Ensimmäinen ratsastaja ja korona

Tietyt kehityskulut toistuvat ihmiskunnan historiassa. Niissä nähdään jopa ennalta määrätty kaava, kuten miekka, nälkä ja rutto (Hes 7:15). Onnettomuuksissa kertautuvat sodat, nälänhätä ja kulkutaudit. Siksi monet haluavat sovittaa nykyhetken tapahtumiin valmista kaavaa ja nähdä siinä jonkin ennustuksen täyttymisen: "Tämä on nähty jo ennalta?" Samalla jää huomaamatta kunkin tilanteen ja siihen johtaneiden syiden ainutkertaisuus. Tuore ja oikeaan osuva tilanteen analyysi voi oppia historiasta, mutta ei voi sivuuttaa tätä päivää.
_ _ _
Albrecht Dürer (1471-1528) kuvasi puupiirroksissaan Raamatun tapahtumia ja oman aikansa tilannetta, niin myös Ilmestyskirjan ratsastajissa (Ilm 6). Keskiajan ja uudenajan taitteeseen osui aikakausien murros, jota kuvastivat talonpoikaissodat, löytöretket, reformaatio sekä kirjapainotaidon keksiminen - jonka ansiosta uudet aatteet levisivät teksteinä ja piirroksina.

Mitä olivat neljä ratsastajaa? Ensimmäisenä valkoinen hevonen sekä ratsastajalla kädessään jousi ja päässään voittajan seppele, toisena punainen hevonen ratsastajalla miekka, kolmantena musta hevonen ratsastajalla vaaka. Neljäntenä saapui harmaa hevonen, jonka ratsastajan nimi oli Kuolema ja sen peräässä - samalla ratsulla ratsastaen? - tuli Tuonela. Kolmen edellisen ratsun selitys on kutakuinkin selkeä: miekka merkitsee sotia, vaaka ruoan kallistumista ja nälänhätää sekä Kuolema ja Tuonela kuolleisuuden kasvamista sotien, nälän ja tautien seurauksena. Siten Ilmestyskirjan kolme jälkimmäistä ratsua noudattavat Vanhan testamentin usein toistuvaa vitsauksien triadia, miekkaa, nälkää ja ruttoa.
_ _ _
Entä ensimmäisenä saapuva valkoinen ratsu, ratsastajallaan jousi? "Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti." (Ilm 6:2). - "et vidi et ecce albus et qui sedebat super illum habebat arcum at data est ei corona et exivit vincens ut vinceret." Corona? - joidenkin selittäjien into saattaa tästä hypähtää kirjavan runoratsun selkään. Mutta kannattaa vielä pidätellä hevosta, ettei se lähde laukoille.

Mitä valkoinen hevonen ja sen ratsastaja voisivat merkitä miekan, nälän ja ruton edellä? Ratsastajasta puhutaan voittajana, johon myös voiton seppele tai kruunu viittaa. Jousi on joskus viittaus kauas vaikuttaviin nuoliin, myös kuvaannollisessa merkityksessä, esimerkiksi jumalattomien pahoihin aikeisiin (Ps 11:2; 64:4). Samoin jousi ja nuolet esiintyvät kuvaannollisessa merkityksessä Jumalan aseina pahaa vastaan: "Hän (Jumala) ampui nuoliaan ja hajotti viholliset" (Ps 18:15); "Sinä (Jumala) jännität jousesi suoraan heitä kohti ja ajat heidät pakoon" (Ps 21:13).
_ _ _

Ilmestyskirjassa puhutaan toisessakin kohdassa valkoisella hevosella ratsastavasta: "Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitseee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta ja hänen nimensä on Jumalan Sana." (Ilm 19:11-13). Ratsastajan nimi, Jumalan Sana, viittaa samaan kuin Johanneksen evankeliumin alku: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala." (Joh 1:1-2). Jos tämä voittoisa, kruunattu ratsastaja on sama henkilö molemmissa kohdissa Ilm 6 ja 19, olisi kyseessä Jeesus Kristus?

Täydennän 11.4. Ilmestyskirjan kokonaisuudesta selviää kuitenkin, ettei Jeesus voi olla Ilm 6:2 ensimmäinen valkealla hevosella ratsastaja, koska Jeesus on Karitsana avaamassa sinettiä (6:1) ja siten päästämässä ratsastajia liikkeelle. Ennemminkin ensimmäinen ratsastaja on jokin voittoisa ilmiö tai ideologia, jonka perässä seuraavat onnettomuudet sota, nälkä ja taudit.

Ilmestyskirjan kuvakieli on moniselitteistä, eikä edes välttämättä avaudu selityksille. Itse kuitenkin näen niin, että ihmisiä koettelevilla vitsauksilla ja onnettomuuksilla on mahdollisuus edetä vain niille sallituun rajaan saakka, ei edemmäs, sillä Kristus puolustaa Isänsä luomaa maailmaa ja elämää. Myöhemmin (Ilm 19:11) valkoisella hevosella ratsastavana Jeesus kukistaa pahan vallan.

Hänellä on voiton kruunu päässään. Sota, Nälkä ja Kuolemakin on jo voitettu. Kristus on voittanut turmiovallat omalla kuolemallaan ristillä, mihin viittaa hänen vereen kastettu kuninkaan viittansa. Ylösnousemisellaan Kristus vahvisti voittonsa todellisuuden.
_ _ _
Kotimaa24-sivulla oli 31. maaliskuuta emerituspiispa Eero Huovisen haastattelu liittyen korona-epidemiaan. Kriisien ja kärsimysten keskellä ihminen joutuu ymmälleen paitsi ympäristönsä myös Jumalan kanssa. Mitä Jumala haluaa nyt sanoa? Huovisen mukaan vastauksessa on oltava varovainen. "On mieluummin kysyttävä ja mietittävä kuin vastattava ja väitettävä...Mutta kysymystä Jumalan puheesta ei saa väistää... Kriisien luonteeseen kuuluu, että ne pakottavat ihmisen pysähtymään ja miettimään sitä, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä."

Huovinen sanoo kammoksuvansa tulkintoja, jotka väittävät kärsimyksiä Jumalan rangaistuksiksi joillekin erityisen syntiksi väitetyille ihmisille. Samalla Huovinen painottaa, että Jumala on elävä ja vaikuttaa jatkuvasti luomakunnassaan. Mikä on korona-kriisin osuus Jumalan suunnitelmassa? Huovinen kehottaa pitämään "pään kylmänä, sydämen lämpimänä ja kädet ristissä." Samalla hän luottaa siihen, että kaikki on Jumalan käsissä: "Haluan turvata siihen, että hän rakastaa koko maailmaa ja myös minua. Millä tavalla Jumala valtaansa toteuttaa, sitä en aina ymmärrä. Yritän suostua siihen, että Jumalan salaisuudet ovat suurempia kuin minun ajatukseni."
_ _ _
Jos siis otamme todesta sen, että Jumala on elävä ja vaikuttava luomakunnassaan, mitä meidän on ajateltava esimerkiksi korona-kriisistä? Onko sillä jokin tarkoitus? Voimme vain arvailla, emme pääse Jumalan salaisuuksiin. Rohkenen kuitenkin pohdiskella seuraavasti: Jumala rakastaa luomaansa maailmaa ja ihmistä, mutta samalla vihaa syntiä, joka uhkaa elämän säilymistä. Ihminen on oppinut hallitsemaan luontoa ja muokkaamaan sitä, sekä kuluttamaan rajattomasti sen resursseja - siinä määrin, että luomakunnan ja ihmiskunnan jatkuvuus on uhattuna. Jos kerran Jumala on elävä Jumala, joka pitää yllä luomaansa maailmaa, hän puuttuu tilanteeseen esimerkiksi luonnon omien prosessien kautta.

Olisi onnellista, ettei havaittaisi ihmisen käyvän sotaa itseään Luojaa vastaan. Siinä ei kävisi hyvin. Kun ihminen on ammentanut luonnonvarat tyhjiin on hän itsekin tyhjän päällä. Silloin ei ole epäselvyyttä voittajasta. Korona-kriisi tai jokin vastaava pysäyttäjä voisi kääntää ihmisen ajatukset elämän jatkumisen ja Jumalan puoleen
_ _ _
Tänään pitkänäperjantaina - parhaillaan kuuntelen Kallion kirkosta suorana lähetyksenä pienen esittäjistön Johannes-passiota - muistamme Jeesuksen kärsimystä, uhria maailman syntien puolesta. Hän, joka oli syytön kuoli, jotta me saisimme elää. "Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti, ettekä ihmisten himoja seuraten. ... Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy... Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen (gloriae coronam), joka ei kuihdu." (1 Piet 4-5).

60 kommenttia

 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Keskustelusta puuttuu oleellinen.

  2.Tes.2:3 ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”

  Jakeissa on monia yksityiskohtia, joista poimin muutamia. Se mikä estää, tarkoittaa tarkasti suomennettuna sellaista, mikä on keskellä. Entä mikä oli keskellä ja esti laidoilta alkanutta hapantumista? Keskellä olleet apostolit sopivat hyvin estäjiksi. Kun he poistuivat, niin taikina mitä todennäköisemmin hapantui.

  Kun puhutaan valkoisella hevosella ratsastajasta, niin sopiva ehdokas on myös laittomuuden ihminen. Hänellä on valkoiset vaatteet.

  Antikristus, antivoideltu, antikristillisyys, antivoidellut, tarkoittaa samaa asiaa kuin valkoinen. Anti on sellaista, joka ulkoisest on samankaltaista kuin originaali, se syrjäyttää originaalin ja tulee aidon tilalle. Antimateria edustaa samaa asiaa. Ulkoisesti sama, mutta varaus on negatiivinen. Tätä kuvaa Ilmestyskirjan karitsan sarvet, mutta lohikäärmeen ääni?

  Jeesus kertoo täsmälleen samasta asiasta, antikristillisyydestä, joka on syrjäyttänyt originaalin.

  Mat.7:22-23 ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'”

  Koska laittomuuden tekijät ovat kristikunnassa, niin missä he nyt ovat? Jos heitä ei ole, niin Jeesus puhui omiaan. Ainakin on varmaa, että laittomuuden edustajat ovat satavarmoja siitä, että he ovat Jumalan temppeli (”hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala”) ja että he tuntevat Jeesuksen, kun vielä tekevät suuria tekoja Jeesuksen nimessä ja kaikki toimii lupausten mukaisesti, ihmeitä tapahtuu heidän kättensä kautta, Mark.16.

  Tämä on eräs tapa tulkinta enkä ole lainkaan varma, että se pitää edes vähäisessä määrin paikkansa. Pidän kuitenkin tärkeänä olla avoin ja pohtia monia erilaisia reittejä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • 5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää (to katekhon), niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä (mesos) poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää (ho katekhon), 8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, Jakeet 5-8 Jakeessa kuusi mainitaan persoonaton pidättäjä, ”mikä” pidättää, ja jakeessa seitsemän persoonallinen pidättäjä, ”joka” pidättää. New King James kääntää jakeet;

   And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work; only He who now restrains will do so until He is taken out of the way (mesos). Ensin mainitaan jakeessa kuusi neutri pidättäjä to katekhon (asia). Se ei voi olla muu kuin Kristuksen seurakunta, eli uudestisyntyneet uskovat maan päällä, Matt. 16:18. Jumala estää antikristusta ilmestymästä niin kauan kun seurakunta on maan päällä.

   Sitten jakeessa seitsemän mainitaan maskuliini ho katekhon (henkilö). Hän on persoonallinen pidättäjä, eli Pyhä Henki, joka asuu uudestisyntyneissä uskovissa, Joh. 14:16. Vain Jumala itse Pyhän Hengen kautta on kyllin voimakas pidättämään antikristusta. Jakeen loppu kuuluu sanatarkasti; ”kunnes (persoonallinen pidättäjä) tulee pois keskeltä” (kr. mesos). Jeesus käyttää samaa ”mesos” sanaa myös Matt. 18:20:ssä, missä Hän toteaa että ”missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään” (kr. mesos).

   Sekä Kristuksen seurakunta että myös Pyhä Henki otetaan pois maan päältä seurakunnan ylösotossa ja vasta tämä mahdollistaa antikristuksen ilmestymisen. Tästä seurakunnan ylösotosta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa nk. ahdistuksen aika, minkä lopussa Kristus palaa takaisin maan päälle yhdessä ylöstemmatun seurakuntansa kanssa ja tuhoaa antikristuksen, Ilm. 19:11-21. Jakeen 6b mukaan Antikristus ilmestyy ”omalla ajallaan”, mikä tarkoittaa Herran vihan päivää, eli ahdistuksen aikaa. Hänen aikansa koittaa vasta seurakunnan ajan jälkeen, kun pidättäjät ovat poistuneet.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Rauhan julistukseen olen kääntänyt 2Tes.2:7 ”Sillä laittomuuden salaisuus jo vaikuttaa, kunnes tähän asti pidättävä poistuu keskeltä,”

   Oli siis tiedossa, että pidättävä poistuu keskeltä. Helluntailainen tulkinta minun aikoinani oli se, että pidättävä on Pyhä Henki.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Ilm. 6:2 maassa oleva ratsastaja ei voi olla Jeesus kun Hän itse avaa taivaassa sinettejä. Ratsastaja on pahuuden edustaja jota nuoli kuvaa. Ef. 6:16 ”Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet”.

   Hes. 39 1-3 puhuu jousen ja nuolen käyttäjän kohtalosta. ”Ja sinä, ihmislapsi, ennusta Googia vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä tulen sinun tykösi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. 2. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. 3. Mutta minä lyön pois jousesi sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolesi sinun oikeasta kädestäsi”

   Jeesuksen aseena on aina miekka Ilm. 1:16, 19:15, 21.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ilmestyksen 6. luvun ratsastajasta kerrotaan, että ”sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti.”

   Blogisti viittasi lukuun 19, jossa hyvin samankaltainen ratsastaja identifioidaan Jeesukseksi Kristukseksi. Sinä Reijo näet 6. luvun ratsastajan jonakin muuna ja uskot, että ”Jeesuksen aseena on aina miekka.”

   Et ole ehkä huomannut, että Jeesuksen kädessä voi olla miekan ja jousen ohella myös sirppi. Tällaisestakin on maininta tuossa Raamatun viimeisessä kirjassa: ”valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi.”(Ilm14:14)

   Miksi Jumalan valtakunnan kuninkaalla on nyt kädessä sirppi? Jatkossa kerrotaan kruunatun ”Ihmisen Pojan muotoisen” leikkaavan maan kypsää satoa. Itse asiassa toteuttavan sitä ennustusta, jonka hän maan päällä lausui: ”Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut.”(Mark4:29)

   Ajattelet myös tämän estävän sen, ettei voittoisa ratsastaja voisi olla meidän Vapahtajamme: ”Ilm. 6:2 maassa oleva ratsastaja ei voi olla Jeesus kun Hän itse avaa taivaassa sinettejä.”

   Voi olla, että nyt ajattelet hiukan liian konkreettisesti ratsastajista. Ei niistä yksikään maan päällä millään kirjaimellisella hevosellaan karauttele. Sotaa, nälkää, sairauksia ja kuolemaa maan päällä kuvataan Johanneksen näyssä ratsastajien aikaansaannoksilla. Se on näkyjen kertoma sopiva kuvaus voittoisasta taivaallisesta kuninkaasta menossa ”uusia voittoja kohti”.

   Tuolta 19. luvusta voit Reijo saada lisätietoa ”valkoisesta hevosesta ja sen selässä miehestä”.(Ilm19:11) Jakeen alkuosasta ilmenee ratsastajan sijainti: ”Minä näin taivaan avoinna.” Luvussa kerrotaan myös, ettei Jeesus nyt ole ainoa valkopukuinen ratsumies vaan on taivaallisten sotajoukkojen johtaja: ”Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa.”(Ilm19:14)

   Vaikka ratsastaja joukkoineen operoi tuossakin tilanteessa taivaasta käsin, vaikutukset koetaan taas täällä maan päällä: ”Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin.”(Ilm19:15) Taitaa olla muuten juuri se jae, jolla aivan oikein todistit Kristuksen käyttävän myös miekkaa. (Huomasitko Reijo, että Jeesuksella näkyy olevan nyt myös työkalunaan ”rautainen sauva”? )

   (Nuo Efesolaiskirjeen ja Hesekielin kohdat kertovat kyllä Raamatun asearsenaalista, mutta niillä on hyvin vähän tekemistä Jeesuksen Ilmestyskirjassa kerrotun voittoisan ratsastuksen kanssa.)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Rauli, me ei olla Ilmestyskirjan lukemisessa samalla kalkkiviivalla. Joudut noudattaan karttamisen pelossa UMK:n Ilm. 1:1 väärennyslisäystä ”vertauskuvin”.

   Ilm. 22:18. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Ilmestyksen kaupunki Astyroargelogi John Michell yhdistää kirjassaan The City of Relevation aikahistoriallisen ja perinnäishistoriallisen Ilmestyskirjan tulkinnan. Hän lähtee ikimuistoisesta temppelisymboliikasta, missä temppeli on jo ammoin nähty kos-misena ihmisen ja maailmankaikkeuden yhdistävänä makro- ja mikrokosmisena mallina, joka kulloisessakin arkkitehtuurissaan sisältää näitä maailmoja yhdistä-vän ja niiden rakenteesta kertovan ns. mittasuhteitten kaanonin, joka perustui ju-malalliselle harmonialle ja täydellisyydelle. Tämä harmonia oli kuitenkin särkynyt ja Michell’n mukaan Johanneksen ilmestyskirja kuten muukin Ut:n henkinen tarpeisto kuvaa toivoa tuon harmonian palautumisesta, paratiisin ennallistumisesta. Hän kirjoittaa: ”Kultaisen ajan ajan täydellisen henkisen tietämyksen kadonnut valtakunta on selviö jokaiselle, joka tutkii tuon ajan hallitsevan tieteen sitä tukevaa kaanonia. Kuten temppeliä, tätä kaanonia pidettiin elävänä arkkityyppinä ja se seurasi jälleensyntymien kierroksia, jotka olivat yhteydessä jumaliin, jotka kaanonin olivat joskus ensimmäisinä ilmaiseet. Varhaiset kristityt todistivat muinaisen hengen jälleensyntymää ja Pyhä Johannes ikuisti ilmiön Ilmestys-kirjansa 21 lukuun:

  Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen maa ja ensimmäinen taivas olivat ka- donneet eikä merta enää ollut.

  Ja minä Johannes näin pyhän kaupungin, Uuden Jeru- salemin laskeutuvan alas Jumalan tyköä taivaasta valmistettuna kuin morsian aviomiestään varten,

  Sitten Johannes hahmottelee kanoonisen kaupungin ja temppelin sen keskellä ottaen mallikseen pyhän geometrian.perUskuvion; ympyrän neliön sisällä. Jakeet l5 ja 17:

  Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultai- nen ruoko mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. Ja kaupunki oli neliskulmainen ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin ja se oli 12000 stadionia. Sen pituus, le- veys ja korkeus olivat yhtäsuuret. Ja hän mittasi sen muurin, se oli 144 kyynärää ihmis- mitan mukaan, joka, mikä on enkelin.”

  Kuvaus vaikuttaa ensin melkoiselta palapeliltä. Pyhä kaupunki näyttäytyy ilmei-sesti muodoltaan kuutiona, mutta on vaikeaa rekostruoida 1200 kyynäräistä kuu-tiota jota ympäröis 144 kyynäräinen muuri. Uusi Englantilainen Raamattu kääntää ilman minkään kreikkalaisen tekstiversion oikeutusta muurin korkeudeksi 144 kyynärää. Tämä tulkinta tekee jakeen täysin hämäräksi, näin on koska käytettävä mittayk-sikkö (kyynärä) voidaan tunnistaa. Aivan yksinkertaisen geometrian perusteella saadaan noiden kaupngin mittojen suhteet: Sana stadion-tässä tekstiyhteydessä käännetty vakomitaksi- viittaa 600 jalan pitui-seen yksikköön, joka luonnollisesti vaihtelee paikallisten arvojen mukaan (siis jalka). Kreikkalainen jalka on noin 12,15 tuumaa, joten vastaava stadion on 6o7,5 jalkaa. Kuitenkin Uuden Jerusalemin mittasuhteet johtuvat kristinuskoa ja pyhää Johannesta paljon varhaisemmista ajoista ja perusyksikkö tällöin on sumerilainen jalka, joka voidaan tarkasti määritellä ns Gudean säännöstä Louvressa säilytettä-västä tutkitusta sumerilaisesta savitaulusta: ”Berriman antaa teoksessaan Histori-cal Metrolocy sumerilaiselle jalalle arvon 13,2 tuumaa tai 1,1 engl. Jalkaa.” Sume-rin yardi on siis 100,5 metriä. Stadion on tällöin 500 Sumerin jalkaa tai 560 engl. jalkaa, joka vasta siis kään-nöksen furlongia. Kirjoitusten ensimmäinen ja inspiroitu englantilainen käännös on oikein. Stadion ja furlongit ovat sama (Furlong noin 200 m) ja juuri furlong jaettuna 560 jalkaa on Uuden Jerusalemin mittayksikkö. Uuden Jerusalemin kyynärä on Egyptin kuninkaallinen kyynärä, jonka pituus, jos Pii=3,1/7, on 1,728 jalkaa; kyynärän normaali pituus on jossain 1,718-1,72 jalan välillä, mutta pienet variaatiot pyhien yksiköiden mukaisissa arvoissa johtuivat kunkin erityisen pinta-alan vaatimuksista. 1,728 jalkaisen kyynärän merkittävyys on siinä, että 1728 on 12x12x12 (eli 12 kolmanteen, joka on juuri 144! Ja tähän yksikköön viittaa Johanneksen Ilmestyksen 11.1, jonka Johannes on antanut sa-nonnassa ”Ja minulle annettiin sauvankaltainen ruoko ja sanottiin: Mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat” (kalamos homoios rab-do). Gematrian mukaan on nyt tämän fraasin ’sauvan kaltainen ruoko’ arvo 1729 ja käsitteen alttari (genet.) to thysiasterion arvo on täsmälleen 1728! Eli perfekti kuutio. Jumalan temppeli on synonyymi kanonisen ihmismallin soma lesou kans-sa, jonka arvo on 1729. Koska uusi Jerusalem on kauttaaltaan kuvattu 12 yksi-köissä ei ole epäilystäkään, etteikö kyynärä tällöin olisi 1,728-1,729 jalkaa. Tuu-man kymmenenneksen oli sallittu vaihdella, jotta kertomukseen saataisiin tarvit-tava harmonia. I200+:n furlongin tai stadionin suuruinen makrokosminen kaupunkineliö ja mik-rokosminen 144 kyynäräinen suojamuuri eroavat skaalaltaan, mutta kuuluvat sa-maan geometriseen kuvioon. Kun ne tuodaan verrattavissa oleviin mittasuhteisiin, voidaan havaita’ että 12 stadioninen neliö sisältää tarkasti 24,890 jalkaisen ympy-rän, jonka kehä vastaa myös 14400 kyynärää. Uuden Jerusalemin ydin voidaan nähdä kuutiossa, joka sisältää ympyrän, joka tosiasiallisesti on maapallo vastaten mittakaavaa 1 ialka = 1 maili, sillä kehän halkaisija on 792o jalkaa ja maan hal-kaisija on 792o mailia!! Tämän kuvan mietiskely voi tuottaa vision muinaisen tieteen mittasuhteista ja kosmisten vastaavuuksien ja tasapainon filosofiasta, joka symbolisoituu uudessa Jerusalemissa jälleen rakennetussa temppelissä. Symbolin takainen todellisuus on liian valtava täysin oikein ilmaistavaksi ja sen täytyy viimekädessä rajoittua hen-kilökohtaisen ymmärryskyvyn puitteisiin. Näyttää siltä, että tietyt liikkeet histori-assa yhtä hyvin kuin kunkin yksilön kehityksessä – milloin muinaisen mittasuhde-tieteen kaanon, johon tämä kuvio kuuluu, alkaa ajan vaikutuksesta ruumiillistua, merkityksellisiä ja stimuloivia ajatusmalleja muodostaen- assosioituvat profeetal-lisessa ja kosmisessa tietoisuudessa; Johanneksen Ilmestys on antiikin profeetalli-sen hengen työ, joka oli tunnusomainen varhaisessa kristillisyydessä. Patmoksen saaren näyssä Johannes tavoitti aikakausia ja kierroksia kosmisesta liikkeestä, kat-seli ikuisen luomisen ilmennyttä geometriaa ja koki rytmejä ja harmoniaa, Joiden kautta universumi toimii ja pysyy koossa. Tämä oli hänen vihkimyksensä huipen-tuma. Tällaisella hetkellä saadut vaikutelmat ovat arkisen kielenkäytön ulkopuolella ja pyhän Johanneksen oli käytettävä muinaista metafyysistä kieltä, joka oli rakentu-nut pyhän geometrian ja pyhän kaupungin ympärille. Ilmestyskirja on symbolijär-jestelmä, jossa jokaisella symbolilla on muiden merkkien suhteen tarkka merki-tyksensä ja vastaava numeroarvonsa viittaamassa monikerroksellisiin symboli-ryhmiin, jotka voidaan yhdistää geometriseen tai harmooniseen järjestykseen, jonka kokonaissumma on itse temppelin mallin koko rakenteessa. Kuten Blavatsy kirjoittaa Isiksessä: ”Koko Ilmestys on yksinkertaisesti allegorinen kertomus Mysteereistä ja vihkimyskokelaan, joka on Johannes itse, initiaatiosta.” Juutalaiset tutkijat ovat aina tunnistaneet, että heidän pyhät kirjoituksensa on koo-dattu numerosymbolien mukaisesti, mutta vaikka heidän numeroiden ja kirjainten välisiin suhteisiin perustuva tulkinta-avaimensa on hyvin tiedossa, kabbalan tiede näyttää hyvin vähän kiinnostavan nykyistä aikaamme. Kreikankielinen kabbala, joka oli pythagoralaisten ja gnostillisten mystikkojen kieli, on herättänyt huomio-ta vielä vähemmän, ja jollei meillä olisi joidenkin kirkkoisien kautta siitä vähäisiä esimerkkejä suoria todisteita sen olemassaolosta tuskin olisi. Gnostisen perinteen hylkäämistä toisella vuosisadalla seurasi kirkossa sen omaksuman politiikan mu-kaan kaiken aikaisemman todistusaineiston tuhoaminen, eritysesti sellaisen, joka viittasi kosmologiaan ja sitä tukeviin tieteisiin. Numerojärjestelmistä on kuitenkin vieläkin mahdollinen saada tietoa joidenkin Uuden testamentin gnostisten viit-tausten ja eräiden kreikkalaisten tekstien kautta, joiden avulla varhaiset kristityt olivat valmiit esittämään ikuisia totuuksia uskonsa takana ja todistamaan kristil-listen legendojen oikeellisuus uuden ajan tulkinnassa. Muita esimerkkejä uuden Jerusalemin kuvasta, joka oli saatu jo tuhansia vuosia ennen Johanneksen aikaa, tulee esiin seuraavassa luvussa, missä näytämme, että llmestys ei missään mieles-sä ollut alkuperäinen eikä ainutlaatuinen, vaan se oli Johanneksen kokemus antii-kin hengen ennustetusta paluusta, jota hän kuvasi perinteisellä mystisismin kielel-lä, jota initioidut gnostisissa kouluissa käyttivät. Mystinen kieli, ihmisen taidoista mitä kunnioitettavin, muodostuu aakostosta, jossa jokainen kirjain vastaa tiettyä ääntä, joka kuvaa myös tiettyä arkkityyppstä energian muotoa. Näkijä voi kokea luomistapahtuman geometrian muodoissa, vä-reissä tai musiikin harmoniassa ja tulla tietoiseksi, että nämä manifestaatiot viitta-vat elementaalien liikkeen yhteen perusmalliin, liikettä johtavat jumalina tunnetut voimat. Hän on viimein valmis laatimaan vastaavuuksien luettelon, jossa jokaisel-le kirjaimelle on omistettu sille luoneenomainen muoto, arvo ja väri, ja – ennen kaikkea numero. Ensimmäisen ja täydellisimmän maagisen aakkoston kerrotaan jumalien antaneen ensimmäiselle valaistuneelle ihmiselle, ja tätä kertomusta voi arvioida sen tosiasian valossa, että sama käsitys on luonteenomainen kaikille mys-tikoille kaikkina aikoina. Erillään kaikista jumalallisen luomisen kirjainten alku-perää kuvaavista kertomuksista meillä on Platonin kertomus Cratyloksessa, mutta myös Lullyn tieteellisessä systeemissä, jonka hän yhdennellätoista vuosisadalla kehitti visiostaan koskien numeroja ja kirjaimia ja teoksen ”Jumalten kieli” intui-tiivisissa käsityksissä, joita irlantilainen näkijä Å . E. antoi teoksessa The Candle of Vision: Inhimillisen puheen perusta on niissä äänissä, jotka vastaavat voimia, jotka yhdistelmissään ja vuorovaikutuksissaan luovat maailman. Ihmisen mieli on tehty jumalallisen kuvaksi, ia puheen elementit ovat suhteessa hänen mielensä voimiin ja sitä myöden hänen yliminänsä olemukseen. ” Mystisen kielen erityinen merkittävyys on siinä, että se on saatu sekä menneisyy-den perinnöstä että nykyisen persoonallisesta kokemisesta, Se on ainoa media, jonka avulla jonakin aikana saadut kokemukset voidaan siirtää nykyisyyteen kaut-ta kaikkien aikojen, koska se on Ilmestyksen kieli, meidän on tutustuttava siihen voidaksemme vastaanottaa Pyhän Johanneksen viestin.” Jatkuu Stonehengestä

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Siis astroarkeologi John Michell

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo: ”Uuden Jerusalemin kyynärä on Egyptin kuninkaallinen kyynärä, jonka pituus, jos Pii=3,1/7, on 1,728 jalkaa; kyynärän normaali pituus on jossain 1,718-1,72 jalan välillä, mutta pienet variaatiot pyhien yksiköiden mukaisissa arvoissa johtuivat kunkin erityisen pinta-alan vaatimuksista. 1,728 jalkaisen kyynärän merkittävyys on siinä, että 1728 on 12x12x12 (eli 12 kolmanteen, joka on juuri 144! Ja tähän yksikköön viittaa Johanneksen Ilmestyksen 11.1, jonka Johannes on antanut sa-nonnassa “Ja minulle annettiin sauvankaltainen ruoko ja sanottiin: Mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat” (kalamos homoios rab-do). Gematrian mukaan on nyt tämän fraasin ‘sauvan kaltainen ruoko’ arvo 1729 ja käsitteen alttari (genet.) to thysiasterion arvo on täsmälleen 1728! Eli perfekti kuutio. Jumalan temppeli on synonyymi kanonisen ihmismallin soma lesou kans-sa, jonka arvo on 1729. Koska uusi Jerusalem on kauttaaltaan kuvattu 12 yksi-köissä ei ole epäilystäkään, etteikö kyynärä tällöin olisi 1,728-1,729 jalkaa. Tuu-man kymmenenneksen oli sallittu vaihdella, jotta kertomukseen saataisiin tarvit-tava harmonia. I200+:n furlongin tai stadionin suuruinen makrokosminen kaupunkineliö ja mik-rokosminen 144 kyynäräinen suojamuuri eroavat skaalaltaan, mutta kuuluvat sa-maan geometriseen kuvioon. Kun ne tuodaan verrattavissa oleviin mittasuhteisiin, voidaan havaita’ että 12 stadioninen neliö sisältää tarkasti 24,890 jalkaisen ympy-rän, jonka kehä vastaa myös 14400 kyynärää.”

   Uskomattomia lukuja vakuuttavan näköisellä esityksellä, joka on minulle kuin munkkilatinaa. Ketkä ovat kanssasi kulkevia Seppo? Oletko yksin vai nautitko tiimissä tiimin luottamusta? Ei tietenkään tarvitse vastata asiattomaan ja iholle tulevaan kysymykseen. Tällaisia kysymyksiä on näillä blogeilla moitittu.

   Yksinkertainen usko riittää yksinkertaiselle miehelle, minulle. Hyvää pääsiäistä, ylösnousemuksen riemua ja iloa, numeroilla tai ilman!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kari, kiitti viestistä ja omani huomaamisesta. Nuo luvut nousevat siis Ilmestyskirjasta ja enpä usko ett ne siellä vain huvin vuoksi ovat. Kyllä niillä on se merkitys, johon Jeesuskin viittaa antaessaan ymmärtäväisille kehotuksen laskea ns. therionin luku eli 666. Myös Smyrnan alkukristityt harrastivat lukuja, sillä sieltä on erään rituaalipaikan seinästä löydetty gematrisia graffiitteja. Ei Paavali sattumalta puhu ’syvyyden,korkeuden,pituuden ja leveyden’ tuntemisesta ja sano puhuvansa ’ Jumalan kätkettyä teosofiaa täydellisten (teleios) seurassa. Paavali myös puhuu hengen ravinnosta ’maitona ja väkevänä’ ruokana. .No antamani gematriset esimerkit ovat minulle sitä ’väkevää ruokaa’. En ole tämän kanssa aivanyksin vaikka ei meitä monta Suomessa ole. Tamperelainen ent. ’kisällini’ Jukka Niminen tietää paljon ja tietenkin erään tunnetun veljeseuran ne jäsenet,jotka ovat tähän asiaan erityisesti perehtyneet. Mukava pääsiäisen jatkoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Vielä numeroista ja suunnitelman tarkkuudesta ymmärtämättä Sepon ”väkevää ruokaa”.

   Jumala on järjestyksen Jumala. Kaikki on luotu järjestyksessä ja kaikki ajallaan. Pyhä Raamattu on täynnä lukuja, jotka toistuvat järjestyksessä. Kaikki toteutuvat oikeaan aikaan kuten on suunniteltu. ”Hänen” ennalta kertomansa menneen ja tulevan historian, profeetallisen sanansa sisällä toteutuu lisäksi kunkin ihmisen oma pieni historia lyhyellä aikajanalla. Myös minun ja sukuni pieneen elämään liittyy useita lukuja, joiden toteutumista ja toistumista voi vain hämmästellä. On aivan käsittämätöntä ajatella millainen on Isä, joka ”on luonut taivaan ja maan ja meret ja kaiken, mitä niissä ovat”. Hän toteuttaa sanansa tarkasti myös neljän ratsastajan kohdalla. ”Monet niitä tutkivat ja lopun aikana ymmärrys lisääntyy” .

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Aivan päätöntä horinaa Heinolalta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ketomäki, kuulut sarjaan niitä argumentoijia, joiden mielestä Australiaa ei ole jos he eivät ole Australiassa käyneet.

   Voit Ketomäki vapaasti tarkistaa ylläolevat laskelmat ja katsoa josko niiden lähdöt nousevat Ilmestyskirjasta tai eivät.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Stonehenge Teen nyt sivuhyppäyksen Englannin kuuluisimman arkeologisen nähtävyyden eli Stonehengen kivikehän äärelle. En puutu kaikkiin sitä koskeviin loppumattomiin spekulaatioihin, katson vain, miten Michell hämmästyttävästi löytää sen mitoista vastaavuudet Johanneksen ilmestyksen Uuden Jerusalemin mittoihin.

  Stonehengen ulkokehässä on 30 ja sisäkehässä 60 kiveä. U:n mallisessa avoimessa kehässä edellisten sisäpuolella on 19 kiveä korkeudeltaan 22 jalkaa. Kehien mitat ovat : Keskimmäisen kivikehän halkaisija 39,6 jalkaa, 6o kivisen kehän halkaisija 79,2 jalkaa. Uloimnan kehän päällyskiviä sitovien ns.lintellien pituus on 10,56 jalkaa(!) ja lintelli voidaan jakaa kolmeen 3,52 jalkaa pitkään osaan. Näin kiviympyrän pituudeksi tulee 316,8 jalkaa!

  Michell löytää nyt Stonehengen tarkoituksen suuren ympyrän mitoista, sillä kun sen kehä on 316,8 jalkaa, tulee halkaisijaksi 1oo,82 jalkaa ja sama kehä ja halkai-sija on mittasuhteitten kaanonin perusteella nyt myös Uuden Jerusalemin pohja-piirustuksessa, joka on Stonehengen ympyrätemppelin ympyrän valtavasti suu-rennettu neliöinti, sillä

  Uuden Jerusalemin ympärysmitta on kuusi (6) mailia, joka on sama kuin 1oo x 316, 8 : Nyt luku 3168 on tärkeä myös juutalaisessa kabbalismissa sillä sanon-nan ’Herra Jeesus Kristus”, kreikaksi Xyrios Iesous Kristhos lukuarvo on myös

  3168

  Toisin sanoen kun uuden Jerusalemin kehä ilmestyksen antamien mittojen mu-kaan on tarkkaan 48ooo stadionia on se silloin 3168o ooo jalkaa, joka on siis suhteessa vanhan Stonehengen uloimman kehän pituuteen 316,8 jalkaa! Ja molemmat mitat ovat edelleen kaanon-suhteessa Jeesus Kristuksen nimitykseen ”Herra Jeesus Kristus !

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Minkä järjestelmän jalkoja mahdat käyttää näissä laskelmissasi? Pikaisesti hakemalla löysyin eri aikakausilta ja eri maista mitat 26,45-30,48cm. Pelkästään Puolassa mittoja on ollut kolme vaihteluvälillä 29,77-29.8cm.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Tekstissä on esimerkit käytetyistä jaloista. Pohjana on siis sumerilainen yardi englannin jaloiksi muutettuna.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Tuomaala esittää ensin oman ”käännöksensä” ja sitten päättelee siitä jotakin. Hän yrittää meitä muita ansaan, että alkaisimme pohtia hänen omia kirjoituksiaan. Tässä keskustellaan Raamatun, ei Tuomaalan kirjoituksista.

   Heinola panee vielä paremmaksi. Hän esittää pitkän pätkän jonkun astroarkeologin käsittämätöntä vuodatusta. Mikä muuten on astroarkeologi? Tekeekö hän arkeologisia kaivauksia ja tiirailee samalla tähtien asentoa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ketomäki: hyödynnä yllä osin astroarkeologi John Mitcell’n teosta ’Ilmetyksenkaupunki’ ja osin omia tutkimuksiani. Ja jotta vois tuomita nuo mitat höpätyksiksi niin tule tietysti its etarkintaa ne. Oletko näin tehnyt? Ilmetyskirja ja metronomian historia on käytettävissäsi? Astroarkelogia tai arkeoastronomia on nykyään tiedeperheeseen hyväksytty tutkimusmetodi, missä tutkitan esim. muinaisten kivirakennelmien (kutenStonehengen) ja luolien ja kumpujen yhteyksiä astronomiaan. Yksi erittäinmielenkintoine pienois ’Stonehenge’ sijaitsee Libyassa. Vanhassa testamentisa täsä mielesä mielenkintoine onesim. Gilgal’n kivikehä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Arkeoastronomia

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Sumerilainen yardi englannin jaloiksi muutettuna.” Englannin foot on erään version mukaan Henry VIII:n 46 numeron jalasta mitattu. Ajatella, että Stonehengen rakentajat osasivat senkin aavistaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Sitäkin voisi ällistellä, että Helsingin Mannerheimintien pituus on juuri 3,168 mailia. (Onko? Voit toki mitata.)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Oletko Seppo Heinola, nähnyt Stonehengestä tehdyn dokumenttisarjan Outlander.? Siinä kuvataan kun brittinainen siirtyy niiden kivien kautta satoja vuosia ajassa taaksepäin.

   En muista kuka sen on kirjoittanut, mutta hän on varmasti yhtä luotettava kuin John Michell tai Lee Falk. Jälkimmäinenhän oli selvittänyt, että Graalin malja on nykyään Pääkalloluolassa.

   On tämä tutkiminen helppoa! Otetaan mikä tahansa kirjoitettu tai filmattu tuote ja vaaditaan sille totuusarvoa sillä perusteella, että sen on joku tehnyt eli täytyyhän sen silloin olla totta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Luepa Ketomäki astroakeologi John Michell’n muutama kirja ja puhu sitten vasta. Ja kumoa hänen antamansa mitat jos pystyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tässä sama paremmin jäsenneltynä.

  ”5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää (to katekhon), niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä (mesos) poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää (ho katekhon), 8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä.” (2.Tess. 2)

  Jakeessa kuusi mainitaan persoonaton pidättäjä, ”mikä” pidättää, ja jakeessa seitsemän persoonallinen pidättäjä, ”joka” pidättää.

  New King James kääntää jakeet;

  ”6 And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. 7 For the mystery of lawlessness is already at work; only He who now restrains will do so until He is taken out of the way (mesos).”

  Ensin mainitaan jakeessa kuusi neutri pidättäjä to katekhon (asia). Se ei voi olla muu kuin Kristuksen seurakunta, eli uudestisyntyneet uskovat maan päällä, Matt. 16:18. Jumala estää antikristusta ilmestymästä niin kauan kun seurakunta on maan päällä.

  Sitten jakeessa seitsemän mainitaan maskuliini ho katekhon (henkilö). Hän on persoonallinen pidättäjä, eli Pyhä Henki, joka asuu uudestisyntyneissä uskovissa, Joh. 14:16. Vain Jumala itse Pyhän Hengen kautta on kyllin voimakas pidättämään antikristusta. Jakeen loppu kuuluu sanatarkasti;

  ”…kunnes (persoonallinen pidättäjä) tulee pois keskeltä” (kr. mesos). Jeesus käyttää samaa ”mesos” sanaa myös Matt. 18:20:ssä, missä Hän toteaa että ”missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään” (kr. mesos).

  Sekä Kristuksen seurakunta että myös Pyhä Henki otetaan pois maan päältä seurakunnan ylösotossa ja vasta tämä mahdollistaa antikristuksen ilmestymisen. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa nk. ahdistuksen aika, minkä lopussa Kristus palaa takaisin maan päälle yhdessä ylöstemmatun seurakuntansa kanssa ja tuhoaa antikristuksen, Ilm. 19:11-21.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Ahdesmäki: ”Sekä Kristuksen seurakunta että myös Pyhä Henki otetaan pois maan päältä seurakunnan ylösotossa ja vasta tämä mahdollistaa antikristuksen ilmestymisen. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa nk. ahdistuksen aika, minkä lopussa Kristus palaa takaisin maan päälle yhdessä ylöstemmatun seurakuntansa kanssa ja tuhoaa antikristuksen, Ilm. 19:11-21.”

   Tätä opetettiin karismaattisuudessa jo 40 vuotta sitten. Minusta se on kammottavin ja harhaisin oppi, mitä karismaattisuuden suusta on päässyt. Jeesuksen omat pakenevat silloin, kun heitä tarvitaan!!!

   Mat.24:21-22 ”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.”

   Kun kerran on suurin ahdistus, mitä on koskaan ollut ja jollaista ei enää tule, niin tekstin mukaan valitut ovat silloin maailman hädän keskellä auttamassa, sillä heillä on Kristuksen mieli. Koska he kestävät koetuksen, niin ahdistuksen päivät lyhennetään. Jos valitut olisivat taivaassa, niin miksi maailma säästyisi pelkureiden ja ylimielisten tähden, jotka kippistelevät taivaassa silloin, kun maailma tarvitsee todistuksen Jumalan rakkaudesta?

   Seurakunnalla on tärkeä tehtävä ahdistuksen päivinä, mutta karismaattiset voidellut kulkevat vastakkaiseen suuntaan. Ja kun näin on, niin mistä nousee heidän teologiansa ja kenen ääni kuuluu kaiken lävitse?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Tuomaala: ”Minusta se on kammottavin ja harhaisin oppi, mitä karismaattisuuden suusta on päässyt. Jeesuksen omat pakenevat silloin, kun heitä tarvitaan!!!”

   Minusta on myös sitä ja tätä ja jotain muutakin. Kirjoitukset avautuvat niinkuin Jumala on ne antanut. Nyt on näkemisemme ja ymmärryksemme vajaata. Pian nähdään kenet otetaan ja kenet jätetään? Kuka pakenee ja kuka ei? Jumala myös tietää keitä tarvitaan? (En ole karismaattiseen liikkeeseen lukeutuva millään tavalla).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Erkko Järvinen sanoo:

   Tapio Tuomaala: Kovin ristiriitaisesti kirjoitat seuraavaa. ”seurakunnalla on tärkeä tehtävä ahdistuksen päivinä, mutta karismaattiset voidellut kulkevat vastakkaiseen suuntaan. Ja kun näin on, niin mistä nousee teologiansa ja kenen ääni kuuluu kaiken lävitse”.???

   Ilm. 4:1-11 ”Taivaallinen Jumalanpalvelus” Tämän luvun mukaan seurakunta uskovineen temmataan täältä pilviin, jossa Jeesus odottaa omiaan. Missäänkohdin Raamattu ei kerrro, että ahdistuksen vallitessa Jeesus ja Hänen omansa tulisisivat tänne takaisin. Raamatun mukaan ahdistuksen aika kestää 7vuotta tempauksesta, jonka jälkeen alkaa 1000vuoden aikajakso, jota johtaa itse Jeesus omiensa kanssa, jonka jälkeen tulee loppu. Jumala ei Raamatun mukaan kerää sotajoukkoja saatanaa vastaan. Hän on voimallinen toimimaan saatanaa vastaan. Raamattu sanoo, että tämä maailma on tulelle tallennettu, joka tarkoittaa, että saatana saa vallan tuhota kaiken minkä Jumala on sallinut. Jumala on antanut suuren todistuksen itsestään, joten kaikki ennusteet tulevat täytetyksi ja todistukseksi tälle maailmalle, eikä kukaan jää vaille Jumalan antamasta rakkauden osoituksesta. Ihminen päättää itse elämästään. Jumala ei väkisin ketään pelasta. Pitäkäämme huolta itsestämme ja lähimmäisestä, jotta täyttyisi se Jumalan käsky: Markus 16:15-16 ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kailille luoduille”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ”34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta 35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. 36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” (Luuk. 21)

  ”10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.” (Ilm. 3)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ja vielä tulkinnan selvyyden takia alkutekstin mukainen tarkempi käännös Bibliasta:

  ”34 Mutta kavahtakaat, ettei teidän sydämenne koskaan raskauteta ylönsyömisestä ja juopumisesta ja elatuksen murheesta, ja se päivä tulee äkisti teidän päällenne. 35 Sillä se tulee niinkuin paula kaikkein ylitse, jotka koko maan päällä asuvat. 36 Sentähden valvokaat ja aina rukoilkaat, että te mahdolliset olisitte kaikkia näitä VÄLTTÄMÄÄN , jotka pitää tapahtuman, ja seisomaan Ihmisen Pojan edessä.” (Luuk. 21, KR 1776)

  ”10 Ettäs pidit minun kärsivällisyyteni sanat, niin minä tahdon sinun VARJELLA kiusauksen hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on, niitä kiusaamaan, jotka maan päällä asuvat.” (Ilm. 3, KR 1776)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ei tässä mitään karismaattisuutta tarvita. Pelkkää Sanan tuntemista vain.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Lk 21:33.” Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa”. Sanaa pitää tutkia, arvioida, koetella ja pitää se mikä oikeaa on. ”Kohta/pian” nähdään mitä ”tapahtuman pitää”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Kiinnostava yksityiskohta on tuokin, että ratsastajalle annettiin jousi. Nuolista ei puhuta mitään. Mitä voi tehdä jousella ilman nuolia?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Oletpas tarkka havaitsemaan mielenkiintoisen yksityiskohdan. Taas piti katsoa lisätietoa Raamatusta.

   Kyllä tuolla voittoisalla kuninkaalla on myös nuolia, ja tuosta varustuksesta kerrotaan Raamatussa muualla. Esimerkiksi Psalmeissa.

   ”Kuningas…Vyötä miekka kupeellesi, sankari, pukeudu valtaan ja loistoon. Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. Olkoot nuolesi terävät, kansat alistukoot valtaasi, pettäköön vihollistesi rohkeus! Sinun valtaistuimesi on niin kuin Jumalan, se pysyy ikuisesti, sinun valtikkasi on oikeuden valtikka. Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä.”(Ps45:2-7)

   Sanat on alunperin kohdistettu kuningas Salomoon, mutta niitä sovelletaan Raamatun uudemmalla puolella Jeesukseen Kristukseen, suurempaan Salomoon: ”Mutta Pojastaan hän sanoo: — Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka. Sinä rakastit oikeutta ja vihasit vääryyttä.”(Hepr1:8)

   (Panitko muuten merkille, miten suomalainen käännös hiukan muuttaa suoraa sitaattia Raamatun vanhemmasta osasta?)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Rauli: ”Sanat on alunperin kohdistettu kuningas Salomoon, mutta niitä sovelletaan Raamatun uudemmalla puolella Jeesukseen Kristukseen, suurempaan Salomoon.”

   Miten Salomoa pystyy vertaamaan Jeesukseen, kun Salomosta tuli viisaudestaan huolimatta epäjumalien palvelija ja hänestä alkoi valtakunnan hajaantuminen.

   Näen Salomon antikristuksen esikuvana. Tähän on yksi syy se, että hän rakensi itselleen hulppeamman palatsin kuin Jumalalle, jonka temppelin rakentamiseen hän käytti isänsä keräämiä tarveaineita.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Tapio. Kuten huomasit Heprealaiskirje siteeraa suoraan kuvausta, joka alunperin koski Salomoa. Eikä tuo Psalmi 45 ole ainoa, jossa Salomon hieno hallituskausi rinnastetaan suurempaan kuninkaaseen.

   Psalmin 72 alussa sanotaan: ”Salomon psalmi…” Tuosta siunauksellisesta rauhanajasta kertoo jatkossa teksti. Mutta esimerkiksi jae ”Kukoistakoon oikeus hänen päivinään, ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole” jäi kovasti vajaaksi Salomon aikana. Kuten myös ”Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä, ja palvelkoot häntä kaikki kansat… Pysyköön hänen nimensä ikuisesti, muistettakoon se aina auringon alla. Tuokoon se kaikille siunausta, ja kansat ylistäkööt hänen onneaan.”(poimintoja Ps72)

   Eikö totta, Jesajan kirjassa Jeesuksen hallintoon liittyvissä luvuissa on samanlainen poljento?

   Ei ole mikään ihme, että juuri tuollaisiin aikansa Raamatun kertomuksiin Jeesus itse viittasi: ”tässä teillä on enemmän kuin Salomo.”(Mat12:42;Lu11:31)

   Kuten totesit, Raamattu kertoo Salomo lopulta luopui Jehovan/Jahven uskollisesta palveluksesta. Hänen viisautensa ja esikuvallisuutensa koskeekin uskollisena toteutettua hallituskauttaan, josta Jeesus myönteisenä piirteenä Vuorisaarnassaan: ”Edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Karitsa on selvästi Kristus, joten ratsastaja ei voi olla Hän. Psalmin sanat ovat tietysti Vapahtajastamme kertovia ennustuksia, mutta Ilmestyskirja kertoo jostakin muusta. Joten tällä vakoisella hevosella ratsastavalla ei nuolia näytä olevan. Yleensä muualla Raamatussa nuoletkin mainitaan, niin kuin tuossakin lainaamassasi kohdassa. Miksi niitä ei ole nyt ? Uskoisin sille löytyvän selkeä selitys vielä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Jokaisen neljän sinetin kohdalla sanotaan ”tule” jotka käsitän maassa tapahtuvaksi. Kuten edellä totesin ratsastaja ei voi olla Jeesus kun Hän itse avaa sinettejä taivaassa. Tähän sinäkin Pekka ilmeisesti viittaat?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kohtalaisen mielenkiintoinen tuo Ilmestyskirja ja myös vaikeasti ymmärrettävissä. Ylhäältä tuleva viisaus on tarpeen. Onneksi Ilmestyskirja ei ole ainoa Jumalan puheenvuoro meille, voimme verrata sen kertomaa muuhun Raamattuun.

   Toteat Pekka, että Jeesus Kristus on hyvin usein Ilmestyskirjassa esiintyvä Karitsa. Siitä ei ole epäselvyyttä, kun muu Raamattu otetaan huomioon. Mutta että Karitsa, joka avaa sinettejä olisi myös voittoisa ja valkoisella hevosella ratsastava kuningas 6. luvussa, epäilyttää sinua ja Reijoa. Ilmeisesti 19. luvussa valkoisella hevosella kuitenkin ratsastaa se Jumalan valtakunnan kuningas? Blogistikin viittasi ilmaukseen, jota hänestä käytetään: ”hänen nimensä on Jumalan Sana”.

   Ilmestyksen 14. luvussa kerrotaan, ettei Karitsan toimenkuva ole pelkästään sinettien aukominen. Hän on mukana myös taistelussa: ”Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut.”(4)

   Myös tuossa samaisen kuudennen luvun loppuosassa otetaan esille Karitsa muussakin roolissa kuin sinetin avaajana taivaassa: ”Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille: ,Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja Karitsan vihalta!’ ”(15,16)

   Karitsa ei aina siis osoita vain lempeyttä vaan kuten luvussa 19 sanotaan: ”Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti”.(11b)

   Sinetin aukomisessa, ratsastajien asemoinnissa ja muussa täytyy ottaa huomioon, että kaikki Ilmestykseen kirjoitettu oli näkyjä. Karitsa on avaamassa sinettejä, valtaistuimensa edessä, Siionin vuorella, paimentamassa, kaitsemassa ihmisiä, taistelemassa ja sitten vielä luvussa 21 lamppuna.

   On kuitenkin johdonmukaista nähdä Jeesus sekä luvussa 6 että 19 taistelevana kruunupäänä toteuttamassa Isänsä tahdon tapahtumista ”myös maan päällä niinkuin taivaassa”. Jeesus tulee todella tekemään sen, mistä jo Jesaja ennusti: ” Iisain kannosta nousee verso… hänen ilonsa on totella Herraa.. antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän.”

   Ja niinpä Karitsan toiminnan seurauksena: ”Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena…Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan.”( poiminnat Jes 11)

   Tuollainen suurenmoinen aika kannattaa pitää kirkkaana mielessä tällaisena tautisena aikana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Lenkillä olessani tuli mieleeni kun ratsun selässä olevalle ”annettiin” seppele. Jos kyseessä on Jeesus niin miksi ”annettiin”? Hän on kirkkaudella ja kiunnialla seppelöity (Hepr. 2:7) ja seppeleen jakaja (2. Tim. 4:8).

   Pelkkä jousi johon Pekka kiinnitti huomion viittaa sellaiseen jolta on lopulliseen voittoon tarvittavat aseet on riistetty (Kol. 2:15).

   Valkisella hevosella ratsastajan ilman valkoista pukua ja vereen kastettua vaippaa (Ilm. 19:13) täytyy olla antikristus joka ilmaantuu näyttämölle. 1. Joh. 2:18 ”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Reijo Seppälä: ”Lenkillä olessani tuli mieleeni kun ratsun selässä olevalle “annettiin” seppele.”

   Juuri näin. Samaan olen kommenteissani viitannut. Ne menevät mukaan antikristilliseen petokseen, jotka rakastavat valhetta. Toisaalta on myös niin, että petoksen sisäistäneillä on vääristynyt kuva Jumalasta. Siksi he eksyvät. Teologia on heillä niin vinksahtanutta, että pitävät joidenkin Raamatun kohtien perusteella saatanaa Jumalana. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta erottaa lohikäärmeen ääntä Karitsan äänestä.

   Ei se auta, vaikka osaa Raamatun etu- ja takaperin ja muistaa kaiken. Tärkeintä lienee sydämen usko. Sydän erottaa Jumalan rakkauden lohikäärmeen äänestä, joka matkii ja toistaa Raamattua ja näyttää karismaattisen uskottavalta. Ehkä saa tulenkin lankeamaan taivaasta, kuten Elia, millä todistaa olevansa Jumalan lähettämä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   On mukava kuulla, että muutkin lenkkeilevät. Siinä mielessä olet Reijo juuri oikealla tiellä. Ja myös tuo sinun ajatuksesi siitä, miksi Jeesukselle olisi annettu seppele vasta Johanneksen näyssä askarruttaa sinua.

   Tuossa 6. luvun kuvanäytelmässä kaikille ratsastajille ”annetttin” jotakin, valkoratsuiselle se seppele. Tämä niveltyy siihen aikaansaannokseen, joka ”seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti”. Itse asiassa tuon seppeleen, kreikaksi ” stephanos”, KJ kääntää kaikki 18 kertaa kruunuksi (”crown”), joka kertoo enemmän.(Myös KR38 puhuu kruunusta)

   Heprealaiskirje kertoo, ettei Jeesus ole taivaaseen palatessaan vielä valtansa huipulla, vaikka olikin ”kirkkaudella ja kiunnialla seppelöity”. Tällainen oli tilanne tuossa vaiheessa: ”Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle.”(Hepr10:11,12)

   On siis johdonmukaista, että se kruunu vielä voidellulle kuninkaalle tulevia tehtäviä varten annettaisiin.

   Mielenkiintoista, että kun minä näen valkoisen ratsastajan Kristuksena niin sinun, Pekan ja Tapion mielestä kyseessä on antikristus. Enempää ei juuri eri mieltä voi olla, ja tässä me nyt ihan asiallisesti keskustelemme. Hienoa, sanoisin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Rauli: ”Itse asiassa tuon seppeleen, kreikaksi ” stephanos”, KJ kääntää kaikki 18 kertaa kruunuksi (”crown”), joka kertoo enemmän.(Myös KR38 puhuu kruunusta).”

   Stefanos sanan alku stefa tarkoittaa seppelöimistä. Kyse on voitonseppeleestä. Eikä se tarkoita kuninkuutta, vaan palkintoa. Jeesuksen orjantappura seppeleestä käytetään samaa sanaa, mutta merkitys on päinvastainen kuin valkoisella ratsastajalla. Tässä paljastuu ero antikristuksen ja Jumalan Kristuksen välillä. Ero on sama kuin yöllä ja päivällä. Materialla ja antimaterialla. Olen kääntänyt stefanos -sanan seppeleeksi, koska siinä mennään syvemmälle sanan etymologiaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Tapio, Raulille kelpaa vain se mitä hänen järjestö opettaa. Muistanet kun Ilm. 5:10 jakeesta väännettiin? Hallitsijoiden paikka on Raulin mukaan taivaassa kuten järjestökin opettaa. Sana sanoo ”he tulevat hallitsemaan maan päällä”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Nyt siis on herännyt kysymys siitä, onko valkoisella hevosella ratsastavan päässä kruunu vai seppele ilmestyksen 6. luvussa. Suomalaiset KR38 ja KR92 puhuvat seppeleestä ja Biblia kruunusta. En löytänyt yhtäkään englanninkielistä käännöstä, jossa ei olisi ollut sana crown. Lutherkin kääntää: ”ihm ward gegeben eine Krone”(Luther1545)

   Sanan ”stephanos” perusmerkitys on kruunu, joka kertoo asemasta. Strongin mukaan näin: ”a mark of royal or (in general) exalted rank”. Seppele on toissijainen käännösvaihtoehto, ja siitä merkityksestä sitten seuraavasti: ”the wreath or garland which was given as a prize to victors in public games.” Eli voittajille annettiin seppele(stephanos) saavutuksensa päätteeksi.

   Asiayhteys siis ratkaisee vaihtoehdon, lienee yleisesti hyväksytty käännösperiaate. Miksi sinä Tapio haluat painottaa sanan etymologiaa? Onhan monien sanojen nykykäyttö etääntynyt kauas sen alkuperästä.

   Ja tuossa Ilmestyksen 6. luvussa valkoinen ratsastaja ”hän lähti uusia voittoja kohti”, joten maalissa ei vielä oltu.

   Kun Jeesus oli Golgatalle menossa kerrotaan, että ”He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun(stephanos) ja asettivat sen hänen päähänsä.”(Mark15:17) Hyvin sopiva Jeesuksen vastustajien antamalla tittelille ”Juutalaisten Kuningas”. KR-käännökset puhuvatkin kaikki nyt kruunusta eivätkä seppeleestä, vaikka materiaalina oli orjantappura.

   Ilmestyksen 14:14 on kohta, jossa vain KR92 puhuu seppeleestä ja muut kruunusta: ”pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi.”(KR38). Mikä on tässä Tapio sinun käännöksesi mukaan Jeesuksen päässä?

   Myös sanan seppele käyttö on joskus paikallaan, siitä käännökset näyttävät olevan melkoisen yksimielisiä. Kun Paavali puhuu elämän kilpajuoksusta, hän viittaa aikansa palkintoon: ”Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman.”(1. Ko9:25) Tosin tässäkin kohden englantilaiset käännökset ja Lutherkin puhuvat ”kruunusta”. Hiukan outoa, eihän juoksukilpailun voittajan päähän kruunua painettu vaan se voittoseppele.

   Tuo teoria, jonka mukaan valkoinen ratsastaja olisi joku synkkääkin synkempi antikristus matkalla voittoihin on jo niin vauhdikas teoriamalli, että en jaksa ruveta sitä edes vakavasti otettuna vaihtoehtona harkitsemaan. Niitä antikristuksia kun monet näkevät enemmän kuin lääkäri määrää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Rauli: ”Tuo teoria, jonka mukaan valkoinen ratsastaja olisi joku synkkääkin synkempi antikristus.”

   Päinvastoin, valkoista valkoisempi, valaisija, joka antaa valaistumisia, jumalallisia kokemuksia, hurmosta, rakkauden tunteita, vieläpä ylipursuen. Esimerkkejä löytyy karismaattisuudesta.

   On turhaa vääntää enempää kruunusta, koska se ei johda mihinkään. Joitakin poimintoja, jotten kirjoita omiani:

   ”kruunu, hallitsijoiden käyttämä valtaa symboloiva päähine” eli kruunu voi olla vaikka villapipo. Morsiamella on monasti kruunu päässään, mutta ei se tee hänestä miehen kuningasta.

   ”Kreikassa käytetään kruunujen sijasta seppeleitä jotka talviaikana voivat olla myös mehiläisvahasta tehtyjä.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Olen samaa mieltä: aiheesta kruunu/seppele on riittävästi jo kommentteja.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anita Ojala sanoo:

  Pidän mahdollisena, että kirkolla on nyt etsikkoaika. Jumala kutsuu sitä kokonaisvaltaiseen parannukseen, ei ainoastaan parannukseen ilmastokysymyksissä.

  Mutta koska pandemia on maailmanlaajuinen, se ei voi olla herättelyä ainoastaan omalle kirkollemme. Uskallan ajatella, että se on kaikille kirkoille kutsu itsetutkisteluun ja kokonaisvaltaiseen parannukseen, jossa Jumalan ilmoitus Raamatussa ja Jeesuksessa Kristuksessa saa sen kunnian ja arvovallan, mikä sille kuuluu. Muuten on vaara, että ne jäykistyvät pelkäksi seremonialaitoksiksi vailla todellista kosketusta ihmisten sydämiin ja elämään.

  Mahdollisesti tämä on kutsu myös vanhan liiton kansalle, Israelille, ottamaan lopultakin vastaan hänet, ”jonka he ovat lävistäneet”. Onko yö jo pitkälle kulunut ja päivä lähellä?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Särkiö sanoo:

   Kiitos vilkkaasta keskustelusta. Tulevaisuus, kuten korona-kriisikään, ei ole ihmisen hallinnassa. Uskomme mukaan Jumala pitää huolta luomastaan maailmasta. Tämä merkitsee kutsua palata Jumalan yhteyteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Pekka Särkiö

  Kenttäpiispa evp. ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti. Iitin seurakunnan vs. kirkkoherra 4.9.2023-29.2.2024. Harrastan mehiläistarhausta ja maatiaiskanojen kasvatusta, esteratsastusta ja nykyaikaista viisiottelua. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto ja sen elinvoiman turvaaminen, ekologinen elämäntapa, historian tuntemus sekä kestävän yhteiskunnan puolustaminen.