Professori Ojanen: "Ateistit maksavat älystään korkean hinnan"

ojanen-markkuMarkku Ojanen Kotimaa24lle uutta metatutkimusta aiheesta äly ja uskonnollisuus.

Tutkimuksen mukaan uskonnollisilla ihmisillä on keskimäärin pienempi älykkyysosamäärä kuin ateisteilla.

Uskonnollisuuden ja älykkyyden välistä suhdetta ja korrelaatiota selvittäneet tutkimukset ovat poikkeuksetta perustuneet älykkyysosamäärien ja uskonnollisuuden vertaamiseen.

- Älykkyysosamäärä mittaa kuitenkin melko kapeaa älykkyyden osaa eli lähinnä abstraktia päättelykykyä. Esimerkiksi sosiaalisesti tai taiteellisesti älykkäät henkilöt eivät välttämättä saa korkeita pisteitä ÄO-testeissä, Ojanen huomauttaa.

- Lisäksi uskonnollisuuden laadun ja määrän aukoton määrittely on kovin vaikeaa.

Älykkyystutkimuksen kriitikkoja löytyy maailmalta yhä enemmän. Ojanen viittaa muun muassa Howard Gardneriin.

Markku Ojasen mukaan korkeasta älykkyysosamäärästä on merkittävää hyötyä tietyissä ammateissa. Matematiikan tai fysiikan tutkijat tai tilastotieteilijät tarvitsevat tämä tyyppistä älyä. Arkielämän pärjäämistä ÄO sen sijaan mittaa kovin huonosti ja onnellisuutta ei laisinkaan.

- Tutkimusten mukaan uskonnollisuus lisää yksilön hyvinvointia, onnellisuutta ja pärjäämistä, pidentää elinikää, vähentää riippuvuuksia ja tukee vaikeista elämäntilanteista selviämistä. Voisi siis sanoa, että ateistit maksavat älystään melko korkean hinnan.

- Kunnioitan kuitenkin ateisteja, koska heidän vakaumuksensa on usein ankaran pohdinnan tulosta. Se porukka on usein valikoitunutta muidenkin asioiden suhteen kuin pelkästään uskonnollisten näkemystensä vuoksi.

Markku Ojanen on tullut tunnetuksi onnellisuusprofessorina tehtyään pitkän elämäntyön onnellisuuden tutkijana. Onko älykkyysosamäärällä ja onnellisuudella jonkinlaista korrelaatiota?

- Ei ole, ei suuntaan eikä toiseen. Älykkyysosamäärän ja onnellisuuden välillä vallitsee täysin nollakorrelaatio. Onnellisuutta ennustavat parhaiten ihmisen persoonallisuuden piirteet. Varmimmin onnellinen on ihminen, joka on ulospäin suuntautunut, vastuullinen, muita huomioon ottava, miellyttävä ja tasapainoinen, Ojanen kertoo.

Kuva on Markku Ojasen nettisivuilta.

Lue myös: Metatutkimus: Uskovaiset tyhmempiä kuin ateistit