Miksi sateenkaariparien vihkiasia ei ole edennyt piispainkokoukseen? – Arkkipiispa: Ensin on pitänyt analysoida erimielisyyttä

Kirkon kanta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen nousi pienen tauon jälkeen keskusteluun viime viikolla. Syynä oli Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tekemä päätös, jolla se kumosi Oulun tuomiokapitulin sateenkaaripapille antaman rangaistuksen.

Kirkon hallintokoneistossa sateenkaariparien vihkimisen käsittely on tällä hetkellä piispainkokouksella, jonka vastuulle kirkolliskokous siirsi asian jo yli vuosi sitten. Kirkolliskokous jätti tuolloin raukeamaan aloitteen kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta. Samalla se pyysi, että piispainkokous edistää kunnioittavaa keskustelua ja selvittää vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Sen jälkeen on ollut hiljaista. Miksi asia ei ole edennyt piispainkokouksen käsittelyyn? Kotimaa24 kysyi asiaa arkkipiispa Tapio Luomalta ja piispainkokouksen pääsihteeriltä Jyri Komulaiselta.

Arkkipiispa Tapio Luoma: Piispojen keskustelut ovat olleet hedelmällisiä

Arkkipiispa Tapio Luoma toteaa, että tehtävänanto vaihtoehtojen selvittämisestä "avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi" on laaja ja monitulkintainen.

– On ollut välttämätöntä analysoida ensin erimielisyyttä eri näkökulmista ennen kuin on mahdollista siirtyä etsimään siihen ratkaisuja, Luoma sanoo.

Laajaan asian työstämiseen ei hänen mukaansa ole mahdollisuutta piispainkokouksen istunnoissa, jotka ovat ajallisesti rajallisia. Niinpä taustavalmistelua on tehty piispojen epävirallisissa neuvotteluissa.

– Pidän tärkeänä, että piispainkokouksen käsittelyn alkaessa asiaa on ehditty huolellisesti valmistella ja ongelmakenttään on löydetty riittävän selvä ja yhteinen näkökulma. Tällöin myös ratkaisun etsiminen ja löytäminen on mahdollista, Luoma sanoo.

Arkkipiispan mukaan asian pohtimiselle on varattu aikaa aina, kun piispat ovat kokoontuneet yhteen.

– Omasta mielestäni keskustelut ovat olleet hedelmällisiä.

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen: Asiaa ei ole haudattu tai unohdettu

Myös piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen toteaa, että asiaa ei ole haudattu tai unohdettu vaan se ollut piispoilla intensiivisesti työn alla.

– On lähdetty liikkeelle asiasta, ja sen jälkeen siirrytään hallintoon.

Mitä hallinnollisia mahdollisuuksia piispoilla sitten on asiassa etenemiseen?

Tapio Luoma toteaa, että kun tavoitteena on löytää koko kirkkoa koskeva ratkaisu avioliitosta vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseen, voidaan tarvita kirkolliskokouksen päätöstä.

– Piispainkokous käyttää siinä tapauksessa aloiteoikeuttaan kirkolliskokoukselle.

Entä missä aikataulussa asia etenee?

– Toivon, että saisimme asian piispainkokouksen pöydälle mahdollisimman pian, arkkipiispa sanoo.

Oikaisu 24.6.2019 kello 16.55: Toisin kuin artikkelissa aiemmin väitettiin, aloitetta kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta ei siirretty piispainkokouksen käsittelyyn. Sen sijaan piispainkokous sai tehtäväkseen selvittää vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Oulun tuomiokapituli aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä kumota sateenkaaripapin saama varoitus

Hallinto-oikeuden päätös innoitti piispa Teemu Laajasalon puolustamaan sateenkaariparien vihkioikeutta

Kommentti: Oikeuden päätös osoitti entistä vakavammin, että kirkko kompastui sateenkaariparien vihkimiseen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.