Ilse Paakkinen: Piispa Laajasalo vastannut Kirkkopäivien Halla-aho -keskustelun kritiikkiin ympäripyöreästi

Piipa Teemu Laajasalo puolustaa Kotimaa24:n haastattelussa Kirkkopäivillä järjestettävää keskustelutilaisuutta, jonne hän on kutsunut Jussi Halla-ahon ja koomikko Joonas Nordmanin. Ennakkotietojen perusteella ”Mistä saa puhua, mille saa nauraa?” -nimisessä tilaisuudessa etsitään sananvapauden rajoja retoriikan ytimestä käsin. Laajasalo on toivonut keskustelua ”sanojen oikeasta käytöstä.”

Osallistun keskusteluun tarkastelemalla piispan haastattelussa esittämiä argumentteja ja retorisia keinoja.

Kirkkopäivien Facebook-kommenttien lisäksi ainakin Hanna Mithiku ja Samuli Suonpää ovat ottaneet esittäneet piispalle kritiikkiä (kirjoitukset on julkaistu piispan antaman haastattelun jälkeen). Laajasalo kertoo, että on hahmottanut kritiikin kärjiksi kaksi teemaa. Ensinnäkin, Halla-aho on persoonana sopimaton kutsuvieraaksi ja toiseksi, keskustelijoiksi on kutsuttu vain miehiä. Taustoitan molempia piispan tunnistamia kritiikin kärkiä hieman tarkemmin.

Jussi Halla-aho on korkeimmassa oikeudessa tuomittu uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomioon tyytymisen asemesta Halla-aho kyseenalaisti tuomion oikeellisuuden, joka on omiaan murentamaan kansalaisten uskoa lainsäädäntöön. Halla-ahon vanhat blogitekstit nousivat esille vaalivoiton jälkeen. Niissä hän esittää raiskausfantasioita, väkivaltafantasioita sateenkaari-ihmisiä kohtaan, sekä rasistisia ja islamofobisia mielipiteitä. Hän ei suostu sanoutumaan irti vanhoista kirjoituksistaan. Kriitikot pitävät ongelmallisena, että keskusteluun sananvapauden rajoista on kutsuttu paitsi viharikoksista tuomittu, myös sananvapautta ja sen rajoja valvovan oikeusjärjestelmän kyseenalaistava henkilö. Halla-Aholla on ollut keskeinen rooli vihapuheen normalisoinnissa: sanat eivät pelkästään kuvaa, vaan ne luovat todellisuutta. Halla-ahon tekstit ovat vaikuttaneet kohteensa turvallisuuteen haitallisesti: rasismiin perustuvat viharikokset ovat lisääntyneet.

Toinen teema liittyy edustukseen, moniäänisyyteen, sekä keskustelun tulokulmaan - ei yksinomaan sukupuoleen. Keskustelijoiksi on kutsuttu vain valkoisia, johtavassa asemassa olevia miehiä. Puheen kohteena olevat ihmisryhmät on jätetty kutsumatta. Toteutuessaan tilaisuudessa vihapuheen kohteena olevat seuraavat yleisönä, kun johtavassa asemassa olevat valkoiset miehet määrittelevät heitä koskevia sananvapauden rajoja. Moniäänisyyden puuttuminen on sitäkin räikeämpää, kun valituksi metodiksi on ilmoitettu retoriikka ja komiikka. Moniäänisyyden puuttuminen ja valkoisten johtajien huumorilla höystetty keskutelu retoriikasta on irrallaan siitä todellisuudesta, jossa Halla-Ahon vihapuheen kohteet joutuvat elämään.

Laajasalo toteaa, että halusi kutsua Jyväskylän foorumille ”nimenomaan nämä kaksi henkilöä”. Hän ei kuitenkaan perustele valintaansa. Tämä on ongelmallista, koska se osoittaa piittaamattomuutta kirkon jäsenten moninaisuutta kohtaan. Laajasalo unohtaa hiippakuntansa todellisuuden, jossa elää rodullistettuja, raiskattuja ja rasistista sekä uskonnollista väkivaltaa pelkääviä ihmisiä. Myös kirkkopäivien kansainvälisiin vieraisiin lukeutuu henkilöitä, joita Halla-ahon kirjoitukset koskettavat.

Retoriikka on ongelmallinen näkökulma sananvapauskeskustelulle

Laajasalo kertoo haluavansa käsitellä vastuullista sanankäyttöä, sananvapauden tilannetta, sekä etsiä hyvän ja pahan rajoja suhteessa sanavapauteen ja toisen ihmisen kunnioittamiseen. Aiemman perusteella on ilmoitettu, että keskustelua sanavapaudesta käydään ”retoriikan ytimestä käsin”. Retoriikkaa käytetään välineenä, jolla pyritään vakuuttamaan kuulija oman sanoman oikeellisuudesta. Retoriikan valitseminen sananvapauden tarkastelun ydinteemaksi on ongelmallista erityisesti silloin, jos sillä pyritään ohittamaan sisältö (mitä on sanottu) ja keskittymään tyyliin (miten on sanottu). Mikäli Halla-ahon kirjoituksia tarkastellaan vain retorisena sanailuna, se vesittää sanotun merkityssisällön ja seurausten arvioimista.

Laajasalo on vastannut kritiikkiin ympäripyöreästi. Keskustelutilaisuuden päämäärä tai näkökulma ei hahmotu selkeänä piispan vastauksista. Kriitikot ovat toivoneet, että Laajasalo haastaa Halla-ahon ihmiskäsitystä. Laajasalo kertoo toivovansa, että ”kaikki kolme keskustelijaa haastaisivat toisiaan”. Yhtä tärkeää, kuin mitä piispa sanoo, on se, mitä hän ei sano. Laajasalo ei ota kantaa Halla-ahon tuomioon tai blogiteksteihin. Hän ei myöskään ota kantaa naisten, rodullistettujen tai sateenkaari-ihmisten hänelle esiintuomaan huoleen ja pelkoon. Laajasalon vastaus ohittaa marginaaliin työnnettyjen ihmisten kokemuksen vihapuheen kohteena olemisesta.

Kriitikot demonisoivat, piispa rakentaa sovintoa?

Laajasalo puolustaa Halla-ahon kutsumista sillä, että tämä on historiansa vuoksi mielenkiintoinen henkilö. Kannatuksensa perusteella Halla-aho edustaa usean suomalaisen ajattelua, jota piispa haluaa ymmärtää. Piispa ihmettelee julkisuuden ristiriitaisuutta: kaikki sanovat haluavansa rakentaa sovintoa, mutta tapahtuma onkin herättänyt kritiikkiä. Piispa toteaa, että erilaisuudelle tilan antaminen ei tarkoita mielipiteiden hyväksymistä. Erilaisuudella piispa näyttää käsittävän Hallaa-ahon. Piispa varoittaa: ”Pidän erittäin vaarallisena ja hankalana sitä demonisoimisen ja eristämisen henkeä, jossa ajatellaan, että jonkun tyypin kanssa ei ollenkaan pidä keskustella.” Laajasalo esittää, että tapahtumaa kritisoineet demonisoivat ja eristävät Halla-ahoa ja väittävät, että hänen kanssaan ei pitäisi keskustella.

Olen yhtä mieltä piispan kanssa siitä, että kaikkien kanssa tulee pyrkiä keskusteyhteyteen, sillä kohtaamattomuus on kasvualusta vihapuheelle ja kaunalle. Olen hiljattain kirjoittanut aiheesta. Vastapuolen demonisointi on kuitenkin vakava syytös, jota ei tule heittää ilmoille kevyin perustein. Demonisointi tarkoittaa vastustajan esittämistä läpeensä pahana. Demonisointi on sukua epäinhimillistämiselle, jossa vastustajaan liitetään vastenmielisiä ominaisuuksia, sillä seurauksella että vastustaja menettää mielikuvien tasolla osallisuutensa ihmisyyteen. Kynnys hyökätä tällaisen vastustajan kimppuun sekä sanoin että teoin madaltuu, koska hyökkääjä saattaa kuvitella puolustavansa ihmisyyttä.

Piispan kutsuma Halla-aho on käyttänyt epäinhimillistäviä argumentteja vastustajistaan. Laajasalo perustelee Halla-Ahon valintaa sillä, että hän on ollut esillä sananvapauteen liittyvissä asioissa. Piispa ei sano suoraan, että Halla-aho on tuomittu viharikoksista. Nyt sananvapauden rajoja etsitään henkilön kanssa, joka on tuomittu näiden rajojen ylittämisestä ilman, että hän katuu tekoaan. Rikokseen syyllistyminen ja tuomion kärsiminen ei tee henkilöstä kyseisen alan asiantuntijaa. Halla-ahon kutsumista sananvapauden rajoja määrittämään on verrattavissa siihen, kuin jos raiskauksesta tuomittu ja rikostaan häpeämätön henkilö kutsuttaisiin paneelikeskusteluun jakamaan mielipiteitään suostumusperustaisesta raiskauslainsäädännöstä.

Seuratessani keskustelua Kirkkopäivien somessa en löytänyt demonisoivia argumentteja. Kritiikkiä esittäneet ovat vaatineet moniäänisyyttä ja kyseenalaistaneet tavan jolla keskustelua aiotaan käydä. Kriitikot eivät ole esittäneet, että Halla-ahon kanssa ei pitäisi keskustella lainkaan, vaan ilmaisseet huolensa kirkosta sorrettujen turvapaikkana. Laajasalon esittämä arvio Halla-ahoa demonisoivasta kritiikistä on perusteeton. Laajasalo sivuuttaa kritiikin asiaperusteet ja typistää kritiikin vaaralliseksi demonisoimiseksi ja eristämiseksi. Piispa asemoi itsensä sovinnon rakentajaksi, joka haluaa ymmärtää Halla-ahoa äänestäviä suomalaisia. Laajasalo muotoilee vastustajien kritiikistä olkinuken, jonka hän ampuu sovinnontekijän roolissa näyttävästi alas. Valitettavasti tämä retorinen temppu ei tee oikeutta esitetylle kritikiille.

Piispa ohittaa kritiikin ja voimistaa uhrinarratiivia

Puolustuspuheenvuoronsa viimeisessä kappaleessa Laajasalo toteaa, että myös Suomessa on ”kiellettyjä puheenaiheita tai asioita, joista voi puhua vain tiettyyn sävyyn”. Varoittaessaan kielletyistä puheenaiheista Laajasalo vihjaa, että tapahtumaa kritisoineet pyrkivät hiljentämään Halla-ahon. Väite on yhteneväinen Halla-ahon viime vuonna Suomi-Areenalla esittämän näkemyksen kanssa, jonka mukaan elämme yhden totuuden aikakaudella. Tästä uutisoi näyttävästi Oikea Media, jonka välisiä uusoikeiston ja konservatiivikristittyjen yhteyksiä professori Risto Saarinen sivusi hiljattain artikkelissaan. Uhrinarratiivin ylläpitäminen palvelee esittäjäänsä. Halla-ahon uhrinarratiivissa kantasuomalaiset esitetään toiseutettuna vähemmistönä, jonka oikeuksia poljetaan ja jotka löytävät pelastuksen Halla-ahon sankarihahmon kautta. Uhrinarratiivi on perusteeton. Halla-aho on saanut oman näkemyksensa erinomaisesti kuulluksi, uusoikeisto on nousussa maailmanlaajuisesti ja he saavat paljon medianäkyvyyttä. Ristiriita on ilmeinen, kun Suomi Areenan yksi seuratuimmista esiintyjistä kertoo kameroiden edessä, että ”valtavirtakäsitystä ihmisoikeuksista” ei saa kritisoida. Laajasalon myötäsukainen arvio kielletyistä puheenaiheista vahvistaa Halla-ahon tulkintaa, jossa hän esittää itsensä yhtä totuutta suosivan median uhrina.

Laajasalo lopettaa esittämällä toiveen. Jospa tilaisuus lisäisi ihmisten ymmärrystä, sovinnon henkeä ja erilaisten ihmisten kunnioitusta. Näin tehdessään Laajasalo asemoi itsensä kristillisiä hyveitä edistävien joukkoon. Tapahtumaa kritisoineet ovat demonisoineet ja eristäneet Halla-ahoa, sekä pyrkivät mahdollisesti hiljentämään koko keskustelun. Laajasalon rakentama roolitus ei perustu esitettyyn kritiikkiin, vaan ohittaa sen. Tehdessään itsestään sovinnon airuen Laajasalo ei suinkaan ole vähentänyt yhteiskunnan tai kirkon sisäistä polarisaatiota, vaan pikemminkin voimistanut sitä.

Suosittelen, että tapahtuman osallistujalistaa tarkistettaisiin, kuten myös valittua näkökulmaa. Kirkon olemus edellyttää että se voimistaa hiljennettyjen ääntä. Kritiikkiä ei tule ohittaa, etenkään kun se kohdistuu vallanpitäjiin, vaan toivottaa se tervetulleeksi uudistavana, näkyväksi tekevänä voimana. Tapahtumaa kritisoineet eivät ole väittäneet, että Jussi Halla-ahon tai häntä äänestäneiden suomalaisten kanssa ei pitäisi keskustella. He ovat pyrkineet tuomaan esille, että keskustelun on tapahduttava niin, että síihen osallistuminen on kaikille turvallista.

Ilse Paakkinen

Kirjoittaja on teologian tohtori, joka on erikoistunut sukupuolentutkimukseen ja argumentaatioanalyysiin.

93 kommenttia

 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Jotta asiat saisivat oikeat mittasuhteet, pitänee laskea, montako henkirikoksista tuomittua on vuosien varrella kutsuttu puhumaan kirkkopäiville.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Heh – heh! Vitsihän tämä sinun kommenttisi toki olikin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Ei ollut vitsi. Halla-ahon vaientamista on perusteltu hänen saamallaan tuomiolla. Mitä puolestaan tulee hänen ajatuksilleen, jotka ovat saaneet liki viidenneksen suomalaisista kannatuksen:” painekattilan tulee saada purkautua, muutoin tulee ennen pitkää rähähdys.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Belgian näkökulmasta katsottuna: Erinomainen idea ottaa oikeistopopulistit ja nationalistit mukaan päätöksentekoon. Viimeistään seuraaviin vaaleihin mennessä heidän kannatuksensa romahtaa.

   Ne puolueet, joiden sloganeissa luvataan palauttaa jokin maakaistale jollekin tietylle imaginaariselle ihmisryhmälle kuuluvaksi, tai joissa julistetaan joku tietty ’rotu’ (en nyt käy edes erittelemään, mitä rodun käsitteellä näissä konteksteissa tarkoitetaan) muita ylemmäksi joutuvat väistämättä koetukselle parlamentaarisessa demokratiassa.

   Kauan eläköön suomalainen parlamentaarinen demokratia!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Rantanen. ” Erinomainen idea ottaa oikeistopopulistit ja nationalistit mukaan päätöksentekoon. Viimeistään seuraaviin vaaleihin mennessä heidän kannatuksensa romahtaa. ”

   Juuri näin, osallistuminen vastuun kantamiseen hallituksessa hioo liikoja särmiä populisteista. Olen tästä syystä ihmetellyt, miksei Ruotsissa ole otettu Jimmy Åkessonia ja Sverigedemokraatteja mukaan valtaa käyttämään. Mitä enemmän heitä on boikotoitu, sen enemmän ääniä he ovat saaneet. On myös demokratian idean kannalta arvelluttavaa olla ottamatta huomioon vaalitulosta.

   Nyt näyttää siltä, että Halla-Ahostakin annetaan syntyä jonkunlainen kaltoin kohdeltu ”marttyyr”i, ja tämä aivan turhaan. Vastuun kantaminen pakottaisi häetkin kumppaneineen tekemään kompromisseja ja neuvottelamaan. Muutenkin demokratian kannalta epäkelvot ideologiat pitäisi karsia jo silloin, kun joku puolue rekisteröidään. Jos se on vaalikelpoinen, sen kuuluisi olla myös hallituskelpoinen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Antti Hämäläinen sanoo:

  Täällä toisessa keskustelussa on pohdittu sitä, kuullaanko potentiaalisen nousevan fasismin hiljaiset signaalit ajoissa. Vroitellaan mustapidoista ja siitä, ettei kristittyjen ja muidenkaan tulisi olla sinisilmäisiä. Ruotsissa ollaan pitkään joukolla boikotoitu Sverigedemokraatteja. Lopputulos on aika epäluonteva demokratian idean kannalta. Demokraattisessa systeemissä ”pahisten” seulonta pitäisi tapahtua siinä vaiheessa, kuin joku puolue haluaa virallisesti rekisteröityä ja osallistau demokraattiseen prosessiin. Nyt on itse demokratian idean kannalta hankalaa, kun näin suuren osan äänestyspäätöstä ei kunnioiteta niin, että kaikki pääsisivät mukaan valtaa jakamaan ja käyttämään.

  Presidentti Ahtisaari on tässä viisas sanoesaan että menestyksellisen sovittelun idea on, että kaikkien kanssa keskustellaan. Ulkopuolelle sulkeminen hänestä vain pahentaa tilannetta ja voimistaa sairaita ja tuhoisia tendenssejä. Nyt tästä voi olla monta mieltä, jos esimerkiksi kysymme, pitäisikö terroristien, vaikkakapa Isisin, Hamaksen ja Hizbollahin jne. edustajien kanssa keskustella? Ahtisaarihan suositti tätä. Näihin verrattuna Halla-Aho nykyisellään on kuin harmiton partiopoika. Kysymys onkin, näemmekä Halla-Ahossa ja Huhtasaaressa potentiaaliset tappajat? Ovatko he oikeasti pahoja, kuten esim. Isisin johtaja epäilemättä on.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Kysymys onkin, näemmekä Halla-Ahossa ja Huhtasaaressa potentiaaliset tappajat?” Pohjimmiltaan kysymys lienee: pystyvätkö Halla-Aho, Huhtasaari ja muut ’harmittomat partiolaiset’ joissakin olosuhteissa herättämään kaltaisissamme tavallisissa suomalaisissa piilevän tappajan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti.”pystyvätkö Halla-Aho, Huhtasaari ja muut ‘harmittomat partiolaiset’ joissakin olosuhteissa herättämään kaltaisissamme tavallisissa suomalaisissa piilevän tappajan?”

   Aivan, tuskinpa he kahdestaan ryhtyisivät tositoimiin? Oli miten oli, tällaisia kysymyksiä pohdittaessa kannattaa aina tutkia oikeita tappajia, ja sitä, millaisia he ovat sekä millainen on ollut heidän kehityksensä taviksesta tappajaksi. Kun työskenten Kolumbiassa on ollut luontevaa perehtyä kokaiinikauppias Pablo Escobarin elämään ja myös kuolemaan. Hänhän oli aikanaan Forbesin listalla maailman neljänneksi rikkain mies. Hän on myös ainoa rikollinen ihmiskunnan historiassa joka on haastanut kokonaisen valtion niin, että hän räjäytti Aviancan lentokoneita ja uhmasi Parlamenttirakennusta panssarivaunuin Bogotassa. Hän murhautti erityisen raa,alla tavalla tuhansia ihmsiä jotka vastustivat häntä ja toisaalta lahjoi viranomaisia itseään tukemaan.

   Hän oli myös mukana politiikassa ja kansanedustjanakin ajamassa erityisesti medelliniläisten asioita. Kuvaan kuuluu että hänellä oli oma nimikkokirkko ja rukoileva äiti. Katsoin helmikuulla Kolumbiassa käydessäni lentokoneessa elokuvan ”Loving Pablo”, jossa tunnetut näyttelijät esittivät Pabloa ja naistoimittajaa johon tällä oli suhde. Tämän elokuvan kaameimmat kohdat saivat minunkin yöuneni häiriintymään. Niin voimakkaan pahuuden latauksen Escobarin esittäjä pystyi roolisuorituksellaan aikaansaamaan(sama mies teki samanlaisen roolityön elokuvassa ”No Country for old men”). Vasta tämän nähtyäni kykenin syvemmin kuvittelemaan miten paha Escobar oikeasti oli. Meidän tavisten on muuten vaikea ymmärtää pahuutta. Tässä oli mies, joka saattoi kokonaisen kansakunnan kaaoksen ja pelon valtaan kunnes hänet onnistuttiin lopulta tappamaan.

   Minusta Halla- Aho on aika harmiton kaveri tähän Escobariin verrattuna. Kuka vaan ”vetäisi hänelle turpiin” jos kunnon tappelu tulisi. Hän on myös aivan liian älyllinen kasvaakseen kunnon tappajaksi. Ainakaan häikäilemättömäksi tappajaksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Pahuus henkilöityy usein yksittäisiin johtajiin kuten Hitleriin, Staliniin, Maoon tai vaikkapa Escobariin. Heillä on kuitenkin aina ollut ihmisistä muodostunut tehokas koneistonsa. Sellaiset ovat aina tarvinneet myös älykkönsä. Joillekin mukanaolo koneistossa on johtunut toiveista saavuttaa valtaa tai varakkuutta, toisille se on johtunut pelosta menettää oma tai läheisten toimeentulo, turvallisuus tai jopa henki. Kukaan ei pysty yksin olemaan hirmuhallitsija

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ” Kukaan ei pysty yksin olemaan hirmuhallitsija”

   Niinpä niin. Ehkä Huhtasaari olisi ”hirmuhallitsija ”ja Halla-Aho olisi ”aivo”. Saksan mallin mukaisen natsiliikkeen synnyttämiseen tarvittiin kuitenkin kokainen ruskeapaitojen joukko. Siis tappajia, pahoinpitelijöitä, raiskaajia, kiristäjiä ja uhkailijoita sekä erilaisia ”kusipäitä” oli mukana jo 1920-30 luvulta alkaen tuhansia. (Vastaavaahan oli NLO:ssa alusta asti. Jos ruumiita lasketaan sekä fasismin että kommunismin jäljiltäniitä löytyy toisiaan vastaavat määrät . Ero ei ole oleellinen, silti kommunistinen puolue oli Suomessakin laillinen vuosikymmenien ajan. Kyllä siinäkin ihmisiä petettiin kaamealla tavalla).

   Olisivatko muut persut sitten kykeneviä toteuttamaan vaikkapa ”pitkien puukkojen yön” tapaisia näytöksiä ? Vähän epäilen tätä.

   Pohjoismainen vastarintaliikehän meillä jo kiellettiin. Sieltä voisi muutama ”kuumakalle” löytyäkin, kuten on jo Rautatientorin mielenosoituksessa nähty. Yhteiskuntamme on silti käsittääkseni melko hyvin lainsäädännöllä suojautunut varsinaisen fasismin nousulta.

   Kun siis puhumme fasismista, puhumme laittomuudesta, tehokkaasta valhepropagandasta, silmittömästä väkivallasta ja ihmisarvon täydellisestä romahtamisesta. Jos emme puhu tällaisesta, ei sitten minusta kannata viitata mihinkään Saksan ti NLO:n esimerkkeihin. On kokonaan toinen asia, että ihmisissä ja ihmiskunnassa joka on etääntynyt Luojastaan onkyllä kaikki mahdollinen potentiaali millaiseen tuhoisuuteen tahansa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Piti käyttää hakukonetta selvittämään, tarkoititko jotakin kirjainyhdistelmällä NLO. Tulkitsen, että tarkoituksesi oli viitata Neuvostoliittoon, joka lyhennetään NL. ”Kun siis puhumme fasismista, puhumme laittomuudesta, tehokkaasta valhepropagandasta, silmittömästä väkivallasta ja ihmisarvon täydellisestä romahtamisesta.” Fasismi ei synny tyhjästä kuvaamasi kaltaisena vaan kehittyy pienistä aluista vaiheittain. On tärkeä havaita idut ajoissa ja huolehtia, ettei niille ole kasvun edellytyksiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Fasismi ei synny tyhjästä kuvaamasi kaltaisena vaan kehittyy pienistä aluista vaiheittain. On tärkeä havaita idut ajoissa ja huolehtia, ettei niille ole kasvun edellytyksiä”.

   Juuri tätähän aiheesta kirjoittajat koettavat sanoa. Nyt kuitenkin jälkikäteen tarkasteltuna esim. Saksassa on selkeä historiallinen, saatanallinen tilaus natsismille. Hitler alusta asti manipuloi Versaillesin rauhan ”haavoittamia” saksalaisia ja sai moninkertaistettua oman vihansa ja kostonhalunsa luomansa liikkeen puitteissa. Hitlerissähän antikristus pilkotti jo varhaisessa vaiheessa mutta harvat sitä tajusivat. Kaikkein eniten ihmettelen Saksan juutalaisten sinisimäisyyttä ja naiviutta.

   Myös Saksan luterilainen kirkko oli tehnyt pahimman mahdollisen tyhmyyden vuosisadan alkupuolella julistaessaan Pyhän Hengen manifestaatiot ja armolahjat harhaiseksi ja jopa demoonisiski. Näin Saksan ev.lut. kirkko ei tarpeen vaatiessa ollut ”mies muurin aukossa” esirukoiljana Saksan puolesta, vaan muurit olivat levällään ja Saatana saattoi riehua ilman hengellistä vastusta. Esirukousvoima oli lähtenyt kirkosta Pyhän Hengen myötä ja suuri osa papistoa myötäili peloissaan natseja.

   Oli miten oli, persuista Huhtasaari on kristitty, kai helluntailainen? Olen aika vakuuttunut että niin pitkään kun hän pysyy seurakunnan yhteydessä hän ei ala puukon kanssa heilumaan tms. Pitkien puukkojen yön Suomessa voisi järjestää joku Pohjolan Vastarintaliikkeen sekopää, mutta enpä usko, että sellainen saisi montakaan kaveria mukaansa. Yksin taas jos heiluu puukon kanssa ei ole paljon muita suomalaisia puukkojunkkareita kummempi. Ja niitähän meillä toisaalta on aina riittänyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Keskustelu menee mielestäni hakoteille, jos puhumme henkilöistä nimeltä mainiten. Ehkä ei pitäisi puhua tietystä puolueestakaan. Ajatusmalli, jossa ’me’ olemme arvokkaita ja ’toiset’ eivät, on laajempi ilmiö. ’Pilkottaako antikristus’ meissä itsessämme?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Markku Savikivi sanoo:

   Niin, ja entäs nuo Vanhan Testamentin hurjat, Joosua, Elia ja Mordokai, vaikka? Ja olisiko kuitenkin ollut parempi, että Daavid olis antanut Koljatin huitaista päänsä pois?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Antti Hämäläinen sanoo:

  Pentti. ”Keskustelu menee mielestäni hakoteille, jos puhumme henkilöistä nimeltä mainiten”. Tämä koko keskustelu on nimenomaan keskustelu Halla-Ahosta. Ei silloin ole kummallista mainita Huhtasaartakaan. Minä en tätä keskustelua olisi edes aloittanut, sen verran turha se on, mutta koska se nyt on tässä käynnissä voihan asioita tarkastella eri perspektiiveissä. Minun kysymys siis on, ovatko Halla-Aho ja Huhtasaari mukamas jotain vaarallisia fasisteja?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Minun kysymys siis on, ovatko Halla-Aho ja Huhtasaari mukamas jotain vaarallisia fasisteja?” Juuri tässä keskustelu lähtee väärille urille. Aiheena on alunperin piispa Laajasalon henkilövalinnat Kirkkopäivien keskusteluun. Hän ei kirjoittajan mukaan ole perustellut riittävästi Halla-Ahon kutsumista puhumaan sananvapauden rajoista. Sen pohtiminen, ovatko mainitsemasi henkilöt ’vaarallisia fasisteja’ vie mielipiteiden vaihtamista vinoon, liittää maamme henkisessä ilmapiirissä nähtävissä olevan muutoksen yksittäisiin ihmisiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ” Sen pohtiminen, ovatko mainitsemasi henkilöt ‘vaarallisia fasisteja’ vie mielipiteiden vaihtamista vinoon, liittää maamme henkisessä ilmapiirissä nähtävissä olevan muutoksen yksittäisiin ihmisiin”. No tämähän nyt on lähinnä Halla-Ahoon liittyvää pohdintaa. Euroopan oikeistopopulistiset liikkeeet tietysti on hyvä kartoittaa je persut siinä joukon jatkeena, mutta kaikki teoreettinen keskustelu fasismin uhkasta on minusta melkoista saivartelua mitä suomalaisiin populisteihin tulee. Miksei samalla tutkisteltaisi islamin olemusta ja erilaisia vaikutuksia Eurooppaan terrorismi ja manipulaatio mukaan lukien samalla tavalla?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Miksei samalla…?” Näinhän keskustelu lopullisesti harhautetaan pois aiheestaan. ”… mitä suomalaisiin populisteihin tulee.” Tarkoitan juuri sitä, että pitäisi puhua populismista eikä yksittäisistä populisteista. Pitäisi miettiä, mikä luo kasvuolosuhteet tällaiselle vastakkainasettelulle ja koettaa muuttaa sitä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Se onkin varsin mielenkiintoista, että islamin tutkiminen, kuten Hege Storhaug tekee kirjassaan- Islam-Yhdestoista vitsaus halutaan Suomessa lähes vaientaa. Näissäkin keskusteluissa se on tullut selkeästi ilmi. Tämän ”rauhan uskonnon” tuloksena Sri Lankassa muutama sata katolista saivat kokea tuon ”rauhan ” vaikutukset. Luther aikanaan totesi Jumala lähetti turkkilaiset vastauksena evankeliumin halveksijoille.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   …..totesi, että Jumala…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Luther aikanaan totesi, että Jumala lähetti turkkilaiset vastauksena evankeliumin halveksijoille.” Et kai ’totea’, että Sri Lankan surulliset tapaukset olivat myös ’vastaus evankeliumin halveksijoille’.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kosti.”Se onkin varsin mielenkiintoista, että islamin tutkiminen, kuten Hege Storhaug tekee kirjassaan- Islam-Yhdestoista vitsaus halutaan Suomessa lähes vaientaa.”

   Aivan, ja tämä onkin mielenkiintoista. Miksi islamin edessä ollaan täysin rähmällään koko Euroopassa. Minusta se suureksi osaksi jotuu siitä, että kirkoistamme on hengellinen voima hukassa, ei ole ”miestä muurinaukkoon”. Kun muurit alkavat olla hajalla, saadaan kutsumattomia vieraita joukkoon. Tänään näitä ei kenenkään kannata sanoa vihollisiski kuten Sobieskin aikaan.

   Mietin usein, millainen Eurooppa olisi, jos kristityt olisivat pystyneet torjumaan sulttaanin Konstantinapolissa 1200-luvulla? Nythän Euroopan yhteisenä vitsauksena meillä on Istanbul, joka tarkoittaa ”Islamin huonetta”. Onneksi edes sulttaanin Wienin valtausyritys onnistuttiin torjumaan 1683-, kiitos Puolan kristityn kuninkaan Sobieskin. Muuten ottomaanit olisivat tänään varmasti Roomassakin. Nyt siellä onneksi on edelleen paavi. Voidaan hyvin sanoa, että Puola pelasti tässä taistelussa koko Euroopan. Samalla puola oli vuosisatojen ajan Polin, juutalaisten hyvä ja turvallinen koti.

   On mielenkiintoista, että itse profeetta Muhamed inspiroi ja kehotti Konstantinapolin valloitukseen. Islam on aivan eri tason ongelma kuin tämä halla-aholaisuus tai muut vastaavat ilmiöt. Islamin strategia Euroopan alistamiseen perityy itse uskonnon perustajalta. Kyllä tästä olisi paljon hyödyllisempää keskustella kuin Halla-Ahosta, jos siis tahdotaan eritellä ja pisteyttää erlaisia uhka-kuvia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Antti, olen samaa mieltä siitä, mitä kirjoitat. Ihmettelen sitä, mikä onkaan tämä islamisaation voima Euroopassa, että siitä puhuminen halutaan lähes vaientaa. Tiedän, että minutkin on jo leimattu. Vähät siitä kuitenkin välitän. Sietämätöntä on, että islamistit saavat käydä kristittyjen kimppuun tavalla jos toisella ja suurin ongelma on se, että piispa Laajasalo meni tekemään kardinaalimunauksen kutsumalla Halla-ahon keskustelemaan kirkkopäiville Jyväskylään. Se olikin sitten joillekin liikaa. Piispa Häkkinen suhtautuu asiaan ainoalla oikealla tavalla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ” Et kai ‘totea’, että Sri Lankan surulliset tapaukset olivat myös ‘vastaus evankeliumin halveksijoille’.” Turha Lutherin sanoja tssä on alkaa vääntelemään. Eihän hän Sri Lankasta puhunut, vaan Euroopasta. Nykyhetken Eurooppaan ne sopivat edelleen oikein hyvin. Euroopan Unionin peruskirjoissa ei edes tahdottu mainita juutalais-kristillistä perintöämme, saatikka että oltaisiin kunnioitettu Jumalaa mainitsemalla Hänet myönteisessä mielessä. Muslimit sensijaan tietävät paremmin, miten tärkeää hengellisessä taistelussa on ”ilmatilan hallinta”. Euroopan heikentynyt ja hengellisen voimansa menettänyt kristillinen kirkko ei kykene vastaamaan islamin haasteeseen. Kyllä Lutherin viisautta voimme edelleen soveltaa ja saada siitä ymmärrystä. Jospa Jumala on tänäänkin lähettänyt turkkilaiset evankeliuimin halveksijoille?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Islam on aivan eri tason ongelma kuin tämä halla-aholaisuus tai muut vastaavat ilmiöt. Islamin strategia Euroopan alistamiseen perityy itse uskonnon perustajalta.” Ensinnäkin: ’halla-aholaisuus’ on osa islamismin ongelmaa. Se on esimerkki sellaisesta mielipiteiden kärjistymisestä, jota ärhäkät islamistit juuri toivovatkin. Samalla se on meidän oma ongelmamme, johon meidän olisi löydettävä viisas ratkaisu. Toiseksi: kristilliset länsimaat alistivat vielä sata vuotta sitten siirtomaaherroina suuren osan planeettaamme – vastoin uskontomme perustajan tahtoa. Oliko se jotenkin kunniakkaampaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti ”kristilliset länsimaat alistivat vielä sata vuotta sitten siirtomaaherroina suuren osan planeettaamme – vastoin uskontomme perustajan tahtoa. Oliko se jotenkin kunniakkaampaa?”

   Perusero tässä on se,että kritillliet ”valloittajat” tulkitsivat Jeesuksen ohjetta väärin, kun taas islamistiset ”valloittajat” tulkitsevat Muhamedin ohejtta oikein. Kristinuskon ei ole tarkoitus ollaa miekkalähetys, kun taas islamin on.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”‘halla-aholaisuus’ on osa islamismin ongelmaa. Se on esimerkki sellaisesta mielipiteiden kärjistymisestä, jota ärhäkät islamistit juuri toivovatkin”. Höpö löpö. Islamia pitää tutkia sen koko konteksissa, joka ulottuu 600-luvulle jKr. Halla-Aholla ei tässä ole paljonkaan merkitystä. Islamin käyttövoima on sen hengessä. Sehän on siis eri henki kuin Pyhä Henki. Tästä johtuu antagonistinen, sovittamaton hengellinen ristiriita kristinuskon ja islamin välillä. Ne ovat syntyneet eri hengellisestä lähteestä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Antti. ” Euroopan heikentynyt ja hengellisen voimansa menettänyt kristillinen kirkko ei kykene vastaamaan islamin haasteeseen”. Kun vuoden 1683 taistelussa Wienistä kristityt voittivat johtui se kandesta tärkeästä tekijästä:

   Puolan kristitty kuningas Jan Sobieski kykeni luomaan strategian jossa ratkaisevana asiana oli Kahlenbergin taistelu, jossa hän tulittii islamisteja kanuunoilla yllättäen kukkullta jonne ei kenenkään uskottu voivan rahdata näin järeitä aseita. Muut Euroopan johtajat olivat muslimien hyökkäyksen lamaannuttamia ja neuvottomia,Sobieski ei. Sobieski pelasti maanosamme neuvokkuudellaan.

   Toinen tärkeä tekijä oli esirukous, jonka henkilöitymä oli italialainen munkki, joka sanan täydessä merkityksessä seisoi ”muurin aukossa” Euroopan puolesta ja myös profeettana konsultoi Euroopan hämmentyneitä johtajia ja valoi heihin uskoa voittoon. Kaikenkaikkiaan tämä on kirkon historian kannalta erittäin jännittävä profeetallinen tapahtuma.Eurooppa säästyi islamisaatiolta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Antti.”Toinen tärkeä tekijä oli esirukous, jonka henkilöitymä oli italialainen munkki, joka sanan täydessä merkityksessä seisoi “muurin aukossa” Euroopan puolesta ja myös profeettana konsultoi Euroopan hämmentyneitä johtajia ja valoi heihin uskoa voittoon”. Tämän munkin nimi oli siis Marco D’Aviano. Hän oli mielestäni esirukoilijana samaa luokkaa kuin vaikkapa walesilainen Rees Howells toisen maailmansodan aikana. Nythän meillä ei Euroopassa ole juuri minkäänlaista esirukousvoimaa. Jonkun Latinalaisen Amerikan, Afrikan tai Aasian yhden megaseurakunnan hengellinen voima esirukouksessa voi olla suurempi kun koko meidän maanosamme. Europpa on tänään hengellisesti heikko ja haavoittuva. Tästä syystä kannattaa tutkia millaisia esirukoilijoita meillä Euroopassa on parhaimmillaan ollut. Isä Marco yhdessä Jan Sobieskin kanssa pelasti Euroopan islamin ikeeltä. Ehkä on viisainta sanoa, että Jumala käytti heitä näin. Tänäänkin Puolan merkitys tässä mielessä voi olla tärkeä. Ilman esirukousta ei kuitenkaan saada paljonkaan aikaiseksi vaikka tarkoitettaisiinkin hyvää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Puolan kristitty kuningas Jan Sobieski kykeni luomaan strategian jossa ratkaisevana asiana oli Kahlenbergin taistelu, jossa hän tulittii islamisteja kanuunoilla yllättäen kukkullta jonne ei kenenkään uskottu voivan rahdata näin järeitä aseita.” Järeillä kanuunoilla tulittaminen ei mielestäni ole kovin kristillistä. Mitä taas islamisteihin tulee, sellaisia ei Wienin piirityksen aikaan ollut. Ilmiö on syntynyt 1900-luvun puolivälissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Järeillä kanuunoilla tulittaminen ei mielestäni ole kovin kristillistä. Mitä taas islamisteihin tulee, sellaisia ei Wienin piirityksen aikaan ollut”. Järeillä kanuunoilla tulitetaan kun soditaan. Jos olet perehtynyt tähän taisteluun tiedät, että tämä raskas kanuunatulitus ratkaisi koko taistelun. Minä siis uskon, että idea ja strategia tuli Herralta. Sitten onko sotiminen kristillistä vai ei, on asia sinänsä. Puolan kuningas ei tässä taistelussa ollut hyökkääjä, vaan kristinuskon puolustaja. Tämän päivän islamistit ja muslimi terroristit ovat näiden sulttaanien ja heidän suurvisiiriensä valloitusnäkyjen- ja suunnitelmien jatkajia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Puolan kuningas ei tässä taistelussa ollut hyökkääjä, vaan kristinuskon puolustaja.” Osmannien valtakunta oli yksi tekijä tuon ajan Euroopassa. Sen ja Puolan lisäksi sotiin osallistuivat ainakin Ruotsi, Ranska, Preussi, Venäjä ja Saksa. Nämä kaikki kamppailivat vallasta liittoutuen tai sotien keskenään. Mahtoiko uskonolla olla näissä sodissa juurikaan merkitystä. Muistettakoon, että Ruotsin soturikuningas Kaarle XII liittoutui osmannien kanssa Pietari Suurta vastaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Mahtoiko uskonolla olla näissä sodissa juurikaan merkitystä”.

   Kehoitus ja haaste Konstantinapolin valtaamiseksi islamille tuli itse profeetta Muhamedilta. Wienin valtaus ottomaaneille olisi ollut strateginen askel kohti Roomaa. Minusta sinun kannattaisi tukia, kuinka moni sulttaani yritti Konstantinapolin valtausta ennenkuin Muhamad al-Fatih teki sen.

   Wienin valtausyrityksen torjunta taas on koko kirkkohistorian tärkeimpiä esimerkkejä esirukoilia-profeetan ja hallitsijoiden yhteistyöstä. Isä Marco oli merkittävä profeettaa joka osaltaan auttoi kristittyjen voiton syntymistä ja sai Herralta monia tärkeitä neuvoja hämmennyksissä olevalle sodan johdolle.

   Konstantinapolin valtaus aikaisemmin oli tavoiteltu voimannäyte ja Muhamed oli sanonut, että ”hyvä ihminen” tulee tekemään sen. Tässä on nimenomaan ollut koko ajan kyse uskonnosta ja islamin levittämisestä Eurooppaan. Sama näkyhän muslimeilla on edelleen, islamia levitetetään kaikin keinoin, esim. paljon lapsia synnyttämällä länsimaissa.

   Istanbul merkitsee ”Islamin huonetta” . Tämä Islamin huone tuli keisari Konstantinuksen nimeä kantaneen Konstantinapolin tilalle. Kinstantinushan teki kristillisyydestä valtion uskonnon Roomaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Istanbul merkitsee ’Islamin huonetta’.” Ei merkitse. Se lienee kansan suussa lyhentynyt muoto kaupungin vanhasta nimestä Konstantinopolis. Taidat sotkea Islamabadiin Pakistanissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”“Istanbul merkitsee ‘Islamin huonetta’.” Ei merkitse.” Istanbulilla on monta merkitystä. Islamin huone tai islamin maja löytyy muslimien omista lähteistä. Minusta se viittaa islamin suojelijaan tms. Oli miten oli, tämähän ei ollut kommentissani tärkeintä vaan itse asia, Istanbulista tuli Ottomaanien valtakunnan pääkaupunki ja strateginen sillanpääasema Eurooppaan. Profeetta Muhamedilla oli muitakin näkyjä, joita on jännä tutkia, kunhan muistaa niiden hengellisen alkuperän. Niillä ei ole mitään tekemistä Pyhän Hengen kanssa. Raamattu taas on Pyhän Hengen inspiroima kirja jonka sanomaa ja iomestyksiä myös Pyhä Henki meille avaa. Ero on oleellinen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Istanbulista tuli Ottomaanien valtakunnan pääkaupunki ja strateginen sillanpääasema Eurooppaan.” Kaupungin nimi muuttui virallisesti Istanbuliksi vasta Kemal Atatürkin toimesta 1930. Kaupunki on vaikea ymmärtää valloituksen jälkeen miksikään sillanpääasemaksi Eurooppaan, kun Varna, Sofia, Thessalonki ja Ateena olivat tuolloin jo osmanien hallussa, pian Bukarest ja Budapestkin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti.” Kaupunki on vaikea ymmärtää valloituksen jälkeen miksikään sillanpääasemaksi Eurooppaan, kun Varna, Sofia, Thessalonki ja Ateena olivat tuolloin jo osmanien hallussa, pian Bukarest ja Budapestkin”. Otitko selvää, kuinka moni Sulttaani ennenMuhamad a-Fatihia suunnitteli tai yritti Konstantinapolin valtausta? Kosntantinapolilla oli muslimeille erityinen merkitys profeetan kehoituksen tähden. Ei Varna(?) Sofia, Tessaloniki ja Ateena enää ole muslimien alistamia, mutta Istanbul on. Ja ketä Erdogan muistuttaa? Ottomaanien peritöä elvyyttävää sSulttaania joka tahtoo olla koko muslimima

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   (Antti jatkaa) …Ottomaanien peritöä elvyyttävää sSulttaania joka tahtoo olla koko muslimiman johtaja. Konstantinapoli vallattiin profeetan nimenomaisen strategisen kehoituksen takia, ja tämä antoi sen valloitukselle erityisen statuksen. Kyllähän Istanbulista ja Turkista on tullut Euroopalle pysyvä ongelma.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Totta on, ettei islamilla ole mitään tekemistä Pyhän Hengen kanssa. Wienin piiritys 1529 epäonnistui myös muistaakseni Jumalan lähettämän huonon sään takia ottomaanien epäonneksi. Islam ei myöskään ole koskaan edennyt muuten kuin väkivallalla. Se on myös nähtävissä kristinuskon juurensa kieltävässä euroopassa. Eurooppa kuitenkin peittää silmänsä ja haluaa nähdä islamin mieluumin ”rauhan uskontona” terrorin keskellä. Kun Jumala ottaa pois sanansa, portit ovat auki islamille. Koko Eurooppa on jo sisältäpäin piiritetty. Kristittyjen päävihollisella on ovelat keinot. Tosin hänen kaksinaamaisuutensa on hengellisin silmin nähtävissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kosti. ”Eurooppa kuitenkin peittää silmänsä ja haluaa nähdä islamin mieluumin “rauhan uskontona” terrorin keskellä. Kun Jumala ottaa pois sanansa, portit ovat auki islamille. Koko Eurooppa on jo sisältäpäin piiritetty. Kristittyjen päävihollisella on ovelat keinot”.

   Näemme tämän asian pääpiirteittäin samalla tavalla. Eurooppalaiset ovat tässä täysin sokaistuneita ja vietävissä minne vain. Myös Iranin kanssa ollaan rähmällään, mikä ilmeisesti johtuu samoista syistä. Tämän naivin humanismin lasku tulee kyllä lopulta maksettavaksi kun islam näyttää todelliset kasvonsa. Minulle on myös täysin käsittämätöntä, että eikö historia ole muille eurooppalaisille kuin puolalaisille, serbialaisille, unkarilaisille ja muille Balkanain alueen kansoille mitään islamin luonteesta.

   Nyt vaikka etäännyimme Halla-Ahon pohtmisesta tähän islamin olemuksen käsittelyyn voi sen motivoida juuri kysymällä, että miksi ei tämä asia, joka siis on todellinen ongelma, kovasti kiinnosta uhkakuvana? Halla-Aho kummppaneineen on harmitonta porukkaa verrattuna oikeisiin islmaisteihin, joiden suunnitelmia ja toimintatapoja ei kenenkään täydy arvuutella. Olemme Madridissa, Pariisissa ja Brysselissä nähneet mitä on luvassa.

   Halla-Ahon osallistuminen Kirkkopäiville ei nosta eikä kaada mitään, ja onkin hyvä, että myös koomikko on kutsuttu mukaan. Tämä osoittaa Laajasalolta hyvää tilannetajua.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Tämän naivin humanismin lasku tulee kyllä lopulta maksettavaksi kun islam näyttää todelliset kasvonsa.” Miten Herramme taas suhtautuikaan kyynisiin aikuisiin? ”Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ’Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?’Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: ’Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Eurooppa kuitenkin peittää silmänsä ja haluaa nähdä islamin mieluumin ’rauhan uskontona’ terrorin keskellä.” Olennaista on, että näemme kristinuskon rauhan uskontona ja haluamme sen sellaisena säilyttää. Emme saa vastata vihaan vihalla ja uhkauksiin uhkauksilla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Miten Herramme taas suhtautuikaan kyynisiin aikuisiin?” Missä ne sellaiset kyyniset aikuiset ovat? Minä olen palvellut Herraa uskossa iloisella miellellä yli kolmekymmentä vuotta. Ei todellisuuden näkeminen sellaisenaaan tee Pyhän Hengen täyttämää ihmistä kyyniseksi, koska evankeliumi mikä meissä elää on iloinen asia. Sitten ei kristittyjen ole tarkoitus olla lapsellisia tai sinisilmäisiä je helposti höpläytettäviä. Lapsenmielisiä kyllä, mutta se juuri merkitsee asioiden näkemistä sellaisena kuin ne ovat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Pentti, kukapa tässä on vihaamisesta puhunut. Humanismin kyllästämä Eurooppa vaan on varsin sinisilmäinen islamisaation edessä, vaikka suruhuntua hetken kantaakin, kun on jo useamminkuin kerran saanut maistaa tätä ”rauhan uskonnon” miekkaa. Islamistit sensijaan iloitsivat Notre-Damen palosta, kun tuli iski kristittyjen eurooppalaiseen pyhäkköön. Vaan syytä ei tiedetä, miksi iloitsivat?

   Halla-ahon suhteen sensijaan kärpäsestä on tehty härkänen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Pentti, kukapa tässä on vihaamisesta puhunut.” Islamista – islamisaatiosta, islamisteista – on puhuttu paljonkin uhkana ja vihollisena. Sotaisa puolalaiskuningas järeine tykistöineen on esitetty kristillisenä vastauksena tähän uhkaan. Kyllä minä kuulen tällaisen takaa vihan äänen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Halla-ahon suhteen sensijaan kärpäsestä on tehty härkänen.” Mahtaako Halla-Aho pitää siitä, että hänet määritellään kärpäseksi? Kysymys ei ole vain hänestä vaan siitä asennemaailmasta, jolle hän on antanut äänen. Eikö olisi syytä toimia silloin, kun kärpästen surina ei ole vielä kasvanut härkälauman mölinäksi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Pentti, ilmeisesti mielestäsi tuon puolalaiskuninkaan olisi rakkauden nimissä pitänyt käntää toinen poskensa. Otin sen riskin, että Halla-aho ehkä loukkaantuu tuosta vertauksesta. Tuo aatemaailma ”allahu akbar ” yrittää tallata Euroopan jalkoihinsa. Valitettavasti se taitaa onnistua, ellei Jumala vastaa kristittyjen rukouksiin, kuuluivatpa he sitten luterilaisiin, katolisiin, ortodokseihin, tai mihin muuhun ryhmään tahansa, tai vaikkapa kd:hin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Sotaisa puolalaiskuningas järeine tykistöineen on esitetty kristillisenä vastauksena tähän uhkaan”. Kuningas Sobieski oli ennenkaikkea sotilas. Jos hänen panostaan taistelussa ei olisi ollut, Wien olisi todennäköisesti menetetty, ja sen jälkeen myöhemmin Roomakin. Jos näin olisi käynyt, koko Eurooppa olisi tänään toisenlainen. Tässä asiassa on turha saivarrella, tuskin itsekään tahtoisit elää islamin alaisuudessa.

   Tärkein kristitty tässä taistelussa oli isä Marco D’Aviano. Hän siis oli esirukoilija-profeetta, jota Jumala käytti koko tämän prosessin ajan ihmeellisesti. Hänen toimintansa on minusta yksi parhaista esimerkeistä siitä, miten profeetan palvelulahja käytännössä toimii Uuden liiton aikana. Tässä Jumala puuttui historian kulkuun ja pelasti maanosamme. Minun kysymys onkin, minne Euroopan kirkosta on kaikki hengellinen voima kadonnut? Nytkin sitä tarvittaisiin. Islamin uhka ei ole kadonnut minnekään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Et näy juurikaan luottavan Jumalaan, Kosti Vasumäki: ”Valitettavasti se taitaa onnistua, ellei Jumala vastaa kristittyjen rukouksiin.” Et taida yhtyä ajatukseen, että Jumala on suuri. ’Allahu akbar’ löytyy kyllä Raamatustakin, psalmista 95: ”Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ” ‘Allahu akbar’ löytyy kyllä Raamatustakin, psalmista 95: “Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias.” Raamatun Jumala ja Koraanin Jumala ovat kaksi eri asiaa, kuten Raamattu ja Koraanikin. Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta ja Pyhän Hengen johdatuksella sitä ymmärretään. Koraani ei ole syntynyt samasta hengestä, vaan jostain aivan muusta. Siksi on myös turhaa sekoittaa Raamatun jakeita joihinin islamin iskulauseisiin tai Koraanin Suuriin. Nämä eivät koskaan voi sekoittua juuri siksi, että ne ovat syntyneet eri hengellisestä lähteestä.

   Ruotsissa arkkipiispa jo asettelee sanojaan niin, ettei siellä emme lopulta osata tehdä eroa Jahven ja Allahin välille. Surullista touhua. Synkretismiä, josta Raamatussa jatkuvasti varoitetaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Pentti, no siinä tapauksessa, kun muslimit sanovat Allahu Akbar tarkoittavat, että Kiitetty olkoon Israelin Jumala.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Raamatun Jumala ja Koraanin Jumala ovat kaksi eri asiaa, kuten Raamattu ja Koraanikin.” Jumala on yksi ja ainoa. Siitä ovat juutalaiset, kristityt ja muslimit yksimielisiä. Näin julistavat niin Vanha ja Uusi testamentti kuin Koraanikin. Kristittyinä saamme uskoa, että juutalaisten käsitys Jumalasta on vajavainen ja muslimien käsitys vääristynyt. Samasta Jumalasta on kuitenkin kysymys, siitä ainoasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ’Jumala olkoon kiitetty’ on arabiaksi ’Alḥamdulillāh’. Tämän oppii Karl Mayn poikakirjoistakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Samasta Jumalasta on kuitenkin kysymys, siitä ainoasta”. Höpö löpö, Allah ja Jahve ovat kaksi eri Jumalaa. Ei yksi ja sama, joka näyttä erilaiselta Kristillisin, juutalaisin ja muslimin silmälasein tarkasteltuna. On kaksi eri lähdettä, ei yksi ja sama. Ei tämä ole mikään sanleikki, vaan hengellinen tosiasia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Höpö löpö, Allah ja Jahve ovat kaksi eri Jumalaa.” Taidat olla zarathustralainen. He uskovat kahteen keskenään taistelevaan jumalaan, hyvään Ahura Mazdaan ja pahaan Angra Mainyuhun.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Taidat olla zarathustralainen. He uskovat kahteen keskenään taistelevaan jumalaan, hyvään Ahura Mazdaan ja pahaan Angra Mainyuhun”. Kuinka naivi voi ihminen olla? Onko tässä oikeasti sinulle kyse pelkästä sanaleikistä niinkuin Ruotsin arkkipiispallekin. Isä, Poika ja Pyhä Henki on meidän Jumala, Allah on beduiinien erämaauskonnon demooni. Nillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Ne ovat syntyneet eri hengellisestä lähteestä, vaikka niiden tunnustuksessa sanottaisiinkin että Jumala on yksi. Sinun kannattaisi tukia, miten profeetta Muhamed sai ilmestyksiä. Tahtositko pitää yhteisiä rukouksia muslimien kanssa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Isä, Poika ja Pyhä Henki on meidän Jumala, Allah on beduiinien erämaauskonnon demooni.” Tämä on juuri sitä, mitä paremman puutteessa tulin nimitäneeksi zarathustralaisuudeksi. Ymmärretään, että on ’meidän jumala’ ja ’niiden jumala’. Samalla pidetään ’niitä’ alkeellisempina ja merkityksettömämpinä kuin ’meitä’. Islam ei todellakaan ole mikään erämaauskonto. Sen tiede ja sivistys oli korkealla tasolla Euroopan eläessä keskiaikaa. Valtaosa antiikin henkisistä saavutuksista välittyi arabialaisen kulttuurin kautta vieläpä siinä välissä kehittyen. Mitä beduiinien demoneifin tulee, niitä kutsutaan jinneiksi. Allah on puolestaan nimi, jota arabiankieliset kristitytkin käyttävät Jumalasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ” Mitä beduiinien demoneifin tulee, niitä kutsutaan jinneiksi. Allah on puolestaan nimi, jota arabiankieliset kristitytkin käyttävät Jumalasta”. Muhamed oli monijumalaisen beduiinikulttuurin päämies. Hän siis velitsi Allahin näiden erämaa ”jumalien” joukosta ja alkoi propagoida monoteistista uskon näkemystään. 23 vuoden ajan enkeli Gabriel ilmestyi hänelle ja näistä ilmestyksistä koostuu Koraani. Kai 1800-luvulla enkeli Gabriel ilmestyi herra Smithillekin ja syntyi Mormoonikirkko. Nyt se, millainen sivistys näiden harhauskontojen yhteyteen syntyy, on yksi asia, ja niiden alkuperä on toinen. Nämä uskonnot eivät ole syntyneet Pyhästä, vaan pahasta hengestä. Sitten, sivistystä oli jo mayoilla ja inkoillakin, samalla kuin he palvoivat demooneja.

   Muhamedin elämää on aika hyvin dokumentoitu, ja jokainen joka edes vähän ymmärtää ilmestyksen saamisen dynamiikkaa, tajuaa, että hänen ilmestyksensä eivät ole samasta Hengestä kuinRaamatun profeettojen tai Jeesuksen ja apostolien vastaanottamat ilmesykset.

   Lähtisitkö rukoilemaan muslimin kanssa, jos mielestäsi palvot samaa Jumalaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Jokainen joka edes vähän ymmärtää ilmestyksen saamisen dynamiikkaa, tajuaa…” Ilmestys, jolla on ihmisen nymmärrettävissä oleva dynamiikka, perustuu uskoakseni suggestioon tai muuhun mielen muokkaamiseen. Jumalan ilmoitus on käsittämätönta ja toimii odottamattomalla tavalla.

   Miksi en rukoilisi toisella lailla uskovan kanssa? Miksi emme rukoilisi toistemme puolestakin? Rukous on puhetta Jumalalle, joskus Jumalan puheen kuuntelemistakin. Sehän onnistuu vaikka ruuhkaratikassa täysin tuntemattomien ihmisten seurassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Ilmestys, jolla on ihmisen nymmärrettävissä oleva dynamiikka, perustuu uskoakseni suggestioon tai muuhun mielen muokkaamiseen. Jumalan ilmoitus on käsittämätönta ja toimii odottamattomalla tavalla”. Huomaan, että enää et kykene jatkamaan tätä keskustelua. Aikanaanhan pitkään ja perusteellisesti näillä palstoilla selitin sinulle, miten profetismi, ja erityisesti uuden liiton profetismi toimii. Profetian armolahja ja profeetan palvelulahja ovat uuden liiton seurakunnan rakentamiseksi, ja tietysti tiedämme miten ne toimivat. Niistä on tarkotus opettaa seurakunnissa. Eivät ne ole mitään mitä emme hyvinkin voi käsittää ja myös ”hallita”, koska ”profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset”, vrt 1 Kor 14:32.Minusta sinun ehkä kannattaa lopettaa tästä aiheesta kirjoittaminen ennekuin möläyttelet taas joukon tyhmyyksiä. Ota huomioon keskustelusta kiinnostuneet seuraajat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Miksi en rukoilisi toisella lailla uskovan kanssa?” Jos sinä rukoilet Pyhässä Hengessä ja toinen rukoilee pahassa hengessä? Ette ainakaan voi rukoilla Hengessä ja totuudessa, tai harjoittaa Pyhän Hengen johdolla esirukousta? Minusta sinä sopisit hengellisessä mielessä hyvin Svenska Kyrkaniin. Siellä aletaan pikkuhiljaa olla sekaisn kuin seinäkellot.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Ota huomioon keskustelusta kiinnostuneet seuraajat.” Mahtaako kukaan seurata kiinnostuneena tätä kahdenkeskistä vääntöämme? Mitä tarkoittaa rukous hengessä ja totuudessa? Joh. 4:23,24 on Jeesuksen vastaus siihen, tuleeko Jumalaa rukoilla tietyssä paikassa. Se ei näytä tarkoittavan mitään erityistä rukouksen tekniikkaa: ”Tulee aika — ja se on jo nyt — jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” Henki on kirjoitettu pienellä eikä siis tarkoita Pyhää Henkeä (poikkeuksena kohdassa ’Jumala on Henki’, jossa vanhemmat suomennokset käyttävät isoa alkukirjainta).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Henki on kirjoitettu pienellä eikä siis tarkoita Pyhää Henkeä.” Nyt on siis hauskat jutut alkeneet. Jos raamatussa kuvataan rukoilemista hengessä ja totuudessa, niin mitä henkeä siinä tarkoitetaan, jos ei Pyhää Henkeä? Pahaa henkeäkö? Tai mitä vaan henkeä?

   Kristittynä tietysti rukoilemme Pyhässä Hengessä Jumalan Sanan totuuden mukaisesti, kuten Joh 15:7 opettaa. Ilman Pyhää Henkeä emme kykene harjoittamaan mitään esirukousta. Meissä itsessämme ei ole mitään ”armon ja rukouksen henkeä”, josta Raamattu puhuu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jumala loi ihmisen hengelliseksi olennoksi. Se kerrotaan Raamatun alkulehdillä: ”Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.” Kolminaisuuden persoona Pyhä Henki ilmoitetaan Uudessa testamentissa. Hänen toimintansa seurakunnan rakentajana alkaa Jeesuksen ylösnousemisen jälkeisenä helluntaipäivänä. On siis ero hengen ja Hengen välillä vaikka mulemmat ovatkin Jumalalta lähtöisin. Kertaanpa vielä senkin, että Jumalan Sana isolla kirjoitettuna viittaa Kristukseen: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”On siis ero hengen ja Hengen välillä vaikka mulemmat ovatkin Jumalalta lähtöisin”. Pyhä Henki on Jumala. Sitten tietysti on ero Pyhän Hengen ja pahan hengen välillä. Mutta ei ole mitään kahta eri Pyhää Henkeä. Sitten Pyhän Hengen manifestaatiot ovat tietysti erilaisia ev.lut. kirkossa ja vaikkapa helluntaiseurakunnissa tai joissain uudemmissa karismaattisissa yhteisöissä. Yleensähän nämä manifetaatiot ovat Hengen ja sielun ”sekoituskia”. Mutta esim. VT:n profeetan ja UT:n profeetan yllä oli sama Pyhä Henki.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Yleensähän nämä manifestaatiot ovat Hengen ja sielun ’sekoituskia’.” Niin taitavat olla. Sitä ’sielua’ niissä sekoituksissa lienee usein enemmän kuin Henkeä. Onneksi Henki rakentaa seurakuntaa ilman manifestaatioitakin!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Sitä ‘sielua’ niissä sekoituksissa lienee usein enemmän kuin Henkeä”. Minusta nyt kannattaa lopettaa tämä ajatuksenvaihto. Sen muistan viime vuodelta että olet aina valmis puhumaan ikävästi tai kriittisesti Pyhästä Hengestä. En tahdo enää ryhtyä moiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Nämä kaikki kamppailivat vallasta liittoutuen tai sotien keskenään. Mahtoiko uskonolla olla näissä sodissa juurikaan merkitystä”. Wieniä puolustamassa oli laaja Kristillinen Alianssi. Eikö sinulla ole mitään historian tajua?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Onko kaikki kristillistä, mikä sellaiseksi nimetään? Eräät kristillisiksi luokiteltavat hallitsijat liittoutuivat osmanien kanssa, kun se sopi heidän valtapyrkimyksensä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. ”Onko kaikki kristillistä, mikä sellaiseksi nimetään? ” Ei tietenkään, mutta sekä taistelussa Konstantinapolista, mikä hävittiin, ja Wienistöä, mikä voitettiin, kyse oli koko Euroopan kohtalosta. Kyllä taas jakolinja kristittyihin ja muslimeihin oli aivan selkeä. Varsinkin taistelu Wienistä oli selvästi myös Jumalan siunaama, paljolti hyvän esirukoilijan ja puolalaisen sota päälliköntähden. Myös alianssi oli kristillinen. Kun taas Kara Mustafa oli sulttaanin suurvisiiri ja ainoastaan islamin asialla. Tarkoitus oli alistaa koko Eurooppa islamille. Suurvisiirihän lopulta pötki raukkamaisesti pakoon sotatantereelta ja muslimit saivat itse teloittaa hänet.

   Meillä on edelleen kristillinen kulttuuri, mutta ei paljonkaan uudestisyntyneitä uskovia. Nämähän minustakin ovat varsinaisia kristittyjä. Kyllä tämä ero on hyvä tehdä. Myös muslimeissa on paljon ”sekulaareja muslimeja” ja vähemmän tosi uskovia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kristillinen allianssi tarkoittanee 1684-1699 voimassa ollutta paavi Innocentius XI solmimaa Pyhää liigaa, johon kuului Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, Puola-Liettua ja Venetsian tasavalta. Venäjän keisarikunta liittyi liigaan 1686. Osmanien liigaa vastaan kokemaa tappiota on tutkittu paljon. Sille löytyy runsaasti järkeenkäyvempiä selityksiä kuin Puolan kuninkaan kristillisyys tai keisarin neuvonantajan ominaisuudet esirukoilijana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   En tohtisi koskaan puhua kriittisesti Pyhästä Hengestä. Sen sijaan mielestäni on aiheellista arvioida kriittisesti kaikkea, mitä hänen nimessään tehdään. On nähdäkseni selvää, että kaikki karismaattisena mainostettu toiminta ei kestä asiallista tarkastelua eikä täytä Paavalin edellytystä, että kaiken on tapahduttava hyvässä järjestyksessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Tarkoitan sitä samaa mitä Hege Storhaug Islam – Yhdestoista vitsaus, josta halutaan vaieta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Minun mielipiteeni on, että Halla-Aho on sopiva henkilö kesksuteluun sananvapauden rajoista, koska juuri häntä syytetään ko. rajojen rikkomisesta.

  Nykyaikana on merkillinen ilmiö, että aika-ajoin ilmestyy tahoja/henkilöitä, jotka haluavat rajoittaa toisten ihmisten työtä aloittamalla parjauskampanjan toisen vielä suunnitteilla olevista töistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tarkoitatko ’parjauskampanjalla’ piispa Laajasalon keskustelukumppanin valintaan kohdistunutta kritiikkiä? Valitsitpa kärkevän ilmaisun! Eiköhän sekä ’parjaus’ että ’kampanja’ ole räikeää liioittelua.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Salme suhtautuu hyväksyvästi ja ilman kritiikkiä kaikkeen mitä Laajasalo tekee. Tuosta johdonmukaisuufesta häntä voi kiittää.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  eri kirjoittajia

  VERKKOESSEE Kirjoituksia teologiasta, historiasta, tulevaisuudesta ja yhteiskunnasta.