Piispat huolissaan jakautumisesta

Evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat huolissaan avioliittokäsitysten jakautumisesta. Piispat ovat peräjälkeen kommentoineet eduskunnan tuoretta äänestystulosta.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen muistuttaa, ettei päätöksellä ole välittömiä vaikutuksia kirkon kannalta. Hän toteaa, että pappien tulee edelleen sitoutua kirkon kantaan avioliitosta miehen ja naisen välisenä.

– Päätöksen seurauksena lainsäädännön ja uskontokuntien edustamat avioliittokäsitykset ovat irtaantuneet toisistaan. Tällä voi olla vaikutuksia pidemmällä aikavälillä, Jolkkonen sanoo.

Hänen mukaansa yhteisenä haasteena on ny se, miten sovitetaan yhteen eduskunnan äänestykseen nähden enemmistön ja vähemmistön oikeudet ja vakaumukset.

– Miten jatkossa turvataan se, että perinteistä avioliittokäsitystä edustavat kansalaiset, viranhaltijat, kirkot ja uskonnolliset yhteisöt eivät joudu syrjittyyn asemaan vakaumuksensa tai vihkimiskäytäntöjensä takia, Jolkkonen kysyy.

Tampereen piispa Matti Repo puolestaan onnittelee Ylen haastattelussa kaikkia, joille äänestystulos on mieluinen. Repo katsoo täpärän äänestystuloksen kuvastavan sitä, kuinka voimakkaasti asia jakaa ihmisiä. Hän toivoo asiassa keskinäistä kunnioitusta.

– Toivon, että tämä käsitysten jakaantuminen ei etäännyttäisi kirkkoa ja valtiota toisistaan, Matti Repo sanoo Ylen haastattelussa.

Avioliittolakia ovat kommentoineet myös Seppo Häkkinen, Irja Askola, Björn Vikström sekä arkkipiispa Kari Mäkinen.

(Täydennetty 29.11.) Lapuan piispa Simo Peura sanoo Keskisuomalaisen haastattelussa pitävänsä eduskunnan päätöstä valitettavana.

– Kirkon ja valtion käsitykset ovat nyt irtautuneet toisistaan, mikä on valitettavaa. Päätös varmasti lisää kirkkoon kohdistuvia paineita muuttaa käsitystä avioliitosta, Peura sanoo.

Espoon piispa, Seinäjoen entinen kirkkoherra Tapio Luoma arvioi Ilkassa ja Pohjalaisessa, että eduskunnan äänestystulos avioliittolaista kertoo selvästä kahtiajaosta.

– Sen takia olisi tavattoman toivottavaa, että jatkokeskustelu olisi puolin ja toisin sävyltään sellaista, että erilaisista näkemyksistä huolimatta yhteiskuntaa voitaisiin rakentaa rauhassa, Luoma toteaa.