Älköön mielemme olko murheellinen vaan pankaamme toivomme Herraan


Paljon on väkeä, mutta vielä mahtuu lisääkin Nsimeyongin seurakunnassa Kamerunin pääkaupungissa Yaoundéssa. Lähtömme jälkeen yksikerroksisesta talosta on tehty kaksikerroksinen, koska toiminta on lisääntynyt niin paljon. Riemuitsemme evankeliumin eteenpäin menosta.

Elämme pääsiäisaikaa
Sunnuntai 22.04.2018
3. sunnuntai pääsiäisestä, latinaksi Jubilate
Evankeliumi: Joh. 14:1-7

Jeesus kertoo pois menostaan ja uudelleen tulostaan

Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että hän menee pois. Hän siis kertoo kuolemastaan ja tästä maailmasta siirtymisestään. Kuolemallaan hän on valmistanut meille syntien anteeksiantamuksen ja tämän takia myös pääsyn taivaan kotiin.

Jeesus sano myös, että hän tulee takaisin. Siinä hän ennakoiden ja tiivistäen kertoo ylösnousemuksestaan, taivaaseen astumisestaan, Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella istumisestaan ja kerran kirkkaudessaan takaisin tulemisestaan.

Jeesus on valmistanut meille tulevan maailmanajan asunnon taivaan kirkkauteen

Kirkko on meidän paikkamme tässä ajassa. Kirkko tähtää tulevaisuuteen. Meille on valmistettu pääsy taivaan kirkkauteen. Pelastuksen perusta on jo valmistettu Golgatan ristillä. Tämän perusteella tulevaisuus aukeaa eteemme valoisana ja toivon täyteisenä. Katseemme suuntautuu tulevaa elämää kohti, mielemme on täynnä ilon ja riemun odotusta.

Uskon apostoli Tuomas

Johanneksen evankeliumissa opetuslapsi Tuomas on uskon apostoli. Hänestä puhutaan kolmessa kohdin. Ensimmäisessä kohdassa kohtaamme hänet Lasaruksen haudalla. Kun hän siellä sanoo että hänkin haluaisi kuolla Lasaruksen kanssa, niin Johanneksen kertomuksessa, missä Lasaruksen kuolema ja kuolleista herääminen on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen esikuva, Tuomaan sana tulee merkitsemään kehotusta yhdistyä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.
Viimeisessä kohdassa Tuomaan tehtävänä on julistaa koko Johanneksen evankeliumin keskeinen sanoma, että Jeesus on Jumala. Hän on Herra. Tämän Tuomas sanoo sanoin: "Minun Herrani ja minun Jumalani."
Jubilate, Riemuitkaamme -sunnuntain evankeliumissa Tuomaan kysymys johtaa Jeesuksen suureen ohjelmajulistukseen: "Minä olen tie, totuus ja elämä."
Uskon apostoli johdattaa meidät elämämme tärkeimmän asian eteen. Jeesus on meidän elämämme suunta ja sisältö. Hän on meille kaikki kaikessa.

Myöhemmin Tuomaasta tuli Rooman maailmanvallasta itään olleen Parttian suurvallan ja siitä edelleen itään päin olleen Intian apostoli. Monilla paikkakunnilla sikäläiset kirkot pitävät Tuomasta omana apostolinaan.

Usko on elämän turva

Jeesus sanoo, ettei meidän tarvitse mistään murehtia, vaan kaikessa saamme panna turvamme häneen. Tämä tarkoittaa kaikkia elämämme huolia, kaikkia vastoinkäymisiä, kaikkea mikä ahdistaa. Jeesuksen turviin on turvallista heittäytyä. Hän ei meitä hylkää, ei heitä luotaan eikä karkota pois. Hän lupaa olla kanssamme koko elämässämme juuri siinä tilanteessa missä elämme.

Tämän lupauksen antama turvallisuus vaikuttaa ympärillemme ja antaa voimia yhteiseen elämään toinen toisemme seurassa. Kanssakäymisemme tulee vakaammaksi ja näkyy kaikilla elämän aloilla.

Otan hyvin pienen esimerkin tästä kotiseudultani. Aikoinaan Somerolla vaikutti evankelinen herätys, joka vaikutti täkäläiseen elämään monilla kylillä. Vähitellen sen vaikutus on näkynyt kirkollisessa elämässä ja vaikka liike liikkeenä onkin hiipunut, niin sen vaikutus näkyy monin tavoin. Terve uskonnollisuus on antanut voimia myös moneen muuhun toimintaan. Vaikutukset heijastuvat paikkakunnan jopa kulttuuriharrastukseen ja urheiluun asti. Sillä on vaikutusta vieläpä ihmisten jaksamiseen oman itsensä kanssa. Tarkastelkaamme seuraavia numeroita.

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 1000 asukasta kohti olivat vuonna 2016 kaupungissamme Somerolla 109,4 hoitopäivää, kun vastaava luku koko Suomessa oli 211,5 hoitopäivää. Vastaavasti vuotta aikaisemmin 2015 Somerolla 101,3 hoitopäivää ja koko Suomessa 226,8 hoitopäivää.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria, tässä 1000 asukasta kohti, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Vuonna 2016 Somerolla 157,8 käyntiä ja koko Suomessa 339,9 käyntiä. Vuotta aikaisemmin vuonna 2015 Somerolla 174,3 käyntiä ja koko Suomessa 334,4 käyntiä.

On luonnollista että näihin numeroihin löytyy montakin selittävää tekijää, jotka kaikki yhdessä näkyvät yllä olevien tilastojen tuloksena. Yhtenä kantavana voimana kuitenkin on se siunaus, mikä on osaksemme tullut, kun terve uskonnollisuus on päässyt antamaan lohtua, turvaa ja voimaa täällä asuvien ihmisten jokapäiväiseen elämään meitä edeltävien sukupolvien aikana.

Onhan meilläkin omat ongelmamme, huolemme ja elämän koettelemukset, mutta kaikkien näiden keskellä meidän on aihetta pitää mielessämme mitä Vapahtajamme on puolestamme tehnyt ja mitä hän on meille luvannut.

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.

2 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Apostoli Tuomaan toiminnasta Rooman imperiumin rajojen itäpuolella saa joitakin viitteitä esimerkiksi seuraavista osoitteista:

  Lyhyt ja selkeä esitys esimerkiksi osoitteesta: http://www.ortodoksi.net/index.php/Tuomas_Apostoli

  Tuomasta koskevasta perinteestä kertoo laajempi tutkielma, jossa esitellään useita häneen liittyvää perinteen ilmiötä: http://www.indianchristianity.com/html/chap4/chapter4a.htm

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25