Aamun Koitto sai moitteet

Otsikko on aiheellinen, vaikka Aamun Koitto saikin vapauttavan ratkaisun Julkisen sanan neuvostolta (JSN)

Kantelin yhdessä Petteri Lalun kanssa JSN:lle Aamun Koitto -lehden numerossa 3/2021 julkaistusta jutusta.

Jutun otsikko oli: ”Patriarkka Bartolomeos ja Joe Biden: Ilmaisu ’Meidän presidenttimme’ hämmensi.”

Vetosimme kantelussa journalistin ohjeiden tietojen tarkistamista, lähdekritiikkiä ja oikaisun tekemistä koskeviin kohtiin.

Meillä ei tavallisina median kuluttajina ollut mahdollisuutta tarkistaa luotettavista lähteistä mitä oli sanottu.

Mielestämme Aamun Koiton käyttämillä yksinomaan venäläisillä uutislähteillä oli vahingoittamistarkoitus, joka läpäisi lehden lähdekritiikin.

Emme myöskään olleet tyytyväisiä tapaan, jolla lehti korjasi virheensä.

JSN:n mukaan Aamun Koitto ei ollut rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Näkemyksemme mukaan ratkaisu perustuu suurelta osin siihen, että JSN oli hankkinut kiistan kohteena olleessa tilanteessa paikalla olleelta medialta äänitallenteen.

Siltä on kuultavissa patriarkka Bartolomeoksen ”our president – meidän presidenttimme -ilmaisu”.

JSN:n vapaa suomennos on seuraava.

Hän on – meidän presidenttimme tässä/täällä – uskon ja näkemyksen mies, ja tiedämme, että hän tarjoaa suuren valtansa puitteissa tälle upealle maalle ja maailmalle parasta johtajuutta ja ohjausta.

JSN totesi kuitenkin Aamun Koiton käyttämien lähteiden tulkinneen patriarkan monitulkintaista ilmaisua vääristyneesti ja että: ”lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa.”

Pidämme sekä kanteluamme että saatua ratkaisua perusteltuna.

Olemme tyytyväisiä Julkisen sanan neuvoston toimintaan.

On hienoa, että suomalaisella medialla on itsesääntelyelin, joka tarvittaessa hankkii jopa näyttöä vastaajan puolesta.


Blogikirjoitus on Petteri Lalun ja Lars Ahlbäckin yhteisesti laatima.

7 kommenttia

 • Jari Haukka sanoo:

  Hyvä juttu. Kaikki Putinin agenttien eri tahoille ujuttamat valheet on hyvä paljastaa ja korjata. Tieto oli siis Venäjällä, jonka läheistä ei käsitykseni mukaan viime vuosia ole saanut mitään totuudenmukaista tietoa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Lars Ahlbäck sanoo:

   Juttu perattu.

   JSN kiteyttää asian hyvin.

   ”Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Mauri Liukkonen sanoo:

  Lars Ahlbäck ja Petteri Lalu näyttävät pitävän voittonaan Julkisen sanan neuvoston ratkaisua. Miksi? JSN moitti ratkaisussaan Aamun Koiton tapaa käyttää lähteitä. Tämän asian Aamun Koitto myönsi tuoreeltaan kantelun kohteena olleen jutun julkaisun jälkeen ja kertoi siitä lukijoilleen sekä verkkolehdessä että painetussa lehdessä. Tähän ei siis olisi tarvittu koko kantelua. Ahlbäck ja Lalu vaativat kantelussaan Aamun Koittoa oikaisemaan oleellisen asiavirheen, jonka lehti heidän mukaansa oli tehnyt. Lehden ja nyt myös JSN:n mukaan kantelun kohteena olleessa jutussa ei kuitenkaan ollut virhettä, joka olisi pitänyt oikaista. Siksi lehti ei JSN:n mukaan rikkonut Journalistin ohjeita. Väärässä siis olivat Ahlbäck ja Lalu. Tällä palstalla 18.2. julkaistussa blogissa Ahlbäck syytti Aamun Koittoa tietoisesta misinformaatiosta. JSN:n ratkaisun jälkeen väite asettuu omaan arvoonsa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Lars Ahlbäck sanoo:

   Oletan, että Aamun Koitto uutisoi asiasta painottaen vapauttavaa ratkaisua.

   Blogikirjoitus yllä kertoo myös vapauttavasta ratkaisusta.

   En oikeastaan koe ratkaisua voittona, tai häviönä, vaan perkauksena.

   Hienoa, Julkisen sanan neuvosto (JSN) teki perustellun ratkaisun.

   JSN jopa hankki näyttöä vastaajan puolesta. Nähtävästi käyttäen kontaktejaan.

   Lehden tarjoamat lähteet olivat epäluotettavat ja analyysiltaan salaliittoteoriaa.

   Blogikirjoitukset 18.2.2022 ja 1.12.2021 käyttävät silloin tiedossa olevaa. Lehti ei kyennyt sitä kohentamaan.

   Lopulta JSN hankki luotettavan lähteen.

   Tietenkin blogikirjoitukseni asettuvat uuteen valoon, kuten myös koko jutun sijoittuminen akselilla tai ryppäässä misinformaatio-disinformaatio.

   ”Pidämme sekä kanteluamme että saatua ratkaisua perusteltuna.

   Olemme tyytyväisiä Julkisen sanan neuvoston toimintaan.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Mauri Liukkonen sanoo:

  JSN:n ratkaisu oli tosiaan perusteltu, aivan niin kuin ne viime vuosina ovat useimmiten olleet. JNS tekee hyvää työtä. Ratkaisu oli perusteellisesti valmisteltu, mikä kertoo siitä, että JSN:n valmistelijat ovat rautaisia ammattilaisia. Kun JSN:lle kannellaan olennaisen virheen oikaisusta, se myös itse selvittää onko oikaisulle perusteita. Niin nytkin. JSN oli hankkinut käyttöönsä äänitiedoston, joka osoittaa, että ekumeeninen patriarkka tosiaan käytti kiistanalaista ilmaisua. Aamun Koiton jutussaan käyttämät lähteet olivat siis oikeassa, vaikka ne omista tarkoitusperistään lähtien ylitulkitsivat ja jopa vääristelivät patriarkan käyttämän ilmaisun merkitystä. Siksi Aamun Koiton jutussa olisi pitänyt suhtautua lähteisiin paljon kriittisemmin. Sen Aamun Koitto myönsi jo ennen jutusta tehtyä kantelua. Lopputulema kuitenkin on, että jos lehti olisi suostunut Ahlbäckin ja Lalun oikaisuvaatimukseen, se olisi tehnyt olennaisen asiavirheen, joka olisi myöhemmin pitänyt oikaista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Lars Ahlbäck sanoo:

   Asia on siis perattu perinpohjaisesti. Tyytyväinen olen JSN:n toimintaan. Blogikirjoituksiin on nyt lisätty tieto ratkaisusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Lars Ahlbäck sanoo:

   Ei Aamun Koiton oikaisussa 2.12.2021 ja täsmennyksessä 21.2.2022 myönnetä mitään virhettä toimituksen tavassa käyttää lähteitä.

   Lehti ainoastaan ilmoitti käytetyt lähteet.

   JSN kuitenkin totesi päätöksessään, että ”sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa.”

   Ilman kantelua ei käytettävissä olisi tällaista riippumatonta ja moitteisiin johtanutta päätöstä. Siksi yhdessä Petteri Lalun kanssa katsomme, että kantelulle oli perusteet.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Lars Ahlbäck

  Lähihoitaja, sairaanhoidon opiskelija, teologian maisteri ja ortodoksipappi.