Jumalan sanan kylvö

Ev.lut.kirkon evankeliumikirjassa ensi sunnuntain tekstien otsikkona on Jumalan sanan kylvö. 2. vuosikerran 1. lukukappaleen teksti on Hoosean kirjasta (10:12-13).

12. Kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta! Raivatkaa itsellenne uudispelto! Nyt on aika etsiä minua, Herraa, minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. 13. Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa, korjanneet vääryyden satoa, syöneet valheen hedelmää. Te olette luottaneet omiin neuvoihinne ja suureen sotajoukkoonne. (Hoos. 10:12-13 vuoden 1992 käännöksen mukaan)

Hoos. 10:12 vuoden 1933 käännöksen mukaan:  Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa, teille vanhurskautta.

Hoos. 10:12 selitys

"Sana elämään" kommentaariraamatun (2018) selityksen mukaan Hoosea käyttää toistuvasti peltoon ja satoon liittyviä kielikuvia. Hoosea puhuu jakeesssa 10:12 raivastusta uudispellosta, jonka maa on valmis siementen kylvämistä varten. Maa ei ole enää kivinen ja kova. Se on valmistettu tuottamaan satoa. Selityksessä todetaan, että oman sydämen maaperää voi pehmentää tunnustamalla syntisä ja ottamalla vastaan Jumalan anteeksianto ja hänen johdatuksensa.

Raamattu korjauksin ja selityksin (1987) toteaa jakeen 10:12 selityksessään, että vanhurskauden kylvön edellytys on "uudispellon"raivaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että sydämen tulee omantunnon herätyksessä ja parannukseen nöyrtymisessä avautua vanhurskauden "sateelle". Selityksen mukaan tässä on kaksi puolta: Anteeksiantamuksen tuoma omantunnon vapautus ja Jumalan Hengen uudistuksen aikaansaama uusi sydän ja mieli, joka haluaa vaeltaa kuuliaisuudessa Hänen sanalleen. Evankeliumin kautta tapahtuva vanhurskauden "kylvö" ja "sade" ei tuota kasvua murtumattomassa sydämessä ja mielessä.

----

Vanhurskas evl.fi/sanaston mukaan "vanhurskas voidaan suomentaa sanalla "oikeudenmukainen". Se viittaa ensisijaisesti Jumalaan,  joka on hyvä ja oikeudenmukainen. Myös ihmistä voidaan sanoa vanhurskaaksi, jos hän uskoo Jeesuksen sovitustyöhön ja siinä tarjottuun anteeksiantamukseen. Näin vanhurskas ihminen tarkoittaa henkilöa, joka on uskonsa kautta osallinen vanhurskaasta Jumalasta. Käsitystä ihmisen pelastumisesta kuvaa vanhurskauttamisoppi".