8580 pappia!

Pappien luku 8580 ja muuta numerologiaa:
Muinaisessa juutalaisuudessa pappispalvelus oli määrätty iältään 30-50 -vuotiaille Leevin heimon miespuolisille jälkeläisille. Näitä pappeja oli eräässä väestönlaskennassa 8580. (Numeri, luku 4) Kun antiikissa papit olivat myös tähtitaivaan tarkkailijoita ja nimi Leevikin (hepr:yvl) tarkoittaa myös käärmettä, joka oli antiikissa erityisesti tähtitaivaan tarkkailijoille ja muille viisaille (pythagoras=suuri käärme) annettu nimitys, ei olekaan ihme, että luku 8580 kätkee sisälleen monia aurinkokuntaamme koskevia merkityksiä kuten esim. Marsin yksitoista synodista ’käärmettä’ eli kiertoa auringon ympäri ja prekessiokäärmeen sekä tieteellisesti tarkan että pyöristetyn pituuden. Sillä ko. Marsin synodinen kiertoaika on 780 vuorokautta, ja prekessio liikkuessaan vuodessa 71,5 astetta etenee 120 astetta juuri 8580 vuodessa. Luku 8580 ilmoittaa toisin sanoen tarkasti kolmanneksen prekession 25740 -vuotisesta kestosta (nykytieteen tarkkuudella 25746 v.), joka ilmoitetaan myös synodisessa pituudessaan ja kokonaislukuina ilmaistuna vuosimääränä 25920.

Myös monet muut ko. Numerin luvuissa 3-5 annetut ja niistä johdetut numerot tuottavat tähtitieteellisen täsmällisiä tuloksia. Kuten tekee kreikan gematriassa avainta (h kleij) vastaava luku 273 (Num.3:46-49) joka 5:llä ’papilla’ kerrottuna antaa luvun 1365, joka vuosina ymmärrettynä käsittää 19 Saturnuksen ja Jupiterin konjunktiota ja joka jää jäljelle kun prekessiokuukauden luvusta 2145 vähennetään Marsin kiertoajan luku 780! Kun 8580 jaetaan samaisella numerolla 5, jää osamääräksi 1716, joka vähennettynä pappien kokonaisluvusta jättää luvun 6864 eli Marsin sideerisen kierron 686,4 vrk! Edelleen luvusta 273, joka muodossa 27, 3 on sideerisen kuukauden pituus, puolet on 13,65 päivää!

Sideerinen kuukausi eroaa kuun 29,5 vrk:n synodisesta kierrosta 2, 2 päivää, jotka sisältävät 52,8 tuntia, jotka puolestaan vastaavat 3168 minuuttia.
Luvut 528 ja 3168 edustavat nyt ensimmäinen heprean sanaa xtpm eli avain ja kreikan sanontaa Kurioj Ihsouj Cristoj: Herra Jeesus Kristus. Kerrottuna kahdella avainluku 528 on puolestaan heprealaisen Herran nimen hvhy kolmesta samasta kirjaimesta saatu 1056, josta saadaan muoto 105,6. Tämä vastaa tunteina myös 6336 minuuttia ja nämä minuutit saadaan myös tuloista 2 x 3168 tai 6 x 1056! Eli 2 kertaa sanonta Herra Jeesus Kristus tai kuusi kertaa Herra ( hvh ) Herra Jeesus Kristhos on myös 3 kertaa Herra (3x1056=3168)

Herraa Jeesusta Kristusta vastaava luku 3168 onkin antiikin muinaisille matemaatikoille ja tähtitieteilijöille ollut tavattoman tärkeä, sillä vastaahan luku brittiläisinä mittoina mm. maapallon kehän ympäri piirretyn neliön sivujen pituutta ja vielä mm. Stonehengen uloimman sarseen kivistä tehdyn kehän 3168 jalkaa.

Kun myös huomaamme, että sanonnan dvd=tyb xtpm Daavidin huoneen avain (Jesaja 22:22) lukuarvojen 426 ja 528 summa 954 on samalla tulo 18 x 53, ja että 18 ja 53 vastaavat edelleen heprean sanojaa elämä ja kivi, ei enää yllättänekään se, että heprealaisen sanonnan ”kivi, jonka rakentajat hylkäsivät”, arvo on aiemmin mainittu 273, siis kreikan sana avain. Kun 273 vastaa myös sanontaa salattu valo ja verbejä ]ydru heittää pois ja hdxc lisätä, käydä kauppaa, voinee edellä esitetyistä numeraalisista tosiasioista ilman suurtakaan tuskaa tehdä johtopäätöksen, että

Numerin leeviläisten pappien yhteydessä ilmenevissä aikalaskelmia palvelevissa numeroissa on kysymys toisaalta Daavidin huoneen eli aurinkokuntamme asukkaiden, siis auringon, kuun ja planeettojen, liikkeistä prekession kolmanneksen aikana ja etenkin niiden niin synodisten kuin sideeristenkin kiertojen aikamääristä ja yhteensovittamisista. Koska kiertoajat poikkesivat toisistaan, tuli Leevin pappien uhrata tai lunastaa Daavidin huoneesta esikoisia eli vähentää tai lisätä kalentereihinsa tiettyjä päiviä saadakseen aikalaskelmansa täsmäämään ja kalentereilleen tarkan arvon, jotta voisivat löytää vuoden ensimmäisen uuden kuu- tai aurinkovuoden tarkan alun. Yksi avain näihin laskelmiin oli luku 27,3.

Kun esim. sideerinen kuuvuosi on 327,6 päivää ja synodinen vastaavasti 354 päivää, on erotus 26, 4 päivää, joka sisältää 633.6 tuntia. Näissä tunneissa on sekunteja 38016, määrä joka ’sattumalta’ vastaa kilometreinä myös kuun etäisyyttä auringosta 380160 km, joka voidaan kirjoittaa tuloksi 60 x 6336 tai tuloksi 1056 x 360 tai tuloksi 120 x 3168. Kun luku 6336, joka on tulo 105,6 x 60, sisältää 2 kertaa luvun 3138, siis sanonnan Herra Jeesus Kristus, alamme ymmärtää, mitä Uuden testamentinkin uhrikuolema gematrisessa informaatiossaan on merkinnyt. Sillä poika kuu astuu joka yö Tuonelaan ja uhraa samalla jokaisessa kierrossaan aikaa isä auringolle eli varsinkin sideerinen kuukalenteri jää jatkuvasti jälkeen aurinkokalenterista. Mutta niin kuu kuin aurinkokin voittavat Tuonelan joka päivä ja kuun uhraus voidaan lunastaa jokavuotisena sovituspäivänä, jolloin menetetty lunastetaan takaisin uhrieläimen ’verellä’, sillä heprean veri dam md on lukuarvoltaan 44, joka saadaan kun luvulla 12 jaetaan luku 528: tämä kirjoitettuna muotoon 52.8 ja muutettuna tunneista minuuteiksi vastaa Herra Jeesus Kristus-lukua 3168 eli aikaa, joka synodiselle kalenterille kuukaudessa uhrataan ja lunastetaan sitten vuosittain 12-kertaisena takaisin.(38016 min. tai 6336 tuntia tai 24,6 päivää). Mutta tällä ajalla päästään vasta takaisin synodiseen kuukalenteriin 354 päivää ja jotta saavutettaisiin aurinkokalenteri tarvitaan lisää 10,56 päivää eli luku, joka vastaa ’Herran’ kirjaimia JHV. Tällöin heprealaisen aurinkovuoden pituudeksi tulee 364, 56 päivää, joka on kohtuullisen hyvä arvo. Herra Jeesus Kristus uhrataan ja lunastetaan siis joka vuosi. Huomaa vielä, että numero 52 vastaa vuoden viikkoja ja 52,8 pyöristettynä luvuksi 53 oli siis sama kuin heprean sanan kulmakivi aben lukuarvo, tämä hajoaa b:n kahdentuessa vielä muotoon isä ja poika: ab ja ben !. Näin ymmärrämme, miksi 528 eli 1056/2 saa sekin merkityksen avain! Se on aikalaskelmien avain. Suotta eivät teosofit jo 1800 luvulla nimittäneet tetragramatonin hvyh´n arvoa 1056, kaksoisavainta, taivaan mittakepiksi.
Ken kuvittelee, että nämä johtopäätökset .ovat tulosta sattumavaraisesta numeroiden pyörittelystä, laskekoon itse ja ihmetelköön, miksi esim. 1506 x 144000, heprealaisena sanontana Ihmisen Herra hvyh mda x finaali a, tuottaa tulon 152064000 eli luvun, joka ilmoittaa maan abheli-etäisyyden auringosta ja vielä siten, että numerosarjassa vastaa luku 640 nimenomaan heprean aurinko sanaa shamas sms! Voi myös ihmetellä, miksi tämän aurinkojumalan poika on ristillä kuusi tuntia, jossa on 360 minuuttia, jossa on 21600 sekuntia, minkä sekuntiluvun muunnelmat 216 ja 2160 vastaavat edelleen surullisen kuuluisan pedon luvun kuutosen kuutiota ja 12-kulmaisen ristin kulmien astelukua luvun 2160 ollessa vielä niiden kuukausien määrä, joka jää tarkan ja kirjallisen prekession väliin. (25920 - 25740 = 180 vuotta = 2160 kk.). Kun sana Golgatakin heprealaisessa muodossaan Gilgulot tlglvg tarkoittaa aikasyklejä, ja Golgatan puoliympyrä kattaa ajan 3 hetkestä 9 hetkeen eli vuosiympyränä katsottuna syyspäiväntasauksesta kevätpäiväntasaukseen, ei näihin lukuihin perehtyneelle maallikollekaan jääne epäselväksi, mitä näillä pyhien kertomusten luvuilla ja numeroilla kuin myös niitä vastaavilla nimillä on ajettu takaa. Golgatan tunnit ’sovittavat’ prekessioiden eron 2160 kk tai 180 vuotta, joka vastaa vielä ympyrän kuuden tunnin 180 astetta!

45 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Horoskooppimerkit ovat tähtimerkkejä ja myös vuodenkierto. Tavallaan kalenteri. Vuosi vaihtui syksyllä, Uusi vuosi alkoi Neitsyen merkistä, ja vanha loppui aina Leijonaan. Tähtiin kirjoitettu aika.

  Neitsyt ja Leijona ovat hyvin tunnettuja kristillisessä kirjoittelussa. Jeesus syntyy neitsyestä ja lopussa on Juudan leijona. Se on tarina tarinan päällä, joka ei kerro oikeastaan mitään. ——————-

  Jaakob sai nimen Israel ja hänellä oli kaksitoista poikaa, joista Juuda oli neljäs. Juuda ja häneen liittyneet ovat siunauksen perilliset, eivät perisynnin perilliset kuten kristityt ovat. Muista pojista syntyneet kansat ja kansakunnat ovat kadonneet, tai sulautuneet muihin kansoihin, tai liittyneet Juudaan.

  Mutta, sanonata. ” Egypti minun kansani, Assuria minun kätteni teko ja Israel siinä keskellä, minun perintöosani. ” Antaa kyllä ymmärtää, että tämä on sellainen kolmiyhteys, jonka keskeinen rauha ja yhteiselo on toivottavaa, myös tässä ajassa. Heidät on nimeltä mainittu, ovat Isien siunaamia,

  Jos siis haluaa uskoa hyvään asiaan, ja hyvään kehitykseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Jos minun kommentti ei tunnu sopivan aloituksen kanssa yhteen, niin kerrottakoon, että se onkin edellisten kommenttien synnyttämä ajatusvirta, eli kommenttien kommentti. Edelliset ovat siirtyneet toiselle sivulle.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kyllä kommenttien kommentit ja vapaa assosiaatio lähteenä on aivan hyvää ja rikastaa keskustelua. Olet minusta eläinradan ja Raamatun suhteen aivan oikeilla jäljillä Jaakobin pojat edustivat 12 eläinradan merkkiä ja aina sisar Dina (Maria Magdalena) oli se alkuperäinen 13:ta, joka jätettiin horoskoopista myöhemmin pois. https://kimgraaemunch.wordpress.com/2009/11/09/the-sons-of-jacob-and-the-zodiac/

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Hitaana kysyn onko nyt kolminaisuusajatus katsottavissa jo Vanhasta Testamentista yhden ja ainoan jumaluuden ulottuvuuksissa vai Uuteen Testamenttiin tehty sopiva lisäys opin täydellistämiseksi yhdessä ainoassa oikeassa Jumalassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Näyttäisi Uuden Testamentin kanonisoinnissa hyödynnetyn Vanhoja kirjoituksia jumaluuksissa, ja näin huomattiin ottaa kaksi avustajaa täydentämään yhden oikean hengellistä persoonaa.

   Kovin pätevästi tehty, ei voi kieltää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kolminaisuusoppi kehiteltiin antiikin ei puolilla maailmaa olleiden jumaltriadeiden pohjalta ja pohjalle:

   Isis,Osiris,Horus Juppiter, Juno ja Minerva Cere, Prosepine,Pluto Demeter,Persefone,Hades Brahma, Vishnu, Shiva jne jne

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Kosti, siksi että ko kansat jaettiin perinnöiksi Israelin (Jaakobin)poikien luvun eli juurikin luvun 12 mukaan. Kukin horoskooppimerkki jumalistettiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Seppo, hebrean teksti ei taida puoltaa väitettäsi ”horoskooppimerkkien jumalalistamisesta.” Kansoja ei näinollen jaettu, vaan kansoille jaettiin, kun Korkein erotteli ”Aadamin pojat/lapset”, kuten alkuteksti asian ilmaisee. Näin myös esim. KJV .”When the most High diuided to the nations their inheritance, when he separated the sonnes of Adam…” Raamatunkäännös- 92 toteaa, että ”hän määräsi kullekin oman jumalan,” ei vastaa hebrean tekstiä. Tanakissa todetaan että, …”israelilaisten luvun mukaan.”

  Raamatunkäännös 1992 harhautuu siis siinä, että israelilaiset olisivat omaksuneet polyteismin. Tämä korostuu, kun todetaan, että ”Herran (Jahve) osuus on hänen kansansa Israel, ja Jaakob hänen perintömaansa.” Korkein, jota ei luvussa mainita muualla, olisi sitten jonkinlainen ylijumala, joka on jakanut kansoille jumalat. Kuitenkin (VMo32:8) ‘el-yō-wn = (1Mo11:5) Yah-weh, hebrean tekstin mukaan.

  Kuten totesin, niin Aristoteleen logiikalla ei voida ratkaista sitä, että 1=3=1= the most High, joka alussa loi taivaan ja maan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Käännöksessä When the most High diuided t o t h e n a t i o n s their inheritance, when he separated the sonnes of Adam on muoto ’kansoille’ väärä, sillä sana on alkutekstissä akkusatiivi ’kansat’ eikä allativiivi kansoille. Korkein jaka kansat perinöiksi Isralein (eli Jalkobin poikien luvun) mukaan ja Jahve sa tällöin yhdenosan 12:ta eli Jaakobin. Korkeinja Jahve ovat siis selvästi eri jumalia tässä. Korkein symboloi aurinkoa, joka hallitsee taivaankaaren12 tähtimerkkiä, jolla kullakin on oma hallitseva planeetta. Jahveh edusti Jupiteria (Jos Pater=1o isä) joka Kalojen merkissä hallitsi tuolloin Palestiinaa. Känös 92 on väärä kuten olivat aikaisemmatkin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Otetaan sitten saksaksi. ”Da der Allerhöchste die Völker zerteilte und zerstreute der Menschen Kinder, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel….” (Luther 1545)

   Koska Korkein jakoi kansat (akkusatiivi) ja hajotti ihmisten/Aadamin lapset….jne. Joten (VMo32:8) ‘el-yō-wn = (1Mo11:5) Yah-weh, jossa Korkein ei symboloi aurinkoa, eikä Jahveh jupiteria, vaan Häntä, joka on ollut iankaikkisesti yksi kolmessa ennen kaiken alkua. Vaikka olemme tästä eri mieltä, kiitän kuitenkin huomautuksesta ”kansojen” osalta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Seppo Heinola. Käsityksesi kolminaisuusopin synnystä ei vastaa todellisuutta. Tuollaisia selityksiä saa lukea Jehovan todistajien julkaisuista. Kolminaisuusoppi käy ilmi lukuisista Raamatun ja varhaisimman kristillisen kirjallisuuden teksteistä. Monella eri tavalla. Opin täsmällinen muotoilu tapahtui tietysti yli 300 vuoden prosessissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Olet Marko tietenkin oikeassa siinä, että kolminaisuusopin täsmällinen muotoilu tapahtui noin kuten kerroit. VT:ssa se on kiinnostavasti ns. piilotettu. Aabraham kertoi siitä Abimelekille, kuinka jumalat lähettivät hänet kulkemaan ja miten yksi on kolmessa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Mistä syystä Jumalan Kolminaisuutta täytyi piilotella Vanhassa Testamentissa.

   Asiahan on sama kun varhaiskirkossa kolminaisuusajatus huomattiin ottaa mukaan opin täydellistämiseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   No, ainoa syy on monijumaluuden huomaaminen Vanhassa Testamentissa millä oli vaikutuksensa. Ilmeisesti näilläkin oli hierarkiansa.

   Olisi ollut vaikea katsoa yhtä kolmessa ”persoonassa”, ja jättää muut ulkopuolelle.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Niin, Pekka, ei kolminaisuutta tarvitse ”piilotella.” Kolminaisuus luonnollisesti näkyy jo (1Mo1-3) ja muuallakin VT:ssa, joskaan ei niin selvänä kuin UT:ssa. Sanavalintani ei ehkä ollut oikein onnistunt.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ja sinne Raamatun teksteihin oli ’ajautunut’ melkomoinen määrä edeltäneitten ja rinnakkaisten mysteeriuskontojen henkistä tarpeistoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Tarkoitako hebrealaisen Raamatun kaanonia?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Lisään vielä edelliseen tekstiin (VMo32:8) kohdan (1Mo11:8) ”Also zerstreute sie der HERR von dort alle Länder, daß sie mußten aufhören die Stadt zu bauen.” Niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan /yli kaiken maan, niin että heidän täytyi lopettaa kaupungin (Baabel) rakentaminen. Sekä (VMo32:8), että (1Mo11:8) liittyvät näinollen saumattomasti toisiinsa. ”Zerstreute der Menschen” ja ”zerstreute sie”. Tiedostan kyllä ongelman, mikäli patriarkkakertomuksia pidetään historiallisina, mutta (Gen1-11) on myytti, niin silloin ”zerstreute ei ole zerstreute.”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit