"Nyt punnitaan rakkautemme toisiimme ja kirkkoomme"

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen sanoo, että hänellä on mielessään eduskunnan avioliittolain muuttamista koskevan äänestyksen jälkeen kolme näkökohtaa.

– Ensiksi avioliittolain muuttaminen jakaa kansan ja kirkon hyvin vahvasti kahtia. Kyse on paitsi suuresta periaatteellisesta asiasta, myös herkästä ja syvästi ihmistä koskettavasta ratkaisusta. Siksi erityisesti nyt on muistettava apostolin kehotus: "Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne." (Room. 12:10, Kirkkoraamatun 1938 mukaan).

Hän jatkaa, että piispojen ykseysteeseissä korostettiin, että "Yhteyden rakentamisessa tarvitaan kaikkia kirkon jäseniä. --- Tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten kohtelemme toisiamme oikein silloin, kun olemme erimielisiä.

– Nyt punnitaan rakkautemme toisiimme ja kirkkoomme, Häkkinen toteaa.

Piispan mukaan päätös merkitsee toiseksi sitä, että maahamme syntyy kaksi erilaista käsitystä avioliitosta: yhteiskunnallinen ja kristillinen.

– Pidän valitettavana kehitystä, että yhteiskunnassamme aivan perustavat arvot ja käsitykset eriytyvät toisistaan. Avioliittokäsitysten pirstoutuminen ei ole yksilön eikä kansakunnan etu.

Häkkinen korostaa kolmanneksi, että päätös ei muuta kirkon käsitystä avioliitosta yhden miehen ja yhden naisen välisenä liittona. Se on hänen mukaansa edelleen kirkon näkemys.

– En näe tarvetta tämän kannan muuttamiseen. Hyvä on myös muistaa tässäkin tilanteessa se piispainkokouksen päätös, jossa painotetaan papin ja kirkon työntekijöiden sitoutumista kirkon avioliittoa ja seksuaalisuutta koskevaan opetukseen. Eduskunnan päätöksellä ei muuteta kirkon opetusta.

Häkkisen mukaan huolenaihe päätöksestä on se, mitä seurauksia sillä on kirkon mahdollisuuteen opettaa julkisesti avioliittokäsityksensä mukaisesti.

– Esimerkit muualta maailmalta ovat nostaneet esille tämän kysymyksen. Myös lakivaliokunta toi tämän esille arvioidessaan, että uskonnolliset yhdyskunnat saattavat joutua syrjittyyn asemaan tai niihin kohdistetaan syrjintäväitteitä opetuksensa ja vihkimiskäytäntönsä vuoksi, Häkkinen pohtii.