Jeesus kiusausten voittaja

Tietä kulkien

JEESUS, KIUSAUSTEN VOITTAJA

”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” 1. Joh. 3:8

On todella jotain karmeata, lohdutonta ja yksinäiseltä tuntuvaa väittää; Apostoli Johanneksen sana pitää paikkansa, tänäänkin. Sillä niin maailmaamme kuin kristikansaammekin katsellessa: Perkeleen teot ovat ilmeiset. On huorintekemistä,epäjumalanpalvelusta,synnintekemistä kaikissa muodoissaan. Edelleen perkele,paratiisin käärme osaa viekoitella ihmisiä lankeamaan siihen ensimmäiseen syntiin. Jokaisen Raamatun sanan kohdalla se tahtoo saada meidät meidät epäilemään: Onko Jumala todellakin sanonut näin? Siksi Johannes todistaa: ” Joka sanoo tuntevansa hänet (Jeesuksen) mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä.”
Mieletöntä on siis sanoa: ”Uskon Jeesukseen mutta en Hänen käskyistään välitä!” Tämä on luulouskoa. Monet ovat langenneet ja lankeavat edelleen tähän epäuskon syntiin. Asetutaan tietoisesti Jumalan Henkeä vastaan.
Saadaan kokonaan väärä Jumala, jos pikkuinenkin piirto pyyhitään pois Raamatun sanasta. Tästä vertaus: ”Jos esimerkiksi Ö-Kirjaimesta pyyhit pois nuo pienet merkit sen yläpuolelta, saat O-kirjaimen. Saat kokonaan toisen kirjaimen. On äärimmäisen tärkeää että jokainen piirto on tallella.” (K V Tamminen)
Kaiken kristillisen uskon perustana on oikea suhde Raamattuun. Ken tässä harhailee, eksyy myös niissä asioissa, jotka Raamattu esittää.
Siis ”Jumalan Poika ilmestyi tehden tyhjäksi perkeleen teot.” On kristittyjä joiden kohdalla perkeleen teot ovat tehdyt tyhjiksi. Jeesus on Henkensä kautta, Raamatun sanan avulla tehnyt nämä Häneen ja Hänen sanaansa, Raamattuun uskoviksi. Jeesus on omansa vapauttanut synnin ja sairauden siteistä. ”Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. ”
Mutta – vain Sanaan uskoen: Lopputuloksena on oleva Jumalan kunnia, perkeleen häpeä ja häviö. Siten meillä on riemullinen ja täydellinen lunastuksemme, sanomaton ilo, suloinen lohdutus, runsas rauha ja ikuinen lepo. Tässä toivossa: Olkaa pysyväiset Jumalan armossa ja rakkaudessa, Jeesuksen Kristuksen haavojen ja käsien turvissa. Pysykää sanassa, Pyhän Hengen autuaallisessa osallisuudessa. Amen.

Jukka Teininen

4 kommenttia

 • Martti Pentti sanoo:

  Mihin Jeesuksen käskyyn Johannes viittaa? Onko kysymys huorintekemisestä tai epäjumalanpalveluksesta? 1. Johanneksen kirje jatkaa näin: ”Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeässä eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.” Sen sijaan, että tarkkaisimme ’Ö-kijaimen pisteitä’ meidän on kiinnitettävä huomiomme perusasiaan, lähimmäisen rakastamiseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  ”Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.” 1.Joh.3:23

  Tuossa on se käsky, mihin Johannes viittaa kun sanoo..Että pidämme hänen käskynsä. Paavali puhuu myös uskonlaista, kun kirjoittaa: ”Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.”

  ”Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo: ”Minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. 1.Joh.2:4-10

  Tuossa Johannes tuo esiin myös sen uskon, joka pitää Jeesuksen sanan ja siten hän vaeltaa kuten Herramme, pitäytyen Jumalan Sanassa. Joka sanoo Hänessä pysyvän, pitää siis myös Jumalan Sanan, kuten Jeesus teki vaeltessaan, ei Hän luopunut, vaikka Fariseukset ja tekopyhät kävivät Häntä vastaan. Meissä on myös Jumalan Pojan uskoa, sillä pidämme Sanansa. Se on Hänen käskynsä pitämistä.

  Kilvoitus käydään uskon säilyttämisen puolesta maailman henkeä vastaan. Jeesus antoi meille Itsensä, että me Hänen kauttaan saisimme voiton maailmasta, emmekä luopuisi Sanastaan kiusausten tullessa. Jeesus kävi erämaassa saatanan kiusattavana ja pitäytyi kirjoituksissa, meidän tähtemme, että saisimme voiton Hänen uskonsa kautta.

  Rakkaus on lain täyttymys, missä on Rakkaus tullut täydelliseksi, siellä ei ole enää pelkoa lain kirouksesta, vaan kaiken se voi ja kaiken se kestää, Hänessä joka meitä vahvistaa. Pysyminen Kristuksessa on uskon vanhurskautta.

  Jeesus sanoi: ”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. Joh.15:3-12

  Jumalan tahto on, että uskomme Häneen, jonka on Lähettänyt. Eikä Hänen käskynsä ole raskaat. Uskon kautta on kaikki, sillä käskyn päämääränä on Rakkaus.

  ”Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 1.Joh.5:3-5

  Maailman henki käy Kristusta vastaan ja pilkkaa Korkeimman tahtoa, sillä se ei usko, että Jeesus on Jumalan Poika. Meille taas Sanoma Kristuksesta on Jumalan Voima kun uskomme Häneen. Paavali kirjoittaa:

  ”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.” Room.1:16

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Jeesus kiusausten voittajana on aivan mielisairautta tosin melkein samaa luokkaa kuin Johanneksen evankeliumiin uskominen. Tiedemiesten mukaan enne Jeesusta oli noin 60 miljardia ihmistä joille oli myös Korkein olemassaolossa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Jukka Teininen

  Saarnaaja (eläk.) Hengellinen työ Forssan Ev.lut. Srk Kirkkokuoro 1966 - 1978 Lähetyssihteeri 1975-1998 Forssan ev.lut. Srk oto Lähetystyön kannatusrenkaan ja Forssan Kristillisen Työväenyhdistyksen perustamiset 1996 Kirkon saarnalupa 1978-1995 .Piispa Kortekankaan peruutus 02.08.1995 Seppo Suokunnaksen ”tarpeettomuuslausunnon”avulla.(haamukirjoittaja) SLEY:n saarnalupa 1987 Seppo Suokunnaksen tekemä ”hyllytyspäätös” 08.05.1996 Taloudellinen tappio kirjoista 2.500 mk SRK-mestarin sijainen 1.8.1978-31.03.1985 Forssa ev.lut. Suomen Kristillisen Työväen liitto  oto saarnaaja 1979- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys piirisihteeri 1990-eläkkeelle 1.2.1995 - Concordia r.y yhdyshenkilö 1995- Luther-säätiön perustamisasiakirja säädekirja 27.10.1999 Perustajajäsen. Luther säätiö , toimintavaltuutettu 2001-? Kirkkovaltuuston jäsen 1979-1982 Seurakuntaneuvoston jäsen 1983-1986 , 1995-1998

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit