Tuomio­kapitulien säästö­paineet eivät aiheuta yt-aaltoa – näin eri kapituleissa karsitaan kuluja

Kuva: Olli Seppälä

Kirkon keskusrahastomaksun pienentäminen on aiheuttanut säästötarpeita niin Kirkkohallituksessa kuin hiippakuntien tuomiokapituleissa. Kirkkohallituksessa ja Kuopion tuomiokapitulissa on asian takia menossa yt-neuvottelut.

Sen sijaan Turun, Helsingin, Espoon, Tampereen, Mikkelin, Lapuan ja Oulun tuomikapituleissa ei Kotimaan selvityksen mukaan ole tiedossa yt-neuvotteluja.

Porvoon hiippakunnan lakimiesasessori Lars-Eric Henricson vastasi Kotimaan sähköpostitiedusteluun seuraavasti:

– Meillä ei ole yt-neuvotteluja menossa. Muuten en kommentoi tässä vaiheessa.

Turun arkkihiippakunnassa ei ole viestinnästä vastaavan hiippakuntapastori Pauliina Järvisen mukaan odotettavissa yt-neuvotteluja. Säästöä Turussa tulee vuoden alusta lakkautetusta hallintosihteerin virasta.

Luonnollista poistuma auttaa säästöissä

Lakimiesasessori Ritva Saarion mukaan Helsingin tuomiokapitulissa henkilöstön määrää on jo ennakoivasti sopeutettu luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen.

– Viimeisten noin kymmenen vuoden aikana henkilöstön määrä on vähentynyt 16 työntekijästä yhdeksään työntekijään. Yt-neuvotteluja ja henkilöstön vähentämistä ei tällä hetkellä ole odotettavissa. Mikäli talousarviokehys tulevina vuosina edelleen pienenee, alkaa se merkittävästi vaikeuttaa tuomiokapitulin lakisääteisten tehtävien hoitamista, Saario sanoo.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa on lakimiesasessori Aappo Laitisen mukaan varauduttu siihen, että henkilöstön määrää on supistettava.

– Tuomiokapitulissa oli vuoden 2021 ajan käynnissä sisäinen työyhteisöprosessi, jossa selvitettiin tuomiokapitulissa tehtävää työtä ja sen kehittämistä. Työyhteisöprosessin keskeisenä tavoitteena on ollut, että siirtymä nykyistä pienempään henkilöstömäärään tapahtuu hallitusti ja tuomiokapitulin perustehtävää tarpeettomasti haittaamatta.

Laitisen mukaan tuomiokapitulin henkilöstömuutosten, kuten eläköitymisten, myötä organisaatiota on pystytty luontevasti uudistamaan.

Myös Tampereen hiippakunnassa on ennakoitu säästötarpeita, ja kolme virkaa on viime vuosina jätetty täyttämättä.

– Säästötarvetta on lisäksi kasvattanut se, että vuoden 2020 alusta tehty hiippakuntarajojen muutos pienensi Tampereen hiippakunnan määrärahoja 76 000 euroa, sanoo lakimiesasessori Jorma Juutilainen.

Mikkelin tuomiokapitulissa säästöjä selvitetään talousarvion laadintaprosessin yhteydessä, kuten on tehty aiemminkin, lakimiesasessori Jyri Klemola sanoo.

– Lisäksi tuomiokapitulissa tehdään pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelma.

Oulun hiippakunnassa säästöt pyritään saamaan aikaan toimintakuluista, lähinnä matkakuluista, kertoo lakimiesasessori Mari Aalto. Hänen mukaansa yt-neuvotteluihin ei näillä näkymin ole tarvetta.

Myös toimitiloissa pyritään säästämään

Lapuan hiippakunnassa on lakimiesasessori Tuomas Hemmingin mukaan toteutettu jo pitempään sopeuttamistoimenpiteitä, joiden ansiosta kapitulissa ei nyt ole tarvetta suurempiin tai äkkinäisiin säästötoimenpiteisiin.

– Iso kuva on ollut jo pidempään nähtävissä. Olen aloittanut kapitulissa 2014 talouspäällikön virassa, jonka rekrytoinnin yhteydessä oli jo linjattu, että virka yhdistetään lakimiesasessorin virkaan silloisen viranhaltijan eläköidyttyä, Hemminki kertoo.

Hänen mukaansa tuomiokapitulin hallinnosta on siitä lähtien vähennetty eläköitymisten myötä tehtävien uudelleen järjestelyillä ja prosessien tehostamisella noin 40 prosenttia henkilöstöresursseista. Toiminnallisella puolella väheni yksi viranhaltija määräaikaisen virkasuhteen päätyttyä.

Hemminki kertoo myös, että kapitulin toimitilakustannuksia on karsittu. Tämän vuoden loppupuolella Seinäjoella olevat toiminnot muuttavat halvempiin toimitiloihin. Lisäksi osa tuomiokapitulin Jyväskylässä sijaitsevista tiloista on vuokrattu ulkopuolisille.

– Työtapoja on kehitetty kustannustehokkaampaan suuntaan, ja pandemian jälkeenkin esimerkiksi matkakustannukset jäänevät selvästi aikaisempaan matalammalle tasolle.

Lue myös:

Kuopion tuomio­kapituli aloittaa yt-neuvottelut – säästö­tavoite 80 000 euroa

Kirkko­hallituksen yt-neuvottelut alkavat ja voivat johtaa enintään 20 työn­tekijän irti­sanomiseen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Tuomiokapitulien säästöpaineet eivät aiheuta yt-aaltoa – näin eri kapituleissa karsitaan kuluja