Ehtoollisen vietosta

Uudelle Arkkipiispalle/kaikille Piispoille Herran Pyhästä Ehtoollisesta

Onko kaikki hyvin ja oikein kirkossamme,kun vietämme Jeesuksen asettamaa Pyhän Ehtoollisen sakramenttia?Mielestäni on suuri ristiriita kirkkomme ehtoollisen vieton säädöksissä,kun vertaa niitä Jeesuksen asetuksen ja Lutherin tekstiin ”Tunnustuskirjoissa”. Ristiriidan ydinkohtana on kirkkoherrojen määräävä hallintovalta ehtoollisen vietossa. Taustalla lienee jäänne 1700-luvun kirkkopolitiikasta eli konventikkeliplakaatista. Joka tapauksessa alttarin sakramentista on tullut kirkkoherrojen vallankäytön väline!!! Raamatusta on mahdotonta löytää mitään tuomiokapitulin, tai kirkkoherran lupakäytäntöä, joihin nykyisen kirkkojärjestyksen mukainen ehtoollisen vietto määräytyy. Monet tämän päivän messujen vietot käytännössä (Esikoiset,Lähetyshiippakunta) kumoavat nämä säädökset. Kirkkolain säädökset ovat ihmissääntöjä jotka sopivat kyllä kirkkojärjestykseen mutta ei niihin pidä ”pakottaa” kaikkia kristittyjä. ”Pakottaessaan ihmisten laatimilla laeilla ihmisiä haluamaansa uskoon piispat syrjäyttävät Jumalan sanan”. (Luther) Ehtoollisen vietto tulisi sallia muun muassa kristillisten järjestöjen tiloissa ja tilaisuuksissa.

Miten alkuseurakunta vietti ehtoollista? ” Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,”Tätä Apt 2:42 kohtaa 1930-luvulla selittäessään M I Kuusi , evankelisen liikkeen johtajia, sanoo: ” Kuinka ihanaa olisi, jos tämä sakramentti tuotaisiin nytkin useammasti koteihin ja uskovaisten juhliin, jotta siitä tulisi yhä voimallisempi yhdysside uskovaisten välillä. Jospa saisimme useammasti iloita siitä, että Jeesus on ehtoollisensa kautta keskellämme.”Sama ajatus oli Lutherilla: ” Jotka tahtovat olla kristittyjä, valmistukoot usein nauttimaan tätä suuresti kunnioitettavaa sakramenttia. ” Tunnustuskirjat:”Kristus haluaa selvästi sanoa: "Minä asetan teille pääsiäisjuhlan eli ehtoollisen, joka teidän tulee nauttia usein, ei vain kerran vuodessa ja määrättynä iltana. Kukin tehköön sen milloin ja missä tahtoo tilaisuuden ja tarpeen mukaan. Sitä ei ole sidottu mihinkään määrättyyn paikkaan eikä ajankohtaan."” Kristus ei sitonut ehtoollisen viettoa tiettyyn aikaan eikä tiloihin. Luterilainen ymmärrys on: ” Tila ei pyhitä sakramenttia vaan sakramentti pyhittää tilan.”Sakramenttikristityt ovat julistajia. Yleinen pappeus, joka kirkossa on pyhän virkapappeuden rinnalla, toteutuu kauniisti. Kristityt ovat kuninkaallista papistoa, joka julistaa Kristuksen jaloja tekoja ( 1 Piet. 2:9).”Sakramentit ovat meihin kohdistuvan Jumalan armon merkkejä, eivätkä vain ihmisten keskinäisyyden merkkejä. Kristittyjen yhteys ehtoollisessa on nimenomaan yhteyttä Kristuksen uhriruumiiseen.”

Toimiiko säädös kirkkomme jäseniä vastaan?

Jeesuksen opetuslasten pitäisi päästä vapaaseen Ehtooollisen sakramentin käyttämiseen. Paavali sanoo Galatalaiskirjeessään:Gal. 5:1” Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”
Ehtoollisyhteys osallisuutena läsnä olevan Kristuksen ruumiiseen ja vereen edellyttää sitä viettävältä seurakunnalta samaa oppia, uskoa ja tunnustusta. Tavoitteena luonnollisesti tulisi olla, että mahdollisimman moni ihminen pääsisi halutessaan osalliseksi Herran Pyhästä Ehtoollisen sakramentista.

Piispojen,kirkkoherrojen ja kirkolliskokouksen tulisi vihdoin ymmärtää uskovien opetuslasten tarpeet kuten Tunnustuskirjoissa annetaan ymmärtää. Poistakaa Konventtikkeliplakaati Ehtoollisen vietosta!

Jukka Teininen Forssan ev.lut.seurakunnan jäsen.

 

2 kommenttia

 • Joni Toivonen sanoo:

  Eikös siellä LHPK:ssa olla hyvinkin tarkasti sidottu ehtoollisenvietto virkaan? Jopa maallikon julistaman absoluution eli synninpäästön ylle on langetettu jonkinlainen varjo. Pitäisi olla viimeisen päälle ordinoitua, että voisi varmasti uskoa.

  Hyvä blogi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Jeesuksen selitys ehtoollisesta:

  ”Ei liha mitään hyödytä,ne s a n a t jotka minä olensanonut,niissä on henki ja e l ä m ä’.

  Oikea ehtoolline on Jeesuksen opetusten omaksumista ja muistamista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Jukka Teininen

  Saarnaaja (eläk.) Hengellinen työ Forssan Ev.lut. Srk Kirkkokuoro 1966 - 1978 Lähetyssihteeri 1975-1998 Forssan ev.lut. Srk oto Lähetystyön kannatusrenkaan ja Forssan Kristillisen Työväenyhdistyksen perustamiset 1996 Kirkon saarnalupa 1978-1995 .Piispa Kortekankaan peruutus 02.08.1995 Seppo Suokunnaksen ”tarpeettomuuslausunnon”avulla.(haamukirjoittaja) SLEY:n saarnalupa 1987 Seppo Suokunnaksen tekemä ”hyllytyspäätös” 08.05.1996 Taloudellinen tappio kirjoista 2.500 mk SRK-mestarin sijainen 1.8.1978-31.03.1985 Forssa ev.lut. Suomen Kristillisen Työväen liitto  oto saarnaaja 1979- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys piirisihteeri 1990-eläkkeelle 1.2.1995 - Concordia r.y yhdyshenkilö 1995- Luther-säätiön perustamisasiakirja säädekirja 27.10.1999 Perustajajäsen. Luther säätiö , toimintavaltuutettu 2001-? Kirkkovaltuuston jäsen 1979-1982 Seurakuntaneuvoston jäsen 1983-1986 , 1995-1998

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit