Käsitys Jumalasta.

Kirkon opin käsitys Jumalasta on kolniyhteinen Jumala, jonka me ihmiset olemme synnyttäneet ja vahvistaneet. Nikean kirkolliskokouksessa 325 julustettiin Jeesus jumalaksi. Tämä myös vahvisti Jeesuksen isän jumaluuden, joten ihmiset valitsivat kaksi ihmistä, miestä, jumaliksi. Kaksiyhteinen jumala. Kolmiyhteiseksi jumala tuli Konstantinopolin kirkolliskokouksessa 381, jolloin nimitettiin pyhä henki jumalaksi. Toivottavasti kirkollisveron maksajilla on positiivinen olo siellä ihmisten miesjumalien taivaassa.

Itse tutkin noin viitisen vuotta uskon peruskysymyksiä ja kirjoitin käsityksistäni 72 vuotiaana kirjjan " Kristinuskon kirja ", joka perustuu oman ajatteluni pohjalta Jeesuksen mahdollisimman realistisiin sanomiin ja teologian tiedeihmisten tutkimuksiin ja käsityksiin.Otan tässä yhden Jeesuksen sanoman esille. " Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä ". Sen saamme syntyessämme tänne maailmaan lähimmäisen rakkauden hengessä. Sen merkutyksen ymmärtäminen on elämämme tarkoitu, rikkaus. Jumala ei ole ihminen, ei mies eikä nainen. Tästä olisi vaikka lukuisia mm. Jeesuksen ja tiedeihmisten sanomia, mutta jääköön nyt tällä kertaa tähän.

21 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Reino

  Esityksessäsi on historian todellisuuden hylkääminen.

  Nikean kokouksen päätöksessä torjuttiin tuona aikana syntynyt UUSI oppi, joka kielsi Jeesuksen Jumaluuden. Areios oli kreikkalaisen ajattelun mallien mukaan päätynyt kieltämään Jeesuksen täyden Jumaluuden. Tämä oppi piti torjua. Se tapahtui Nikean kokouksessa 325 mitä selvimmin sanoin.

  Jeesuksen olemuksen Jumalana ja ihmisenä tunnusti jo aikoinaan sittemmin Intian apostolina tunnettu Tuomas, kun hän pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina tunnusti Jeesuksen Jumaluuden:

  Johanneksen evankeliumi:

  20:28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun HERRANI ja minun JUMALANI!” (SIIS Vanhan testamentin HERRA JUMALA)

  Siis jo Johanneksen evankeliumissa Jeesus on tunnustettu Jumalaksi ja ihmiseksi yhdessä persoonassa.

  Kolminaisuusoppia ei suinkaan keksitty Konstantinopolin kokouksessa. Oppihan sisältyy jo Jeesuksen asettamaan kastekäskyyn.

  Matteuksen evankeliumi:

  28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

  Noiden Nikean ja Konstantinopolin kokousten päätöksissä ei siis oppeja keksitty, vaan pitäydyttiin kristikunnan alkuperäiseen uskoon. Alkuperäistä oppia uskomme keskeisistä kysymyksistä kolminaisuusopista ja Jeesuksen kahdesta luonnosta siis puolustettiin. Se miksi sanamuotoilu oli uudella tavalla esitetty johtui 300 -luvun aikaisista uudentyyppisistä haasteista, joiden pyrkimyksenä ollut viettely alkuperäisestä opista poikkeaviin oppeihin piti torjua.

  Olet siis maininnut oikeat kirkolliskokoukset ja niiden käsiteltävinä olevien kysymysten olemassaolon, mutta valitettavasti kääntänyt kokousten pyrkimykset päinvastaisiksi. Niissä siis torjuttiin alkuperäisestä perinteestä poikkeavat käsitykset ja puolustettiin alkuperäistä oppia.

  Omalta puoleltani en jatka keskustelua pidemmälle tässä ketjussa. Tarkoitukseni ei ole ruveta kinaamaan, vaan ainoastaan oikaista historian todellisuuden vastaiset väitteet.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Vastailmestyneessä kirjassaan ”S ENSUROITU Raamatun muutosten vaiettu historia”, Otava 2023 , edustavat kirjoittajat teologian tohtorit Mikko Mäkipelto ja Paavo Huotari mm. käsitystä, että opillinen diverssi vallitsi alusta alkaen alkuseurakunnassa ja-kirkossa, jota soppaa sitten vielä Paavali tehokkaasti hämmensi ja tekstien manipuloijat omilla yrteillään maustivat. Esim. ko. teos sivu 169 ”Gnostilaisia uskontulkintoja ei voi enää myöskään pitää varhaisesta kristinuskosta erillisenä ilmiönä, van se oli ensimmäisten kristittyjen tapa tulkita uskoaan.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Matias.

   Hyvä ratkaisu sinulta poistua tästä blogista uskomattomine käsityksiesi kanssa.

   Esim. Perimätiedon oikeellisuuden ja todennäköisyyden tutkimisessa on erittäin ansiokkaan tyln tehnyt Jeesus srminaari. Se koostui Lontoossa 1985 noin 200 maailman tunnetuimpien Raamatun eksegetiikan tutkijan voimin syventymään Jeesuksen sanojen uskottavuuteen. Heidän käsityksensä Johanneksen evankeliumin realistisuudesta oli noin yhden prosentin tasolla.

   Tiedeihmisten arvostus kuuluu elämämme rikkauteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Mistähän syystä tämä jumalaksi julistettu ihminen matkii kansaa kaikissa teoissaan, eikö hänelle keksitty omaa tarinaa, siellä Konstanttinopolin kaikessa loistossa.

  Neitsyt Israel synnytti esikosen, eli kansan Neitsyt Maria synnyttää esikoisen, eli pojan.

  Kansa pakenee nälänhätää Egyptiin. Jeesus pakenee Herodesta Egyptiin.

  Mooses tuo kansan pois orjuuden pesästä” Israel on minun esikoiseni, päästä mihin poikani palvelemaan minua. Egyptistä minä kutsuin poikani, Jeesukselle liitetty

  Kansa ylittää meren pohjamutia myöten Jeesus kävelee vetten päällä. Hänet on korotettu.

  Kansa vietää erämaassa 40-vuotta Jeesus viettää erämaassa neljäkymmentä päivää.

  Kansa napisee ja Mooses joutuu uhrautumaan kansan puolesta, hän ei pääse luvattuun maahan. Hän nousee vuorelle ja Jumala ottaa hänet huomaansa. Ruumistä ei löydetä koskaan.

  Opetuslapset napisevat ja Jumala uhraa Jeesuksen, tai itsensä, miten vain, ja Jumala ottaa hänet, tai itsensä, miten vain, huomaansa ja ruumista ei löydetä koskaan.

  Jeesus nousee ylös kolmantena päivänä. Kansa nousee ylös Jerusalemiin kolmannella vuosituhannella, koska yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Varhaisia oppeja on todennäköisesti ollut myös Kain ja Abel, josta peräisin on kirkkoisien käsitys siitä, että juutalaisissa on Kainin merkki. On sanottu, että tuon tarinan pohjalta heitä ei saa tappaa, mutta eläkööt he köyyhyydessä ja kurjuudessa näin he todistavat, että Jumalan on heidät hyljännyt ja kristinusko on oikea uskonto. Tämä on se myytti todistajakansasta.

  Yksi lahko on ollut myös Setiläisyys, koska Eva sanoo lapsesta, että hän sai pojan Herran avulla. Set oli Adamin ja Evan kolmas lapsi. Set oli ollut myös jumalhallitsija Egyptissä, joten siinä on tapahtunut eräänlainen kahden miehen setti.

  Koska Jeesus on arameankielellä Eesho, tulee siitä mieleen Esau ja Jaakob, jossa Esau myy esikoisoikeutensa Jaakobille, ja sitä on pidetty eräänlaisena kavalluksen ja huijauksen tekona äidin taholta, koska äiti halusi siunauksen Jaakobille, se oli äidin valinta. Sitä ei ole oikein hyväksytty koskaan. Monet lipuivat Eeshoon leiriin ja naisista tuli epäluotettavia.

  Gnostilaisuus ei ole lahko, sen sanotaan olevan eräänlaista tietoa, ja sana Kristus tulee sieltä, se on kipinä isän, eli näkymättömän hengen silmässä, kun hän katsoi ensimmäistä luotuaan, eli kaitselmusta ja ihastui siihen. Eikö vieläkin ole tapana sanoa, että hän, jota ei vielä ollut, oli vain pilke isän silmässä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Kiitos Seppo Heinola, sieltä jäi pois paljon, mm. lastenmurhat, joita tapahtui niin Egyptissä, kuin Jeesus tarinassa myös. Ja tietysti paljon muuta, jota voi nähdä toistona jo olleesta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Tässä viimeisen vuoden aikana olen vähän päässyt kärryille siitä miten valtavan paljon Jumala ihmisiä rakastaa. Se on muuttanut kokonaan asennoitumiseni Häneen ja myös muihin ihmisiin. Jumalan armahtava laupeus meitä kohtaan on aivan huikea. Täysin käsittämätön. Meidän ymmärryksemme ei riitä se laajuutta, syvyyttä ja korkeutta käsittämään. Ehkäpä juuri siksi ettemme missään ole samankaltaista rakkautta koskaan päässeet kokemaan moni tuon rakkauden hylkää.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ehkä Pekka tuo riippuu hieman siitä missä tilanteessa ja maassa tuota asiaa mistäkin näkökulmasta katsoo. Afrikassa kun miljoonia lapsia kuolee nälkään ja sotiin on siellä varmaan joskus vaikea mieltää Kaikkivaltiasta rakkaudeksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Mikkola sanoo:

   Seppo,

   Onko tuossa ihnmisten rakkautta? Ja miksi pitäisi olla, onko siis jotain muita perusteita kuin tunteet?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Jukka Mikkola: Yo ’Rakastava Jumala kontra todellisuus maailmassa’ -asettelussani on Jumalan minulle antaman arkijärjen mukaista logiikkaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Mitä rakkaus tarkoittaa ? Eikö vanhemmat myös kurita lapsiaan rakkaudesta.

  Luukkaan mukaan, siis evankeliumin mukaan, ” Jumala on hyvä kiittämättömille ja pahoille.” Ja Paavalin mukaan: ”Missä synti on suureksi tullut, siellä armo on käynyt ylenpalttiseksi.”

  Pelkkiä mainoslauseita, kilpailukeinoja ja perustuvat Platonin ajatukseen Absoluuttisesta hyvästä kaiken taustalla, joka kristillisesti on muuttunut hyväksi ja rakastavaksi isäksi. Jeesus ilmoittaa tulleensa tämän hyvän isän luota, mutta jättää kuolemastaan syyn kansan päälle. Mistä hyvästä se todistaa, ei mistään.

  Platonin kolmiyhteys on nimittäin: 1 Absoluuttinen hyvä. 2 Järki, jossa sijaitsevat kaikki ideat. 3 Psyke, eli tunteet.

  Myös järki on tarinoissa saanut persoonallisen muodon, ja järki sanoo: ”Minä olen myös niiden joukossa, jotka ovat tulossa.” Järki ei siis katoa, se on kuolematon, kuten myös viisaus, ne etsivät aina paikkansa niiden joukossa, jotka kaipaavat asioihin viisautta, järkeä ja järjestystä.

  Luojajumalaa pidettiin alempana jumalana, kuin mitä Hyvä isä on. Luojajumala oli myös lain antaja ja hänestä sanotaan, että hän ei ole hyvä, eikä paha. Oikeudenmukaisuus ei ole hyvä eikä paha.

  MInä luulen ja uskon, että oikeudenmukainen Luojajumala voittaa tämän rakkauden nuolia ammuskelevan huilunsoittajan, joka ei piittaa muusta kuin hurmoksesta ja ilkikurisesta keppostelusta, kääntää selkänsä silloin, kun tulee ikäviä asioita eteen. Rakkaus on voimaton silloin, kun kullekin annetaan hänen tekojensa mukaan, ja siinä se oikeus toteutuu. Ei tietenkään oman käden oikeudella, vaan lain mukaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Seppo.Miten Jumalan olemus voisi riippua siitä mitä maailmassa tapahtuu.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Pekka, en ihmetele Jumalan olemusta, josta kukaan ei voi oikeasti tietään mitään, vaan ihmisten siitä antamia o p p e j a, jotka ovat sangen usein ristiriidassa maailmassa vallitsevan reaalitodellisuuden kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Pesonen sanoo:

   Ja mihin tarvittaisiin jatkuvasti armoa, jos emme eläisi juuri tässä raalitodellisuudessa

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Miten se armo Pekka ehti auttaa esim. maanjärisytyksissä tai tulivuorenpurkauksissa kuolevia satoja tuhansia ihmisiä?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  SEPPO. Meidän pitääkin nähdä Luojamme oikeammassa asemassa, kaiken Luojana.

  Jumala katui luoneensa ihmisen, Hän päättikin tuhota ihmisen, johon Hän oli pettynyt ja päätti tuhota hukuttaa lähes kaiken elollisen vedenpaisumuksen kautta.

  Seppo , eikös Luojalla ole oikeus korjata omaa työtänsä. Luotu ei lähde kyselemään, miksi minusta tällaisen teit.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit