Havahtuminen hiipumiseen

Milloin ihminen havahtuu elämän hiipumiseen? Milloin ihminen ryhtyy todella muuttamaan suuntaa? Se tapahtuu silloin, kun oma elämä on konkreettisesti uhattuna. Usein silloin on jo 13 hetki.

Viime aikoina lehtien kolumnit ja pääkirjoitukset ovat alleviivanneet seitsemän vuotta jatkuneen syntyvyyden laskun tuhoisuutta – jos nimittäin ajatellaan mahdollisuutta pitää yllä suomalaista elintasoa ja palveluita, sekä yhteistä elämää yleensä.
_ _ _
Rooman legioonien mukaan kohorteiksi kutsuttujen tulevien ikäluokkien rivit harvenevat. Tiiviiden ja sankkojen vanhojen rivien tilalle astuu vuosi vuodelta hintelämpi joukko. Sen olisi kuitenkin vedettävä valtiorekeä oman aikansa samoin kuin edeltävien sukupolvien.

Reki on vain tullut painavammaksi. Vanhempien ikäluokkien elinajanodote on noussut. Viimeisiin elinvuosiin kohdistuva hoito ja hoidon hinta lisääntyvät samalla kun eletään vanhemmiksi.

Myös elämän alkupäässä on enenevässä määrin tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluille. Jopa kymmeneksellä lapsista on jokin diagnoosi. Keskimääräistä useammin tuen ja hoidon tarpeet kohdistuvat yhden huoltajan perheisiin. Varsinkin nuoret miehet uhkaavat enenevässä määrin syrjäytyä opinnoista, työelämästä ja jäädä ilman parisuhdetta.

Heistä, joista kaavailtiin tuleviin kohortteihin reippaita reen vetäjiä, onkin tulossa osa reen kuormaa. Ratkaisuna lienee, että parempikuntoiset jatkavat työssä pidempään, esimerkiksi 72-vuotiaiksi. Siten seniorivuodet Espanjassa golffaillen jäänevät nykyistä harvemmiksi ja kuluvat työssä sairaaloissa tai näyttöpäätteen ääressä.
_ _ _
Kirjoitin tähän blogiin viimeksi viime vuonna pari kirjoitusta kyseisistä teemoista (Päivänpaistattajien kerhon kesäretki 1.7.2017; Peti- ja pusupäivä 28.8.2017). Silloin vaikutti siltä, että yhteiskunnassa muut teemat – kuten transsukupuolisten oikeus synnyttää - olivat tähdellisempiä kuin matala syntyvyys ja poikien syrjäytyminen. Nyt tuntuu siltä, että viimeksi mainittujen teemojen polttavuuteen on yleisemmin havahduttu.
_ _ _
Voi kylläkin olla niin, että maapallon tulevaisuuden kannalta on parasta paljon kuluttavien suomalaisten väheneminen. Katson kuitenkin, että suomalaisilla on kykyä tiukoissa paikoissa venymiseen ja innovaatioihin, jotka voivat palvella koko maailmaa. Siksi ei ole hyvä, jos suomalaiset kuihduttavat itsensä olemattomiin ja tilalle tulevat uutta elintilaa etsivät. Tosin heidänkin kulttuureillaan lienee yhteistä, rakentavaa merkitystä.

Miten syntyvyys saadaan nousuun?

1. Pidetään huolta poikien motivoinnista koulunkäyntiin, että heistä voi kasvaa naisten arvostamia puolisoita ja perheen isiä.
2. Annetaan toivoa elämän jatkumisesta epävarmuuden maailmassa. Vain toivo antaa rohkeuden ja syyn synnyttää lapsia.
3. Tuodaan esille sukupuolielämän merkitystä myös lisääntymisen kannalta.
4. Pidetään esillä ydinperheen merkitystä, josta koko yhteiskunta saa voimansa – sen sijaan, että maalataan ydinperhe menneisyyteen kuuluvana ja murskattavana jäänteenä seksuaalisen vapauden ja individualistien maailmassa.
5. Autetaan lapsia sisäistämään elämän merkitys sukupolvien ketjussa. Tähän kuuluu vastuu uuden elämän synnyttämisestä ja kasvattamisesta. – Nyt sen sijaan individualististen arvojen mukaan elämän tarkoitus on nauttia siitä ilman vastuun kantoa edellisestä tai tulevista sukupolvista.
6. Tuodaan esille se, ettei yhteiskunnan nykyisiä palveluita kyetä ylläpitämään tulevien ikäluokkien veropohjalla. Siksi perheen ja suvun tuki tulee olemaan välttämätön hoivan antajana, kuten on ollut tähän saakka ihmiskunnan historiassa. Tähän on jokaisen syytä varautua ja suuntautua perhe-elämään.
7. Usein esitetyt taloudelliset tai hoitovapaajärjestelyt ovat tärkeä, mutta eivät ensisijainen tekijä motivoimaan lasten saamista.
8. Perheen päivän ottaminen uudeksi vuotuiseksi kansalliseksi juhlapäiväksi ja vapaapäiväksi, esimerkiksi äitienpäivää edeltävä perjantai. Sen tarkoituksena on tuoda esille edellä lueteltuja asioita perheen merkityksestä ja antaa yhteistä aikaa perheelle viettää pidennetty viikonloppu.
9. Synnytysrahan maksaminen äideille ja isille, esimerkiksi 4000 e/1. lapsi, 5000e/toinen lapsi, 6000 e/kolmas lapsi, 7 000 e/neljännestä lapsesta eteenpäin.
10. Lapsettomuushoitojen lisääminen ja helpottaminen pariskunnille.

10 kommenttia

 • Todellakin osa pariskunnista kärsii lapsettomuudesta ja heitä ei saa syyllistää. Osa on kuitenkin vapaaehtoisesti eli se on elämän valinta. Olisiko tiedostettava joku asia. Pitäisikö nuoret ihmiset johdattaa peilin eteen ja puhumaan itselleen puhetta tulevaisuuden ja nykyhetken jännitteestä. Jos taloudellisen menestyksen vuoksi luopuu perheen perustamisesta, niin silloin ihminen riistää itseltään vanhuuden hyvinvoinnista osan. Kun ihminen asuu vanhana yksin ja siellä voi ntapahtua yhtä ja toista, jos on vain se turvaranneke niin saa joskus odottaa tuskallisen pitkään apua. Kun on jokukin lapsi, niin on joku joka oikeasti välittää, jos ei ole itse sössinyt ihmissuhteitaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Lauri Lahtinen :” Pitäisikö nuoret ihmiset johdattaa peilin eteen ja puhumaan itselleen puhetta tulevaisuuden ja nykyhetken jännitteestä. ”

   Paremminkin peilin eteen joutaisivat maalliset vallankäyttäjät, jotka lainsäädäntönsä avulla hävittivät suvun ja perheiden muiden luonnollisten yhteisöjen yhteisöllisyyden ja kasvattivat, kouluttivat ja esineellistivät ihmisistä individualisteja, joille tärkeintä elämässä on voittaminen, viihtyminen ja ”lisäliksa”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Hirn sanoo:

  Syntyvyyden väheneminen on yleismaailmallinen ilmiö yleisen elintason nousun myötä. Tämä koskee niin teollisuusmaita kun kehitysmaitakin. Esimerkiksi sekä Kiinassa että Japanissa väestöpyramiidi on kääntynyt päälaelleen ja molemmisa maissa suuresta väestömäärästä huolimatta ollaan huolissaan juuri siitä miten yhä pienempi nuorten joukko voi elättää yhä vanhempaa väestöä.

  Ongelma on oikeastaan kapitalistisen taloussysteemin ongelma. Kyllä varallisuutta riittäisi jos se jaettaisiin suhteelisen tasaisesti, eikä sitä liitettäisi perinteelliseen ansiotyöhön. Tähän ihmiset eivät valitettavasti viellä ole kypsiä vaan elannon saamista ilman työpanosta pidetään moraalittomana.

  Kaikki tämä tulee muuttumaan aivan muutaman vuosikymmenen sisällä.Syynä ilmastonmuutokset jotka tulevat aiheuttamaan valtavat väestönsiirrot. Tämä tulee koskemaan mitä suurimmassa määrin Suomea ja muita pohjoismaita. Tätyy muistaa että pohjoismaat ovat harvaanasuttuja ja pinta-alaltaan suuria.

  Siis väestöä ei tule puuttumaan.Ongelma kanta-asukkaille on se, että tänne tulijat eivät ole kasvaneet täällä ja he tuovat tullessaan uusia kultuureita jotka uhkaavat perinteellistä kansallista identiteetin tunnetta. Tämäkin on ylimenoilmiö. Kun Suomessa on , sanokaamme 30-50 miljoonaa asukasta, joista valtaosa ovat tulleet sekä Aasiasta että Afrikasta, niin kansallinen suomalainen kulttuuri on tullut kansainväliseksi ja on mahdollisesti tapahtunut kielen vaihto, todennäköisesti englanti valtakielenä.

  Koska Venäjä on harvan asutuksensa vuoksi tulevaisuuden ilmastopakolaisten suuri vastaanottomaa, niin senkin kansallinen identiteetti tulee muuttumaan ja maapallon koko geopolitiikka joudutaan uudelleen arvioimaan. Sadan vuoden kuluttua maapallon väkiluku on myöskin laskenut huomattavasti mutta ilmaston muutoksen johdosta väestö on kasaantunut alueille jossa voidaan elää.

  Millainen taloussysteemi tästä kaikesta syntyy on täysin avoin asia ,eikä sellaiseen olla edes valmistautumassa. Nuoret, jo olemassa olevat lastenlapseni joutuvat ratkomaan näitä ongelmia enkä kadehdi heitä siitä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Markku Hirn :”Ongelma on oikeastaan kapitalistisen taloussysteemin ongelma.”

   “Si vos difficultés en mathématiques vous inquiètent, je puis vous assurer que les miennes sont encore plus grandes.” (Albert Einstein)

   Kuka olisi huolissaan siitä ,että maailman tuottavimpiin sijoituskohteisiin kuuluu pornoteollisuus rikollisten käsissä olevine ihmiskauppoineen tai että globaalin asekaupan ”profitit” ovat ainakin joidenkin netistä löytyvien tietojen mukaan nousseet parinkymmenen viime vuoden aikana jopa n. 100%.

   Maailman tuottavimpiin sijoituskohteisiin kuuluvan pornoteollisuuden johtavia maita Euroopan mantereella ovat ainakin Espanja, Japani, Venäjä ja Saksa ja globaalin asekaupan USA, Venäjä, Kiina, Saksa, Ranska ja Britannia.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Hirn sanoo:

  Porno, huumeet ja aseet kuuluvat osana kapitalistiseen talouteen.Ne tulevat varmasti kukoistamaan ilmastonmuutoksista huolimatta. Mutta suuri ongelma tulee olemaan se miten miljaardit ihmiset tulevaisuudessa ruokitaan , asutetaan ,puetaan ja koulutetaan siten että ahtaasta asumisesta pohjoisella pallonpuoliskolla huolimatta ,ihmiskunta tulee selviämään.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Markku Hirn :”Porno, huumeet ja aseet kuuluvat osana kapitalistiseen talouteen.Ne tulevat varmasti kukoistamaan ilmastonmuutoksista huolimatta.”

   Noinhan meidät sodan jälkeen syntyneet haluttiin opettaa ja tuo ajatus on erittäin ”edistyksellistä” jatkoa tälle: ”Amerikkalaisen imperialismin ja sen liittolaisten taantumuksellinen hyökkäyshenkinen politiikka sai aikaan uuden maailmansodan todellisen vaaran, sodan, jossa olisi käytetty ohjus- ja ydinaseita sekä muita joukkotuhovälineitä.- – Se, että Neuvostoliitolla on ohjuksia ja ydinaseita, on maailmanrauhan parhaana takeena ja ankarana varoituksena hyökkääjille ja sotaseikkailijoille…” (Kommunistinen internationaali, historiallinen katsaus, Moskova 1973)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Hyvä blogi! Poliittisen tahdon tulee kääntää katseet takaisin kansan palvelemiseen nykyisen etujärjestelmän sijaan. Osakesijoittajat eivät ole enemmistöä, mutta jollain tasolla tuntuu, että viimeiset vuosikymmenet hallitus on ajanut vain niiden asioita, jolla on varallisuutta enemmän kuin omiksi tarpeiksi.

  On tavallaan karua ajatella, että hallitus on näkökyvytön, kun se ajaa harvainvaltaa kansanvallan sijaan. Lapsettomuus on perhekeskeinen maailman kuvan työntämistä syrjään ja siihen ainoa korjaus on täydellinen suunnanmuutos, jossa perhe nostetaan yhteiskunna keskukseksi suurpääoman kustannuksella.

  Tapahtuuko näin? En usko, ainakaan nykyisellä poliittisella pääomalla. Voisi oikeutetusti kysyä, onko tarkoitus taas jakaa kansakuntamme kahteen kerrokseen. Nykyisellä menolla se on pian tehty. Toivotaan, että kansa herää horroksesta ja äänestää tasapainoa nykyiseen menoon, koska nykyinen rahakiima johtaa kaaokseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ei kaikki ole hallituksen tai eduskunnan syytä. Demokratialla ei ole pääsyä pankkiholveihin, ei johtajasopimuksiin eikä paratiisisaarille. Näyttää siltä, että jokainen taho kiristää, jos on joku millä kiristää. Vanha, sairas tai työtön on tämän piirileikin ulkopuolella, ei kurjuudella kiristetä. Sen näkee jo Raamatusta. Ei rikasmies hätkähtänyt paiseilevaa Lasarusta portinpielessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Niinpä, kun Jeesus sanoi: ”Köyhät ovat aina teidän keskuudessanne”, niin taisi tuntea ihmisluonnon läpikotaisin… Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö köyhyyttä vastaan tulisi taistella, sillä eikös juuri tämän maailman ruhtinas ole Kristuksen vihollinen? Totuuden toteaminen Jeesuksen suusta ei siis ole voimattomuutta asian edessä, vaan lujaa ja sitkeää vääryyden vastustamista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pertti Niukkanen sanoo:

  Täysin ohi aiheen, mutta kun pitää jotenkin Pekan huomio saada. 🙂

  Löysin vasta nyt Pekka-piispan mainion kirjoituksen “Ratsasti kuin enkeli” https://www.kotimaa.fi/blogit/ratsasti-kuin-enkeli/ Asia kiinnosti minua paljonkin ja kirjoitin sinne kommentin, jossa on monia kysymyksiä. Tuo Pekan blogikirjoitus on jo puolentoista vuoden takaa, joten sitä tuskin kukaan enää löytää. Toivon, että Pekka-piispa kuitenkin katsoisi kysymyksiäni ja ehkä vastaisikin. Olisin kovin kiitollinen!

  Kiitos muutenkin Pekalle kiinnostavista kirjoituksista. Tuota “sotapapin” näkökulmaa ei juuri muualta löydy.

  P.S. Ehkä tästä sittenkin johtaa linkki myös aiheeseen ”Miten syntyvyys saadaan nousuun?”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Pekka Särkiö

  Kenttäpiispa ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti. Harrastan mehiläistarhausta ja maatiaiskanojen kasvatusta, esteratsastusta ja nykyaikaista viisiottelua. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto ja sen elinvoiman turvaaminen, ekologinen elämäntapa, historian tuntemus sekä kestävän yhteiskunnan puolustaminen.