Jumala tekee ihmeitä

 

Yksi suuria elämäni ihmeitä oli, että pääsin lähetystyöhön Kameruniin.  Jo vuonna 1963 sain sisäisen lähetyskutsun, mutta en monista yrityksistäni huolimatta päässyt lähtemään.  Vasta 2001 se tuli mahdolliseksi. Jumala soi minulle suuren ilon päästä julistamaan evankeliumia rakkaasta Vapahtajastamme keskiseen Afrikkaan.   Kuvassa yksi sikäläinen asukas perinnepuvussa.

 

SUNNUNTAI 16.1.2022
2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Introituspsalmi: Ps. 105:2–5, 39–42

Vietämme loppiaisaikaa. Se jatkuu koko tammikuun. Loppiaisen aiheena on Jumalan suurten tekojen ilmitulo. Jumala tekee ihmeitä. Mikään ei ole hänelle mahdotonta.  Hän joka on tehnyt koko luomakunnan on myös voimallinen ylläpitämään kaikkea.  Hänen huolenpitonsa on niin säännönmukaista, että voimme   äärettömän tarkoin matemaattisin laskelmin laskea mitä moninaisimpia ilmiöitä ympärillämme.

Kaikkien luonnon lainalaisuuksien johdonmukaisuushan on vain ilmaisua Herramme valtavasta ylläpidostaan pienimmistä kvarkeista, atomiydinten osatekijöistä, valtaviin tähtisikermiin ja lukemattomiin galakseihin saakka.  Jokainen hiuskiehkurammekin on hänen tiedossaan. Voidaampa sanoa,  ettei meistä erity edes kahta täysin samanlaista hikipisaraakaan ja silti, kaikesta tästä monimuotoisuudesta huolimatta, kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja pysyy kasassa.

Pyhän kansan perusihme: kansan vapautuminen

Pyhän kansan historiassa yksi ihme nousee yli kaikkien. Koko kansan pelastuminen Punaisen meren ylityksessä.  Tämä avasi tien tulevaisuuteen. Tästä aukeni tie vapauteen.  Kokonaisen kansan identiteetti luotiin tästä perusihmeestä käsin. Jumala itse toimi. Hän itse pelasti omansa.  Kansa vapautui sortajan vallasta ja löysi vapauden sekä sai mahdollisuuden käydä eteenpäin.

Pääsiäistä vietetään tämän juhlan muistamiseksi. Pääsiäinen on voiton ja vapauden julistus.  Jumalan suurimman ihmeen juhla.  Juutalaisen kansan viettämä pääsiäisateria elää edelleen pääsiäisateriassa, joka ei ole vain jotakin menneiden muistelua, vaan tuon vapautuksen uudelleen elämistä tuon aterian liturgian toimituksessa.

Pyhän kirkon perusihme: Jeesuksen ylösnousemus - elämän voitto

Kristuksen kuolema ja ylösnousemus tapahtuivat juutalaisen pääsiäisenvieton yhteydessä.  Niinpä tässä ei ollut Jumalan aikaisemman työn vastaista, vaan sitä täydentävää ja eteenpäin kehittävää.

Jeesuksen työn suurin ihme merkitsee, että kuolema on voitettu. Elämä on Jumalan antama, niinpä hän myös antoi meille osallisuuden elämän voitosta.  Meidänkin kohdallamme toistuu sama ihme. Kuoleman jälkeen meitä odottaa ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen elämä Jumalamme luona taivaassa.

Meidän luvattu maamme on tulevaisen maailman elämään pääsy.  Silloin luodaan uudet taivaan ja uusi maa, joissa vanhurskaus asuu ja Jumalan kirkkaus näkyy täydessä loistossaan.

Jumala toimii yhä edelleen ja tekee alati ihmeitään

Jumala on sama Jumala kuin jo ennen luomistyötään. Hän on sama Jumala joka toimi patriarkkojen aikana, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin aikana. Hän on sama Jumala, joka toimi profeettojen kautta. Hän otti ihmisyyden Jeesuksessa Jumalan Pojassa meidän autuutemme tähden ja syntyi Autuaasta neitsyestä.

Hän on sama Jumala joka on pitänyt huolta kirkosta, omasta kansastaan, halki vuosisatojen. Yhä edelleenkin hän on sama väkevä Jumala. Hänen ihmeensä jatkuvat alati ja tulevat saamaan täyttymyksensä Kristuksen takaisin tulon hetkellä, kun koko luomakunta näkee Jumalamme kirkkauden täydessä loistossaan ja kunniassaan.

Yksittäisten ihmisten tai kansakuntien elämässä saamme myös turvautua ihmeitä tekevän Jumalan huolenpidon varaan.  Tiedän tapauksia, missä on rukoiltu kahden suurvallan välisen sodan välttämiseksi ja jo seuraavana päivänä on uutisissa ilmoitettu, että nuo maat ovat päässeet sopuun.  Tai toisen tapauksen missä useampi rukoili yhden maan puolesta ja jo muutamien kuukausien kuluttua tuossa maassa alkoi suuria muutoksia olosuhteiden muuttamiseksi.

Yhä edelleen voimme pyytää Jumalan apua ja johtoa kansojen välisiin suhteisiin, että asiat voitaisiin hoitaa sopimalla eikä sotimalla.

Olen myös saanut kuulla monia kertomuksia siitä, miten aivan tavalliset ihmiset ovat saaneet aivan arkisiinkin asioihinsa Jumalan antaman rukousvastauksen.  Asiat ovat hoituneet, kun niiden puolesta on rukoiltu.

Olkaamme siis avoimia Jumalan hyvyyden vastaanottamiseen ja vapautunein mielin kääntykäämme kaikissa asioissa Herramme ja Vapahtajamme auttavien käsivarsien varaan. Hänen armoaan,  hyvyyttään ja rakkauttaan vastaan ottamaan ja uskokaamme elämämme hänen turviinsa.

 

 

 

Tässä pyhäpäivän psalmiteksti

Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään.
  Ylistäkää hänen pyhää nimeään.
  Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa!
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan.
  Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,
  hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa.
Herra levitti pilven heidän verhokseen
ja pani tulen valaisemaan yötä.
  He pyysivät ruokaa, ja hän lähetti viiriäisiä
  ja ravitsi heidät taivaan leivällä.
Hän avasi kallion, ja siitä kumpusi vettä,
vesi juoksi virtanaan pitkin kuivaa maata.
  Herra muisti pyhän lupauksensa,
  jonka hän oli antanut palvelijalleen Abrahamille.

Ps. 105:2–5, 39–42

9 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Toisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain aihetta esitellään ja tekstit näytetään täällä:

  https://www.kirkkovuosikalenteri.fi/kalenteripaiva/sunnuntai-16-1-2022/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Tosiaan sinun Jumalasi tekee ihmeitä kuten tämä koronia kuvio planeetallamme.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   Kaikkea ei voi selittää maailmassamme. Siksi on rehellistä nöyryyttä tunnustaa ettei voi ymmärtää kaikkea.

   Muista että ihmeet eivät ole luonnollisen ajattelun kanssa ristiriidassa olevia tapahtumia, vaan ihmisen nöyrää tunnustautumista oman tietämyksensä rajallisuuteen ja kunnian antamista Jumalalle, joka meidät on luonut ja myös järkemme meihin asettanut.

   Ihmeiden näkeminen elämässään siis on avautumista koko olemassaolomme avarampaan havainnointiin.

   Kannattaa tehdä kuin kissanpojat pariviikkoisina: avata silmänsä ja nähdä ympäristönsä avoimin silmin.

   Ota huomioon että syntiinlankeemuskertomus kertoo miksi maailmassamme on suunnaton määrä pahuutta ja monia ongelmia, jotka eri tavoin ja eri tilanteissa yrittävät tehdä tyhjäksi Jumalan hyvät teot ja häiritä elämäämme Jumalan luomakunnan osana.

   Jokainen tauti on näin ollen muistutus meille siitä että vasta taivaassa meidän elämämme on täysin vailla kärsimyksiä ja vastoinkäymisiä, kun saatana, kuolema ja kaikki vääryys on lopullisesti kukistettu ja Jumala on kaikki kaikessa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Kiitos Matias tulkinnastasi, josta käy mielestäni hyvin selville ettei Jumala vaikuta planeetallamme. Olen tässä samaa mieltä kanssasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   Mielestäni tuossa, ettei Jumala muka vaikuta planeetallamme, olet tulkinnut tekstiäni tasan tarkoin sen keskeisen sanoman vastaisesti.

   Miten hänestä, jonka vaikutusta ja jokahetkistä huolenpitoa koko luomakunnasta edellyttävä olemassaolomme muka ei olisi hänen tekojensa ylistystä. Nimittäin jos hän edes silmänräpäyksenkään ajaksi lopettaisi koko luomakuntansa ylläpidon, niin kaikki lakkaisi olemasta sillä samalla mikrosekunnin hetkellä. Mehän olemme, elämme ja liikumme vain siksi että hän alati pitää koko luomakunnan yllä.

   Hänen ylläpitonsa takia kaikki olevainen saa mielekkyytensä. Hänen tekojensa suuruus ja valtavuus ovat universumin ainoa perusta. Taivaankaikkeuden mittaamattomien avaruuksien ylistyslaulu julistaa Jumalan kunniaa.

   Rakkaudessaan ja huolenpidossaan pysyy voimassa kaikki mitä olemassa on. Siksi jo se että yleensä me olemme olemassa on Jumalan ihmeellisen luomisvoiman ja ylläpidon suurta esilläpitoa. Ihmeen olemus on siinä, että Jumala toimii. Koska hän on ikuinen ja kaikkivaltias, niin myös ihmeiden ja merkkien aika jatkuu kunnes usko muuttuu näkemiseksi, tämä maailmankausi taivaan kirkkaudeksi ja vajavaisuutemme vaihtuu taivaalliseen täyttymykseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  ”Ota huomioon että syntiinlankeemuskertomus kertoo miksi maailmassamme on suunnaton määrä pahuutta ja monia ongelmia,”

  Ovatko kahden ihmisen yhden ja vielä Jumalan pojan houkutteleman teon megalomaaniset miljardeja ihmisiä vuosituhansia rankaisevat ja useimmat vielä helvetinikuiseen kidutukseen vievät seuraukset mielestäsi oikeassa ja oikeudenmukaisessa ’rakastavassa ’ suhteessa ko yhteen tuhansia vuosia sitten tapahtuneeseen erehdykseen?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   1) Jos tunnet heprealaisen ajattelun rakenteen, niin ymmärrät myös sen että jokainen ihminen on eräässä mielessä ollut jo esi-isänsä kupeissa näiden elämänvaiheissa.

   Tämä tulee esille esimerkiksi Leevistä puhuttaessa Aabrahamin kupeissa.

   Hebrealaiskirje:

   7:5 Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet;

   7:10 sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan.

   Näin myös Aadamin ja Eevan lankeemus oli samalla koko ihmiskunnan lankeemus.

   2) Syntiinlankeemuskertomuksen todellisuus on kuvaus meidän nykyajan ihmisten omasta langenneesta tilasta. Näin se ei ole ainoastaan kuvausta menneestä vaan meidän nykyaikaisen maailmamme langenneesta tilasta. Kaikki tämä vastuullisena Jumalan kasvojen edessä.

   Paavali tuo esille tämän erittäin selkeästi kaikki -sanalla, mutta hän ei jätä kuvausta yksistään meidän lankeemuksemme näkökulmasta, vaan hän samalla kertaa kuvaa myöskin todellisen avun meidän ongelmaamme koko ihmiskuntana. Sana kaikki kertoo tästä, että kyseessä siis todellakin on koko ihmiskuntaa varten ojennettu pelastus Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen pelastusteossaan.

   Paavali kertoo tämän näkökulman todellisuudesta Roomalaiskirjeessä

   5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet –

   5:21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

   11:32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

   11:36 Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Et Matias vastannut kysymykseen, sillä Jumalahan tuon ’kupeissa’ olevan tilan oli ihmiselle aikaansaanut sanktiona tuosta yhden oman poikansa erehdyksestä ja Eevan ja Aatamin siihen viettelemisestä. Kun kukaan ei voi myöskään itse valita noita ’kupeita’, niin onko siis oikeudenmukaista että hän saa asiasta mahdollisen helvettituomion ja ennen sitä syntyy yhden erehdyksen takia vaikka halvautuneena samalla kun joku samoista ’kupeista’ lähteneitä elää onnellisen terveen ja hyvinvoivan elämän?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Kiitos puheenvuoroistasi ja mielenkiinnostasi keskusteluamme kohtaan.

   Elämä itsessään on Jumalan lahja. Hänen ylläpitonsa varassa me olemme ja elämme. Hänen hyvyytensä suurta lahjaa on myös tuo, mitä erinomaisesti kuvaat sanoin: ” –elää onnellisen terveen ja hyvinvoivan elämän.” Tästä ja vastaavista lukemattomista muistakin elämän iloista ja myönteisistä asioista saamme alati kiittää meidän Herraamme, joka meille on tällaista elämässämme suonut.

   Sen sijaan ihmiskunnan lankeemuksen tila ei koske vain joitakin yksittäisiä ihmisiä, joitakin yksittäisiä ihmisryhmiä, sukuja, heimoja tai kansoja, vaan koko ihmiskuntaa tasapuolisesti jokaista. Jokaisessa meissä on meidän oma viallisuutemme ja syynalaisuutemme, joiden takia meistä yksikään ei omin voimin voi päästä Jumalan iankaikkiseen iloon,

   vaan kaikessa ja kaikkialla me olemme tässä kohdin yksistään Jumalan hyvyyden ja armollisuuden varassa, jonka suunnattoman rakkautensa hän on ojentanut meille meidän Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

   Tämän Jumalan meille Kristuksessa varaaman ja valmistaman pelastuksen osallisuuteen saamme luottavaisin mielin turvautua, olipa elämä sitten muutoin johtanut meitä ulkonaisesti minkälaisia teitä myöten eteenpäin, hyvin tai huonosti, helppoa tai vaikeita elämänkokemuksia, köyhyyttä tai rikkautta, sairautta tai terveyttä, niin aivan minkälaisten olosuhteitten kautta tahansa.

   Ihmisten olosuhteet ja elämän vaiheet vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Erilaiset elämänkohtalot voivat viedä milloin minkäkinlaisten ilojen osallisuuteen tai surujen keskelle. Kaiken keskellä meillä kuitenkin on lupa uskoa, että Jumalamme ei meitä jätä, vaan kaikessa ja kaikkialla saamme heittäytyä hänen varaansa ja hänen suosioonsa sulkeutua häneltä uskoa, toivoa ja elämäämme rakkauden voimaa pyytäen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit