Johtamisen muistilistaa YhteisToiminnallisesti

[Anna-Leena Klemetti-Falenius]
YT-neuvottelut näyttävät olevan synonyymi irtisanomisille ja lomauttamisille, mutta kyllähän YT-ajatuksen takana täytyy olla muutakin.

YT-lyhenne tulee juurikin sanoista YhteisToiminta ja sen pyrkimyksenä on yhteisen tekemisen, puheen ja toiminnan läpikäyminen ja kehittäminen ja sen myötä yhteinen sitoutuminen toimintaan. YT-toimintaa ohjaa laki, jonka henki on yhteisymmärrykseen tähtäävä. Agricolan edellisessä blogikirjoituksessa esitelty johtamisen muistilista keskittyi juurikin lain kahdeksannen luvun toimenpiteisiin eli siihen kun neuvotellaan väen vähentämisestä sekä toimeenpannaan päätöksiä: irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja lomauttamisia.

Koulutusjohtaja Asteri Saarikkomäen rohkea ja ajankohtainen teksti YT ja johtamisen muistilista alkaa sanoilla: ”Ne järkyttävät aina.” Ymmärrän lukemani tekstin siten, että Asteri tarkoittaa niillä työntekijävähennyksiä ja ne todella järkyttävät aina. Jopa niiden uhka järkyttää, lamauttaa, ahdistaa, kiristää ja suututtaa. Eikä vain niitä, jotka joutuvat toimenpiteiden kohteeksi vaan myös työyhteisöä, perheitä ja laajempaa piiriä. Siksikin tiedottaminen ja viestintä nousevat keskeisen tärkeiksi kysymyksiksi. Isoissa työyhteisöissä eri työntekijäryhmillä voi olla hyvinkin eri määrä tietoa prosessin aikana. Hyvä vinkki on se, että tiedottamista pitää olla siihen pisteeseen, että laitimmainenkin henkilö pyytää, ettei enää jauhettaisi tätä samaa. Usein he, jotka ovat tiedon ytimessä sokaistuvat muiden todellisuudelle. Lisäksi työyhteisön kriisiin liittyvät tunteet ja ajatukset menevät työyhteisössä eritahtisesti. Useimmiten johto pääsee olemaan yhden tai kaksi askelta edellä, koska tieto ja päätökset tulevat sieltä käsin. Silloin johtamisen muistilistaan voisi lisätä sen, että eri tiimit, joukot ja porukat kulkevat muutosprosessissa eri tahtiin. Kun johto alkaa jo löytää työlleen iloa ja merkitystä, voi henkilöstö olla vielä täydessä kriisissä, tuskassa ja kiukussa. Prosessi on luonnollinen ja sitä ei tule väheksyä, vaan tiedostaa ja auttaa siirtymään vaiheesta toiseen.

YT ja johtamisen muistilista tulee olla käytössä työssä joka päivä, ei vain kriisin ja vähennysten aikana. Listakin on hyvä koota yhteistoiminnallisesti. Omalta osaltani lisäisin Asterin ansiokkaasti aloittamaan listaan:

  • muista johtajana, että luottamushenkilöt ovat oiva apu johdon ja henkilöstön väliseen keskusteluun
  • pidä työyhteisön työkykyisyyttä yllä jatkuvasti, ei vain kriisin aikana ja sen jälkeen vaan osana arjen työtä. Pienelläkin kiitoksella ja palautteella on valtava merkitys.
  • luota alaisten tieto-taitoon
  • rakenna johtajana tasapuolista johtamisen kulttuuria koko työyhteisöön
  • muista olevasi YT-prosessissa koko ajan.

Haluan uskoa siihen, että YT:t eivät järkytä aina vaan voisimme kasvattaa uskoa ja luottamusta siihen, että lain ajama yhdessä tekemisen ja keskustelun henki kasvaisi ja vahvistuisi työyhteisöissä ja voisimme todeta YT:iden myös ilahduttavan ja kannustavan työntekijöitä.

 

 

Kirjoittaja on Agricolan blogin vierailija.

Anna-Leena (Annu) Klemetti-Falenius
lehtori
työsuojeluvaltuutettu
Seurakuntaopisto
Järvenpää