Tietosuojavaltuutettu ohjaa Jehovan todistajia henkilötietojen keräämisessä

Tietosuojavaltuutettu on käsitellyt Jehovan todistajiin vapaaehtoistyöntekijöiksi pyrkivien henkilötietojen keräämistä. Kaavakkeessa on kysytty muun muassa terveydentilaan liittyviä tietoja sekä sitä, onko hakijalla ollut homoseksuaalisia suhteita.

Kotimaa24 uutisoi kaavakkeen kysymyksistä viime tammikuussa

Jehovan todistajat on antanut vastauksen tietosuojavaltuutetun selvityspyyntöön. Jehovan todistajien mukaan kyseessä ei ole tavanomainen vapaaehtoisohjelma, vaan se vaatii tiettyjä hengellisiä edellytyksiä. Jehovan todistajat katsovat, että pyydettävät tiedot ovat tarpeellisia.

Tietosuojavaltuutettu ohjaa omassa, elokuun alkuun päivätyssä päätöksessään Jehovan todistajia tarkistamaan hakijoille esitettävät kysymykset vielä uudelleen asiallisen perusteltavuuden ja tarpeellisuuden näkökulmasta.

Päätöksessä todetaan myös, että käynnissä olevissa EU:n komission, neuvoston ja parlamentin tietosuoja-asetusta koskevissa neuvotteluissa yhtenä kysymyksenä on kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien suorittama henkilötietojen käsittely. Tietosuojavaltuutettu kehottaa Jehovan todistajia seuraamaan asetuksen valmistelun etenemistä.

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa on tältä erää ohi.

"Muutokseen ei ole minkäänlaista tarvetta"

Tietosuojavaltuutetun selvityspyyntö perustui julkisuudessa olleisiin tietoihin. Jehovan todistajien mukaan tiedustelu perustuu tietoihin, jotka on hankittu johanneksenpoika.fi-sivustolta. Sivuston ylläpitämisestä vastaa Jari-Pekka Peltoniemi, joka on entinen Jehovan todistaja.

Vastauksessaan tietosuojavaltuutetulle Jehovan todistajat kertoi olevansa huolissaan siitä, että "tietosuojavaltuutetun toimisto perustaa virallisen pyyntönsä tietoihin, jotka on saatu henkilöltä tai ryhmältä, joiden nimenomaisena päämääränä on Jehovan todistajien uskonnollisten opetusten ja tapojen arvostelu ja horjuttaminen".

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen sanoo Kotimaa24:lle, ettei sivuston ylläpitäjän ja Jehovan todistajien välillä ole vastakkainasettelua. Jehovan todistajien vastaus tietosuojavaltuutetulle kuitenkin kertoo Leinosen mukaan sen "mitä ei voi olla huomaamatta".

Jari-Pekka Peltoniemi toteaa Kotimaa24:lle, ettei hän halua horjuttaa mitään, vaan tiedottaa asioista. Peltoniemen mielestä Jehovan todistajat unohtaa yhteisön uskonnonvapautta ajaessaan yksilön uskonnonvapauden.

– Kun minulla on sivusto, totta kai minulle toimitetaan dokumentteja, hän lisää

Veikko Leinonen kutsuu tietosuojavaltuutetun ohjausta hyväksi ja ystävälliseksi. Hänen mukaansa vastaus on odotettu ja lomakkeissa ei ole kysytty mitään asiatonta.

– Mihinkään muutokseen tässä ei ole minkäänlaista tarvetta. Me olemme hyvässä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa näissä asioissa. Kiitämme häntä hyvistä ohjeista ja olemme mielellämme yhteistyössä tästä eteenpäinkin, Leinonen sanoo.

Kotimaa24 ei tavoittanut tietosuojavaltuutettua kommentoimaan asiaa maanantaina.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

Jehovan todistajien vapaaehtoisilta kerätään yksityiskohtaisia terveystietoja

Jehovan todistajista kantelu tietosuojavaltuutetulle