Apostoli Pietarin varoitus seurakunnalle

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden.

Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa".

 

 

2. Pietarin kirje 2. luku. Vuoden 1933/38 Raamatun käännös.

52 kommenttia

 • Pekka Pesonen sanoo:

  Mikolla oli kai joku mielipide tai ajatus siitä miksi hän nuo Raamatun kohdat meille jakoi. Syy jäi kyllä täysin epäselväksi. Sen tähden pelkkien Raamatun lauseiden toistamista pitää välttää täällä. Emmehän kykene keskustelemaan aiheesta mitenkään, jos kirjoittaja ei edes ilmaise sitä, miksi nuo kohdat valinnut.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Pekka,

   Tuo on edelleen ihan relevantti varoitus ja muistutus seurakunnalle. Ei Raamattu ole muuttunut vanhentuneeksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, varoitus on aiheellinen. Monet ovat tottuneet ajattelemaan, että vastaukset uskoa koskeviin kysymyksiin löytyvät helposti. Katsotaan vain mitä Raamatussa sanotaan.

   Varhaiset kristityt, eivät voineet ajatella näin. Syy oli yksinkertainen; Uutta testamenttia ei ollut heidän aikanaan olemassakaan. Ei myöskään Pietarin kirjettä. Miten he sitten torjuivat harhaoppeja koska heillä ei ollut Raamattua. Oletko pohtinut tätä näkökulmaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   kyllä, tuo on totta. Ei ollut vielä Raamatun kaanonia. Apostolinen oppi oli kaiketi aikaisemmin ylin auktoriteetti. Onneksi meillä nykykristityillä on Jumalan sana ja sen neuvo. Toisaalta tämä teksti varmasti edelleen puhuttelee myös sanan palvelijoita.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   tuo esiin nostamasi näkökulma alkukristityistä on hyvä ja tärkeä. Samalla lailla voimme miettiä vanhan testamentin puolelta, että mitenkä asiat olivat Israelin, ja myöhemmin myös Juudan”kansankirkossa” tämänkin asian suhteen. Pietarihan tähän tuossa kirjeessä kyllä vähän epäsuorastikin viittaa. Voisiko siis sanoa, että ei mitään uutta auringon alla…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko mikä sinun mielestä oli apostolinen oppi? Osaatko määritellä sitä, missä tämä on mielestäsi ilmoitettu?

   Mikko kirjoitat; ” Onneksi meillä nykykristityillä on Jumalan sana ja sen neuvo.” Onko tämä ymmärrettävä niin, että kristillisen uskon lähde nykyaikana on ainoastaan Pyhä Raamattu ( sola scriptura). Onko meidän ajan ja alkukirkon välillä tässä suhteessa jokin ero. Millä perusteella protestanttiset kirkot ovat poistaneet yhtenäisen kirkon käytännöt? Vaikka nämä tradition osat jatkuivat kirkossa ennen ja jälkeen kaanonin.

   Huomaatko kuinka Pietarin kirjeen varoitusta säätelee ratkaisevasti eri kirkkokuntien teologinen metodologia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   Raamatusta on löydettävissä selvä peruste seurakunnan järjestäytymiseen. Virkojen(kin) kautta oppi siirtyi eteenpäin seuraaville sukupolville ennen kaanonia. Toki Uuden testamentin tekstejä lainattiin jo ennen Uuden testamentin kaanonin kokoamista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, tuo on tietysti itsestään selvyys. Muut kysymykset jätit auki, miksi?🤔

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   Luther krossasi ennen kaikkea sanan päälle, mutta ei hylännyt myöskään traditiota.

   Haluaisitko itse vastata esittämiisi kysymyksiisi? Mielelläni näkökulmiasi kuulisin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, mitä tarkoitat, että Luther ei hylännyt traditiota. Missä luterilaisessa kirkossa on yhtenäisen kirkon traditiot. Ja mitä ne ovat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   Lutherille oli tärkeinä auktoriteetteina ja myös opettajina varhaisen kirkon teologit. Näistä varmasti Augustinus Luther yhteydessä on tunnetuin. Väittelyissään Eckin kanssa Luther tukeutui isiin ja kirkon historiaan. Eck väitteli myös isien argumenteilla, mutta veti esiin sellaista traditiota, jota ei voinut Raamatulla perustella. Myös tässä yhteydessä on tärkeä huomata, miksi Sola Scriptura periaate tuli yhdeksi kantavaksi teemaksi uskonpuhdistuksessa.

   Suosittelen Kaarlo Arffmanin hyviä tutkimuksia aiheesta(Sanan jäljet ja Reformaatio vai restituutio, joissa molemmissa mennään kirkon historiaan ja sen (Raamatullisen) toiminnan perusteluihin uskonpuhdistuksessa).

   Mutta, edelleenkin haluaisin kuulla sinun ajatuksiasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, toistan kysymyksen;

   ”Missä luterilaisessa kirkossa on yhtenäisen kirkon traditiot. Ja mitä ne ovat”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   ystävällisesti,

   Ehkäpä nyt pitäisi määrittää mitä traditiolla tarkoittaa. Mitä sinä siis tarkoitat ja edelleen haluaisin kuulla ajatuksiasi asiasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, hyvä tarkennus.

   Sana Traditio tarkoittaa sitä, mikä luovutetaan, annetaan eteenpäin.

   eli Mikko; ”Missä luterilaisessa kirkossa on yhtenäisen kirkon traditiot. Ja mitä ne ovat”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   hyvä.

   Traditiota on olemassa ainakin kahdenlaista: kirjoitettua ja suullista. Kumpaa tarkoitat?

   …ja toisaalta suullinen traditio voi muuttua myös kirjalliseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, kumpaakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   traditio on myös kirkon historiaa kirjoitetussa ja suullisessa muodossa. Eikö luterilaisella kirkolla mielestäsi tätä ole?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko jälleen toistan kysymykseni. Jos haluat keskustella jostakin muusta, sano se selvästi. Sano, että et halua vastata tai ei kiinnosta. Niin, ei kuluteta turhaa kallista aikaa.

   Kysymykseni oli;

   ”Missä luterilaisessa kirkossa on yhtenäisen kirkon traditiot. Ja mitä ne ovat”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   nyt sinun pitäisi vastata omaan kysymykseesi. Eli mitä tarkoitat yhtenäisen kirkon traditiolla. Mielestäni Lutherin osalta osin tuossa aikaisemmin vastasinkin. Toivoisin sinultakin vastauksia eikä pelkästään kysymyksiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, yhtenäisen kirkkon ajaksi katsotaan aikaa ennen suurta skismaa 1054. Kaikki ne tradition osat jotka ovat löydettävissä kuuluvat edelleen kirkon elämään. Näin tradeerausprosessi jatkuu. Siksi kysyin ja edelleen kysyn;

   ”Missä luterilaisessa kirkossa on yhtenäisen kirkon traditiot. Ja mitä ne ovat”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   niin, eli mitä ne tradition osat sinun mielestäsi ovat?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, ahaa, et siis tiedä mitään yhtenäisen kirkon traditioista? Onko tämä syy, että et osaa vastata, vaan pitkität vastaustasi kysymykseeni;

   Missä luterilaisessa kirkossa on yhtenäisen kirkon traditiot. Ja mitä ne ovat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   kysyn sinun näkemystäsi, jotta voisimme oikeasti keskustella. Mielestäni osin jo sinulle vastasinkin. Nyt kuitenkin tämä keskustelu pyörii ennemminkin sinun ”kuulustelusi” ympärillä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, näin se ei mene. Ensiksi minulla ei ole mitään omaa näkemystä, kirkko määrittelee asiat. Toiseksi minä kysyin ensin, usein toistetun kysymykseni. Johon et ole vastannut vieläkään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, etkö tiedä mitä ovat yhtenäisen kirkon traditio vai tiedätkö? 😉

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   Raamattu ei ole mitä tahansa traditiota. Kirkon uskon ja tunnustuksen(toisin sanoen Raamatun oman ilmoituksen) mukaan se on Jumalan sana. Luther ei kyllä myöskään hylännyt isiä sikäli kuin he pysyivät Raamatun ilmoituksen pohjalla kts. aikaisempi kommenttini Lutherin ja Eckin väittelyyn.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Mikko, vaikea keskustella kanssasi, koska kierrät aina kysymykseni:

   1. Missä luterilaisessa kirkossa on yhtenäisen kirkon traditiot. Ja mitä ne ovat.

   2. Mikko, etkö tiedä mitä ovat yhtenäisen kirkon traditio vai tiedätkö?

   Keskustelu jatkuu minun osalta kun vastaat näihin.

   Ps. Ekc pystyi osoittamaan v.1519 Lutherin Augustinus tulkinnan virheelliseksi. Väittely seurauksena Luther alkoi esittää varhaisen kirkon kielteisessä valossa ( Kaarlo Arffman, 2022). Tästäkin voimme keskustella kun vastaat kysymyksiini.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   mitä, jos sinä vastaisit välillä kysymykseen.

   Raamattu on luterilaisen kirkon vahvin auktoriteetti.

   Palataan tuohon Eckin Augustinus asiaan myöhemmin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Sami,

   keskustelun selventämiseksi olisi hyvä tietää mihin kirkkokuntaan sinä kuulut?

   Lutherin ja Eckin keskustelut saivat uuden käänteen, kun Eck veti isiltä esiin Raamatun vastaisia lausumia esimerkiksi Paavin asemasta, ja alkoi rinnastaa Lutheria ”hereetikkoihin”. Lutherin tämä sai tukeutumaan entistä vahvemmin Raamattuun. Itse asiassa luterilaisista tunnustuskirjoista löytyy juuri tämän blogin kohteena oleva Raamatun paikka perusteena Paavin väärinkäytöksistä. Tässä kohtaa ymmärrettynä historiallisessa kontekstissaan. Luther ei kuitenkaan halunnut unohtaa kirkon historiaa ja isiä sikäli kuin niiden toiminta perusteltiin Raamatulla. Ilmeisesti Eck tässä yhteydessä alkoi myös ”kurmoottaa” Lutheria myös tämän ortodoksiyhteyksistä. Voit korjata ja joku voi korjata, jos tässä olen väärässä.

   Parhaimmillaan luterilaisuus on reformi katolisuutta kummankin termin positiivisessa merkityksessä.

   Laitan tähän sitaatin Riitta ja Seppo Teinosen erinomaisesta kirjasta Ajasta ylösnousemukseen (1975 Kirjaneliö): ”Trenton konsiili(1545-1563) opetti, että totuus sisältyy ”kirjoitettuihin kirjoihin (Raamattuun) ja kirjoittamattomiin traditioihin”. Reformaatio taas arvosteli myöhempiä perinteitä ”ihmissäädöksinä” ja piti kaikessa traditiossa ratkaisevan ohjeellisena sitä apostolista traditiota, joka sisältyy Raamattuun. Tunnus ”yksin Raamattu” (lat. sola Scriptura) ei siten merkinnyt tradition hylkäämistä, vaan oikean tradition korostamista vääriä traditioita vastaan ja sen asettamista myöhempien traditioiden yläpuolelle. ”Reformaatio ei ole kapinaa aitoa traditiota vastaan, vaan vastalause niille inhimillisille traditioille kirkossa, jotka väärentävät Kristuksen evankeliumin” (Luterilaisen Maailmanliiton III yleiskokous, Minneapolis 1957). ”Siksi voimme sanoa, että elämme kristittyinä evankeliumin Traditiosta, josta todistaa Raamattu ja joka on välittynyt kirkossa ja kirkon toimesta Pyhän Hengen voiman avulla” (IV Faith and Order -maailmankonferenssi, Montreal 1963). ”Pyhien isien lausunnot todistavat tämän tradition elävöittävästä läsnäolosta, jonka rikkaudet virtaavat uskovan ja rukoilevan kirkon käytäntöön ja elämään. Tämän tradition välityksellä kirkko on tullut tuntemaan pyhien kirjojen koko kaanonin. Sen kautta myös itse pyhät kirjoitukset käsitetään yhä syvemmin ja ne saadaan jatkuvasti vaikuttamaan. Näin Jumala, joka muinoin on puhunut, on keskeytyksettä vuoropuhelussa rakkaan Poikansa morsiamen kanssa, ja Pyhä Henki, jonka kautta evankeliumin elävä ääni kaikuu kirkossa ja sen kautta maailmassa, johtaa uskovat koko totuuteen ja antaa Jumalan sanan runsaasti asua heissä(Kol 3:16)” (Vatikaanin II konsiili 1962-1965, Dei Verbum 8).”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Roos sanoo:

  Tämähän on (vai onko) siis varoitus seurakunnalle, ei ns. uskottomille maailman ihmisille. Millaista porukkaa me oikein olemme, tai he olivat? Ei ihme, että armoa tarvitaan…

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Kari,

   Pietarin kirje on osoitettu nimenomaan seurakunnalle. Nämä harhaopettajat ovat julmia susia ja siksi seurakunnan/seurakuntalaisten tulee olla hereillä kyetäkseen arvostelemaan opetusta ja koettelemaan henkiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Roos sanoo:

   Jep, ongelma lienee samanlainen kuin vaikkapa politiikassa. Koskaan emme tiedä kuka puhuu totta ja millä perusteella ja mihin kukin oikein lopulta tähtää sanoillaan ja teoillaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Kuinka tärkeää onkaan, että kristitty tuntee Jumalan sanan, jotta osaa arvioida omaa elämäänsä ja myös erilaisia julistajia(niin nk. hengellisiä kuin maallisia). Ja kuinka tärkeää on, että olemme uskossamme raittiita ja hereillä, ettemme seuraisi valheopettajia kadotukseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Roos sanoo:

   Ongelmamme vain on se, että mikä on sitä ”raittiutta ja hereillä oloa” ja ketkä oikeasti ovat niitä ”valheopettajia”. Näistä on erilaisia ja jopa vastakkaisia näkemyksiä. Kaikki kuvittelevat olevansa oikeassa niin seurakunnassa kuin politiikassakin…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Kari,

   minä uskon, että Raamattu kyllä kertoo mikä on hengellistä raittiutta ja mikä on oikein ja väärin. Hereillä olo on sitä, että elää tämän mukaisesti ja kilvoittelee syntien anteeksiantamuksessa ilman, että paaduttaa itsensä Jumalan käskyjen edessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • valma luukka sanoo:

  Täytyis käyttää lainausmerkkejä, että jokainen lukija tietää heti, ettei tuo ole kirjoittajan teksti.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Oikea oppi on se jonka mukaan kristillinen kirkko on aina osannut torjua väärät opit ja yhä osaa. Oppi on käsiteltävä suppeasti. Siihen sisältyy vain ne opin osat, jotka kaikille kirkkokunille on yhteisiä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Pekka Veli. Jo jakautumaton vanha kirkko tiesi, että kaikki kristittyjä koskeva ja velvoittava oppi ei löydy yksinomaan esimerkiksi uskontunnustuksista.

   Ajatuksesi sopii varmasti suomalaiseen yhteiskristilliseen todellisuuteen. Siinä noita kaikille yhteisiä oppeja kun taitavat olla vain taivas ja helvetti, Jumalan kolmiyhteys, Raamatun kanoniset kirjoitukset uskon ylimpänä ohjeena ja normina sekä pelastus yksin uskosta, armosta ja Kristuksen tähden. Mutta jo katolisten ja ortodoksien kanssa tulee seinä vastaan. Kiitos kuitenkin pohdinnastasi!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Pekka, kirjoitat jostakin sellaisesta kristillisestä fantasiasta jolla ei ole mitää tekemistä todellisuuden kanssa. Se on enemmänkin jonkunlainen hyvä ajatus, jota ei voi mitenkään konkretisoida.

   Tämä ajatuksesi on tyypillistä luterilaisessa ja protestanttisessa kansanhurskaudessa. Kutsun sitä krapula vaihteeksi, joka kuvastaa humalasta johtuvaa pahaa jälkitilaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Sami P. Pekka Veli tarkoittaa ihan hyvää. Ja tuollainen kaikille kristityille yhteinen oppi löytyy – suomalaisen yhteiskristillisyyden ja monien tunnustustenvälisten projektien osalta ns. Apostolisesta uskontunnustuksesta. Mutta, kuten sanoin, se ei yksin riitä, kuten teologit tietävät. Jo kristittyjen näkemykset siitä, mikä tuo pyhä, yhteinen/katolinen seurakunta/kirkko on, hajoavat rankasti. Otetaan mukaan vain sakramenttioppi, niin yhteisymmärrys loppuu, vieläpä uskon keskeisiin asioihin kuuluvassa aihepiirissä.

   En ole ollut krapulassa, niin käyttämäsi kielikuva ei avaudu ainakaan minulle. Muuten kuin siltä osin, että se ei ole erityisen ystävällistä puhetta.

   Blogiin vain sen verran, että sen lainauksessa varoitetaan tiukkaan sävyyn ylimielisestä henkivaltojen herjaamisesta, rankasta biletyksestä ja kristillisen sukupuolimoraalin vastaisesta elämäntavasta. Tätä yhdistelmää sitten vielä yritetään levittää seurakunnan parissa. Ilmeisesti menestystä on ollut, kun teksti on noin tiukkaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Marko,

   kiitos kommenteistasi.

   Kyllä, tuo teksti on tosi tiukkaa, mutta ei varmasti turhaan Raamatusta löydy.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Kohtasin oman todellisuuteen pitäessäni keskustelupiiriä siviilipalvelumiehille Lapinjärvellä. Siitä sain nähdä miten hyvin erilaista yhteisöistä tulevilla pojilla oli yhdestä asiasta aivan yhtenäinen käsitys.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Tottakai toivoisin että Samikin omaisi sen, mutta en ole siitä vakuuttunut. Hän tarjoaa tilalle vain omia opillisia ideoitaan ja vannoo niiden nimeen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Pekka, mutta etkö sinä juuri toimi samalla tavalla. Tarjoat valheellista jossa tosiasiat lakaistaan matonalle. Samalla luulet, että se on kristinuskon mukaista, näin petät itseäsi ja samalla muita.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Sitä vähän ihmettelen mikä on akendasi Sami. Keskusteluun ainakaan et näytä pyrkivän.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikko Suni sanoo:

  Tässä kohtaa on pakko muistuttaa keskustelun asiallisuudesta. Eli kohdellaan toisia kunnioittavasti vaikka keskustelu olisi ajoin tiukkaakin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Rukoillen kun näitä kirjoittelen, niin punainen valo syttyy, kun tekee mieli vasta samalla mitalla ja painan deleteä. Olen huomannut että näin vältyn monelta turhalta väittelyltä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Pekka,

   Olet siinä oikeassa, että usein keskustelut menevät täällä jankkaamiseksi ja turhanmoiseksi hyödyttömäksi väittelyksi sen sijaan, että kuulisimme perusteltuja mielipiteitä toisilta keskustelijoilta.

   Itse kunkin tulee kilvoitella toisen kunnioittamisessa.

   Ilmoita asiaton kommentti