Historiallinen yhteisymmärrys Kristuksen persoonasta anglikaanien ja orientaalien välillä

Ekumenia etenee ajatellen myös varhaiskirkon jakautumisia. Nyt on otettu sovinnon askelia varsin laajalla rintamalla myös suhteessa niihin orientaalisiin ortodoksisiin kirkkoihin, jotka hyväksyvät vain kolmen ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen päätökset. He jäivät siis Khalkedonin kirkolliskokouksen (v. 451) Kristuksen kahta luontoa koskevan päätöksen ulkopuolelle. Tähän vaikuttivat teologisten painotusten ohella poliittiset ja kirkkopoliittiset syytä. Nyt on yhteinen kristillinen näkemys Kristuksen persoonasta täytenä Jumalana ja todellisena ihmisenä allekirjoitettu myös anglikaanien ja orientaalien välillä. Mm. idän ortodoksit ehtivät tekemään vastaavan julkilausuman orientaalien kanssa vuosina 1989 ja 1990 sekä reformoidut v. 1994. Jäämme odottamaan, milloin Luterilainen maailmanliitto käy vastaavan teologisen dialogin. Mm. Ruotsin kirkko käy teologisia keskusteluja sikäläisten koptimaahanmuuttajien kirkon kanssa.

Anglikaanien ja orientaalien välinen yhteinen julkilausuma juontaa juurensa siihen, kun vuonna 1990 idän orientaalisten ortodoksien – koptit, Etiopian, Eritrean, Syyrian, ja Intian ortodoksinen kirkko sekä Armenian apostolinen kirkko – ja anglikaanisen kirkkoyhteisön (kommuunio) edustajien kokouksessa annettiin yhteinen lausuma tehtävästä julistaa hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta koko luomakunnalle. Todettiin myös, että yhteisymmärrys kristologiasta (oppi Kristuksesta) on nyt mahdollinen. Vuonna 2001 käytiin tuumasta toimeen ja seuraavana vuonna 2002 julkaistiin yhteisen julkilausuman kristologiasta. Teksti lähetettiin kirkkoihin lausuntokierrokselle ja palautetta puitiin tapaamisessa v. 2013. Tekstiin tehtiin pieniä muutoksia ja Euroopan hiippakunnan entinen piispa Geoffrey Rowell sekä metropoliitta Bishoy Egyptistä allekirjoittivat julkilausuman 17.10.2014. Se lähetettiin kirkoille toimeen pantavaksi käytännön elämässä merkkinä ekumeenisen yhteisymmärryksen kasvamisen yhdestä lisäetapista.

Yhteisessä julkilausumassa (http://www.anglicannews.org/media/1416821/Anglican-Oriental-Orthodox-Agreed-Statement-on-Christology-2014.pdf) todetaan yhteisesti – vuoden 433 uudelleen yhdistymisen kirjan pohjalta – mm. näin: ”Me tunnustamme, että Herramme, Jumalamme ja Pelastajamme Jeesus Kristus on Jumalan ainosyntyinen Poika, joka inkarnoitui ja tuli ihmiseksi ajan täytyttyä meidän ja meidän pelastuksemme vuoksi. Me uskommme Jumalaan Poikaan ihmiseksi tulleeseen, täydelliseksi jumaluudessaan ja täydelliseen ihmisyydessään, samaa olemusta kuin Isä jumaluutensa puolesta ja samaa olemusta meidän kanssamme ihmisyytensä mukaan, kaksi luonto ovat yhtyneet. Tästä syystä me tunnustamme yhden Kristuksen, yhden Pojan ja yhden Herran.”

Lisäksi todetaan, että torjutaan loukkaavana epäasianmukainen termi ”monofysiitti” ja että ”anglikaanit, yhdessä laajemman ekumenian kanssa, käyttävät asianmukaista termiä ’miafysiitti’ viitatakseen orientaalisten ortodoksien perheen Kyrillosta seuraavaan opetukseen, ja lisäksi kutsuvat jokaista näistä kirkoista niiden virallisella nimikkeellä ’orientaalinen ortodoksi’. Tämän perheen opetus ei tunnusta yhtä luontoa vaan yhden inkarnoituneen, yhdistyneen jumalallis-inhimillisen Jumalan Sanan luonnon.”

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Kirjoittaja

Karttunen Tomi
Karttunen Tomi
Minut vihittiin papiksi v. 1994 ja väittelin v. 2004 Dietrich Bonhoefferin teologiasta. Seurakuntapappivuosien ja lyhyen yliopistoperiodin jälkeen olen vuoden 2008 joulukuusta toiminut teologian ja ekumenian johtavana asiantuntijana Kirkkohallituksen ulkoasiain osastossa. Olen myös systemaattisen teologian, erityisesti ekumeniikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa sekä dogmatiikan dosentti Helsingin yliopistossa.