Mielipide: Partion peruskirjauudistus luo hyvän perustan seurakuntien partiotyölle

Lämmin kiitos piispa Seppo Häkkiselle ja muille 4.9. Kotimaa24:ssä julkaistun mielipiteen allekirjoittajille siitä, että kannatte vastuuta partioliikkeen kehityssuunnasta ja kristillisen hengellisyyden säilymisestä osana suomalaista partiota. Meillä on yhteinen tavoite, vaikka suhtaudummekin eri lailla vasta julkaistuun Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n peruskirjaluonnokseen.

Mielipidekirjoituksessa tulkitaan, että partiolupauksen uusi ehdotus, jossa partiolainen lupaa kasvaa katsomuksessaan, rajaisi pois uskonnollisen katsomuksen. Ymmärrämme käsitteen katsomus eri tavoin: katsomus pitää partion peruskirjassa sisällään erilaiset uskonnolliset katsomukset ja antaa myös tilaa sille, että kaikilla ei ole uskonnollista katsomusta.

Emme näe uuden peruskirjan johtavan "uskonnottomuuden ylivaltaan", vaan vastaavan enemmän tämän päivän ihmisten tapaan nähdä maailmaa. Uskonnot ja hengellisyys säilyvät vahvana partion arvopohjassa.

Vaikka Jumala mainitaan peruskirjaluonnoksessa vain kerran, puhutaan siellä muissa kohdin uskosta ja hengellisyydestä muun muassa näin: "Partioliikkeeseen kuuluu oman uskon ja maailmankatsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen" ja "partiolainen tutkii omaa hengellisyyttään ja elää sitä todeksi".

***

Kuten aikaisemman peruskirjan, myös uuden luonnoksen mukaan partioliike on uskonnollisesti sitoutumaton. Lippukunta sen sijaan voi sitoutua uskonnolliseen katsomukseen solmimalla taustayhteisösopimuksen.

Noin 80 prosentilla Suomen lippukunnista tämä valittu taustayhteisö on tällä hetkellä luterilainen seurakunta. Nämä lippukunnat sitoutuvat antamaan luterilaisen kristinuskon mukaista uskontokasvatusta. Kun ne tukevat jäseniään katsomuksessa kasvamisessa, on sisältönä ensisijaisesti se, mitä on kasvaa kristittynä.

Uusi peruskirjaluonnos ei siis vähennä seurakuntiemme mahdollisuuksia tehdä partiotyötä. Uusi peruskirja ei myöskään vapauta uskontokasvatuksesta ja hengellisyydestä niitäkään lippukuntia, joilla ei ole uskonnollista taustayhteisöä, koska hengellisyys on irrottamaton osa partion arvopohjaa.

Partiossa johtavat vapaaehtoiset, joista enemmistö on nuoria ja nuoria aikuisia. Jokaisen sukupolven on löydettävä itse "elämän totuus", voitava luoda oma sanoituksensa ja synnytettävä oma merkityssuhteensa niin partioon kuin hengellisyyteenkin. Loppujen lopuksi Jumalaa ja uskontoa ei tuo partioon lupauksen sanamuoto, vaan ihmiset, joilla itsellään on selkeä katsomusidentiteetti ja jotka sen pohjalta osaavat ohjata lapsia ja nuoria oman uskon löytymiseen ja omaksumiseen. Nykyisenkin lupauksen vaarana on, että Jumala jää partiolaisille vain ulkokohtaiseksi.

***

Maamme uskontotilanne on nyt erilainen kuin 12 vuotta sitten, jolloin peruskirjaa edellisen kerran sanoitettiin uusiksi. Me allekirjoittaneet olemme itse partiolaisia ja toimimme työtehtävissämme partiolaisten tukena sekä paikallistasolla seurakunnissa että kirkon yhteisissä tehtävissä. Ajattelemme, että uusi peruskirjaluonnos sopii entistä paremmin nykypäivän olosuhteisiin ja luo hyvän pohjan kristillisen kasvun tukemiseen partiossa.

Monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa on pystyttävä antamaan eväitä oman uskon lisäksi myös toisten kunnioittavaan kohtaamiseen. Meidän kirkon työntekijöiden tehtävä on tukea ja auttaa parhaan osaamisemme mukaan tässä partiolaisia sekä järjestön että yksilön tasolla.

***

Sanna Ahjosaari, Korson seurakunta, Helsingin hiippakunnan seppomestari, kirkon sepporyhmän puheenjohtaja

Hele Ali-Löytty, Akaan seurakunta, Tampereen hiippakunnan seppomestari

Stella Björkholm, Espoonlahden seurakunta, Espoon hiippakunnan seppomestari

Petri Hömppi, Mynämäen seurakunta, Arkkihiippakunnan seppomestari

Hanna Joensuu, Harjavallan seurakunta, Arkkihiippakunnan seppomestari

Maria Lehtovaara, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, Tampereen hiippakunnan seppomestari

Sanna Parkkinen, Oulun seurakuntayhtymä, Oulun hiippakunnan seppomestari

Hannu Rui, Keski-Lahden seurakunta, Tampereen hiippakunnan seppomestari

Katri Vappula, Kirkkohallitus, partiotyön asiantuntija

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Mielipide: Uskonto selitetään pois partiotoiminnasta, jotta saadaan tilaa uskonnottomuudelle

Jumala saattaa jäädä pois partiolupauksesta – uudesta muotoilusta halutaan nykyistä "laveampi"

Partiossa opitaan erilaisuuden hyväksymistä

Seurakuntien partiotyö kasvatti viime vuonna suosiotaan

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.