyyden syitä on arveltu eri yhteyksissä. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kirjoitti otsikolla: Syntyvyyden laskun syitä on etsitty väärästä suunnasta. ” (ESS 4.10.).

”Tutkimukset ovat yleensä pyrkineet etsimään syytä syntyvyyden laskuun jostain kielteiseksi koetusta ilmiöstä kuten työttömyys, pätkätyöt, taloudelliset vaikeudet, epätasa-arvo ja lapsiperheiden palveluiden – kuten päivähoidon heikentyminen. Mainituilla tekijöillä voi olla vaikutusta yksittäisiin naisiin ja perheisiin, mutta niiden selitysvoima väestötasolla on heikko.”

Hiilamo löytää selityksen kulttuurisesta muutoksesta: ”Näyttää siltä, että syntyvyyden vajoaminen on ei-toivottu seuraus toivotuista muutoksista: nuorten naisten koulutustaso on kohonnut ja ylittänyt miesten koulutustason, vanhemmat panostavat aikaisempaa enemmän lapsiinsa, naisten mahdollisuudet työelämässä ovat parantuneet, työllisyysaste on noussut, erilaiset elämänvalinnat ovat aikaisempaa hyväksytympiä, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ovat laajentuneet… Meidän on siis vain sopeuduttava siihen, että lapsia syntyy aikaisempaa vähemmän.”

Tämä ei prof. Hiilamon mukaan tarkoita kuitenkaan sitä, että lapset, nuoret ja perheet unohdetaan politiikassa. ”Vaikka politiikalla tuskin voidaan nostaa syntyvyyttä, sillä voidaan kyllä luoda väestöllinen syöksykierre … jos heitä kohdellaan kaltoin suhteessa esimerkiksi eläkeläisiin kuten tuoreessa valtion budjetissa.” Hiilamo viittaa aivovuodon mahdollisuuteen, jos nuorille on tarjolla vain huonoja palkkoja ja korkeita veroja.
_ _ _
Verrokkimaita matalampi syntyvyys ja alempi työllisyysaste ovat siis hallituksen säästötoimien taustalla. Mitä kirkko voi muuta, kuin puolustaa pienituloisia ja moittia hallituksen leikkauspolitiikkaa? Ainakin kirkko voi pitää esillä perheen merkitystä ja rohkaista lasten saamiseen.
_ _ _
Jälkikirjoitus 9.10.2023.
Kommenttiketjussa on huomioita, mihin tilanne voi johtaa, jos syntyvyys laskee edelleen. Näkymät ovat synkät, kun työvoima voi puolittua ja samalla verotulot laskea, vaikka vanhustenhoito tarvitsisi lisää resursseja.

Maahanmuuton odotetaan ratkaisevan työvoimapulan, verotulojen riittävyyden ja hyvinvointivaltion säilymisen. Ruokalähettiyritys mainostaa palveluaan: "koska minä haluan" ja sen mukaisesti maahanmuuttajamiehet vievät ravintolaruokaa kotioville. En kuitenkaan usko, että he haluvat työllään kustantaa nykyisen hyvinvointimme, vaikka kuinka haluaisimme. Maahanmuuttajien kulttuurissa perhe ja lähiyhteisö hoitavat vanhuksia.

Ongelmana on, että suuri osa etelän kaupunkien asukkaista elää yhden hengen taloudessa. Kuka heitä hoitaisi vanhuudessa? Tulevaisuudessa perheettömien vanhusten hoidolle voisi olla esimerkiksi seuraavia malleja: 1) Terveyspalveluyritykset tarjoavat asumis- ja hoivapalveluja korkeaan hintaan. 2) Vaatimattomampi versio edellisestä on, että tilavassa asunnossa asuvat hmiset ottavat vanhuksen tai vanhuksia luokseen asumaan kodinomaisesti korvausta vastaan. 3) Kolmas mahdollisuus on, että syntyy hoivaa tarjoavia yhteisöjä, joihin pääsemisen ehtona on riittävän lahjoituksen tekeminen yhteisölle tai vaihtoehtoisesti oman työpanoksen antaminen. Jälkimmäisessä tapauksessa henkilö hoitaa yhteisön vanhuksia riittävän pitkän ajan, kunnes on itse hoivan tarpeessa ja saa sen yhteisöltä. Näin ovat toimineet aiemmin esimerkiksi luostarit ja protestanttiset diakonissakodit. Uudenlainen yhteisöllisyys voi syntyä siitä tarpeesta, ettei yhteiskunta enää kykene tarjoamaan riittävästi vanhusten hoivapalveluja. Toivoa ei pidä heittää, ei myöskään jäädä toimettomaksi tai toiveajattelun varaan.

17 kommenttia

 • Juha Heinilä sanoo:

  Hyvä blogi, kiitos Pekka.

  Ehkä evl-kirkko haluaa ennemmin pitää kiinni veroeuroista, joten verottaminen on mukavempaa kuin leikkaukset. Saa nähdä miten tulevaisuudessa kun kirkon jäsenmäärä laskee. Tuleeko leikkauksia?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka V. Pesonen sanoo:

   Sivilisaatiot romahtaa kun hyvinvointi onnistuttu kehittämään huippuunsa. Meillä se on jo lakipisteessä. Olemmehan maailman onnellisin kansa. Kansa kun on tottunut helppoon elämään se lakkaa ponnistelemasta sen eteen. Se syy riittää romahtamiseen. Katsotaan nyt onnistuuko Orpo saamaan kansan ponnistelemaan jälleen, jotta hyvinvointi säilyy. Jollei onnistu, niin emme pitkään ole maailman onnellisempien maiden kärkisijoilla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka V. Pesonen sanoo:

   Muuten. Kirkon työpaikat eivät voi korvautua vapaaehtoistyöllä.

   Vapaaehtoistyö ei ole työtä lainkaan. Työstä maksetaan palkkaa ja vapaaehtoiselle se vain hyvä mieli Joten vapaaehtoistoiminta on halua antaa aikansa yhteiseksi hyväksi. Vapaaehtoisuuteen kuuluu se , että jos halukkuus tehtävän hoitamiseen lakkaa, niin sen voi lopettaa milloin vain.

   Toisekseen nyt tulisi vapaaehtoisille antaa mahdollisuus hoitaa niitä tehtäviä, jotka lähitulevaisuudessa jäävät tekijää vaille. Sellaista kehitystä en ole havainnut. Se sijaan on käynyt niin että kun on tarjouduttu helpottamaan jonkun työtaakka niin siitä mahdollisuudesta on jyrkästi kieltäydytty. Seurakuntalaisille kun ei voi antaa vastuuta.

   Nyt pitäisi jo kiireesti alkaa kouluttamaan vapaaehtoisia tehtäviinsä, mutta sitäkään ei tehdä. Sen jälkeen kun asianomainen viranhaltia on joutunut lähtemään niin ei koulutusta ei voi enää antaa, kun Juna meni jo.

   Emme voi olettaa että seurakuntalaiset jotka satoja vuosia ovat tottuneet siihen, että viranhaltijat hoitavat työt alkaisivat ottamaan kokonaisvastuuta seurakunnan toiminnasta. Toiminnat loppuvat seurakunnissa sitä mukaa, kun työntekijät lähtee.

   Merkittävä osa kirkon viranhaltijoiden tehtäväkuvasta on sellaista, joka tuskin kiinnostaa ketään. Vapaaehtoistoiminnalle on tarjolla paljon mielekkäämpiä tehtäviä, kuin ne mitä kirkossa olisi tarjolla. Ainakin paljon omaehtoista toiminnan organisointia, jota kirkossa katsotaan karsaasti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Loistava hissanopetajani,huumoritajuinen Kalle-Ville Niemi-Junkola (Muist. Sarva-Niemi: Histopian oppikirja keskikouluille esim.) totesi kuluutturien elinkaaren olleen/olevan kulloinkin noin 2100 vuotta, olemme yhden tuolaisen Jeuksen aikana alkanen ns. Kalojen ajan loppupuolella (Siksi Jeesusta kutsuttiin ’Suureksi Kalaksi)ja siirrymme Vesimiehen aikaan. Kalat on viimeine merkki ja siksi on yksi 2592o vuotis-suursykli (12×2160 vuotta) lopussa, uusi sykli voi näyttää miltä hyvänsä, luultavasti ahneet ovat onnistuneet tuhoamaan kaiken muun paitsi bakteerien elämän maapallolta. Markkinatalous rules!!!!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Lapsiperheiden (tarkoittaa naisia) hoidettaviksi vielä vanhuksetkin ? Nytkin naiset hoitavat kodin ja lapset lähes yksinään. Siinä syy syntyvyyden vähenemiseen. Hallitushan kurittaa lapsiperheitä. Ei kannusta lisäämään lapsilukua. Tähän maailmaan en minäkään enää lapsia laittaisi. Sotia sotien perään.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kyllä, nyt on esitetty innovaationa kokoaikaisen vanhuspalvelun ratkaisuun ryhmäasumista mitä työntekijävelvoite ei koskisi.

   On tästä jo esitetty hurjaa kuvaelmaa, mutta miten hiipuvien osaston Ihmiset ja vielä ymmärtävät laitetaan samaan paikkaan. Siellä toinen yrittää nukkua ruuan jälkeen, ja toinen korisee kuolintuskiaan odottaessaan kun ja jos niitä tulee. Ai niin, onhan hyviä lääkkeitä sammuttamaan viimeisetkin elinvoimat, jotta Ihminen saadaan hiljaiseksi.

   Onko tämä sivistysvaltion toimenkuva vanhuuttamme kohtaan.

   Oma kehotukseni on töistä jäädä pois mahdollisimman varhain. Kun pesti on semmonen että työtä voi jatkaa hyväkuntoisena vaikka kuinka pitkälle, tee se.

   Vanhenemisen problematiikasta on hyvää kirjallista aina parisuhteeseen asti. Yksi hyvä neuvo on valmistautua niin eläkkeen asiaan kuin erilaiseen luopumiseen totutusta. Mutta että ryhmäasuminen ympärivuorokautisena palveluna kuolemaansa odottavien kanssa.

   Ei Kiitos, ja hyi helvetti mihin Olemme menossa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Tietysti ei ole sopivaa kysyä miten hiipuvien Ihmisten kohdalla huolitaan nesteytyksestä ja ravinnosta.

   Vaatikaa Hyvät Ihmiset omaisina päästä katsomaan, nyt ei pitäisi kulkutautienkaan vaativan eristyksissä oloa.

   Toki, jonkun syyn sieltä aina saatte, ja perimmäinen on ettei ole mieltä korottavaa. Tätä ei toki ääneen lausuta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Charlotta hyvä. Kyllähän isovanhemmat hoitavat myös lapsiperheitä. Kun isovanhemmat ovat vanhoja lapsenlapset ovat jo aikuisia. Perheet saavat turvaa ja vanhemmat iloa. Kaikki voittavat.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Kristillisesti koron periminen on ollut aina väärin, syntiä, ja koska kristityt eivät saaneet periä korkoa, niin ne, jotka halusivat lainata rahaa tuottoa saadakseen kierrättivät rahoja juutalaisten kautta, koska heiltä koron periminen ei ollut kielletty. Ne jotka halusivat ottaa lainaa, hyväksyivät koronmaksun, vapaaehtoisesti. Lainanantaja sai näin tuottoa rahoilleen ja juutalaiset elantoa toimitusmaksuista. Heiltä oli kielletty kaikkien ammattien harjoittaminen ja tässä oli jotain mitä sai tehdä.

  Ja koska tämä kismitti kirkkoväärtejä, varmaan myös Vatikaanin pankkia, he ryhtyivät haukkumaan juutalaisia koronkiskureiksi. Ja Luther vielä varkaiksi ja ryöväreiksi juuri koron takia, vaikka ketään ei ryöstetä, eikä keltään varasteta, jokainen ottaa lainaa omasta vapaasta tahdostaan ja sieltä mistä sitä saa. Joka tapauksessa, korosta oli tullut suuri synti.

  Kysymys oli vain siitä, että kristillistä kieltoa ei noudatettu.

  Nyt korottomana aikana on uskoteltu, että saadaan ilmaista rahaa, ja se on houkutellut ylivelkaantumaan. Korko olisi hidastanaut holtitonta lainan ottoa jo paljon aiemmin ja olisi säästytty romahtamiselta, jolta se nyt näyttää, kun velka on suuri ja korko lähtee juoksemaan.

  Tässä me nyt sitten olemme muka puhtaan paidan kanssa, joka osoittautuikin tietämttömyyden kavalaksi tempuksi, josta kukaan ei tietenkään ota vastuuta. Eikä taida toteutua myöskään herra Luukaan julisus, että Lainatkaa sinne mistä ette saa takaisin, joka menee jo askeleen edemmäksi.

  Kun hän vielä jatkaa; ” Älä vaadi takaisin siltä joka sinun omaasi ottaa,” menee se jo reilusti rikollisuuteen opastamiseksi ja hyväksymiseksi, sekä uhrin oikeuksien polkemiseksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka V. Pesonen sanoo:

  Mielenkiinoista on kuvitella päivää jolloin lapsia ei syntyisi enää ollenkaan. Jos 10 vuodessa määrä putoaa 15 000 niin jo 2050 se alkaisi olla jo todellisuutta. Koko koulutusjärjestelmä romahtaisi. Ketään ei olisi töitä jatkamaan, eikä eläkkeitä maksamaan. Sairaanhoitoa ei olisi, eikä armeijaa maata puolustamaan. Joten Suomen valtio katoaisi kansakuntien joukosta. Noinko vähän meillä on enää aikaa maksaa velkojamme pois.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka V. Pesonen sanoo:

  Tutkijat puhuvat huolestuttavasta tilanteesata syntyvien lasten määrän vähentyessä. Kyse ei ole vain huolestuttavasta tilanteesta, vaan asiasta jolla on koko maamme kannalta järkyttävät seuraukset. Mikäli kehitys kulkee samaa rataa alaspäin ja miksi ei kulkisi. Eihän mitään merkkejä syntyvyyden noususta ole. Joten nyt syntyvät lapset eivät koskaan voi päästä eläkkeelle, eivätkä he tule elämään vanhuuttaan edes itsenäisessä Suomessa. Jo lastenlastemme elinaikana koko yhteiskuntajärjestelmämme tulee romahtamaan ja tänne tulee toiset vallan käyttäjät.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Werner Janhonen sanoo:

  ”Kyllä kirkossa ollaan sillä tavalla väärällä tiellä että avioliitto opetus on heikkoa. Ja sitten kirkon pitäisi olla suvaitsevampi vanhan virkakannan edustajia kohtaan siten että joku piispoista järjestäisi erillisvihkimyksiä.”

  Seurakuntapastori N.N.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka V. Pesonen sanoo:

  Onko kirkolla avioliitto-opetusta ? Tämä on jokin aivan uusi aluevaltaus. Todella. Kyllä kirkolla tulisi olla jokaiselle parille kurssitus enne avioliittoon vihkimistä. Joutuuhan rippikoululaisetkin valmistautumaan konfirmaatioon jo monta kuukautta ennen ja vielä päälle koko viikon intensiivinen leiritapahtuma ennen konfirmaatiota. Avioliitto on sentään monin verroin vaativampi tehtävä, kuin rippikoulun suoritus. Miksiköhän tosiaan kirkollisen vihkimisen vaatimukset ovat kovin vaatimattomat. Jos vihkimiseen joutuisi panostamaan yhtä paljon, kuin rippikouluun, niin erojen määrä olisi hyvin paljon vähäisempää. Vuodessa ehtisi oikein hyvin käymään läpi vaikkapa 12 kristillisen avioliiton perusperiaatetta. Jo sillä opetuksella olisi suuri merkitys avioliittojen onnellisuudelle. Nyt monet parit menevät vihille ollenkaan aavistamatta millaiseen Helvettiin ovat joutumassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kyllä, ja kun aviosopimus vaadittaisiin allekirjoitettuna ja todistettuna ennen Papin Aamenta, tulisi erojakin vähemmän.

   Kun lounastamiset antavat myöten syntyisi pohja Kirkkohallituksessa kahdessa viikossa, ja mikä olisi uusiutuvaa mallia aina saada viimeisin mukaan paikallisesta kirkkoherranvirastosta. Tämän pari täydentäisi tahtonsa mukaan.

   Miksi tätä ei haluta on toimitusten merkitys. Väliä ei ole Ihmisten tulevaisuudella vaan papin kalenterilla.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka V. Pesonen sanoo:

  Oma avioliittomme sai aivan uuden kuosin kun saimme viikon ajan opetusta luentojen ja keskustelujen muodossa. Silloin olimme olleet jo 20v naimisissa. Ainoa mikä siinä harmittaa on se, ettei minulla ollut sitä ennen aavistustakaan niistä asioista, joita sain sen viikon aikana oppia. Jospa olisin saanut kuulla kristillisen avioliiton perusrakenteista jo ennen avioliittoa. Olisi ne ensimmäiset 20v olleet paljon onnellisempaa aikaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Werner Janhonen sanoo:

  Kyllähän tähän alhaiseen syntyvyyteen vaikuttaa, että Suomessa ollaan oltu sata vuotta maailman ensimmäisiä tasa-arvon eli sukupuolten välisen kommunismin edistämisessä. Huono puoli on, että se mitä on jaettavaa on enää kolmasosa siitä mitä rakenna ja raivaa sukupolvella.

  Tasa-arvo kun on saanut hegemonian kirkossa. Niin kirkosta tulee entistä enemmän lapsettomien naisten työpaikka.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka V. Pesonen sanoo:

  Taakse jääneet käyttämättömät mahdollisuudet ei tulevaisuutta paremmaksi tee. Tulevaisuus kun on edessäpäin. Voisimmeko jotain tehdä toisin? Ainakin autot laittavat lapsimääriin rajan. kaikki on saatava turvavöihin. Joten kolmea lasta enempää ei voi olla takapenkillä. Perhe jolla on enemmän lapsia tarvitsee isomman auton. Jos siihen saisi reilun tuen, niin miehet kiinnostuisivat asiasta heti.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Pekka Särkiö

  Kenttäpiispa evp. ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti. Iitin seurakunnan vs. kirkkoherra 4.9.2023-29.2.2024. Harrastan mehiläistarhausta ja maatiaiskanojen kasvatusta, esteratsastusta ja nykyaikaista viisiottelua. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto ja sen elinvoiman turvaaminen, ekologinen elämäntapa, historian tuntemus sekä kestävän yhteiskunnan puolustaminen.