Vuorovaikutuksellista viestintää kirkossa - Apostoliprojekti

Vantaan seurakunnissa tahdotaan aidosti kuulla mitä seurakuntalaiset ja alueen asukkaat sanovat. Reilun kahden vuoden aikana Vantaan seurakuntayhtymä on lähettänyt työntekijöitään palvelumuotoilukoulutukseen, jonka kautta on pyritty löytämään uusia tapoja olla läsnä ihmisten elämässä. Minä olen yksi näistä onnekkaista ja koulutus on saanut minut katsomaan työtäni uudella tapaa. En työntekijänä enää pyri keksimään keinoja, millä tavoittaa seurakuntalaisia, vaan osallistamaan seurakuntalaisia juuri sillä tavalla, jonka he kokevat itselleen mielekkääksi. Näin syntyi luomani apostoliprojekti.

Olen huomannut, että moni seurakuntalainen antaa mielellään omaa aikaansa ja osaamistaan, kun heitä lähestyy henkilökohtaisesti. Olen oppinut, että se ammattitaito ja innovatiivisuus joka minulla on, tulee parhaiten esille silloin, kun muitakin on mukana.

Olen tutkinut, että yhä enenevässä määrin ihmiset käyttävät Internetin tuomia palveluita hyväkseen ja sisäistänyt, että on seurakunnan etu näkyä ja kuulua siellä. Tästä syystä olen iloinnut jokaisesta seurakuntalaisesta, joka on antanut omat, paikalliset, kasvonsa kotiseurakunnan käyttöön.

Omassa seurakunnassani Vantaalla on seurakunnan kasvojen kautta siirrytty pikku hiljaa tiedottamisesta vuorovaikutuksellisen viestinnän suuntaan. Tämä on tapahtunut apostoliprojektin kautta ja sen tarkoituksena on ollut antaa seurakuntalaisille mahdollisuus kertoa omin sanoin, miksi he kuuluvat seurakuntaan ja elää uskoaan tätä kautta todeksi. Ihmisillä on ollut mahdollisuus kohdata näitä ”apostoleita” kaduilla, somessa tai seurakunnan tapahtumissa ja antaa palautetta seurakunnasta sekä kysellä toiminnasta. Tutkimustulosten mukaan apostolit ovat tuoneet seurakuntaa näkyvämmäksi sekä lähemmäksi ihmisten elämää. Samalla he ovat kokeneet tehtävän mielekkääksi ja osoittaneet, että seurakuntaan kuuluminen on luonnollinen osa elämää.

Olisi erittäin mielenkiintoista lukea, millä tavoin seurakuntalaiset saavat äänensä kuuluville juuri sinun seurakunnassasi? Kuinka moni seurakuntalainen kirjoittaa blogia seurakuntasi sivuilla, vlogaa tai tubettaa YouTubessa sekä osallistuu seurakunnan edustajana erilaisiin tapahtumiin? Mikä olisi se tapa, joka saisi sinut osallistumaan seurakunnan toimintaan joko kerran, kaksi tai useamminkin? Ollaan rohkeita yhdessä!

Kirjoittaja

Leverin Laura

Puoliso. Vanhempi. Lapsi. Sukulainen. Ystävä. Kaveri. Tuttu. Tuntematon. Vastaantulija. Lähimmäinen. Syntinen. Armahdettu. Jeesustelija. Jumalan. Luotu. Olen Vantaan Rekolan seurakunnan pappi, jonka sukujuuret ovat Helsingissä, Karjalassa, Ruotsissa ja Savossa. Asun Helsingissä, mutta tutuksi ovat tulleet myös Pori, Pornainen, Tukholma, Turku ja Uppsala. Kiinnostaa mm: hyvä elämä, ihmiset, Jumala, johtaminen, kirkkohistoria, sparraus, tulevaisuus ja viestintä.