Apulaispiispa kaikkiin tarpeisiin

Nuoret eivät kaipaa vain papin vaan myös esipaimenen läsnäoloa arkisissakin tapahtumissa. Seurakunnan kerhoissa tai vaikka pizzailloissa voidaan keskustella yhdessä hankalistakin teemoista, jotta nuoret saavat kuulla kirkon kannan heitä ympäröiviin ja ajassa esiin nouseviin kysymyksiin.

Arkkipiispa Leon avauspuheenvuoro asetti vielä enemmän haasteita ehdokasasettelulle apulaispiispaksi.

Matti Tolvanen esitti ensimmäisenä tarpeena "nimenomaan hallinnon uudistamiseen perehtynyttä apulaispiispaa viemään muutosprosessi läpi ja toteutukseen käytännön tasolla".

Tämän perusteella Kotimaa kertoi, että yhtä ehdokasta arvioidaan olevan "vielä keskenkasvuinen piispaksi" ja että toisen "hallinnolliset kyvyt ovat arvoitus".

Arkkipiispan nostettua pizzaillan keskiöön tilanne on toinen.

Nyt hommiin sopii varmasti moni jo nimeltä mainittu mahdollinen ehdokas, olkoot ne introvertteja, hallinnollisesti arvoituksia, keskenkasvuisia, lempeitä tai älykkäitä.

Ehdokasasettelu on nyt vielä vaikeampi. Kaikkea nuorten kohtaamisesta hallinnon uudistamisen muutosprosessiin on nyt tarpeina.

Piispainkokouksen päätös on yhä, että apulaispiispan tehtävät ovat myös kirkon julkaisutyö, sisälähetystyö, koulutus ja monikulttuurinen työ. Tämä siis jo mainittujen kerhojen ja pizzailtojen lisäksi.

Nämä ovat vasta "ensisijaiset tehtävät" ja hänen tulee myös "avustaa arkkipiispaa", kuten piispainkokous määritteli.

Apulaispiispalle asetetaan melkoiset toiveet.

Kirkolliskokous päätti äänestyksen jälkeen pitää apulaispiispan vaalin. Äänestys oli hyvä asia. Se viestii, ettei asia ole läpihuutojuttu. Kirkolliskokous itse päätti, että valitaan apulaispiispa.

Ehdokasasettelu tulee olemaan haastava. Moni vaalia puoltava kirkolliskokousedustaja piti apulaispiispaa elintärkeänä tulevaisuudelle.

Toivottavasti tämä näkyy valinnassa.


Ortodoksinen kirkolliskokous on koolla Valamossa 22.-25.11.2021.

Kirjoittaja

Lars Ahlbäck

Lähihoitaja, sairaanhoidon opiskelija ja teologian maisteri.