Enkelit Jumalan asialla

 

Kuvassa näkymä työhuoneestani korona-ajan Suomesta kotona Someron kaupungin  Ollilan kylässä.

SUNNUNTAI 3.10.2021

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)

Jumalan sanansaattajat

Ensimmäinen lukukappale:  Joos. 5:13–15

 

Suojelusenkeli

Usein puhutaan lasten suojelusenkelistä.  Raamattu kuitenkin puhuu enkeleistä paljon laajemminkin.  Myös aikuisilla, vanhuksillakin, on suojelusenkelinsä. Samoin jokaisella seurakunnalla on omat enkelinsä. Niin myös jokaisella kansakunnalla omansa.

Enkelit ovat Jumalan lähettiläitä jotakin erityistä tehtävää varten. Jumala käyttää heitä ihmisten auttamiseen erilaisissa tilanteissa.  Toisinaan he toimivat Jumalan sanan saattajina, toisinaan muunlaisissa tehtävissä, mitä Jumala kulloinkin heille antaa tehtäväksi.

Pyhässä messussa heillä on erityinen tehtävä. He ovat mukana kaikissa messuissa yhdessä koko taivaallisen joukon kera.  Kun me vietämme Herran pyhää ehtoollista, niin hekin ovat mukana samassa pöydässä.  Tästä syystä perinteinen alttarikaide on puoliympyrän muotoinen. Ajatus on, että täyden ympyrän toinen puoli on taivaassa. Näin taivaan koko joukko ja maan päällä oleva Jumalan kansa kokoontuvat samaan pöytää yhteiseen Jumalan kiitoksen ja ylistyksen ateriaan, eukaristiaan.  Meidän Herramme itse on läsnä jokaisessa ehtoollisen vietossa ja antaa ruumiinsa ja verensä meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme virvoitukseksi ja pelastukseksi.  Ehtoollinen on iankaikkisen elämän lääke.

 

Enkelit kuuluvat näkymättömään maailmaan

 

Jumalan luomistyössä erotetaan näkyvä ja näkymätön maailma. Näkyvä maailma on kaikki se elämän todellisuus, mitä voidaan ihmisten aistein nähdä, aistia tai mitata. Niinpä atomin ytimet kuuluvat tämän jaottelun mukaan näkyvään maailmaan, koska voimme tutkia niiden lainalaisuuksia tieteellisin laittein.

Näkymättömään maailmaan luetaan ne Jumalan luomat luomakunnan ja elämän muodot, joita emme voi millään inhimillisellä menetelmällä mitata meidän inhimillisten aistiemme tai laitteittemme avulla.  Emme voi pyytää enkeliä tai muita taivaan joukkoon kuuluvia henkiä vaakaan mitataksemme heidän painoaan.  Näin teologisessa mielessä he kuuluvat näkymättömään maailmaan.

 

Kristinoppi 1948 sanoo Jumalan luomistyöstä seuraavaa:

10 LUOJA

Jumala on sanallansa luonut kaiken, mikä on olemassa, sekä näkyväisen että näkymättömän maailman.  Näkymättömään maailmaan kuuluvat enkelit. 

Enkelit Jeesuksen elämässä

Aikoinaan tutkin Jeesuksen elämän vaiheita syntymästä kuolemaan ja ylösnousemukseen sekä takaisintuloon kunniassaan ja taivaan kirkkauden ikuisuudessa.  Totesin Jeesuksen elämään kuuluneen enkelien seura kaikessa mitä hän teki.  Enkeli ilmoitti hänen syntymänsä. Beetlehemin kedolla enkelkuoro ilmoitti Vapahtajan syntymän, erään koettelemuksissa enkelit tekivät palvelusta Herrallemme jne.

Vain yhdessä kohdassa huomasin enkelien olevan poissa Lunastajamme elämässä.  Ristin kuoleman hän kärsi yksinään.  Syvä salaisuus ja ristin työn syvyyden kuvaus sisältyy rakkaan Vapahtajamme sanoista: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit." Tämän Jeesus teki, jotta Jumalalle  selkänsä kääntäneet ja hänestä vieraantuneet saisivat luoksensa Vapahtajamme armon. Herramme meni  Jumalan hylkäämien luo vetääkseen heidätkin Jumalan yhteyteen, hänen armonsa ja  rakkautensa osallisuuteen.

Tästä syystä myös Ilmestyskirjan luvussa 12 kerrottu sota Mikaelin ja Saatanan välillä oli sellainen, että Mikael voitti Jeesuksen ristin työn ansion tähden. Kristuksen kallis sovintoveri oli enkeliruhtinaan ase Saatanan kukistamiseksi.  Jumalan voimasta enkeli voitti ja paholainen kärsi tappion.

Ilmestyskirjassa enkelivallat toimivat Jumalan kansan eli kirkon hyväksi.

Jo Joosuan aikana enkeleillä oli tämä vastaava tehtävä Jumalan kansan puolustamisessa, erilaisissa olosuhteissa toki.  Sama periaate: Puolustaa Jumalan kansaa. Eri tilanteissa aina tilanteen ja olosuhteiden vaatimusten mukaisin muodoin.

 

 

Joosuan kirjasta, luvusta 5

Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: ”Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?” Mies vastasi: ”En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne.” Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: ”Herrani, mitä tahdot minun tekevän?” Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: ”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” Ja Joosua teki niin.

 

88 kommenttia

 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Aika monet uskovat ”jeesustelevat”. Projektio ? Myös Paavali on liipasimella (käytetään ihmisoikeuksien vastaisesti oman itsen nostoon).

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Charlotta

   YK:n ihmisoikeuksien julistuksen syntyyn ovat vaikuttaneet aikoinaan kristinuskon sanomasta nousseet ajatukset, joita eräiden kirkkojen edustajat ovat tuoneet esille.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   UN:n ihmisoikeusjulistuksen laati 1o jäseninen toimikunta jonka puheenjohtajana toimi Eleanor Roosevelt, joka oli myös teosofisesti orientoinut ja otti vaikutteita intilaiselta teosofeilta:

   1: Teosofisen seuran ohjelmajulistus (1800-luvun lopulta) kohta I:

   ”Muodostaa ihmiskunnan veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.”

   ” TS:n ensimmäinen(ja ainoa velvoittava) ohjelmakohta on yleisen veljeyden tunnustaminen. YK:n piiristä on yleiseen tietoisuuteen tullut Ihmisoikeuksien universaali julistus ,jota laatimassa oli presidentin rva Eleanor Rooseveltin johtama komitea, jonka sihteerinä oli ranskalainen ikiradikaali Stéphane Hessel –ja sen ylevä teosofinen sisältö oli väkivaltaisen ihmiskunnan historiassa veljeyden suursaavutus.”

   faktaa III Ihmisoikeusjulistuksen artikla II kuuluu:

   ”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Sinun on aiheelllista huomata että Roosevelt oli uskonnoltaan episkopaali. Episkopaalit ovat anglikaanisen kirkon amerikkalainen nimitys.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ihan sama Roto mikä oli uskonnoltaan, mutta UN:n ohjelmajulistuksen tasa-arvoajatukset hän sai suoran teosofiasta ja hän oli teosofisesti orientoitunut. Tämä on Matias fakta! Uskallapa katsoa tuo Teosofisen seuran jo 1800-luvulta oleva huikeasti edellä aikaansa ollut ohjelmakohta yleisestä veljeydestä ja tasa-arvosta. Teosofi voi ja saa kulua mihin uskontokuntaan hyvänsä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Jo Lutherin tuotannossa on ihmisoikeuksilla merkittävä asema. Tämän totesin jo aikoinaan viisikymmentä vuotta sitten todennut eräässä teologiseen etiikkaan kuuluvassa aineessani. Keskityin Lutherin teoksiin talonpoikaiskapinan aikana.

   Ranskan vallankumouksen iskusanoina oli vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Tämä kiehtoi myös saksalaista filosofia Hegeliä. Mutta kun vallankumous oli ollut käynnissä yhden vuoden ja Hegel näki miten verisiin käytännön sovellutuksiin tämä johti, hän kirjoitti pettyneenä, ettei 16 giljotiinin avulla voida saada taivasten valtakuntaa maan päälle.

   Ajatukset ihmisoikeuksista olivat siis olleet esillä jo nelisensataa vuotta ennen kuin YK:ta edes oli olemassa.

   Joten mielestäni aivan turhaan sinä painotat teosofien merkitystä noissa YK:n päätöksissä. Varsinkin kun noiden laatimista ylipäätään ruvettiin puuhaamaan eräiden kirkollisten tahojen tekemän aloitteen johdosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Kiitos Matias Roto blogeista! Maltillista, osaavaa opetusta. Et riitele, etkä soimaa. Minä en osaa muuta kuin ”räksyttää”. Hävettää oma kömpelyyteni. Blogeilla on muitakin ymmärtämättömiä minun lisäkseni?

   Iloitsen siitä, että blogeilla on monia asiaan perehtyneitä. Faktat ovat jotain muuta kuin ”irralliset heitot”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Kari

   Kiitos kiittämästä

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Se on sama Matias mitä Luther on ajatellut kun kristityt eivät ajatuksiaan näiltä osin ottanet todesta. Tässä asiassa on olennaista että Eleanor Roosevelt oli ollut teosofien opissa ja hän oli ko julistuksen ihmisoikeuspykälien muotoilleen komitean puheenjohtaja. Puheesi tässä yhteydessä giljotiineista on red herring ja muutenkin koomista kun juuri kristikunta oli ollut veristäkin verisempi jo 1500-vuotta. Ja Hitler otti juurikin Lutherin juutalaisvastaisista teoksista 9 painosta…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Valitettavasti näyttää siltä että olet ottanut erään ateistin aikoinaan tekemät heitot tosissasi kertoessasi kirkon väkivallasta.

   On tehty erittäin laaja tutkimus kaikista niistä historian aikana tunnetuista sodista, joista aineistoa on ollut riittävästi niiden syiden analysointiin. Näitä löytyi yli 1300 sotaa. Osoittautui että uskonto on ollut näistä syypää noin 7 % tapauksista. Näistä puolestaan islamin osuus on noin 4 % ja kaikkien muiden uskontojen osuus noin 3 %, joten näistä luvuista voit tehdä johtopäätöksesi miten asiat ovat silloin kun tehdään valtavasti työtä sotien todellisten syiden selville saamiseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   En tiedä minkä verran olet tutustunut Hegelin filosofiaan. Olen sitä lukenut jonkin verran alkukielellä saksaksi.

   Mielestäni tuossa kommentissaan Hegel tarttuu koko ranskalaisen valistuksen suurimpaan ongelmaan: Sen päätymisen vallankumouksen verisyyteen, josta me myöhemmän historian tuntevat voimme vetää linjoja edelleen vallankumousta seuranneisiin Napoleonin koko Eurooppaa järisyttäineisiin valtaviin sotiin, jotka jollain tavoin ulottuivat Siperiasta Pyreneille, mm Portugalin kuningas muutti pakoon Braziliaan, ja Suomi siirtyi Venäjän yhteyteen autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi.

   Ps.

   Itse pidän sinappisillistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit