”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen.. ”(Joh.14:1)

Joh. 14:1-7: 1. ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. 2. Isän kodissa on monta asuinsijaa. Sanoisinko minä muutoin teille, että minä menen valmistamaan teille asuinsijaa? 3. Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, minä tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. 4. Te tunnette kyllä tien sinne, minne minä menen.” 5. Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien?” 6. Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse Isän luo muutoin kuin minun kauttani. 7. Jos te olette tulleet tuntemaan minut, te tulette tuntemaan myös Isän. Tästä lähin te tunnette hänet ja olette nähneet hänet.”

(Joh. 14:1-7 sisältyy Evankeliumikirjan teksteihin / 3. sunnuntai pääsiäisestä)

Selityksen mukaan Jeesus rinnastaa tässä itsensä Jumalan kanssa. Hän on yhtä Jumalan kanssa (Joh. 10:30): Minä ja Isä olemme yhtä. Selityksessä viitataan vielä 1.Joh. 5:20: Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Ja me elämme tässä Todellisessa, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.

Jakeiden 2-3 selityksessä todetaan, että Jeesus oli pian, 42 päivän kuluttua ristinkuolemansa jälkeen, menevä Isän luo kirkkauteen. Opetuslapset eivät voineet lähteä Hänen kanssaan, koska heidän oli ensin suoritettava evankeliumin julistamistehtävä maailmassa. Ajallisen elämän päätyttyä he saavat seurata Jeesusta kirkkauden valtakuntaan. Selityksessä kerrotaan, että tämä tapahtuu ”vanhurskasten ylösnousemuksessa” Kristuksen toisessa tulemisessa, josta kerrotaan 1.Tes. 4:16-17: Herra itse on näet tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten tänne jääneet, silloin elossa olevat, temmataan heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Niin me saamme aina olla Herran luona.

Jae 6: Jeesus sanoi hänlle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”. Selityksessä todetaan, että Jeesus on tie Isän Jumalan luo/lapseuteen ja armovaltakuntaan täällä ja sitten kerran taivaan majoihin. Hän on tie sanansa, verensä ja Henkensä kautta. Hän on totuus yhdessä sanojensa, optustensa (yleensä Raamatun sanan) kanssa ja kautta. Joh.17:17: Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Hän on elämä sillä tavoin, että hän nostaa sanansa, verensä ja Henkensä kautta synteihin ja rikoksiin kuolleita uuteen elämään yhteydessä kanssaan ja Jumalan kanssa armovaltakunnassa/seurakunnassa.

Selityksessä kerrotaan vielä, että uskovan elämä Kristuksen kautta ja Hänessä sisältää: 1. Syntien anteeksiantamuksen ja vanhurskauttamisen Hänen veressään. (Ef.1:7): Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksiantamus, hänen armonsa rikkauden mukaan. — 2. Pyhän Hengen sydämessä asuvana johtajana, voimana. (Room.8:9): Mutta te ette ole turmeltuneen luontonne hallitsemia, vaan Hengen, jos kerran Jumalan  Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. (Room. 8:14): Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat näet Jumalan lapsia. — 3. Seurakunnan pyhien yhteyden jäsenyyden ja sen edut. (Ef. 2:19-22): Te ette eiis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuina teillä on kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

(Selityksen lähteenä Raamattu korjauksin ja selityksin, 1982)

 

 

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli