Piispa Seppo Häkkinen valtio­neuvostolle: Kirkko hyväksyy aseellisen maan­puolustuksen, kun kansan itsemääräämis­oikeutta tai demokratiaa uhataan

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Kuva: Jukka Granström

"Henkinen kriisinkestävyys on yksi kokonaisturvallisuuden kulmakivistä. Kirkko toimii ja varautuu omasta perustehtävästään käsin pitämään huolta siitä, että yksilöillä, yhteisöillä ja yhteiskunnalla on kykyä kestää normaali- ja kriisitilanteet. Se auttaa myös selviytymään ja elämään kriisin keskellä ja edistää siitä toipumista", Mikkelin piispa Seppo Häkkinen toteaa valtioneuvostolle antamassaan asiantuntijalausunnossa.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi lausuntoa Seppo Häkkiseltä, minkä vuoksi kirkkoa koskeva lausunto on annettu hänen nimissään. Lausunto liittyy valtioneuvoston turvallisuusympäristön muutoksia käsittelevään ajankohtaisselontekoon.

Häkkinen on hyödyntänyt lausunnossaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien toiminnasta koottuja tietoja ja havaintoja, Kirkon viestintä kertoo tiedotteessaan. Niitä esiin tuomalla Häkkinen täydentää ajankohtaisselonteon tilannekuvaa.

Erityisesti nuorten mielenterveystilanne on huonontunut. Leipäjonot ovat kasvaneet, ja heikoimmassa asemassa olevien taloustilanteen kriisiherkkyys näkyy kirkon diakonian avustustoiminnassa. Koronapandemian alettua diakonian taloudellisen avustamisen määrä nousi neljänneksellä 6,6 miljoonasta eurosta 8,4 miljoonaan euroon ja on pysynyt samalla tasolla koko kriisin ajan.

Ajankohtaisena huolena seurakunnissa on Häkkisen mukaan noussut esille maatalousyrittäjien toimeentulo: maataloustuottajista on tullut diakoniassa uusi kohderyhmä.

Lausunnon mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kriisitilanteissa viranomaistoimija. Kirkko toimii osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamista kaikissa turvallisuustilanteissa. Myös surun ja menetysten kohtaamisessa kirkko rituaaleineen on keskeisessä roolissa.

Häkkinen muistuttaa kuitenkin, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole yksinomaan viranomaistoimija, vaan sillä on kyky toimia kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoisen avun suunnittelijana, organisoijana ja kanavoijana. Kirkon vahvuutena on koko maan kattava organisaatio ja mahdollisuus tarvittaessa nopeaan reagointiin.

Kirkolla ei ole Nato-kantaa

Kirkko hyväksyy Seppo Häkkisen mukaan aseellisen maanpuolustuksen tilanteissa, joissa kansan itsemääräämisoikeus, demokratia ja ihmisoikeudet ovat uhattuina.

"Tärkeää on, että suomalaiset kantavat vastuun rajojensa ja yhteiskuntajärjestyksensä puolustamisesta viime kädessä itse."

Häkkinen toteaa lausunnossaan, että kirkolla ei ole kantaa siihen, tuleeko Suomen liittyä Natoon.

"Päätösvalta asiassa kuuluu maamme valtiojohdolle. Mahdollinen Nato-jäsenyys ei ole ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätepiste vaan uudenlaisen alku. Kirkolle on tärkeää, että se voi rakentaa rauhaa, luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä myös uudessa tilanteessa. Kirkon tehtävä olla ihmisten tukena säilyy kaikissa olosuhteissa", Häkkinen kirjoittaa.

Häkkisen seitsemänsivuiseen lausuntoon voi tutustua täällä.

Lue myös:

Piispa Häkkinen antoi eduskunnan valiokunnalle lausunnon koronavaikutuksista – nosti esiin viisi asiaa (2020)

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Piispa Seppo Häkkinen valtioneuvostolle: Kirkko hyväksyy aseellisen maanpuolustuksen, kun kansan itsemääräämisoikeutta tai demokratiaa uhataan