Gnostilaisuus.

Gnostilaisuus.

Täällä on viitattu useinkin  gnostilaisuuden harhaoppiin. Gnostilaisuus on kenties merkittävin suuntaus Jeesuksen sanoman realistisessa ja rehellisessä tulkinnassa alkaen vaikka ihmisten tas-arvostuksen kunnioittamisella, siis naisten ja miesten. Vieläkään 2000 vuoden jälkeen ei ole nykyisessä kristillisessä opissa.  Arvostelijoiden olisi syytä tutustua Princetonin yliopiston entisen uskonnonhistorian professori Ekaine Pegals`in kirjaan ” Gnostilaiset evankeliumit ”, joka tutkii gnostilaisia tekstejä ja niiden herättämiä kysymyksiä. Tätä palkittua teosta pidetään kansainvälisesti yhtenä parhaista johdatuksesta gnostilaiseen ajatteluun ja teksteihin. Se on myös valittu sadan parhaan 1900-luvulla kirjoitetun kirjan joukkoon.

Tästä saa lyhyen yhteenvedon, rohkenen sanoa, hyvän Googlesta haulla ” Reformaatio.fi ” ja sielä kirjoitus 18  ” Gnostilaisuus ” 28.10.2008.

 1. Matias Roto.

  Me ihmiset valitsimme Jeesuksen Jumalaksi Nikeassa 325. Aina voi kertoa , että se oli Jumakla joka valitsi kaverinsa.

  Erös pappi aikaisemmassa ketjussa ilmoitti, että kaikilla kolmella jumalalla on omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Se löytyy kyllä tiedostoistista.

  Sinulla on omna oppisi ja toivottavasti olet onnellinen siitä. Muuten et ole sanonut sanaakaan siitä mitä gnostilaisuudessa on Jeesuksen sanoman vastaista. Nykyisessä oppisi on ihmisarvostuksessa Jeesuksen sanoman vastaista.

  Totean tässä lopuksi, että Jeesus eli noin 30 vuotta ja hänen toimintansa kesti tutkijoiden melko yksimielisen katsantokannan mukaisesta yhden vuoden. Tästä voisi realistisesti päätellä lisää.

  • Reijo

   Selvästi olet väärin informoitu, jos kuvittelet että Jeesuksen Jumalaksi tunnustaminen olisi syntynyt vasta Nikeassa.

   Se esiintyy jo Elisabetin tervehdyksessä: ”Minun _ H e r r a n i _ äiti.”

   Kyrios = ”Adonaj” = HERRA Jumalan pyhän Nimen lausuntamuotona.

   Sen lausuu selvin sanoin myös suuri uskon tunnustaja apostoli Tuomas:

   ”Minun _ H e r r a n i _ ja minun _ J u m a l a n i _ . ”

   Olet myös täysin väärin ihformoitu, jos kuvittelet että Isä ja Poika ja Pyhä Henki olisivat lukumäärältää jotain muuta kuin _ y k s i _ _ J u m a l a _ . Jumala nimittäin on _ y k s i _ , mutta hän on ilmaissut itsensä kolmessa eri persoonassa.

   Kirkkomme päätunnustus Augsburgin tunnustus 25.6.1525 antaa selkeän määritelmän meidän Jumalastamme:

   I Jumala

   Meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa, että Nikaian kirkolliskokouksen päätös jumalallisen olemuksen ja kolmen persoonan ykseydestä on tosi ja että siihen on epäilyksettä uskottava; nimittäin että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi ja joka on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja hyvyydessään, kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta ja jotka ovat yhtä ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Käytämme tässä sanaa persoona samassa merkityksessä kuin vanhan kirkon opettajat; se tarkoittaa sellaista, mikä ei ole toisen osa eikä ominaisuus, vaan on olemassa itsenäisesti.

   Seurakuntamme tuomitsevat kaikki harhaopit, jotka ovat tämän kohdan kanssa ristiriidassa, kuten manikealaisen, joiden käsityksen mukaan on olemassa kaksi alkuperustetta, hyvä ja paha, valentinolaisen, areiolaisen, eunomiolaisen, muhamettilaisen ja muut näiden kaltaiset. Ne tuomitsevat myös samosatalaiset, vanhat ja uudet, jotka väittävät, että on olemassa vain yksi persoona, ja tämän johdosta juonikkaasti ja herjaavasti viisastelevat Sanasta ja Pyhästä Hengestä, etteivät ne ole erillisiä persoonia, vaan että Sana merkitsee ääneen lausuttua sanaa ja Henki luonnossa aikaan saatua liikettä.

  • Se esiintyy jo Elisabetin tervehdyksessä: “Minun _ H e r r a n i _ äiti.”

   Kyrios = “Adonaj” = HERRA Jumalan pyhän Nimen lausuntamuotona.

   Sen lausuu selvin sanoin myös suuri uskon tunnustaja apostoli Tuomas:

   “Minun _ H e r r a n i _ ja minun _ J u m a l a n i _ . ”

   Matias, kuten hyvin tiedät, näitä esittämiäsi termejä on käytetty runsaasti myös aivan maallisessa diskurssissa. Naisen raskaaksi tehnyt aviomies oli esim.kyrious (vrt kr. kyro) tai baal. Jumaliksi saatetiin kutsua jopa profeettoja ja ryhmien pomoja.

  • Matias, juutalaisuudessa jumaliksi sanottiin jopa profeettoja kuten Jeesuskin mainitsee. Ja eräit enkeleitä kutsuttiin jumalikis eli elohimeiksi. Ja mites tämä lause selittyy: Kun Jumala oli tuomarina jumalien kokouksessa. Tai kuinka jumalien pojille syntyi tyttäriä…

   ”Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä… Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa.”(Ps. 82:1, 6–7)
   ” Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen.
   Myös Saatana oli heidän joukossaan. (Job 1:6)

   Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun uskollisuuttasi.
   Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen, ei kukaan hänen kaltaisensa
   jumalien joukossa! (Ps. 89:6-7)

  • Reino

   Karthagon kirkolliskokouksessa 250 -luvulla kirkko pitäytyi vanhaan apostoleilta perittyyn kastekäytäntöön, että lapsi on kastettava heti syntymän jälkeen, kohta kun se on mahdollista toimittaa.

   Uutuus jota yritettiin syöttää puhui siitä että lapsen kasteen voi siirtää yhden viikon ikään.

   Nikean kokouksessa pitäydyttiin alkuperäiseen kristinuskon oppiin että Jeesus on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa.

   Tarjottuna uutuutena oli Areioksen oppi, missä Jeesuksen täysi jumaluus kiellettiin. Se torjuttiin päättäväisesti jumalattomana harhaoppina.

   Tässä pientä historiallista taustaa torjumaan jostain hämärälähteistä saamaasi väärä informaatiota vastaan.

  • Kirkko semmoisenaan kun se tänään on kehittynyt 2000 vuoden aikana nykyiselleen. Et tee viisaasti, jos luulet voivasi sitä muuttaa. Meidän ev.lut. kirkkomme puitteissa ei ole mitään estettä elää Pyhän Hengen täyteydessä ja tietoisena Jumalan valtakunnan läsnäolosta sydämessämme, Kristuksesta meissä ja keskuudessamme. Kirkossamme hyväksytään kaikki armolahjat ja niiden käyttäjät ovat piispojen suojeluksessa. On täyttä höpötystä luulla ettei kirkossamme ole hengellistä elämää ja että tähän tarvittaisiin jotain gnostilaisia ideoita.

 2. Onko Jeesus sinulle pelkästään hyvä opettaja vai kaikkivaltias Jumala?


  Eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: ”Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?” Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät: ’Älä tee huorin’, ’Älä tapa’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’.” Mutta hän sanoi: ”Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti”. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: ”Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua”. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: ”Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan! Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?” Mutta hän sanoi: ”Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista”.
  (Luuk. 18:18‭-‬27 FB38)

  • Reino, jos me omiin tekoihin katsomme ja ajattelemme pelastuvan ilman Jumalaa Herraa Jeesusta Kristusta, niin on hyvä lukea Raamatusta vähimmäisvaatimus. Oletko täydellinen?

   Jeesus sanoi: ”Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.” (Matt. 5:48 FB38)

   Jahve sanoi: ”Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä.” (3. Moos. 19:2 FB33)

 3. Lopulta kysymys Jeesuksesta kiteytyy Hänen ylösnousemiseen kuolleista, jonka todistajia Apostolit olivat.
  Syntien sovitus ja Kristuksen tuleminen maailmaan, Jeesuksen kuolema ja ylösnouseminen on sellainen Kristinuskon Kallio, jota vastaan maailma rikkoo itsensä, kun se taistelee Jumalan tahtoa ja ilmoitusta vastaan.

  ”Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”
  Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: ”Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin”. Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä. Apost.t. 17:31-33

  Jeesus sanoi itse: ”Minä olen (2.Moos.3:14) se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.
  Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.
  Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.
  Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.”
  Joh.10:14-18

  ”Minä ja Isä olemme yhtä.” Joh.10:30

 4. Reino

  Väität että gnostilaisuudessa mies ja nainen ovat tasa-arvoisia. Miten mielestäsi tähän suhtautuu se että Tuomaan evankeliumin mukaan naisen pitää tulla meiheksi ollakseen hyväksytty ihmisenä eli päästäkseen sisälle Valtakuntaan.

  Mielestäni tähän verrattuna kristillinen ratkaisu, missä mies ja nainen saavat omana itsenään, ilman että tarvitsee ottaa toisen roolia, saavat olla tasavertaisina Kristuksessa, ”yhtä Kristuksessa”, on paljon aidompaa ja luonnollisempaa yhdenvertaisuutta Jumalan edessä. .

  http://freelyreceive.net/metalogos/files/th_interlin/th114.html

  • En väitä mitään. Kaikki evakeliumit ovat krjoitetut jopa uusien sukupolvien toimesta. Elmämme rikkaus ja tarkoitus on lähimmäise rakkaus ja sen realistinen ymmärtämonen. Jeesus.

   Mielisairaus on mielisairautta.

  • Reino Suni :”Elmämme rikkaus ja tarkoitus on lähimmäise rakkaus ja sen realistinen ymmärtämonen. Jeesus.”

   Siis på finska: sama Kuin Armon Vihreillä ja muillakin ”voiton” tavoittelijoilla. Saada tulevien seurakuntavaalien luottamushenkilö-ehdokaslistoille riittävästi kyseiseen ideologiaan ja puoluekuriin tai muihin ”lehmänkauppoihin” sitoutuneita ehdokkaita tekemään päätöksiä mm. seurakuntien henkilöstö- ja talousasioista.

  • Miten mielestäsi tähän suhtautuu se että Tuomaan evankeliumin mukaan naisen pitää tulla meiheksi ollakseen hyväksytty ihmisenä eli päästäkseen sisälle Valtakuntaan.

   Tössä onkyse siitä,että g nostilaisuuden teleios/ehjä ihminen on ensisijaisesti ihminen ja vasta toissijaisesti sukuopuoliolento. Näin hänen tuli uudestisyntyä ihmiseksi, mitä sana mies täsä yhetydesä merkitsee,koska ihminen ja mies ovat sama sana.

  • Seppo

   On useampia kieliä missä ”mies” ja ”ihminen” ovat sama sana, mutta koptissa esiintyvä sana ” 6oout ” tarkoittaa nimenomaan urospuolista ihmistä, kreikkalainen vastine sille on ”Αρσενικός”, jolle määritelmän mukaan on mahdollista tuottaa spermaa.

 5. Gnostikoille kuten eräille heprealaisille esoteerikoillekaan JHVH/Herra ei ollut Korkein jumaluus vaan heillä ’Korkein’ El Elyon oli Ajin Suph. Gnostikkojen aioonit ja sfäärit vastaavat kritittyjen ’taivaita’. Myös gnostilaisilla ovat olleet suulliset perimätietonsa ja gnostilaisuus on hellenistynyttä juutalaista perimätietoa, ei se esoteerisesta juutalaisuudesta kovinkaan kauas mennyt.
  Jeesus moittii merkittävästi fariseuksia GNOSIKSEN avaimen kätkemisestä. Ja Paavali tuomitse VALHE gnosiksen,ei siis välttämättä omasta mielestään oikeaa gnosista. On syytä epäillä, että gnostikoille kävi samoin kuin menshevikeille: nämä olivat enemmistö ja olivat tehneet vallankumouksen varsinaisen työn, mutta pieni bolshevikkien vähemmistö korjasi potin.

  Gnostilaisittain voisi myös muuten kysyä, että oliko paratiisin käärme paha? Sehän antoi ihmisille tiedon hyvästä ja pahasta. Jeesuskin kehotti opetuslapsia käärmeen viisauteen. Jumala säikähti tätä ”ettei ihminen vain söisi elämänkin puusta” ja karkotti ihmiset paratiisin ulkopuolelle.

  Antignostikot perustelevat perinteisen kristinuskon tulkinnan autenttisuutta vetoamalla esim. apostoliseen suulliseen perimätietoon kun taas gnostiset tekstit olisivat syntyneet korkeintaan 100 jKr.
  Ikäänkuin gnostikoilla ei olisi voinut olla vastaavaa suullista perimätietoa ennen tekstejä…! (Lisäksi on kysyttävä, paljonko kirkko onnistui gnostiset tekstit kiellettyään, niitä tuhoamaan?) Edelleen puhutaan Raamatusta ikään kuin joku Raamattu olisi ollut edes gnostikkojen varhaisvaiheen aikana edes olemassa. Ja erinomaisen helposti unohdetaan, että Ut:n Johanneksen Ilmestys on luonteltaan varsin gnostilainen, ja että itse Jeesus peräänkuuluttaa GNOSIKSEN avainta ja haukkuu Abrahamin lapsia perkeleen lapsiksi (JHVH siis perkeleenä) ja että Paavali tuntee gnostikkoja ja tuomitsee VALHE-gnoosiksen vastakohtana ilmeiselle oikealle gnosikselle. Alkukristillisyys on ollut luonteeltaan hyvinkin gnostista, Paavalin edustama muoto voitti ja se pikkuhiljaa vesittyi nykymuotoiseksi kristillisyydeksi, jossa gnostiselle termistölle on vähitellen annettu uudet nimet ja sisällöt. Mutta mysteerien kaiku kuitenkin kuuluu yhä.

  Gnostilaisuus nostaa esille monia muitakin eritäin mielenkiintoisia teemoja Raamatusta. Niistä toiste

  • Seppo

   Juutalaisuuden perusoppi on että Jumala on _ y k s i _ .

   Kun viittaat siihen että muka olisi ero Pyhän Nimen ja Korkeimman Jumalan välillä, niin se menee pakanuuden puolelle, mutta tällainen oppi kyllä on gnostilaisuuden joidenkin haarojen mukaista opetusta, joihin liittyy ajatus kahdesta jumalasta.

   Samanlainen kahden jumalan oppi saa joissain toisissa gnostilaisten ajatusten yhteyksissä muodon että on muka on erikseen hyvä jumala joka on kaiken hyvyyden ja kirkkauden lähde, joka on puhdasta henkeä ja toisaalla aineellisen maailman luonut paha jumala jonka takia meillä on tämä aineellinen eli paha maailmamme, joka sitoo hengen aineellisuuteen eli pahan valtaan.

   Sekä juutalaisuudessa että kristinuskossa Jumala on yksi ja hän on luonut sekä taivaan että maan, sekä näkyvän että näkymättömän maailman, sekä aineellisen että henkisen todellisuuden, mistä syystä myös koko aineellinen todellisuutemme on hyvän Jumalan hyväksi luomaa ja niin koko luomakunta kaikkineen on yhteen kuuluvaa ja se on merkittävää, koska kaikki on Jumalan luomaa.

 6. Gnostilaisuuden lähtökohta nykyajassa ei ole vanhat kirjoitukset, vaikka nekin siitä todistavat , vaan todellakin ihmisen kaipaus henkistyneisempään elämään , vapauteen ”lihan” siis biologisten vaistojen pakosta.

  Jos haluaa ymmärtää sitä missä’ määrin gnostilaisuus meidän aikanamme, New Age , erästä termiä lainatakseen , kukkii koska meissä on vapautuksen , puhdistumisen, kehittymisen , valaistuksi tulemisen kaipuu, niin riittää pieni rehellinen itsetarkkailu.Se on sama kaipuu joka jo antiikissa sai kirjallisia muotoja.

  Tuo kaipaus on synnistä vapautumisen kaipaus. Synnin lähteenä pidettiin , aivan oikein , kehoa ja sen ”eläimellisiä” , tahdon ulkopuolella olevia yllykkeitä.

  Juutalaisilla ja kristityillä ei ole monopoolia syntiin eikä synnistä vapautumisen haluun. Kaikki suuret uskonnot taitelevat syntiä vastaan. Siihen kaikkilla on oma palastustiensä. Gnostilaisuus ilmiönä löytyy jossain muodossa kaikista uskonnoista ja mitä suurimmassa määrin kristinuskon vuosisataisissa tulkinnoista siitä miten kristityn tulisi elää.

  Gnostilaisuuden tendenssi on käytännöllinen eikä teoreettinen. Kaikki ovat biologiansa vankeja. ”himot” siis pakonomaiset halut sukupuolityydytykseen, ruuan takaaminen omillensa siihen kuuluvan reviirin puolustaminen ja laajentaminen, hierarkioissa kiipeämisen halu jne ovat esimerkkejä siitä miten biologiset tarpeet meitä ohjaajaavat ja gnostilaisuuden idea lihasta vapautuakseen on yritys muiden mukana . Asketismi on gnostilaisuuden muoto. Kristittyjen pyrkimys pyhitykseen on toinen .

  Siis. Gnostilaisuus ei ole organisoitunut oppi vaikka sellaistakin on yritetty. Se on sama kapina lihaa vastaan kun mitä kristitytkin taistelevat.

  • Sana gnosis kirjoitetaan kreikaksi gnwsij ja sanaa käytettiin antiikissa sekä tieteellistä että filosofista tietoa tarkoittaen. Sanasta tuli myöhemmän gnostilaisuuden pääkäsite muiden käyttäessä useimmin tiedosta sanaa ginosko tai epiginosko, jotka Uudessa testamentissa esiintyvät lähes 200 kertaa ja jotka merkitsivät myös jonkin asian yleensä älyllistä ymmärtämistä. Kreikkalaisessa ajattelussa gnosis liittyi läheisesti totuuden tuntemiseen ja sanan olivat adoptoineet myös eräät esoteeriset ryhmät, jotka väittivät että heillä on gnosis eli tieto Jeesuksen opetusten todellisista salaisista merkityksistä.

   Tieto-sana on yllättävän keskeisellä sijalla Uuden testamentin ajattelussa ja siksi sana kannattanee analysoida siis myös gematrian keinoin.
   Ja tulos on varsin merkittävä, sillä gnwsij -sanan lukuarvoksi eli erillisten kirjainarvojen summaksi tulee 1271. Tämä on tärkeä havainto siksi, että saman lukuarvon 1271 saavat myös sanonta he kleronomia hagia eli pyhä perimätieto ja sana stauros eli r i s t i!
   Suotta ei Jeesus sanaa Luukas 11:52:ssa siis käytä, kun hän eli kreikan gnostilaiseen tapaan toteaa: ” Voi teitä te lainoppineet, kun te olette kadottaneet gnosiksen avaimen. Itse ette ole menneet sisälle, ja muita olette sisälle menemästä estäneet.…”

   Kun tarkastelemme pyhässä perimätiedossa eli kabbalassa ja gnostisismissa ristiin tai tarkemmin ristinmuotoisiin merkkeihin ja piirroksiin liitettyjä merkityksiä, ei ole liioiteltua sanoa, että tieto eli gnosis on pyhää perimätietoa ristin monista esoteerisista merkityksistä Voidaan viitata elämää luovan hiilen nelikätisyyteen, luovan Jumalan Jahven nelikirjaimisuuteen, elämän monimuotoisuutta ja laatuja määrittelevän DNA:n nelikirjaimiseen emäsrakenteeseen ja moneen muuhun luonnossa ristin muotoisena tai nelinumeroiseen ilmentymään,kuten kromosomiin, joka mikroskooppikuvassa näyttäytyy vinoristinä, ja jonka luokitus on täsmälleen analoginen sanan Adam lukuaurvojen kanssa !!! (44 45 46!)

   Mutta millainen olisi nimenomaan Kristukseen liittyvä gnostinen risti, sillä stauroshan on juuri Jeesuksen rististä Ut:.ssa käytetty sana. Ja miten moinen risti voisi liittyä vaikkapa jälleensyntymäoppiin? Siitä toiste 🙂

  • HIrn. ”Asketismi on gnostilaisuuden muoto. Kristittyjen pyrkimys pyhitykseen on toinen” .
   Gnostilaisuudessa on kyllä ihan libertinistisiäkin suuntauksia, ei vain asketismia ja pidättyväisyyttä korostavia. Kristittyjen pyrkimys pyhitykseen ei ole mitään gnostilaisuutta, koska pyhyytemme on Kristuksessa, joka on pyhityksemme. Näin emme ole pyrkimässä minnekään tässä suhteessa.

  • Seppo

   Ei gnostilaisuuden olemassaoloa voi osoittaa pelkillä viisaus tai tieto -sanoilla. Viisauden ja tiedon hankkiminen ja hallinta ovat kuuluneet juutalaisuudessa aivan elämän perusasenteisiin ja aina liittynyt aitoon ja terveeseen liturgiaan ja hurskauden harjoitukseen.

   Tästä antaa esimerkin vaikkapa seuraavat esimerkin omaisesti valitut raamatunkohdat:

   Sananlaskut:

   1:2 viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,

   1:7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

   2:2 niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon –

   2:6 Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

   2:10 sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi,

   3:13 Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.

   3:19 Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut.

   4:5 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.

   4:7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.

   4:11 Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille.

   5:1 Poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun taidolleni

   7:4 Sano viisaudelle: ”Sinä olet sisareni”, kutsu ymmärrystä sukulaiseksi,

   8:11 Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa.

   8:12 Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden.

   9:1 Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä.

   9:10 Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. –

   Samaten viisaus on kuulunut myös kristikunnan perustaviin käsityksiin ilman että sen hankkimiseen liittyy mitään salatieteilyä tai gnostilaisuutta, vaan joka on aivan luonnostaan Jumalan antamaa.

   Esimerkkinä mainittakoon ensimmäinen marttyyri Stefanos ja Vanhan testamentin suuri hahmo Mooses Apostolien tekojen kuvauksissa:

   Apostolien teot:

   Stefanos ja kolleegansa

   6:3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.

   6:10 mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui.

   Mooses ja Egyptin hovi

   7:10 ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon ja viisauden faraon, Egyptin kuninkaan, edessä; ja tämä pani hänet Egyptin ja kaiken huoneensa haltijaksi.

   7:22 Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa.

   Näille kuvauksille kaikenlainen gnostilaisuus on täysin vierasta. Näissä on puhetta viisaudesta ja tiedosta, joka toimii aivan käytännön tasolla mielekkäänä ja toimellisena koko yhteisön hyväksi.

Kirjoittaja

Suni Reino
Suni Reino
Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.