Tutkimus: Luonnontieteilijät ovat yhteiskuntatieteilijöitä älykkäämpiä

Edward Duttonin ja Richard Lynnin tutkimuksen mukaan luonnontieteilijät ovat yhteiskuntatieteilijöitä älykkäämpiä ja siten myös vähemmän uskonnollisia.

Tutkimusartikkeli on julkaistu tieteellisessä aikakauskirjassa Interdisciplinary Journal of Research on Religion.

Dutton ja Lynn kirjoittavat artikkelissaan, että useissa tutkimuksissa on löydetty yhteys älykkyyden ja uskonnollisuuden, poliittisen konservatismin ja poliittisen ääriajattelun välillä. Edelleen artikkelissa kerrotaan, että useiden tutkimusten mukaan akateemiset tutkijat ovat keskimäärin vähemmän uskonnollisia kuin muu väestö.

Duttonin ja Lynnin artikkelin mukaan luonnontieteilijät ovat yhteiskuntatieteilijöitä älykkäämpiä, vähemmän uskonnollisia ja heissä on vähemmän poliittisia ääriajattelijoita kuin yhteiskuntatieteilijöissä.

Tutkijat väittävät, että eri tieteenharjoittajien välillä havaittava ero uskonnollisuudessa ja poliittisissa näkemyksissä johtuu älykkyyseroista.

Edward Dutton on brittiläinen uskontoantropologi, joka asuu Suomessa ja työskentelee Oulun yliopistossa kulttuuriantropologian laitoksella.

Richard Lynn on psykologian emeritusprofessori. Hän on aikaisemmin väittänyt yhdessä Tatu Vanhasen kanssa, että valtion varallisuuserot ovat selitettävissä väestön älykkyysosamäärällä. Lynn tunnetaan myös eugeniikan eli rotuhygienian puolustajana.

Lue myös

Metatutkimus: Uskovaiset tyhmempiä kuin ateistit

Professori Ojanen: "Ateistit maksavat älystään korkean hinnan"

Älyn ja vakaumuksen suhteen tutkiminen rasistista