Helluntain Henki - Pyhä Henki ja kasteen lahja

Onnellinen isoäiti pitää sylissään pienokaista, jonka aikoinaan sain kastaa kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja tällä tavoin saattaa hänet Jumalan lapseuteen ja pyhän kristikunnan yhteyteen.

Sunnuntai 09.06.2019
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
1. lukukappale: Hes. 36:24-28

Helluntai on ikivanha juutalaisten juhla. Jeesuksen aikana se oli hyvin suuri kansallinen tapahtuma. Väkeä kokoontui Jerusalemiin monista maista. Myös Rooman maailmanvallan ulkopuolelta keräännyttiin temppeliin juhlaa viettämään.

Ensimmäisenä kristillisenä helluntaina apostoli Pietari piti juhlasaarnan aamupäivän liturgisessa hetkihartaudessa. Pyhä Henki vahvisti saarnatun sanan. Tämän tapahtuman jälkeen noin kolmetuhatta ihmistä kastettiin kirkon yhteyteen, Jumalan lapseksi.

Juhlavieraat olivat tulleet tultiin kaukaakin, sillä jo noin kuusi sataa vuotta aikaisemmin, Baabelin pakkosiirtolaisuuden aikoihin, juutalaisia oli asettunut eri puolille maailmaa.

Hesekielin saama profetia

Helluntain ensimmäinen lukukappale on Hesekielin saama profetia. Se tuli Salomonin temppelin hävityksen 587 eKr. jälkeen. Jumala lohduttaa kansaansa siinä vaiheessa, kun vaikutusvailtaisia juutalaisia oli siirretty Babyloniin ja osa oli paennut Egyptin ja Etiopian suuntaan.

Profetia katsoo hajaannuksen jälkeen seuraavaan pyhän kansan paluuseen takaisin isiensä maahan.

Näin sanoo Herra Jumala:
”Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä,
minä kokoan teidät kaikista maista
ja tuon teidät omaan maahanne. ---
Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut,
te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne.”

Profetiassa kansan uudistustuminen kuvataan kääntymyksen kasteen käsittein.

Kaste on Jumalan teko

Jo luomisessa Jumala toimi veden välityksellä. Autiomaan tyhjyys sai eläväksitekevän kosketuksen ja näin kuivuus katosi ja kaikki muuttui. Pyhä Henki liikkui vetten päällä. Näin valo tuli ja elämä syntyi maan päälle.

Pyhässä kasteessa Pyhä Henki toimii samalla tavalla elämää synnyttävällä voimallaan. Veden pisarat toimivat hänen työvälineenään. Hän itse vihmoo kasteveden kastettavan ylle ja uusi luominen tapahtuu, ihminen uudestisyntyy Jumalan lapseuteen.

Tämä on yksistään Jumalan teko. Kastepappi on vain hänen kätensä, jota Hän käyttää tapahtuman toteuttamiseen.

Lukukappaleessamme Jumala itse puhuu. Hän kertoo, mitä hän tekee. Työ on Jumalan. Kuten aikoinaan Nooan aikana sateenkaaren asettamisessa Jumala yksin oli liiton perustajana, samoin tässäkin kerrotaan, että Jumala yksin on kasteen subjeksi, vain hän eikä kukaan muu.

Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä,
niin että te puhdistutte.

Kaste on kääntymys

Jumalan antama lupaus ei perustu kansan erinomaisuuteen eikä myöskään heidän hurskauteensa. Päin vastoin. Useaan otteeseen Hesekielin profetioissa Jumala on moittinut kansaansa synneistä ja epäjumalanpalveluksesta. Niinpä se olikin tullut pakanain vertaiseksi, epäjumalanpalveluksen ja monien vääryyksiensä tähden.

Tästä kaikesta Jumala itse vapahtaa kansansa. Hänen antamansa puhdistus antaa kääntymyksen ja uuden mielen, uuden sydämen. Ja kaiken tämän hän itse antaa veden pisaroiden välityksellä. Kasteen ihanassa rakkauden pesossa, missä synnit annetaan anteeksi, pakanasta tulee Jumalan palvelija ja kasteen saaneen kuollut kivisydän tulee eläväksi Jumalan kunniaa julistavaksi sydämeksi.

Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne
ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä.
Minä annan teille uuden sydämen
ja teidän sisimpäänne uuden hengen.
Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois
ja annan tilalle elävän sydämen.

Pyhä Henki kasteen lahjana

Helluntaisaarnassaan apostoli Pietari sanoi, että kasteessa saadaan Pyhän Hengen lahja. Tätä hän ei keksinyt paikan päällä. Se ei myöskään muutoinkaan ollut mikään uutuus. Jo tässä lukukappaleen profetiassa lupaus on annettu. Kun Jumala vihmoo vedellä, niin tämän kasteen mukana Jumala antaa oman Henkensä eli Pyhän Hengen kansansa sydämeen. Ilmaus "Pyhän Hengen kaste" on siis asiallisesti mainittu jo noin kuusi vuosisataa ennen ensimmäistä kristillistä helluntaita. Raamatullinen Pyhän Hengen kaste on siis meidän kristillinen kasteemme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Profetiassa puhutaan myös siitä, että kansan elämä uudistuu. Se alkaa opetella uutta kuuliaisuutta: Jumalan tahdon tekemistä. Kaste siis on kutsu ja kehotus jokapäiväiseen parannuksen tekoon ja Jumalan tahdon etsimiseen jokaisena elämämme päivänä.

Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne
ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni,
ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan.

3 kommenttia

  • Kirjoittaja

    Matias Roto

    Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

    Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit