Kirkkaammin kuin kristalli loistaa Jumalan sana

 

Katon kruunut ovat kauniita, mutta kauniimmin loistaa Jumalan sana.

 

SUNNUNTAI 14.8.2022

10. sunnuntai helluntaista

Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa

Pyhäpäivän psalmi Ps. 119:129–136

Psalmi 119 puhuu Jumalan sanasta.  Siinä toistuu 22 kertaa kahdeksan eri sanaa, jotka kaikki viittaavat Jumalan sanan merkitykseen ja sen käyttöön. Jumalan sana on voimallinen ja vaikuttava. Jumalan sana antaa elämän ja myös elämän ilon ja sisällön.

Raamattua voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta.

A) Raamattua voidaan tutkia historiallisena teoksena sen syntyajan kulttuurin ja elämäntilanteen valossa.  Tällöin sitä voidaan tarkastella samojen menetelmien avulla kuin kaikkia muitakin useamman eri tekstin kokoelmia. Kukin Raamatun kirja ansaitsee oman tutkimuksensa omista lähtökohdistaan käsin.

B) Raamattua voidaan tutkia Jumalan kansan historian kannalta. Tällöin tulee esille se, miten aluksi kutsuttiin yksittäisiä ihmisiä, sitten heimoja, sitten kokonainen kansa ja tämän jälkeen koko maailma on liittetty Jumalan valitun kansan yhteyteen.  Tässä mielessä kirkko on Jumalan liiton jatkumo maan päällä. Koko kristikunta on Jumalan kansa. Tässä yhteisössä olemme Jumalan yhteydessä hänen suurten lupaustensa osallisia.

Sinun liittosi on ihmeellinen,
siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä.

C) Raamattu avaa meille tien Jumalan yhteyteen. Usko syntyy Jumalan sanan voimasta.  Jumala itse vaikuttaa sanansa välityksellä.  Näin tulemme vakuuttuneiksi Jumalan armosta ja hyvyydestä.  Pyhä Henki valistaa mielemme nimenomaan sanan ja sakramenttien välityksellä.  Näin hänen johdatuksensa varassa saamme iloita Jumalan hyvyyden kirkastumisesta mieleemme.

Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee,
  tyhmäkin saa siitä ymmärrystä.

D) Jumalan sana on lakia ja evankeliumia.   Laki paljastaa meidän syntimme ja sellaisena osoittaa, että tarvitsemme armahdusta, tarvitsemme Kristuksen anteeksiantoa.  Evankeliumi puolestaan julistaa meille, että Jeesuksen armo ja anteeksiantamus ottaa pois  meidän syntimme syytökset. Kaikki on jo valmiina Vapahtajamme täytetyn sovintotyön takia.  Näin uskon varassa, ei omien tekojemme varassa, armosta, ei omista ansioistamme, ja yksin Kristuksen tähden meillä on turva Jumalassa. Jumalan rauha aukeaa Vapahtajamme yhteydessä.

Katso puoleeni, anna armosi –  
  se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas.

E) Jumalan sana on oppaamme elämän tiellä. Pyhän Hengen johdatus suuntaa elämäämme. Raamatun välityksellä uskomme vahvistuu.  Elämä saa Jumalan ravintoa eläväksitekevän sanan kautta. Niin kuin linnunpoika avaa suunsa emonsa kantamalle ravinnolle, mekin  avaamme  sielumme suun ja otamme vastaan taivaallisen ravinnon päivittäisen annoksen.

Minä huohotan suu auki,
minä janoan sinun käskyjäsi.

Kun linnunpoika sitten varttuu ja käy lentämään, niin ravinnon tarve lisääntyy uusien haasteiden mukana. Näin myös Pyhä sana varustaa meitä elämämme suunnassa pitämiseksi.

Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi,
älä anna minkään vääryyden vallita minua.

Toivotan teille rakkaat lukijani runsaita siunauksia Raamatun sanan tutkisteluun. Jumala suokoon teille armonsa ja viisautensa. Hän teitä suojelkoon ja varjelkoon. Sanansa teitä ohjatkoon ja teille voimia antakoon.

Introituksen Psalmi:

Sinun liittosi on ihmeellinen,
siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä.
  Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee,
  tyhmäkin saa siitä ymmärrystä.
Minä huohotan suu auki,
minä janoan sinun käskyjäsi.
  Katso puoleeni, anna armosi –  
  se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas.
Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi,
älä anna minkään vääryyden vallita minua.
  Vapauta minut sortajistani,
  että voisin noudattaa säädöksiäsi.
Kirkasta kasvosi palvelijallesi.
Opeta minut tuntemaan käskysi!
  Minun silmäni ovat tulvillaan kyyneliä,
  koska lakiasi ei noudateta.

Ps. 119:129–136

 

 

15 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Toisinaan kuuntelen Raamatun luentaa autolla ajaessani.

  Kerran Vaasan seuduille päin saarnaamaan mennessäni totesin, että Psalmin 119 kuuntelussa meni niin paljon aikaa, että auton mittariin kertyi 36 km.

  Niinpä perille päästyäni saatoin tokaista, että psalmi 119 on 36 kilometriä pitkä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Rakas kirkkommme tunnustaa Jumalan sanan olevan kaiken opin perustava ohje.

  Yksimielisyyden ohje

  Opin summa, perusta, sääntö ja ohje,

  jonka mukaan kaikkea oppia on Jumalan sanan pohjalta arvioitava.

  1. Ensi sijalla Vanhan ja Uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset, Israelin uskon puhdas ja kirkas lähde. Raamattu yksin on ainoa tosi ohje, jonka mukaan kaikki opettajat ja opit on koeteltava ja arvioitava.

  2. Koska tosikristillinen oppi on jo ammoin Jumalan sanan perusteella puhtaasti ja terveesti ymmärrettynä tiivistetty lyhyiksi uskonkohdiksi, jotka on suunnattu harhaoppisten väärennöksiä vastaan, me tunnustamme omiksemme kolme yleisesti hyväksyttyä symbolia, nimittäin Apostolisen, Nikaian ja pyhän Athanasioksen uskontunnustuksen. Ne ovat suurenmoisia, ytimekkäitä, kristillisiä, Jumalan sanaan perustuvia uskon tunnustuksia, —-

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Luin tuossa eilen, että ensimmäinen kirkko olisi löydetty Jordaniasta, sen arveltiin olevan liki 2000-vuotta vanha. Jordaniaa ei tosin silloin ollut, vaan pääkaupunki Amman taisi olla yksi kaupunkivaltio Dekapoliksessa.

  Se mikä kiinnitti huomioni, oli, että jordanialainen tutkija kertoi uskovansa, että 70 apostolia olisi siellä toiminut ja viettänyt aikaa.

  Onko tässäkin taas kysymyksessä lukuvarkaus, koska 70 oli vanhinten lukumäätä oikeusistuimessa eli Sanhedrinissa. He kuuluivat lain säätäjiin ja tuomareihin. Kerrotun mukaan kuningas Herodes surmasi heistä puolet, hän ilmeisesti halusi itse olla laki, kuten aikanaan kuninkaat olivat. Joka tapauksessa 70 ei tunnu uskottavalta apostolijutussa, se on apinointia.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Kiitos puheenvuorostasi

   Jeesus järjesti saarnamatkojensa edelle perusteellisen valmistelun. Alkuaikoina hän lähetti 12 apostoliaan näihin valmisteleviin matkoihin. Myöhemmin hänen toimintansa laajentuessa hän lähetti 70 oppilastaan tämä työtä tekemään. Näidenkin matkat olivat tuloksekkaita. Paholaisen voimienkin oli väistyttävä heidän edeltään.

   Luukkaan evankeliumi:

   10:1 Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä.

   10:17 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Dekapolis oli yleisnimitys hellenistien asuttamille kaupungeille seemiläisen asutuksen keskellä.

   Näistä olemme keskusteluissamme puhuneet aikaisemmin jo Pellasta, jonne Jeesuksen seuraajat pakenivat juutalaissotia pakoon.

   Näihin kuului myös nykyisen Syyrian pääkaupunki Damaskus sekä nykyisen Jordanian muinaisen Ammonin pääkaupunki nykyinen Amman, Jeesuksen aikoihin Filadelfeia muinainen Rabbat-Ammon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Mielestäni käytät sanaa ”apinointi” täysin asiaan kuulumattomasti.

   Vastakysymyksenä voisin asettaa kulttuurien rinnakkaisuuden suhteen verrannollisen nykyajan ilmiöön meidän maassamme, apinoitko sinä suomalaisten tapaa saunassa käydessäsi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Seitsemänkymmentä oli kansan vanhinten, eli tuomarien lukumäärä oikeusistuimessa, ja kaksitoista oli Jaakobin poikien lukumäärä, heistä syntyi kansoja ja kansaheimoja.

  Luukas puhuu vastoin parempaa tietoa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Luukas ei puhu vastoin parempaa tietoaan, vaan kertoo vain miten luvun 70 merkitys oli aidossa käytössä jo Vapahtajamme toiminnassa.

   Juutalaisille oli merkittävää se, että 70 henkeä siirtyi Jaakobin mukana Egyptiin silloin, kun Egyptin visiirinä eli ”pääministerinä” toimi Joosef.

   1.Mooseksen kirja:

   46:27 Ja Joosefin poikia, jotka syntyivät hänelle Egyptissä, oli kaksi. Jaakobin perheen jäseniä, jotka siirtyivät Egyptiin, oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Sanhedrin.

  ”Sanhedrin (m.kreik. Συνέδριον, synedrion; hepr. סנהדרין, sanhedrin) oli juutalaisten ylin tuomioistuin antiikin ajalla.

  Sanhedrin perustettiin sen jälkeen, kun juutalaiset olivat palanneet Israelin alueelle Babylonian pakkosiirtolaisuusajan jälkeen vuoden 539 eaa. paikkeilla. Sen muodostivat 71 ”vanhinta”. Sanhedrin toimi myös neuvottelukuntana ja lakeja säätävänä elimenä. Roomalaisvallan aikaan Sanhedrinin valta oli rajallinen. Roomalaisvalta ei ollut esimerkiksi antanut Sanhedrinille oikeutta määrätä kuolemanrangaistuksesta, jonka vuoksi Raamatun mukaan Jeesus Nasaretilaisen kuolemantuomio piti saada roomalaiselta käskynhaltijalta Pontius Pilatukselta. Sanhedrin lakkasi olemasta 300-luvulla. ”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Suuri neuvosto oli Esran ja Nehemian ajoista alkaen toiminut oppineitten ryhmä, josta vähitellen kehittyi koko juutalaisen yhteisön korkein hallinnollinen elin. Siihen aikaan ei vielä tehty mitään eroa lainsäädännön, hallinnon, tuomiovallan tai hengellisen johdon välillä, vaan kaikkia näitä asioita käsiteltiin siellä ylimpänä asteena.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Noista Suuren neuvoston jäseniin liittyvistä perinteistä yksi kertoo, että sen jäsenet olivat niin oppineita, että he puhuivat ”maailman kaikkia 70 kieltä”. Tuo puhe maailman 70 kielestä on peräisin 1. Moosseksen kirjan kansojen luetteloitten nimistä.

  Luettuani tuosta perinteestä mieleeni tuli alkaa tutkimaan Raamattua usealla kielellä, jos ei muuta, niin ainakin muutaman jakeen verran. Kulloinkin valmisteltavaan saarnaan tai muuhun esitykseen luin tekstin ratkaisevista kohdista muutaman rivin verran. Ajattelin olisiko mahdollista päästä tuohon 70 kielen lukemaan tällä tavalla.

  Kun raja lähestyi niin mieli sisälläni alkoi nousta. Tuntui että nyt se lähestyy. Kun raja sitten tuli vastaan, niin siitä tuli sellainen tunne, etteivät sanani riitä sen kuvaamiseen. Siinä oli sekoittuneena iloa ja hämmästystä, tyytyväisyyttä ja sellaista ihmetttelyä, että kuinka tässä nyt näin kävikään.

  Pian huomasin, että jatkoin alkamaani harrastusta aina vain eteenpäin. Tuntui kuin olisi ollut jossain yksinäisellä polulla kaiken aikaisemmin tuntemansa sivuuttaneena maisemissa, jotka olivat kokonaan uusia ja outoja.

  Vuosisadan vaihteessa pidin raamattunäyttelyn Sipoon seurakuntakodilla. Silloin olin tuossa ohjelmassani päässyt 104 kielen tasolle. Sen jälkeenkin olen silloin tällöin vielä ottanut ohjelmaani jonkun sellaisen kielen, jota en ollut aikaisemmin millään tavoin lukenut.

  Suurin osa noista on nähtävä ikäänkuin vasta-alkajan puurtamiseksi uuteen kulttuurialueeseen tutustumisessaan. Lukemattomien uudenlaisten kulttuuristen näköalojen maisemat nousivat noiden löytöretkien aikana. On saanut huomata, miten eri kulttuurit ajattelevat monista asioista eri tavoin silloinkin, kun asiat ulkokohtaisesti näyttävätkin samanlaisilta.

  Samalla on auennut myös näköala siihen, että eri käännökset ilmaisevat saman ajatuksen eri tavoin ja kullekin kielelle omimmalla tavalla kertoen. Moninaisuus tulee näkyviin silloinkin kun puhutaan samasta asiasta ja kerrotaan samaa Jumalan Pojan pelastustyön vapauttavaa sanomaa eri puolilla maailmaa.

  Tässä jutussa toivon mukaan esille nostettu Suuren neuvoston jäsenistöstä oleva perinne liittyy jollakin tavoin blogini aiheeseen puhua Jumalan sanan julistuksesta niin että se tavoittaisi mahdollisimman monen ihmisen mahdollisimman monesta kansasta. Evankeliumihan on lähtenyt liikkeelle juutalaisten keskeltä ja se on tarkoitettu koko maailmaan autuudeksi Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Lauantain 13.8. aamutoimien joukossa tärkeimpänä osiona oli Ilmestyskirjan läpi kahlaaminen ukrainaksi. Aamukahvin ja muutamien Ukrainaa koskevien uutisten seuraamisen keskellä aamuisella Raamatun tutkistelulla on merkittävä asema. Keskeisin.

  Tänä aamuna menin läpi Ilmestyskirjan. Eilen tutkisteluni kohteena oli 17 teosta Uudesta testamentista ukrainaksi. Tänään sain toisen kierroksen valmiiksi tämän kesän aikana koko Raamatun ukrainaksi läpi käymisessäni. .

  Blogini aiheeseen liittyen tahdon siis rohkaista rohkeaan, vapautuneeseen ja runsaaseen Raamatun sanan tutkimiseen.

  Otsikossa mainittu sana ”kristalli” esiintyy aamun lukuannoksessani Ilmestyskirjassa kolme kertaa. Panen ne tähän vuoden 1938 käännöksen mukaisesti.

  Ilmestyskirja:

  4:6 Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri, kristallin näköinen; ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä.

  21:11 ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi;

  22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit