Huolenpito Jumalan uskomasta omaisuudesta

 

Syreenit kukkivat kotopihallamme 4.6.2023

Elääksemme tarvitsemme ruokaa, juomaa, jonkinlaisen paikan, missä nukkua, sen verran vaatetta, ettei tule kylmä tai etelämpänä ihoa suojelemaan sekä ison määrän turvallisuutta, jotta jaksamme kestää arjen tilanteet.

Eri maissa  edellytykset ovat erilaisia.  Jossain  ei ole riittävästi  vettä. Toisin paikoin puuttuu ruokaa.  Milloin sotaa, tai muuta rauhattomuutta esiintyy.  Siellä täällä  on petoja tai muuta ympäristön taholta tulevaa uhkaa.

Suomessa  tuotetaan maailman puhtainta ruokaa.  Olemme  Euroopan metsäisin maa. Metsämme ovat erinomaisella  ammattitaidolla hoidettuja.   Ongelma vain on siinä, etteivät kaikki ymmärrä, miten korkea kotoisen ruuan taso on. Olemme  kansainvälistä huippua.  Suurin ongelma on, ettei tuottaja saa  ruuasta riittävää korvausta.

Luken   tieteellinen tutkimus näytti  joku vuosi sitten,, että maataloustuottajien keskiansio oli kuusi euroa tehtyä työtuntia kohti.  Silloin menoihin oli laskettu kaikki: Siementen hankinta,  koneiden osuus, lannoitteiden, rehun, polttoaineen, sähkön ja kaikki  tuotannon kulut vähennyksinä. Tuloksi myös oli laskettu kaikki: Oli laskettu mukaan myyntihinnan lisäksi EU tuet ja kaikki muukin, mikä ikinä oli tuonantoon liittyvää tuloa.

Siis 6 € / h  oli Suomen maataloustuottajien keskipalkka,

kun oli laskettu tulot ja menot yhteen ja jaettu tämä tehdyillä työtunneilla.

Tässä olivat mukana kaikein parhaiten menneet ja miinuksen puolelle menneet,  yhtä lailla kuin siinä välillä nippa nappa vielä eloon jääneet tilat.

Kun mietitään,  miten sunnuntain tekstien puhe pienituloisten puolesta pitäisi kohdistaa  meidän kotimassamme, niin Suomen  perusturvallisuuden varmistamiseksi pitää parantaa tämän alipalkatun kansanosan tulotasoa. Vain näin voimme turvata, että  meillä jatkossakin on  saatavissa kotimaista ruokaa, joka on  maailman puhtainta.

Vanhassa testamentissa Aamos 8:4–8 sanoo:

Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia
ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon!

 

SUNNUNTAI 11.6.2023
2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet

Uudessa testamentissa 2. Kor. 8:1–9 Paavali muistuttaa, miten vaikeina aikoina on hyvä jakaa omastaan ja auttaa niitä, joille elämä on vaikeampaa. Antamisen ilo on  elämää rakentava voima.  Saa iloa, kun näkee lahjan auttavan saajaa.

Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa.

Ajankohtainen auttamisen kohde ovat keskuudessamme asuvat ukrainalaiset. Esimerkiksi: 30.5.2023 Someron vastaanottokeskuksessa oli noin 290 ukrainalaista asiakasta.

Evankeliumissa Luuk. 12:13–21 Jeesus teki rabbin tehtäviin kuuluvaa perinnön jakoa.  Tässä yhteydessä hän tilanteeseen  liittyen kehotti kohtuuteen ja tasapuolisuuteen. Hän varoitti väärästä rikkauden tavoittelusta, missä omaa varallisuutta kartutetaan muita riistämällä. Sellaisella ei ole siunausta.

Hän sanoi heille kaikille: ”Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa.”

Apokryfitekstissä kerrotaan miten ahneen ihmisen pyrkimys haalia aina vaan lisää ja lisää tekee omistajastaan unettoman. Elämän täyttää huoli omaisuudestaan. Vastakohtana taas köyhän ongelma on, että kovasta työstään huolimatta hän ei kuitenkaan saa mitään jäämään talteen.  Kaikki kuluu pakollisiin menoihin, jos riittää edes niihinkään.

Kullan himoa Sirak käyttää esimerkkinä hamuamisesta, missä joku haluaa saada itselleen enemmän kuin hänelle aidosti on edellytyksiä.  Sellainen ihminen  väsyttää itsensä ja pilaa elämänsä turhan tavoittelulla. Näin  elämä valuu hukkaan.

Terve  varallisuuden käyttö on sellaista, missä oma elämä on tasapainossa yhteiskunnan   elinolosuhteiden kanssa. Sirakin  aikaan se oli köyhien ja sairaiden auttaminen.  Varakkaammat ja terveemmät auttoivat niitä, jotka olivat  köyhiä tai sairaita.  Meidän aikanamme yhteiskunta huolehtii monista  avun tarpeista, joten yksittäisten ihmisten  apua ei tarvita samalla tavalla kuin aikaisemmin.  Voipa väärä apu jopa viedä harhaankin, jos se yllyttää jotakuta elämään leväperäisesti  yli varojensa. Tällöin näennäinen kaverin apu koituukin saajan ongelmien syventämiseksi eikä suinkaan auta häntä huolentimaan elämästään   arkisten realiteettien mukaisesti.

Sitten on edelleen huomattava, että yhteiskuntamme ei vielä ole valmis. Pelkkä julkinen apu ei koskaan voi kehittyä täydelliseksi. Tarvitaan myös yksityistä ja vapaaehtoista avun antoa.  Aina on niitä, jotka jäävät järjestelmien ulkopuolelle, joihin yhteinen apu ei ulotu.  Siksi on pidettävä silmät avoimina huomaamaan lähimmäistemme hädänalainen tila. Toisinaan apu voi olla hyvinkin pientä, mutta silti vaikuttaa syvästi. Jokin ystävällinen ele, jokin ystävällinen palvelu, jokin toinen toisensa huomaaminen ja avun ojentaminen oikeaan aikaan oikeassa paikassa, voi muuttaa yhteisen elämän sydänten väliseksi kohtaamiseksi. Hyviksi naapurisuhteiksi, yhteisestä rinnakkainelosta syvään sopuun ja naapurirakkauteen. Toinen toisensa palvelemiseen ja auttamiseen.  Aitoon lähimmäisen rakastamamiseen.  Jumalan meille antaman hyvyyden jakamiseen meidän lähellämme elävien ihmisten elämään. Rakkauden lisääntymiseen, yhteyden kasvamiseen. Hyvän mielen jakamiseen keskinäisessä kanssakäymisessämme.

Pyhäpäivän apokryfiteksti   Sir. 31:1–11

Kun rikkaus valvottaa, ruumis kuihtuu,
kun on vauraudesta huoli, uni kaikkoaa.
Huoli valvottaa ja pitää unen loitolla,
se vie unen kuin ankara sairaus.
Rikas raataa kerätäkseen varallisuutta,
ja jos hän lepää, hän ahnehtii nautintoja.
Köyhä raataa varattomuutensa vuoksi,
ja jos hän lepää, hänen puutteensa pahenee.

Joka rakastaa kultaa, ei selviä rikkomuksitta,
joka rahaa tavoittelee, kulkee sen myötä harhaan.
Kulta on vienyt monet perikatoon,
he ovat kohdanneet tuhonsa.
Kulta on ansa rikkauden riivaamille,
jokainen typerys takertuu siihen.

Onnellinen se rikas, joka havaitaan nuhteettomaksi
ja joka ei eksy kullan houkutuksiin.
Kuka hän on? Häntä voimme ylistää onnelliseksi,
sillä hän on todella tehnyt ihmeitä kansansa keskuudessa.
Kuka on onnistunut välttämään kullan kiusaukset?
Sellainen ihminen voi olla ylpeä itsestään.
Kuka olisi voinut poiketa tieltä mutta ei ole poikennut,
kuka olisi voinut tehdä pahaa eikä ole tehnyt?
Joka niin elää, pysyy vauraana,
ja kansa kiittää hänen runsaita almujaan.

93 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Papille antaa viran toinen pappi, joka uskoo olevansa suurempi kuin tuo toinen. Kaverit valitsevat keskuudestaan ja siihen vaikuttaa paljon se, millä tavalla on onnistunut valitsijoita ja kirkkoa miellyttämään ja kuinka vahvasti on sitoutunut kirkon kantaa noudattamaan.

  Muuta et saa nahdä raamatussa, kuin sen, mitä on sovittu, vaikka se ei täsmäisi totuuden kanssa. Jos joku ei täsmää, se ohitetaan, tai paetaan paikalta, tai selitetään valheilla ja väärillä todistuksilla.

  Tämä toimii monissa muissakin yhteisöissä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Jumala on luonut kaikki ihmiset elämään yhdessä toisten ihmisten kanssa. Jeesus on myös pelastanut ristinkuolemallaan koko ihmiskunnan. Samaten Pyhä Henki kutsuu koko maailmaa yhteisen kirkon yhteyteen.

   Kirkossa elämme yhdessä koko kirkkona Jumalan edessä. Tästä seuraa myös se, että pappikaan ei tee työtään yksityishenkilönä eikä oman valtuutuksensa varassa. Piispan virka on kirkon palveluksessa toimia pappien jne virkaan siunaamisessa. Hekään eivät tee tätä yksityishenkilöinä vaan yhteisen valtuutuksen perusteella.

   Kysymys siis ei ole viranhaltijan suuremmasta tai pienemmästä persoonallisesta hyvyydestä tai taidollisuudesta tai hyveellisyydestä, vaan yhteisesti ojennetun valtuutuksen antamasta tehtävästä. Pyhä Henki hoitaa kirkkoaan niin, että yhteinen hyvä voi rakentaa koko yhteisön elämän laadun parantamiseksi.

   Samaten avioliittoon vihkimisen suurin anti on siinä, että mies ja nainen kumpikin yhdessä saavat siunauksen häneltä joka heidät on luonut, toisen mieheksi toisen naiseksi. Tähän siunauksen ojentamiseen sisältyy myös kokonaisia sukuja yhdistävän yhteyden rakentaminen. Kaksi sukua liittyy toisiinsa. Tämä sukujen välisen liiton syntyminen on erityisen korostunut afrikkalaisessa yhteiskunnassa.

   Myös Tobitin kirjassa Apokryfien joukossa tämä suku-ulottuvuuden näkökulma on voimakkaasti esillä.

   https://raamattu.fi/raamattu/KR92/TOB.1/

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Kirjoitat aivan kuin äitini olisi tehnyt aviorikoksen. Ei ole kysymys aviorikoksesta, äitini kohdalla, hän ei ollut aviossa kenenkään kanssa. Eikä hän halunnut avioitua myöskään isäni kanssa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Elämän kuviot ovat monimuotoiset. En pyrkinytkään saamaan eri tapausten luetteloa täydelliseksi. Ajattelin vain nostaa esille muutamia näkökulmia. Eräs näistä oli se, että poika on luvannut tytölle maat ja mannut, mutta saatuaan siitetyksi lapsen ottaakin hatkat ja jättää tytön yksin lastaan hoitamaan.

   Ne tapaukset missä nainen haluaa vain lapsen, mutta ei halua itselleen ketään elämäntoverikseen ovat oma luokkansa tapauksia.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Sanottakoon vielä kerran, että ei ollut kysymys aviorikoksesta äitini kohdalla.

  En halua puhua henkilökohtaisista vaikutuksista sen enempää, koska en muutenkaan tykkää puhua itsestäni mitään.

  Sana rikos on nykyisin harhaanjohtava, koska aviollisesta pettämisestä ei tule oikeudellisia seuraamuksia, eikä tapauksia viedä oikeuteen. Uskovaiset voisivat tietysti puhua synnillisestä ja haureellisesta elämästä ja helvetin tulesta, mutta se tuskin olisi kovin suosittua enää, kun maa on täynnä uusioperheitä ja kaikkien pitää toteuttaa unelmiaan.

  Ja mitä se Jeesus tekikään, kun hänen luokseen tuotiin itseteosta tavattu nainen. ’Joka teistä on synnitön, ja niin edelleen……’

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto toteat aiemmin:””) Uskon perusta on Jumala itse. Kysymys siis on Pyhän Hengen työstä hänen oman kansansa eli kirkon keskuudessa. Hänen työtään kukaan ei voi estää. Hän tekee työtään missä ja milloinka hän itse tahtoo.””

  Avaisitko tuota nyt hiukan kun tuosta tulee mieleen että tapahtuuko nyt todella Pyhän Hengen työ kirkon jäsenien keskuudessa?

  1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.(Room.8)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kiitos puheenvuorostasi.

   Kiitos ihanan Roomalaiskirjeen 8. luvun tekstin jakamisesta!

   On ilo uskoa, että Jumalan työ toteutuu hänen kansansa eli siis KIRKON toiminnassa.

   Onhan Pyhän Hengen työ pyhissä sakramenteissa ja Jumalan sanan saarnassa sellainen, että HÄN ensiksi vetää meidät Jumalan kansan eli kirkon yhteyteen ja sitten Jumalan kansana eli kirkkona antaa meille ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän.

   Eilen pikkuserkkuni hautajaisissa käytin tuosta Roomalaiskirjeen luvusta 8 sellaisia jakeita, 10-11, joiden valmisteluun olen lukenut ja/tai äänikirjana kuunnellut – valtaosassa koko luvun ja muutamissa vain noihin jakeisiin keskittyen – yli 150 eri kielelle tehtynä käännöksenä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto edelleenkään et ymmärrä kysymyksiäni tai sitten tahallasi puhut ”kirvesvartta”, siis näkyykö Pyhän Hengen työ kirkon jäsenien arkielämässä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Vastasin kysymykseesi tasan tarkkaan asian ytimeen keskittyen. Pelastuksemme EI OLE meidän elämämme onnistumisissa tai epäonnistumisissa vaan AINOASTAAN Jumalan omassa työssä eikä missään muussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto vaan et vastannut, näkyykö Hengen mieli kirkon jäsenien arkielämässä?

   ”” Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.””

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Otetaanpa sitten arkipäivän asioiden tarkastelua

   Eilen hautasin Roton kantatilan isännän Touko Roton.

   Rotolla pidettiin aikoinaan Someron seurakunnan ensimmäinen diakoniakokoontuminen, missä päätettiin diakoniatyön alkamisesta Somerolla.

   Mitä sinä olet tehnyt köyhien ja sairaiden hyväksi?

   Roton tilalla pidettiin aikoinaan Roton sukuseuran perustava kokous. Touko oli pitkäaikainen sukuseuran taloudenhoitaja.

   Mitä sinä olet tehnyt oman sukusi yhteydenpidon hyväksi?

   Hän oli aktiivinen metsien hoitaja.

   Mitä sinä olet tehnyt maamme kansallisen rikkauden, meidän metsiemme tilan parantamiseksi?

   Hän oli aktiivinen MTK:n toiminnassa.

   Mitä sinä olet tehnyt oman ammattialan yhteisten kysymysten hoitamiseksi?

   Hän oli kaupunginvaltuutettu kolme toimikautta. Suurimmassa lautakunnassa, Perusturvalautakunnassa hän oii aluksi jäsen, sitten vapapuheenjohtaja ja lopuksi puheenjohtaja. Maanjakotoimitusten uskottuna miehenä hän toimi kaksi kautta.

   Mitä sinä olet tehnyt oman kuntasi yhteisten asioiden hoitamisen hyväksi?

   Someron seurakunnassa hän on ollut kirkkovaltuutettuna, kirkkoneuvoston jäsen ja myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana.

   Mitä sinä olet tehnyt oman kotiseurakuntasi toiminnan edistämiseksi?

   Hän oli myös innokas torstairastien osallistuja ja järjestelijä.

   Mitä sinä olet tehnyt oman paikkakuntasi liikunnanharrastuksen hyväksi?

   Hän oli myös innokas ryijytaiteen tekijä. Hänen teoksiaan on monissa julkisissa tiloissa meidän kotokaupungissamme ja seurakunnassamme.

   Mitä sinä olet tehnyt oman paikkakuntasi taide-elämän edistämiseksi?

   Hän oli myös sopuisa luonne, sovitteleva, ei suuttunut, oli kiltti.

   Oletko sinä malttanut olla sovitteleva sanoissasi ja teoissasi? Muistavatko sinun omaisesi sinut kilttinä ja niin nuorien kuin vanhojenkin rakastettavana sukulaisena?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto esitä nuo samat kysymykset Jeesukselle ja jos vastaukset miellyttää niin lähde Häntä seuraamaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Esitin nuo kysymykset sinulle.

   Et vastannut noihin, et edes yhteenkään. Onko siis ymmärrettävä niin, ettei sinula ole vielä mitään Pyhän Hengen antamia hedelmiä elämässäs.

   Omalta puoleltani voin sanoa, että Jumala on ottanut minut hoiviinsa jo ennen kuin sinun vanhempasi olivat edes ajatelleet sinua.

   Sain Jumalan lapsen aseman lahjaksi jo 23.4.1944, kun minut kastettiin Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, kuten olen sinulle jo monesti kertonut. Koska kuitenkin asetat tekstisi, kuin olisit tuon unohtanut tuon Jeesuksen yhteyteen pääsemiseni, niin kysyn, onko dementia iskenyt sinuun jo liian aikaisin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto ei omia tekoja voi tuoda julki, siis en kehu omilla tekemisilläni.

   Matt. 6:1 ”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.

   Siis ihmettelen mitä on sinun rakkautesi Jumalaa kohtaan, ajatteleppa jos mies rakastaa puolisoaan niin että kyllä kertoo monesti rakastavansa tätä mutta ei tee mitä puoliso tahtoo, olisiko tuollainen rakastaminen oikein? Voiko rakastaa puoliso kun lyö tätä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1)

   Rakkauden teot ovat osa yhteistä elämäämme. Yhteistä elämääkin on hoidettava ja vaalittava.

   Turhaan viittaat salassa tehtäviin hyviin tekoihin. Niiden yhteys on muu kuin yhteisten asioiden hoitaminen. Muista Jeesuksen sana siitä, että uskollinen yhteisten asioiden hoitaminen juuri todistaa hänestä.

   Matteuksen evankeliumi:

   5:16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

   2) Ihmettelet mikä on minun rakkauteni Jumalaa kohtaan. Tähän voin vastata Raamatun ajatuksella, että Jumalan hyvyys on vetänyt minua puoleensa.

   1.Johanneksen kirje:

   4:10 Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

   3) Perheväkivallasta luin aikoinaan 1970 -luvulla että joka neljännessä perheessä esiintyy perheväkivaltaa. Tuolloin mieleeni tuli sielunhoitajana hädässä olevia ihmisiä auttaneena, että tuo luku vaikuttaa liian pieneltä.

   vuosikymmeniä myöhemmin luin toisen tutkimuksen tuloksen, jossa kerrottiin perheväkivaltaa esiintyvän lähes kolmanneksessa perheistämme. Siinä vaiheessa totesin, että ihmiset uskaltavat mielipidekyselyihin vastatessaan puhua ongelmistaan avoimemmin kuin aikaisemmin. Tulos vastasi sitä, mitä ihmisten ahdistuksia ja hätää kuunnellessani olen tullut huomaamaan.

   Sellaisen perheen, jossa tuota ongelmaa esiintyy on aihetta hakeutua ammattiauttajan luo apua saamaan.

   Kirkkomme perheneuvonta tekee erittäin arvokasta työtä perheidemme yhteisten elämän auttamiseksi.

   Suosittelen sinullekin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Johanneksen kirjeessä on seuraava:

   19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 20 Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

   Siis kun rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa niin näetkö tämän toteutuvan kirkossasi eli sen jäsenten arkielämässä?

   17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

   Entäpä tämä, mitä uskovan tarvitsee pelätä ja puolustaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ”Siis kun rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa niin näetkö tämän toteutuvan kirkossasi eli sen jäsenten arkielämässä?”

   Hyvä kysymys kaikille ihmisille.

   Missä porukassa/seurakunnassa tämä toteutuu sinun mielestäsi Ari?

   Miten rakkaus toteutuu sinun elämässäsi Ari? Matias on sitä usein sinulta kysynyt. Sinä et ole vastannut Matiaksen kysymykseen yhtään ainoaa kertaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jumala yksin tuntee sydämet. Jättäkäämme siis arvioinnit ihmisten tekemisistä yksistään hänelle. Meidän tehtävämme olkoon vain toinen toisemme armahtaminen ja toinen toisestamme huolehtiminen.

   Jatkaakseni pikkuserkkuni ahkeruudesta voinen kertoa, että hän toimi pitkään Murronkulman yksityistien hoitokunnan puheenjohtajana. Hän huolehti tehtävästään kuin omaansa olisi hoitanut. Kaikki oli aina hyvässä kunnossa.

   Oletko sinä huolehtinut jostakin oman kyläyhteisösi, kaupunginosasi tai korttelisi tms yhteisestä hankkeesta?

   Kun tulimme Kamerunista, missä toimin lähetystyössä, niin meidän lapsemme kävivät hänen kotonaan useamman kerran kun heidän perheelleen sopi. Menivät sinne todella mielellään.

   Ovatko sukusi lapset iloisia luonasi käydessään? Vai käyvätkö he – ei koskaan ?

   2)

   Kun lastemme koulun ja kodin välissä asui vanhempi pariskunta, niin tyttömme menivät sinne kuin mummolaan. Useinkin koulusta tultuaan he saattoivat ohimennessään poiketa siellä tunniksi, kahdeksi tai puoleksi, miten sattui. Usein jopa tekivät kotitehtävänsä siellä poiketessaan.

   Käykö sinun kotonasi naapurin lapsia hetkeksi piipahtaen koulusta kotiin palatessaan?

   3)

   Siihen aikaan kun ensimmäinen vaimoni vielä eli, mutta oli jo vakavasti sairastunut, niin Vantaalla Päiväkummun omakotialueella naapurien nuoret tulivat koulusta päästyään kotimme ovelle ja kysyivät voivatko tulla sisälle. Vaimoni sanoi kulloisenkin päivän voinin mukaan montako tuosta porukasta saattoi tulla sisälle kahdesta kuuteen. Sinähän ymmärrät, että mitä isompi väki sitä enemmän ääntä ihan tavallinen juttelukin voi tuottaa. Siksi kulloisenkin päivän sisään pääsevien määrä ratkesi vasta ovelle kolkuttamisen yhteydessä.

   Onko sinun kotisi avoin kylän nuorille tulla istumaan kotiisi noin vain yhteistä aikaa viettämään?

   Eli siis toteutuuko kovasti puhumasi RAKKAUS sinun omassa kodissasi kotikyläsi tai korttelisi tai kulmakuntasi nuorille?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Ylen suuresti ihmettelen halujanne tietää minu rakkaudesta, siis lukeeko teidän Raamatuissanne että jos joku ihminen elää täydellisesti rakkaudessa niin vasta silloin te voitte ottaa Jeesuksen ja Raamatun sanan niinkuin se on kirjoitettu, tätä ihmettelne suuresti.

   Siis yritätte kokoajan väistää ja vältellä sitä että kaikki Jeesuksen sanat olisivat teille, kumoatte omilla ajatelmillanne ne!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Kari

   Olen huomannut tuon Arin tavan jättää vastaamatta. Lienee syynä, että tyhjästä on vaikeaa nyhjästä.

   Ongelma näyttää sellaiselta, että mieluummin komentelee naapureita siivoamaan pihansa, mutta jättää omansa täysin retuperälle. (Viittaus edellä puhumaani pikkuserkkuun, joka aina piti oman pihansa siistinä, muttei puuttunut naapureitten oloihin. Toki hyvä esimerkkinsä rohkaisi myös naapureita huolehtimaan omista pihoistaan. Vielä elossa oleva Aune tätini voitti yhdessä sisarustensa kanssa aikoinaan Someron parhaiten hoidetun pihan tittelin oman isoisäni kotona Savikon talossa. )

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Miksi puhut ”täydellisestä rakkaudesta”, kun käytännön tasolla et näytä tavoittavan ainuttakaan ihan oikeaa arkisessa elämässä toteutuvaa jokapäiväistä rakkauden tekoa. Kun koko ajan yrität nostaa rimaa, niin olet kuin korkeushyppääjä joka nostattaa riman kolmeen ja puoleen metriin ja kuvauttaa itsensä tuon kanssa vaikkei kankeuttaan selvitä edes metrin korkeudessa olevaa rimaa.

   Aloita harjoittelusi puolen metrin korkealta eli siis siisti sanasi mielettömistä syytöksistä päiväunien tasolla leijailevien kuvitelmiesi luomista puutteista kanssasi keskustelevien toisten tekemisissä. Eli lopeta siis omien laiminlyöntiesi projisointi toisten niskoille.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Puolisoiden välillä olevan rakkauden esikuvaksi kelvannee se, että me prinsessa Coletten kanssa sanomme useamman kerran tunnissa toisillemme rakastavamme toinen toistamme. Joka kerta näitä myös seuraa sanojen kanssa harmoniassa toimiva kehonkieli, joka kertoo keskinäisestä kiintymyksestä.

   Muista, että hyvä puoliso on Jumalan lahja. Jumalaa saa kiittää hänestä joka päivä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto siis väkivalta ja kaikkinainen pahuus on sallittua kun kukaan ihminen ei elä täydellisesti, siis kirkon jäsenet ovat vastuuttomia (vastuusta vapaat) Jumalan edessä eli heille ei ole mitään vaaraa menettää pelastusta jonka ovat mielestään saaneet kasteessaan?

  Ajatteletko todella ettei ihminen itse voi vaikuttaa pelastukseensa, siis väitätkö että Pyhä Henki tekee kaiken uskovissa, tekeekö myös sen pahan jota ns ”kristityt” tekevät?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kuvitelma, että Jumalan vastaisen eli elämää tuhoavan toiminnon anteeksianto muka antaisi luvan herjata anteeksiantajaansa ja jatkaa elämän tuhoamista, on törkeää vääristelyä. Miksi antaudut vääristelyn syntiin. Sellainen ei ole mitenkään puolusteltavissa.

   Vääristelystä varottaa jo Vanha testamentti

   Job:

   8:3 Jumalako vääristäisi oikeuden, Kaikkivaltiasko vääristäisi vanhurskauden?

   33:27 Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: ’Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle;

   34:12 Totisesti, Jumala ei tee väärin, Kaikkivaltias ei vääristä oikeutta.

   Kaltaisistasi vääristelijöistä varottaa myös Paavali

   Galatalaiskirje:

   1:7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto siis mitä haluat sanoa, kuinka vääristelen ajatusta että kaste antaa kaikki synnit anteeksi ja näinhän pelastusta ei voi menettää vai kuinka?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Laki pysyy lakina. Sen kehotus synnin jättämiseen pysyy voimassa alati aina siihen asti kunnes pääsemme taivaan täydellisyyteen.

   Niin myös evankeliumi pysyy voimassa ja se jatkuu jopa iankaikkisuuteen, kun meille luvataan täydellinen synnin sovitus ja koko syntisyytemme anteeksianto.

   Koska laki tuomitsee meidät, niin meillä ei ole olemassa mitään muuta tietä pelastukseen kuin yksistään Jumalan armo ja täydellinen anteeksiantomus. Tämän osallisuuteen meidät on liitetty jo kasteemme hetkellä.

   Kaikki omat tekemiset, kaikki omat pähkäilymme ja muut kuvitelmat muka ansioistamme ovat voimattomia. Ainoa toivomme on Jumalan hyvyys ja anteeksianto.

   Markuksen evankeliumi:

   10:27 Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista”.

   Huomaa, ettemme voi omin voimin hypätä kuun pinnalle. Vielä vaikeampaa on omin voimin hypätä Jumalan taivaaseen. Se tie on todellakin ulos suljettu. Vain Jumalalle se on mahdollista, ja hän on sen täydellisesti valmistanut ristin kuolemalla ja ylösnousemuksen voitossa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto minulla on evankeliumista erilainen usko, siis kun ihminen tekee Jumalan kutsuessa parannuksen ja ottaa kasteen niin silloin hän saa synnit anteeksi (ennen tehdyt) ja Pyhän Hengen lahjan, tätä on todellinen evankeliumi.

   Siis kun Jeesus parantaa tuossa uskovan sydämen niin vasta silloin ymmärtää ja kuulee Jeesuksen ääntä, ennen ei ymmärtänyt vaan täytti lihan ja pimeyden ”uskonnollisuutta”.

   Kun uudessa luomuksessa elää nii onkin voima elää Jumalan tahdossa, siis vertauksessasi Jumalan voima hypätä kuuhun jos Jumala niin käskisi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Koska minä uskon KIRKON YHTEISEN uskon ja koska sinä sanot sinulla olevan toisen uskon, niin et siis ole Kristukseen uskova.

   Olet jo ennenkin osoittanut, ettet ole kirkon jäsen eli siis olet pelastettujen ulkopuolella, koska kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta, extra ecclesiam nulla salus, kuten kirkon isät sanoivat kristinuskon alkuaikoina.

   Koska puheenvuorossasi et tuonut mitään uutta aikaisempaa sanomaasi täydentäen. Niin voimme lopettaa keskustelumme tällä kertaa tässä ketjussa. Ei ole tarpeen väsyttää lukijoitamme toistamalla samoja juttuja kerta toisensa jälkeen.

   Jos sinua kiinnostaa, niin voit sitten jatkaa seuraavassa blogissani. Toivon kuitenkin että maltat mielesi niin, että käytät siistiä kieltä kanssasi keskustelevia Kristukseen uskovia kohtaan.

   Hyvää sunnuntaita sinulle!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Matias Roto 10.06.2023 15:05

   Kiitos Matias! Luin vastauksesi vaimolleni ja saimme taas yhdessä iloita evankeliumista. Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Matias, ”Kaikki omat tekemiset, kaikki omat pähkäilymme ja muut kuvitelmat muka ansioistamme ovat voimattomia. Ainoa toivomme on Jumalan hyvyys ja anteeksianto.”

   ”ovat voimatttomia” Niin ja aamen! Kristus yksin on voimallinen, kaikki on täytetty! Ylistys, kiitos ja kunnia yksin hänelle!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Kari

   Kiitos kommenteistasi

   Kiitos palautteesta

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25