Uusi kirkolliskokous on maltillisesti konservatiivinen

Konservatiivi-liberaali-akselilla arvioiden uusi kirkolliskokous on asenteiltaan piirun verran maltillisempi kuin edeltäjänsä, mutta silti konservatiivinen. Suuria muutoksia kirollisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tuskin on odotettavissa.

Jako konservatiivi-liberaali-akselilla on suunnilleen samanlainen kuin edelliselläkin istuntokaudella.

– Isoja muutoksia tässä jaottelussa ei näyttäisi olevan. Ehkä voi arvioida, että konservatiiviseksi luokiteltavat ehdokkaat ovat entistä profiloituneempia ja osaavat argumentoida paremmin, arvioi kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen.

Selkeästi konservatiivisten ja liberaalien edustajien lisäksi Salminen näkee, että kirkolliskokouksessa on kolmantena ja suurimpana ryhmänä niin sanottu kansankirkollinen ryhmä, jota voisi luonnehtia maltillisesti konservatiiviseksi.

Neljäntenä ryhmänä ovat Salmisen jaottelussa "yhteistyökirkolliset", jotka suhtautuvat asioihin useammin käytännöllisesti kuin periaatteellisesti.

Salmisen kanssa samoilla linjoilla on kirkolliskokousvaalin tulosta Kotimaa24:n blogissaan kommentoiva kenttäpiispa Pekka Särkiö. Hänen mielestään uutisoinnissa on jäänyt pimentoon kirkon keskikenttää edustava, kansankirkollisuutta ja yhteistä hengellistä ydintä korostava suunta, jonka listoja oli eri hiippakunnissa.

"Kysymykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta tai naispappeudesta eivät ole näiden maltillisesti konservatiivien valitsijayhdistysten ykkösasioita. Silti ne voivat olla kirkon rakenneuudistusten kärjessä. Kansankirkkoajatuksella on edelleen painoarvoa", Särkiö kirjoittaa.

Menneiden aikojen ajattelua?

Liberaalia siipeä edustavan Tulkaa kaikki -liikkeen koordinaattori Vesa Hirvonen puolestaan arvioi että uusi kirkolliskokous ei ehkä ole aivan niin konservatiivinen kuin edellinen kirkolliskokous. Toisaalta polarisoituminen saattaa Hirvosen mukaan edelleen lisääntyä.

Myöskään konservatiivista ryhmittymää edustava, kirkolliskokoukseen valituksi tullut Uusi Tie -lehden päätoimittaja Leif Nummela ei näe suuria muutoksia kirkolliskokouksen tasapainossa. Uskon sisältöjen suhteen konservatiivisesti ja liberaalisti ajattelevia näyttäisi olevan yhtä paljon. Vastakkainasettelua Nummela arvelee syntyvän esimerkiksi avioliittoa koskevissa kysymyksissä.

– Valittujen arviointi akselilla liberaali-konservatiivi on mielestäni menneiden aikojen ajattelua, sanoo Lapuan hiippakuntadekaani Juha Muilu.

– On lähes ihmisten halveksimista leimata heidät yleisesti liberaaleiksi tai konservatiiveiksi. Ihmisten mielipiteet vaihtelevat ja yksittäiset kysymykset ratkaisevat.

Muilu arvelee, että uudessa kirkolliskokouksessa kuten kirkon kentällä laajemminkin erilaisten mielipiteitten kirjo tulee entisestään vain lisääntymään.

– Varsinkaan etiikan kysymyksissä erimielisyyttä ei pidä pelästyä, mutta uskon asioissa on syytä vaalia yksimielisyyttä.

Myös Veli-Matti Salminen muistuttaa, että on monia ihmisiä, jotka karsastavat joutumista liberaali-konservatiivi-akselille.

– Kirkolliskokouksessa istuu varsin koulutettua väkeä ja johtavassa asemassa työskenteleviä. Kaikki heistä eivät halua tulla leimatuiksi, sillä vaikka olisi jossain opillisessa asiassa muutosta vastaan, voi jossain toisessa asiassa olla hyvinkin liberaalin uudistuksen tai rakennemuutoksen kannalla.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kysely: Kaksi kolmannesta edustajista haluaisi loiventaa määräenemmistövaatimusta

Kysely: Noin puolet kirkolliskokousedustajista siunaisi kaikki avioliitot

Yhdistynyt seurakuntaväki menestyi Tampereella

Tulkaa kaikki nappasi puolet kirkolliskokouspaikoista Helsingissä