Ehdotus kirkolliskokousvaaliteemaksi: Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi

Kirkon ja seurakuntien hallinnossa otettiin vuonna 2015 käyttöön velvoite arvioida jokaisen hallintopäätöksen lapsivaikutukset jo päätösten valmisteluvaiheessa. Hyvä näin. Tosin seurakuntien, hiippakuntien, kirkkohallituksen ja kirkolliskokouksen käytännöt taitavat olla aika vaihtelevia. Osa näyttää unohtaneen lapsivaikutusten arvioinnin kokonaan.

Jos ympäristönsuojelua ja yhdenvertaisuutta halutaan todella edistää, olisi syytä määrätä kirkon hallinnon kaikille tasoille lapsivaikutusten arviointia vastaava velvoite arvioida kaikkien tehtävien päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutukset. Tärkeä asia ei unohtuisi kiireellisten asioiden jalkoihin.

Siksi esitän, että ensi kaudella kirkolliskokouksen tulisi säätää KJ 23:3§ lapsivaikutusten arviointia vastaava velvoite, jonka mukaan:

Ympäristönsuojelun ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset ympäristöön ja ihmisten yhdenvertaisuuteen. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.

 

Johtamassani Lopen seurakunnassa otimme tällaisen velvoitteen käyttöön kirkkoneuvoston päätöksellä Minna Canthin päivänä 19.3.2019. Toimintamalli toimii käytännössä erittäin hyvin. Sen soveltaminen on teknisesti helppoa. Malli haastaa kirkkoherran ja talouspäällikön pysähtymään joka ikisen päätöksen kohdalle miettimään, onko päätöksellä ympäristö- tai yhdenvertaisuusvaikutuksia.

Emme ole vielä kovin hyviä tämän mallin soveltamisessa, mutta opimme lisää laatiessamme jokaista neuvoston listaa ja viranhaltijapäätöstä. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä päätimme viime keväänä hautausmaakaavaa laatiessa varata alueen uuden tunnustuksettoman hauta-alueen perustamiseen Lopen hautausmaan yhteyteen. Nykyinen käytäntömme, yhteistyö Hyvinkään seurakunnan kanssa, toteuttaa hautaustoimilain kirjaimen mutta ei ihmisten tosiasiallista yhdenvertaisuutta.

Olen esitellyt Lopen mallia Tampereen hiippakunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokouksessa. Materiaali löytyy osoitteesta http://www.hynynen.net/vaikutukset ja on vapaasti kaikkien käytettävissä.

 

---

Kirkolliskokousteemoja käsittelevä kahden blogini minisarja päättyy tähän. Aiemmassa osassa ehdotin ihmissuhteiden tasavertaisempaa kohtelua eli uuden kaavan laatimista kaikenlaisten hyväätekevien ihmissuhteiden siunaamiseksi.

Jos näiden vaaliteemojen ajaminen kirkolliskokouksessa kiinnostaa, perustan mielelläni yhteisen ehdokaslistan kanssasi. Oma yhden hengen vaaliohjelmani ja ehdokaslistatekeleeni Kirkko 2.0 löytyvät kirkolliskokousvaalien ehdokaslistoja esittelevältä sivustoltani. Vaaliteemat ovat tietysti jokaisen ehdokaslistan käytettävissä. Parempi kirkko syntyy ainoastaan eri ehdokaslistojen yhteistyöllä.

Kirjoittaja