Pääkirjoitus: Kirkolla on monta viestijää, mutta ne tekevät niukasti yhteistyötä

Viime viikolla kirkon viestinnän väki juhli Espoossa 50-vuotiasta Kirkon tiedotuskeskusta. Syyskuun alussa tiedotuskeskuksen nimi vaihtui Kirkon viestinnäksi.

Nimen muutos kuvaa meneillään olevaa muutosta. Kyse ei ole enää yksisuuntaisesta tiedottamisesta vaan vuorovaikutuksellisesta viestinnästä. Tämä muutos näkyy myös välineiden muutoksessa. Nyt kirkko painottaa verkon ja sosiaalisen median merkitystä. Näin se pyrkii olemaan mukana tässä ajassa.

Verkkoa pitääkin korostaa, jos tahtoo tavoittaa kaikki sukupolvet. Perinteiset mediat saavuttavat kohderyhmänsä sitä paremmin, mitä ikääntyneimpiä kuulijat ovat. Määrien hiipumisesta huolimatta esimerkiksi radio kokoaa vaikuttavia kuulija- ja katsojamääriä. Radion aamuhartausohjelmia kuuntelee päivittäin (vuonna 2015) 137 000 ihmistä ja viikoittaista Horisontti-ohjelmaa 83 000 ihmistä.

***

Kirkon viestinnän kivijalka on kirkon perussanomassa. Oman määrittelynsä mukaisesti viestinnän on oltava totuudellista, sen pitää puhua rohkeasti Jumalasta ja pitää kirkon toimintaa avoimena ja hallintoa läpinäkyvänä.

Nämä ovat selkeitä tavoitteita myös seurakuntalehdille.

***

Verkon ja perinteisten medioiden lisäksi kaikki seurakuntien työntekijät ovat viestijöitä. Mielikuva kirkosta syntyy myös siitä, minkälainen kohtaaminen itse kullakin on esimerkiksi suntion, diakonin, kanttorin, lapsityönohjaajan tai papin kanssa.

Lisäksi kristilliset mediat ovat osa kirkon viestintää ja sen julkisuuskuvan rakentamista. Kristillis-yhteiskunnallinen Kotimaa on toteuttanut tätä tehtävää jo 112 vuotta lehtenä ja toteuttaa sitä yhä enenevässä määrin myös verkossa.

***

Kirkon ja seurakuntien viestintä rahoitetaan julkisin varoin. Kaikki muu kristillinen viestintä kustannetaan tilaajien, mahdollisten tukijoiden sekä mediamyynnin eli ilmoitusten kautta.

Kahden eri rahoitusjärjestelmän varassa toimivat mediat tekevät yhden ja saman kirkon viestintää. Niiden välillä on kuitenkin liian vähän yhteistyötä esimerkiksi uutistoiminnassa. Tässä suhteessa pitää löytyä rohkeutta muutoksiin, jotka palvelevat paremmin kirkon jäsenistöä.

Kaikki voittavat, jos viestinnässä löytyy tahtoa ja tapoja yhdistää niukkenevia voimavaroja.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Pääkirjoitus: Kirkon on asetuttava köyhän puolelle puoluepoliittisen leimautumisen uhallakin